13. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2002
"Násilníci šikanují jiné proto, protože mají pocit, že jsou slabí, a reagují na vlastní strach ve své mysli. Ti, kdo jsou agresivní, se většinou bojí daleko víc než jejich oběti. Jejich chování to ospravedlnit nemůže, ale vysvětluje je to. Umožňuje nám to studovat způsoby, jak u násilníků odstranit pocit bezmoci. V určitém smyslu jsou totiž násilník i jeho oběť oba oběti. Většina násilníků ve škole je většinou obětí někde jinde v životě. Oni to předávají dál... Přehrávají jen svou vlastní zkušenost v jiném prostředí, kde mají pocit, že jsou schopni získat moc, o niž přišli v jiné situaci. Většinou doma. Jde vždycky o moc. Násilník se nesnaží v první řadě někoho zraňovat, snaží se první řadě zneužívat jiné, aby sám měl pocit moci. Dá se to vyřešit tím, že těmto lidem umožníte, aby získali pocit moci a sebeúcty v sobě jiným, konstruktivním způsobem, aby nemuseli zneužívat jiné lidi k tomu, aby si o sobě mohli myslet, že jsou lepší a silnější než ostatní. Musíte si uvědomit, že násilníci jsou lidé, kteří mají strašně velký strach a komplex méněcennosti. Lidi, kteří jsou vyrovnaní a mají ohledně sebe samotného dobrý pocit, takoví lidé jiné lidi nešikanují." - Pořad "Women's Hour" rozhlasu BBC uspořádal mimořádnou diskusi o šikanování ve školách - už pět let je to nejčastější problém, s nímž se obracejí děti na linku krizové pomoci Childline. Shrnujeme z 45 minutového pořadu asi prvních 25 minut.
Sloupek

Máme tady v Uherském Hradišti hezké knihkupectví Portal. Rád tam občas zajdu, protože je mi někdy ve společnosti knih lépe než ve společnosti některých čtenářů. Strávil jsem tam včera asi hodinu a probíral jsem se malými výbory z děl současných i méně současných básníků. Nakonec jsme se rozhodl pro Gellnera (mimochodem jeho Vášeň je opravdu nadčasová), Reynka, Wernische, Larkina a Holana.

Nechal jsem tam svou učitelskou pětistovku a měl jsem se k odchodu, když jsem si všiml, že sáček, do kterého mi prodavačka knihy zabalila knihy, je jaksi neforemně objemnější, ačkoli byly všechny stejně malého formátu.

Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že mi prodavačka umně přibalila i jakýsi Klausův předvolební pamflet, ve kterém vysvětluje, proč je stále ještě v politice ( i když to každý soudnější člověk dávno ví). Rozzlobilo mě, že jsem obtěžován i při tak hezkém rituálu, jakým je pro mě koupě knih.

Ten pamflet jsme tam nechal. Když jsme ho pokládal zpátky na pult, prodavačka zrudla. Možná to byl stud. Zakusil ho někdy i pan Klaus?

P.S. Zajímalo by mě, jak by dnešní realitu viděli pánové Gellner a Holan. A co by o ní asi napsal Philip Larkin?

13. 6. 2002
Po "milém" a nevítaném vetření do mého soukromí telefonátem od V. Klause mne poctil svou pozorností další z kandidátů této strany. Mnoho brněnských občanů nalezlo dnes (13.6.) v poštovních schránkách pohlednici s výhledem na mořský záliv a s výzvou ing. Jiřího Cipryse, kandidáta ODS za Jihomoravský kraj. Tento dobrý duch nás nevyzývá k ničemu menšímu, než je, podle mého laického názoru, porušení Ústavy ČR, za což je ochoten nám dobře zaplatit.
13. 6. 2002

Přeshraniční kontroverze ohledně historie ovlivnila nadcházející volby v České republice

