19. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2002

Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii

"...jednoho dne se vrátil domů zase opilý, křičel na mne, že jsem coura, že jsem k ničemu, nic neumím a jenom překážím... pak vzal dlouhý nůž, ten, kterým se porcuje maso, a bodl mne do ruky, všude kolem byla krev ... moc jsem křičela, to ho však ještě více rozlítilo... chytil mne za pas, hlavu mi strčil do dřezu, pustil vodu a potom mne zezadu znásilnil..."

V pátek jsme publikovali výňatky z otřesné zprávy o násilí proti ženám, kterou publikoval Ekologický právní servis. Vyplývá z ní, že policie v ČR ženám v drastické situaci nepomáhá. Jak se řeší vážný problém domácího násilí v Británii? Nyní zveřejňujeme výňatky z letáku britského ministerstva vnitra ohledně domácího násilí, který britská vláda šíří od ledna 1999. Proti vážnému problému násilí v rodinách podniká i jiné razantní kroky. V letáku se praví se mimo jiné:

Mnoho druhů domácího násilí je trestným činem a policie bere veškeré formy domácího násilí velmi vážně. Většina poboček britské policie má speciálně kvalifikované, zkušené pracovníky, kteří vás vyslechnou a budou s vámi hovořit v nepřítomnosti vašeho partnera. Ženy mohou požádat o to, aby je vyslechla policistka. Policie může, pokud si to přejete, zařídit lékařskou pomoc, dopravu a bezpečné místo, kam se můžete uchýlit. První prioritou policie je vaše bezpečí a bezpečí vašich dětí.

Ať už policie zahájí trestní stíhání proti násilné osobě anebo ne, máte v každém případě právo využít občanského práva k vlastní ochraně, abyste mohli žít v bezpečí. Podle Zákona o rodinném právu (Family Law Act) má mnoho lidí, kteří jsou obětí domácího násilí, právo zažádat o soudní příkaz proti násilníkům. Například máte možnost zažádat o soudní příkaz proti osobě, s níž žijete anebo s níž jste žil(a) (bez ohledu na to, zda jste s ní v manželském vztahu), proti osobě, se kterou jste se rozhodl(a) uzavřít sňatek anebo proti osobě, s níž sdílíte rodičovskou odpovědnost za výchovu dítěte.

Tyto soudní příkazy jsou schopny zamezit násilnému chování anebo v některých případech zabránit násilníkovi v přístupu do vašeho domu či bytu. Soudy mohou opatřit trestní příkaz pravomocí danou osobu zatknout, takže v případě, že není trestní příkaz respektován, násilníka odvede policie k soudu.

Anglický originál je zde. Kdy začne Grossovo ministerstvo vnitra s podobnou iniciativou?

Domácí násilí: rozbijte ten řetěz

Co můžete podniknout proti násilí v domácnostech

Pokud jste terčem fyzických či sexuálních útoků od někoho, s nímž žijete, anebo pokud vám ta osoba vyhrožuje, je to domácí násilí. Domácí násilí je chování, jehož cílem je ovládat druhé. Jeho součástí jsou nejrůznější druhy fyzického, sexuálního a emocionálního násilí při nejrůznějších soukromých, intimních vztazích. Toto násilí poškozuje muže i ženy. Ničí tisíce životů.

K domácímu násilí málokdy dochází jednorázově. Fyzické a sexuální násilí většinou během času roste co do četnosti i co do intenzity. Někdy končí až tehdy, kdy jedna osoba druhou usmrtí. Zároveň často dochází i k dalším formám násilného chování anebo chování, jehož cílem je ovládnout druhou osobu. Tento řetězec událostí je nutno rozbít.

Mnoho lidí může pomoci rozbít tento řetězec. Některé organizace, které o to usilují, jsou zmíněny v tomto letáku. Avšak důležitou roli hrají i jednotliví lidé. Pro lidi, kteří jsou terčem násilí, bývá neocenitelná pomoc od dobrého přítele či přítelkyně.

K násilí v domácnostech dochází daleko častěji, než si většina lidí uvědomuje. I když možná nejste jeho obětí vy sami, je možné, že znáte někoho, kdo je jeho obětí. Tento leták vám pomůže jim pomoci.

Co mohu udělat? Pokud se nacházíte uvnitř násilného vztahu, měli byste učinit tři kroky:

 • Uznat, že jste obětí násilí
 • Akceptovat, že to není vaše vina
 • Začít hledat podporu a pomoc
 • Jak poznat domácí násilí

  Součástí domácího násilí jsou nerůznější druhy fyzického, sexuálního a emocionálního násilí v nejrůznějších důvěrných či intimních vztazích. Nejškodlivější násilí páchají muži na svých partnerkách, ale násilí páchají i ženy na mužích a dochází k němu i při partnerství mezi osobami téhož pohlaví.

  Lidé se stávají terčem domácího násilí bez ohledu na to, k jaké sociální skupině, třídě, věku, rase, sexualitě či životnímu stylu patří. Násilí může vzniknout kdykoliv - v novém vztahu i po mnoha letech strávených společně.

