21. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2002

O hledačích pravdy a jejích majitelích

Bývá dobrým zvykem, aby se k reakcím na svůj text vyjadřoval sám autor, zvláště pak, pokud jsou tyto reakce kritické. V případě kritiky manželů Pilařových jsem si na autorce "Neomalené poznámky" O. Tihlářové vyprosil z estetických důvodů výjimku (doplňuji tímto sestavu pro "smíšenou čtyřhru"; manželské či partnerské polemiky - toť vskutku interesantní a harmonické).

Čtenářská praxe mě naučila zbystřit pozornost v okamžiku, kdy autor (autoři) sdělí, že v následujících řádcích čtenáři vysvětlí, "jak to vypadá ve skutečnosti". Autoři tedy "vysvětlují skutečnost" - vyjmenovávají nejrůznější akce, aby doložili, že starší a zároveň začínající autoři mají možnosti publikovat. V tom mají zajisté pravdu; tvrzení Tihlářové, že K. Legátová "by v literárních soutěžích neměla šanci", je vskutku nepodložené.

Zároveň ale podle mého názoru Pilařovi tímto míjejí podstatu problému - tuto část skutečnosti Tihlářová vystihnout nechtěla; jádrem jejího příspěvku rozhodně není teze, že starší autoři nemají možnost publikovat. To by se přece autorka uváděním příkladu K. Legátové sama vyvracela. Ano, podle Pilařů si Tihlářová protiřečí, když uvádí výsledek ankety Lidových novin. Jenže tento výsledek je zde uveden proto, aby napověděl více o vnímání knihy širší čtenářskou veřejností, přinejmenším tolik, že této knize nepřipisuje zmíněné kvality pouze Tihlářová a dokládá to, že vydávat dříve narozené autory věru není věcí sentimentu.

Manželé Pilařovi rovněž uvádějí, že se autorka zaměřila pouze na jeden rys problematiky. Ano, to byl v rámci rozsahu článku, respektive faktu, že Britské listy nejsou literárním časopisem, skutečně záměr. K čemu však onen "výkřik do prostoru" poukazuje?

Domnívám se, že jsou oblasti, ve kterých je vhodné přihlížet k osobnosti autora v tom smyslu, že nezáleží jen na tom, co je napsáno, ale také na tom, kdo to napsal. Zmiňme pro příklad sféru politiky, kde dva lidé mohou stejnými slovy kritizovat určitý jev, přesto ale mohou stát na různých pozicích, které je dobré rozpoznat.

Otázkou (ke které autorka odkazuje) je, zda je tento přístup žádoucí i v oblasti umění obecně a literatury speciálně, konkrétně jejího publikování.

Pro jistotu raději znovu: Zda a do jaké míry při publikování uměleckého díla přihlížet k tomu, kdo dané dílo napsal. Není nutno dlouze rozvádět tezi, že ke světu (v našem případě autorům) přistupujeme vždy s určitým rozuměním.

Autorka prostě upozorňuje, že do hry zde mohou vstoupit různé konvence, kterými jsou svázáni lidé pohybující se kolem literární produkce. Jak sami Pilařovi citují: "Talent a nadání jsou zřejmě kategoriemi konvenčně spojovanými s nastupující generací a nad ambicemi té "sestupující" se často jen pousmějeme".

Autorka zde jinými slovy poukazuje na jednu z možných konvencí. Opět je pravda, že nepodloženě. Tihlářová si prostě dovoluje vyslovit podezření, že zde riziko je. Pilařovi jsou přesvědčeni, že nikoli.

Autorčina teze je však zřejmá - přihlížejme při vydávání k osobnosti autora v míře co nejmenší a neutralizujme tak své předsudky. Ilustruje svou tezi na vybraném kritériu - věku - a neříká, že dříve narození autoři nemají možnost publikovat, jen se ptá, jestli jejich možnost publikování není znevýhodněna díky různým předsudkům a klišé, kterými trpí lidé o osudu knih rozhodující.

Jaká že klišé to mohou být? Inu, jedno uvádějí samotní Pilařovi. Starší autoři jsou podle nich "...nesrovnatelně skromnější, a proto přikračují k publikaci, až když jsou si jisti, že mají co říci. Oni totiž nehledají, oni pokorně sdělují, co nalezli."

Copak starší autoři musí mít nutně "vše usazeno" a ve svých dílech musí podávat Pravdy, které ve svém životě poznali? Pro rozbití tohoto myšlenkového stereotypu mohu případným zájemcům doporučit řadu autorů.