"Stejně jako jejich kolegové při nedávných volbách ve Francii a v Holandsku začali někteří politikové ve střední Evropě ve snaze získat hlasy rozdmychávat nacionalismus. Avšak žhavou otázkou tam není přistěhovalectví. Je jí bolestná historická událost, která politicky spala více než pět desetiletí. Ani nejde o to, že by se někdo hádal o interpretaci historie." - Jiří Pehe nám poslal svůj článek, který včera vyšel anglicky v listě Wall Street Journal Europe. Divíme se však, že Pehe učinil ve svém článku za "Benešovy dekrety" jedině odpovědným československého prezidenta Beneše a kupodivu zcela pominul, jak píše níže František Nepil, že "O vyvlastnění majetku a o odsunu rozhodly vlády vítězných mocností a učinily toto rozhodnutí součástí velkých mezinárodních smluv." Pročpak tato informace v Peheho článku chybí? (JČ)
15. 4. 2002
Byl odsun českým vyhnáním německého obyvatelstva z pohraničí a bezprávným vyvlastněním jeho majetku na základě přisuzování kolektivní viny často i nevinným Němcům za česká utrpení? Dekrety prezidenta Beneše prý tento princip kolektivní viny ztělesňují, a tak bezpráví uzákoňují a tím porušují základní lidská práva. Na druhé straně pamětníci, českoslovenští váleční letci v Anglii, tvrdí, že sudetský majetek a odsun byly vždy považovány za část reparací československých občanů za škody, které Čechoslováci utrpěli v důsledku německého výboje. Toto chápání mi také potvrdil anglický historik, specialista na tuto problematiku.
13. 6. 2002

"Polská média se na rozdíl od českých sebemrskačsky nevěnují polské "vině za odsun Němců". Polsko vždy zaujímalo k odsunu Němců jasný a nekompromisní postoj a dokázalo si v rámci podepsání smlouvy 2+4 při sjednocení Německa vynutit záruky svých západních hranic. Jsem toho názoru, že současný útok je veden proti České republice proto, že v případě úspěchu v prolomení dekretů prezidenta E. Beneše a majetkové restituce by tento krok byl precedentem pro obdobný útok i proti dalším zemím, tedy zejména proti Polsku. Odsun Němců z Polska humánnější rozhodně nebyl." To je jedna z odpovědí dvou českých historiků v onlinové diskusi Britských listů o Benešových dekretech.

14. 5. 2002 jsme v Britských listech publikovali Stanovisko Sdružení historiků České republiky, protestující proti účelovému politickému zkreslování historických událostí ve střední Evropě během dvacátého století, zejména ve vztazích mezi Čechy a Němci. Ve čtvrtek 13. června se od 15 do 17 hodin se v souvislosti s tímto textem konala v Britských listech živá onlinová diskuse s dvěma českými historiky, Jindřichem Dejmkem, nar. 1965, pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze, který se specializuje se na dějiny československé zahraniční politiky a mezinárodních vztahů ve 20. století a na vydávání edic československých diplomatických dokumentů, a Janem Němečkem, nar. 1963, taktéž pracovníkem téhož Historického ústavu AV ČR, který se zabývá historií československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války a také rediguje edice československých diplomatických dokumentů. Historikové nestačili ve vymezeném čase zodpovědět všechny otázky, jichž bylo hodně, odpoví na ně během víkendu. Onlinový rozhovor najdete zde.

STANOVISKO Sdružení historiků ČR
TEMATICKÝ VÝBĚR článků k Benešovým dekretům
KNIHA Opožděná svědectví
KNIHA Cesta Čechů a Němců ke dnešku
ONLINE DISKUSE Britských listů

1938, Sudety - Tragédií všech v Sudetech bylo, že museli souhlasit. Ať chtěli, nebo ne. Většina chtěla...
13. 6. 2002
Emil Ovčáček
Zveřejněná svědectví více než stovky pamětníků jsou záznamem z osobních návštěv, doplněná o údaje ze zaslaných dopisů a z dalších zapůjčených historických dobových dokumentů, včetně fotografií. Na rozdíl od publikací, které popisují odsun Němců v roce 1945 až do těch nejmenších podrobností, osobních zážitků a tragédií, vyznívají vedle nich výpovědi osob obdobně postižených hitlerovským Německem nastupujícím v roce 1938 své vítězné tažení do protektorátu Böhmen und Mähren snad až příliš stručně a popisně. Většina záznamů pochází z Děčínska, nejvíce je jich z obce Podmokly, ze které pochází i autor této knihy. Jako ukázku pro čtenáře knihy nabízíme výpověď Marie Kubátové z Děčína. Celý text více než dvousetstránkové knihy včetně dokumentární fotogalerie Š. Kotrby s tematikou nacismu naleznete v KNIHOVNĚ Britských listů jako její nejnovější přírůstek, díky pomoci Jaroslavy Čajové. (Argumentací pro uplatnění principu kolektivní viny po roce 1945 proti Němcům a Maďarům, žijícím v Československu, ovšem svědectví o utrpení z roku 1938 nejsou. - pozn. JČ)

Celá kniha není součástí Britských listů e-mailem.