  Domácí násilí má mnoho nejrůznějších forem: patří k němu fyzické útoky, sexuální násilí, znásilňování a vyhrožování. Součástí domácího násilí může být také destruktivní kritika, nátlakové taktiky, pohrdání, porušení důvěry, izolace a šikanování. Někteří násilníci nabízejí svým partnerům za určitých podmínek "odměnu", mnohdy slibují, že se násilí už nebude opakovat. Většinou se však násilí během času jen zhoršuje.

  Musíte akceptovat, že to není vaše vina

  Není jednoduché přijmout, že člověk, kterého milujete, se dokáže chovat tak agresivně. Mnoho lidí se domnívá, že je to jejich chyba, že je partner vůči nim agresivní, protože si nedokážou jeho chování vysvětlit. Není to jejich chyba. Nikdo si nezaslouží, aby se stával terčem útoků, či aby byl ponižován, a to ještě od partnera v údajně milujícím vztahu. Neexistuje žádná omluva: násilník musí změnit své chování.

  Jak vyhledat pomoc

  Nejdůležitější z toho, co můžete udělat, je o násilí, jehož jste obětí, někoho informovat. Pro mnohé lidi bude ten proces dlouhý a bolestný, neboť se budou snažit svůj vztah zfunkčnit a násilí zastavit. Vyhlídky na odchod ze vztahu, postiženého násilím, mohou být právě tak děsivé jako alternativa zůstat. Většina lidí se snaží hledat pomoc několikrát, než se jim podaří dostat to, co potřebují a i po odchodu ze vztahu stále existuje riziko. Nebojte se žádat o pomoc znovu a znovu.

  Ve vážné, nouzové situaci se vždy obraťte na policii. (telefonní číslo)

  Na které organizace se mohu obrátit?

  Jestliže vy osobně, anebo někdo, koho znáte, je terčem domácího násilí, existuje celá řada organizací, které mohou pomoci. Některé adresy a telefonní čísla jsou zde, ale existuje mnoho jiných: knihovny, místní úřady a Úřady pro občanskou pomoc jsou dobrými zdroji dalších informací.

  Pomocná telefonní linka pro ženy postižené domácím násilím (telefonní číslo)

  (následuje seznam organizací, jejich charakteristiky a informace, jak mohou pomoci)

  Policie

  Mnoho druhů domácího násilí je trestným činem a policie bere veškeré formy domácího násilí velmi vážně. Většina poboček britské policie má speciálně kvalifikované, zkušené pracovníky, kteří vás vyslechnou a budou s vámi hovořit v nepřítomnosti vašeho partnera. Ženy mohou požádat o to, aby je vyslechla policistka. Policie může, pokud si to přejete, zařídit lékařskou pomoc, dopravu a bezpečné místo, kam se můžete uchýlit. První prioritou policie je vaše bezpečí a bezpečí vašich dětí.

  Zdravotnictví

  Mnoho lidí si neuvědomuje, jak přímý dopad může mít chování jejich partnera na jejich zdraví a na zdraví jejich dětí. Mohou se stát obětí deprese a úzkostných stavů, které jsou stejně tak škodlivé jako fyzické rány - nebo dokonce škodlivější.

  Promluvte si se svým lékařem a informujte ho o skutečných příčinách svých starostí a zranění. Pokud musíte jít na pohotovost, pokuste se otevřeně hovořit o tom, proč tam jste. Pamatujte, že máte vždy právo hovořit s pracovníky zdravotnictví důvěrně.

  (informace o dalších pomocných organizacích)

  Jak se mohu bránit před násilím?

  Právní ochrana

  Ať už policie zahájí trestní stíhání proti násilné osobě anebo ne, máte v každém případě právo využít občanského práva k vlastní ochraně, abyste mohli žít v bezpečí. Podle Zákona o rodinném právu (Family Law Act) má mnoho lidí, kteří jsou obětí domácího násilí, právo zažádat o soudní příkaz proti násilníkům. Například, máte možnost zažádat o soudní příkaz proti osobě, s níž žijete anebo s níž jste žil(a) (bez ohledu na to, zda jste s ní v manželském vztahu), proti osobě, se kterou jste se rozhodl(a) uzavřít sňatek anebo proti osobě, s níž sdílíte rodičovskou odpovědnost pro výchovu dítěte.

  Tyto soudní příkazy jsou schopny zamezit násilnému chování anebo v některých případech zabránit násilníkovi v přístupu do vašeho domu či bytu. Soudy mohou opatřit trestní příkaz pravomocí danou osobu zatknout, takže v případě, že není trestní příkaz respektován, násilníka odvede k soudu policie.

  Dostáváte-li sociální podporu anebo máte-li velmi nízký příjem, pravděpodobně budete mít právo na finanční pomoc s poplatky pro právníka. Podrobnější informace vám o tom poskytne policie, právník, soudy, Kancelář pro občanské poradenství či organizace pro pomoc ženám.