Proč degradovat starší hledače pravdy na pouhé její majitele (tj. už nehledající)? Je však takovým problémem najít zkratky nebezpečnější, než jakou uvádějí Pilařovi? Pokud by toto klišé opustilo hranice literatury a bylo přijato například u filosofických textů, bude už přímo ohrožovat jejich vydávání; takto je pouze nebezpečné.

Zopakujme, k čemu autorka vyzývá - posuzujte literární texty starších autorů bez předsudků. Zobecněno - posuzujte literární texty bez předsudků. Vybírejte je k vydávání podle literární kvality, pokuste se "uzávorkovat" své předsudky či reflektovat svá mínění.

Rád bych věřil, že je to opravdu zbytečný "výkřik do prostoru", možná jsem jen zarytý pesimista. Ale spíše mám pocit, že na jeden podobný předsudek upozorňují i Pilařovi: "Teenagerovské prózy a básně totiž nejsou pro většinu nakladatelů přijatelné už proto, že jsou od "tak" mladých autorů."

V této souvislosti si dovolím navázat a položit otázku další: nakolik je vhodné v polemikách kolem literatury občas odhlédnout od textu a "posvítit si" na toho, kdo jej napsal? Mám obavu, že Pilařovi svým tvrzením, že "tak by nedávná absolventka pětiletého studia o literatuře uvažovat neměla, neboť by...měla vědět..." jen dokreslují problém, na který Tihlářová upozorňuje.

                 
Obsah vydání       21. 8. 2002
21. 8. 2002 21. srpen 1968 a Pražské jaro - prostředek pro sovětskou armádu, jak se dostat do Československa Jan  Čulík
21. 8. 2002 Dosáhne člověk nesmrtelnosti? Přehled nejnovějšího vědeckého výzkumu
21. 8. 2002 Reforma ruského hospodářství se nepodařila, protože do něho ze Západu zasahovali hlupáci
21. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Otevřu jako první ! Jan  Paul
20. 8. 2002 Proč se nedělají v pražské MHD operativní změny? Jan  Stejskal
21. 8. 2002 Povodňový lékař: Obnažené vnitřnosti domů aneb úklid naší duše Štěpán  Kotrba
21. 8. 2002 Spolaně uplavaly kontejnery s hořlavinami Štěpán  Kotrba
20. 8. 2002 Policie se zajímá o Spolanu Neratovice
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?
21. 8. 2002 Hodnotit dosah havárie a záplav ve Spolaně je předčasné
21. 8. 2002 Dejme dohromady ty, co něco potřebují, a ty, co práci nabízejí
21. 8. 2002 Kresťanský a maďarský klinec do truhly Internetu Lubomír  Sedláčik
21. 8. 2002 Sbírky na pomoc přoti povodňovým škodám by se měly monitorovat Vladimír  Rott
21. 8. 2002 O hledačích pravdy a jejích majitelích Aleš  Kubeczka
20. 8. 2002 Reportáž z Litoměřicka: Smutek osamoceného housera Štěpán  Kotrba, Jan  Paul
19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
21. 8. 2002 Ohlédnutí: Tenhle CzechTek byl jiný než ty minulé. Proč?
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2002 O hledačích pravdy a jejích majitelích Aleš  Kubeczka
16. 8. 2002 Neomalená poznámka o literárních soutěžích, časopisech a nakladatelstvích Olga  Tihlářová
12. 7. 2002 Monitor Jana Paula: "Neberte nám našeho Viewegha!" Jan  Paul
8. 7. 2002 Bestseller? Proč ne, záleží na tom, jaký! Ludmila  Klukanová
8. 7. 2002 Parodie sovětské éry, která má význam i pro dnešek Robert  Porter
3. 7. 2002 65. narozeniny Toma Stopparda   
10. 6. 2002 "Vášeň, co do rána zchladne." Autentický závan minulého světa, který je vlastně dnešní Jan  Čulík
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
16. 5. 2002 Literatura je jenom klíč ke člověku - beseda s Martinem C. Putnou v Ostravě   
15. 5. 2002 Jazzová sekce - Artforum pořádá non-stop čtení české a slovenské literatury   
10. 5. 2002 Učitelé, pomozte nám s novými internetovými stránkami! Radek  Sárközi
10. 5. 2002 Čtvrthodinka v sadech Lukáš  Bárta
10. 5. 2002 Viktor Dyk (31.12.1877-14.5.1931)   
2. 4. 2002 Stav češtinářů v Čechách aneb Nakolik respektují učitelé češtiny v Česku nový gramatický úzus Daniela  Pilařová
2. 4. 2002 Písemka z české literatury Jan  Čulík