13. 6. 2002
Ve Velké Británii stále existuje British Board of Film Classification, rada, která určuje, do jaké kategorie přístupnosti mládeži patří ten který film, který se má v Británii promítat. Úřad britské filmové cenzury se s vývojem společnosti během let nesmírně liberalizoval, v současnosti například schvaluje i hard porn videa k distribuci v sex shopech. Stává se ovšem terčem útoků z obou stran: od osob, které si myslí, že jsou cenzoři příliš liberální, i od osob, které zastávají názor, že jsou cenzoři příliš úzkoprsí. J.X.Doležal nedávno zaútočil v Lidových novinách na RRTV, protože si dovolila pokutovat Českou televizi, že neodložila vysílání pořadů obsahujících vulgární výrazy až na dobu po 22. hodině, což je ČT podle zákona povinována učinit. Doležal vyjádřil v Lidových novinách názor, že prý šlo od RRTV o "útok na svobodu tisku". - Jaká je role britského cenzurního úřadu, který "diskrétně sleduje odpornější část kinematografické produkce"? Před časem publikoval deník Guardian rozhovor s šéfem britského cenzurního úřadu Robinem Duvalem, z něhož vyjímáme: "Jako vždycky BBFC se snaží vyhovět estetickým požadavkům a zároveň ochránit diváckou obec, zejména děti, před škodami, které mohou napáchat filmové scény. Jedinou oblastí, kde existuje robustní, spolehlivý research, na jehož základě je možno jednat, je oblast sexuálního násilí."
13. 6. 2002
David Rath ve své reakci na moji nedávnou kritiku časopisu Osobní lékař (odborně garantovaného Českou lékařskou komorou) mimo jiné uvedl, že ono číslo byl pouze speciální reklamní výtisk. Jakoby tím snad chtěl naznačit, že běžná vydání už budou jiná. Nejsou jiná. Jeho argument, že ČLK dostala několik desítek stránek v měsíčníku Osobní lékař jako "sponzorský dar" od vydavatele (tedy od firmy Presstempus) je směšný zvláště tehdy, kdy je pan Rath uveden v tiráži jako vedoucí redakce. Že by tento post dostal President ČLK také jako sponzorský dar? Jestliže podle pana Ratha jde o situaci, kdy ČLK neplatí Presstempus, ale Presstempus pomáhá ČLK, těžko tomu můžeme věřit. Bylo by asi hodně naivní si myslet, že sponzorství je naprosto nezištné.
13. 6. 2002
Poslední číslo Týdne přineslo článek Jeho Výsost Blair, který na celostránkovém materiálu upozorňuje na to, že velké britské firmy řídí jen šlechta. Jakožto občan Velké Británie o této věci cosi vím, píše Chris Hopkinson:
13. 6. 2002
Před pár dny jsme publikovali v BL článek o tom, že Ostrava ruší dvě svá poslední velká kina a zůstává v ní kromě multikina jen dvojice sálu s programem alternativní produkce: Minikinokavárna a Artkino. Následující příspěvek na tuto situaci reaguje:
13. 6. 2002
Všeobecně rozšířený názor, že pokud nepůjdu volit, případně půjdu-li volit malou stranu, nemající šanci na usednutí do parlamentních lavic, můj hlas propadne buď levici (tvrdí pravicové strany), nebo pravici (tvrdí levicové strany), škodí demokracii. Volič je pak postaven ne před volbu koho volit, ale koho nevolit. Nastává podobná situace jako nyní ve Francii, kde v řadě obvodů v prvním kole postoupila radikální Le Penova strana a voliči ostatních stran jsou postaveni před negativní volbu - nevolí toho, koho chtějí, ale toho, kdo zbývá a je menším zlem. Podobné situace jsme však nakonec zaznamenali v minulých letech i u nás.
13. 6. 2002
Včera popoludní ohromil slovenskú verejnosť spravodajský "sólokapor" : Podľa zatiaľ oficiálnymi miestami nepotvrdených informácií, bol páchateľom obrovskej, vyše osemmiliónovej ozbrojenej lúpeže v Košiciach spred pol roka, gang minimálne ôsmich policajtov z radov elitnej pohotovostnej jednotky. Ťažko si predstaviť niečo príšernejšieho, ako terajší vývoj v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Teda nie už len nepretržitá reťaz uniformovaných opilcov, ktorí sú za volantom postrachom svojich spoluobčanov. Špirála stúpa stále nahor - a ryba ako vždy smrdí od hlavy.
13. 6. 2002

Liga lesní moudrosti a hrad Točník pořádají 7. ročník akce

Indiáni z Točníku 13. 6. - 16. 6. 2002

čtvrtek, pátek 10.00 - 16.00, sobota 10.00 - 18.00, neděle 10.00 - 14.00

Akce Indiáni z Točníku je určena hlavně pro rodiče s dětmi, kteří si tak mohou zpestřit společný výlet. Návštěvníci hradu Točník si zde mohou vyzkoušet střelbu z luku a ze vzduchovky, rozdělat oheň třecími dřívky a křesadlem, ochutnat dobroty z indiánské kuchyně, poslechnout si indiánské pohádky, zatancovat si indiánské tance, posedět v týpí, vyzkoušet indiánské oblečení ... Pro děti je připravena velká hra.