  <

  Jak se odstěhovat

  Jestliže jste terčem násilí od osoby, s níž žijete, anebo od někoho, kdo je třeba vaším bývalým partnerem, můžete se rozhodnout, že by bylo nejlepší opustit domov. Nemáte-li kam jít, můžete se obrátit na pomocné organizace, uvedené v tomto letáku, anebo na bytový odbor vašeho komunálního úřadu. Komunální úřad má povinnost poskytovat po dobu 24 hodin denně službu pro lidi bez přístřeší. Pokud komunální úřad rozhodne, že jste zranitelní v důsledku hrozby domácího násilí, a nemůžete nadále pobývat ve svém domě či bytě, má povinnost vám nalézt jiné ubytování. V takovém případě vám zřejmě poskytnou dočasné ubytování.

  Útočiště pro ženy je bezpečný domov, kde mohou ženy a děti žít v bezpečí před násilím. Poskytuje dočasné ubytování, během něhož se mohou ženy bez nátlaku rozhodnout, co dál. Existují speciální útočiště pro ženy a děti z určitých etnických skupin - například pro černošské, asijské, latinsko-americké či židovské ženy - a některá útočiště mají přístup pro invalidy a zaměstnance se speciální kvalifikací pro mimořádné požadavky.

  Jedním z dalších důvodů, proč mnoho lidí zůstává ve vztahu, kde jsou terčem násilí, je to, že si nejsou jisti, jak by finančně vyšli, kdyby odešli z domova. Existuje celá řada sociálních podpor, o něž můžete zažádat a některé z nich jsou k dispozici i máte-li zaměstnání. Informujte se na úřadě pro sociální podporu.

  A co děti?

  Je zdokumentováno, že existuje spojení mezi domácím násilím a zneužíváním dětí. Děti se mohou stát samy terčem násílí a také mohou být obětí násilí nepřímo. Jsou si často daleko víc vědomy násilí, než si jejich rodiče uvědomují.

  Někteří násilníci vyhrožují, že jestliže jejich partner odejde ze společné domácnosti anebo někomu řekne o násilí v rodině, že mu budou odebrány děti. Sociální služby neodebírají děti z těchto důvodů. Obáváte-li se, že váš partner děti unese, požádejte o pomoc příslušné organizace. (...)

                   
  Obsah vydání       19. 8. 2002
  18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
  19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
  18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
  20. 8. 2002 Povodně byly katastrofální především mimo Prahu
  19. 8. 2002 Člověk má právo chránit svůj majetek Jan  Kameníček
  18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
  17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
  17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
  17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček
  17. 8. 2002 Šestadvacetikilometrové jezero na Litoměřicku
  18. 8. 2002 Bude možno objekty v záplavových oblastech pojistit? Jan  Čulík
  16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
  19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík
  16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
  19. 8. 2002 Obrana strategie Lipna Jan  Kameníček
  19. 8. 2002 Ostudné služby Českých drah Dan  Pech
  17. 8. 2002 Zaplavené památky lidové architektury Jan  Kameníček
  19. 8. 2002 Západní televize "referovaly o povodních v ČR absurdním způsobem"
  19. 8. 2002 Povodně v ČR a přehnané reakce "sudeťáků" Stanislav  Holubec
  17. 8. 2002 Británií otřásl nález mrtvol pohřešovaných holčiček
  19. 8. 2002 Vyřeší ekologický summit v Johannesburgu problémy této planety?
  19. 8. 2002 Leni Riefenstahlová, Hitlerova propagandistka, se dožívá 100 let uprostřed kontroverze
  19. 8. 2002 Pravda o neomalené poznámce aneb Jak je to s mladými a starými debutanty a literárními soutěžemi Martin  Pilař, Daniela  Pilařová
  15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
  16. 8. 2002 Tomáš Pudil v roce 1995: "Praha není chráněna před povodněmi"
  15. 8. 2002 Metly, Předmíř a Zamlýní
  15. 8. 2002 Američtí přátelé ČR otevřeli konto na pomoc postiženým povodněmi
  16. 8. 2002 Povodňový apel českého ministerstva zahraničních věcí
  15. 8. 2002 Největší pražská povodňová fotobanka
  18. 8. 2002 Záruka rómskych úspechov ? Lubomír  Sedláčik
  17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
  23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
  14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
  19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"   
  19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?   
  19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
  18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
  18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii   
  17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
  16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
  16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
  16. 8. 2002 Solenice, neznámá obec pod Orlickou přehradou Štěpán  Kotrba, Jan Paul
  16. 8. 2002 Je humor o povodních etický?   
  16. 8. 2002 Film, to není jen Občan Kane   
  15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."   
  15. 8. 2002 USA, Irák, humanitární organizace a nezávislost   

  Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
  19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?   
  18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii   
  15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."   
  22. 7. 2002 Jak dnes žijí ženy v Afghánistánu? Drsně   
  16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
  8. 7. 2002 Znásilňování žen jako válečná zbraň   
  5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
  6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
  23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
  11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová
  8. 4. 2002 Tak máme novou miss 2002... Daniela  Pilařová
  26. 3. 2002 Další žena v Nigérii odsouzena k ukamenování   
  25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
  22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
  19. 3. 2002 Znásilněná nigerijská žena má být ukamenována k smrti