13. 6. 2002
K zajímavým zjištěním člověk dojde, všímá-li si osudů slavného hesla : "Pravda a láska" v Čechách a na Moravě. Zjistí, že tohle heslo je jen obludná lež. U nás je lež totiž docela doma.
11. 6. 2002
Holil jsem se a zvoní telefon. Který čert mi volá tak brzo ráno? Nebyl to čert, byl to politik, na druhé straně se ozval důvěrně známý hlas Václava Klause. Užuž jsem se chystal odpovědět na pozdrav, když jsem si uvědomil, že o vzájemné zdravení tady vůbec nejde. Václav Klaus byl na druhé straně drátu jen na záznamníku. Asi se muselo stát něco moc důležitého, když mi volá sám předseda, a to dokonce až z Prahy do Ostravy - meziměsto. Možná začala válka...
12. 6. 2002
Ptal se mne skrze mail jeden známý, jaké jsou reakce na předvolební telefonát ODS a Václava Klause. Snad bude odpověď zajímat i ostatní. ODS se rozhodla v závěru předvolební kampaně použít přímé telefonické oslovení občanů a pomocí třicetivteřinové smyčky ve čtyřech dnech před volbami do sněmovny volá na 2,5 milionů telefonních stanic, jejichž čísla jsou veřejně dostupná v telefonním seznamu Zlaté stránky.
12. 6. 2002
Přehled předvolební situace v ČR sedm dní před volbami publikovala Nadace Roberta Schumanna, jejímž cílem je "podporovat evropské ideály a všechny ty, kdož pracují ve prospěch demokracie v Evropě a ve světě, přispívat k debatě v Evropě a k debatě v rámci Evropské unie". V angličtině je předvolební zpráva o ČR, kterou - jako ukázku "pohledu ze zahraničí" shrnujeme, na tomto místě (možná je už trochu zastaralá, týden je v politice dlouhá doba a ODS v současnosti není na čele volebních preferencích před ČSSD):
14. 5. 2002

Hledáme spolupracovníky, kteří by byli ochotni v zájmu nezávislé, investigativní, neúplatné práce ve prospěch české společnosti věnovat Britským listům několik hodin práce týdně, zejména psaním článků o nejrůznějších aspektech života české společnosti, o těch tématech, které se týkají obyčejných lidí (nezajímá nás příliš, co tvrdí politikové a "profesionální" novináři). Usilujeme o získání nezávislých financí z mezinárodních zdrojů, a tak doufáme, že práce případných spolupracovníků bude v dlouhodobější perspektivě honorována.

Pište prosím na tuto . Děkuji.

Šéfredaktor.

Jan Keller
12. 6. 2002

Přinášíme čtenářům Britských listů poslední část čtení na pokračování. Po devět týdnů jste zde nacházeli jednotlivé kapitoly z knihy Jana Kellera Politika s ručením omezeným, s podtitulem Proměny moci na prahu 21. století. Kniha se příští týden bude stěhovat do nově zřízené sekce KNIHOVNA.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako první svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-27-0, 144 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem autora i vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, přístupnému z níže uvedeného obsahu, který se bude dynamicky rozšiřovat.

V archivu naleznete on-line rozhovor Jana Kellera se čtenáři Britských listů, fotogalerii, pořízenou u příležitosti vydání této knihy v říjnu 2001 i autorův životopis.

  Úvod   5.  Politika na okraji globalizace
Globalizace jako velké vyprávění
O čem mlčí vyprávění
Státy létat nedokáží
Ironie dějin
Prostor pro demokracii
 
 1.  Moderní politika - dělení pokladu
Čím ospravedlnit moc státu?
Kde jsou meze státní moci?
Jak mít užitek ze státní moci?
   6.  Postmoderní politika
Guláš jako program
Politika jako tombola
Politika svádění
Postmoderní politik
 
 2.Politika a virtuální ctnosti
Simulacrum v moderním provedení
Nacionalismus jako virtuální domov
Karikatura komunity
Uctívání státní moci
Privilegium neprivilegovaných
   7.  Politika ve světě sítí
Politika ve věku organizací
Vítězné tažení sítí
Politika v síti
Nedůvěřivý volič
 
 3.  Politika tolerovaná experty
Čím více moci, tím méně kontroly
Expertní vědění a veřejné mínění
Poradenská společnost
Experty nikdo nevolí
Demokracie versus technokracie
   8.  Politika v nejisté společnosti
Špatné recepty na bezpečí
Nejistota jako styl života
Je modernizace lékem na nejistotu?
Program TINA
 
 4.  Politika a jiná rizika
Neviditelný vetřelec
Chybějící pojištění
Plnění norem
Dělba zla
Předpotopní politika
   9.  Dilemata občanské společnosti
Dilema ziskovosti
Dilema organizovanosti
Dilema sítí
 
5. 7. 2002
Vladimír Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil, Ivo T. Budil, Martin Hekrdla, Bob Fliedr, Tomáš Halík

Posledním dílem Čtení na pokračování ze sborníku Evropského literárního klubu s názvem Střet civilizací ? a podtitulem Dominance Západu, nebo dialog světových kultur ukončujeme deset týdnů trvající prezentaci této knihy.

Je věnovaná aktuálním politickým, ekonomickým, kulturním a geografickým problémům soudobé civilizace, závažným celospolečenským otázkám, jak je v zostřeném světle vnímáme především po tragických teroristických útocích na mocenská a ekonomická centra Spojených států amerických v loňském roce. Do popředí se vynořuje nové geopolitické uspořádání zeměkoule, které by mělo obnovit narušenou rovnováhu sil, kdy po zániku bipolárního světa hrozí nekontrolované světové konflikty. V minulosti se zánikem Západu zabývali N.J. Danilevskij, O. Spengler nebo A. Toynbee. Světovým bestsellerem se však stala až práce amerického politologa Samuela Huntingtona, který se obává, že s koncem studené války skončila západní fáze mezinárodní politiky a do popředí se posunula konfrontace Západu s ostatními civilizacemi v podobě ničivých válečných konfliktů. Naopak jeho protihráč F. Fukuyama v eseji "Konec dějin?" tvrdí, že nastává epocha definitivního vítězství kapitalismu a liberalismu, a tím i konec dějin. S předkládanými názory a myšlenkami polemizuje deset odborníků z našich vědeckých a vysokoškolských pracovišť, nezávislých novinářů a publicistů. Všichni odborníci si v knize kladou otázku, jak je možné nadcházející konflikty řešit. Zda je možné mezi technicky vyspělým a bohatým Západem a okolním světem vést smysluplný dialog, který by měl přispět k trvalejší harmonii politického vývoje jednotlivých krizových regionů a k celosvětově udržitelnému míru.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako třetí svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-31-9, 192 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, a budou přístupné z níže uvedeného obsahu.

 Úvod  Vladimír Nálevka  Konec dějin a střet civilizací 
 1.  Miloš MendelStřet civilizací ve světle vědy
Střet civilizací jako produkt vědecké postmoderny
Obecné slabiny paradigmatické metody
Konkrétní slabiny paradigmatické metody
    Západní civilizace
    Slovansko-pravoslavná civilizace
    Konfuciánská civilizace
    Islámská civilizace
Skutečné příčiny střetů
 
 2.  Oskar Krejčí  Hrozivé proroctví
Rytmus politické teorie
Nejasné pojmy
Kultura versus ideologie
Doktrinální rozpor
Rizika historiografie
Soužití civilizací
 
 3.  Stanislav Komárek  Prorokovali proroci... 
 4.  Luboš Kropáček   Model spíše varovný
Alternativa: jediná univerzální civilizace
Alternativa: dva světy
Islámský okruh
Křesťanský pohled
 
 5.  Zdeněk Zbořil  Střed a střet civilizací  
 6.  Ivo T. Budil   Střet kultur a vzpoura proti modernitě 
 7.  Martin Hekrdla  Postmoderní sociální konflikt
Sociální zdroje "boží pomsty"?
Boží stíny jediného světa
Problémy s modernizací
Vzpomínky na budoucnost
Čtení událostí
 
 8.  Bob Fliedr   Když odnikud někam, tak jinudy
Muslimové a války protestantů s katolíky
Oltář je dál než trůn
Střetávání dialogů
Svoboda a náboženství
Sňatek Východu a Západu
 
 9.  Tomáš Halík  Nový světový řád" a náboženství 
21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2002 "Volte ODS a vyhrajete zájezd do Thajska!" Milan  Valach
13. 6. 2002 Vyvolávání duchů: Jak se Beneš podruhé vrátil k volbám Jiří  Pehe
13. 6. 2002 Osobní lékař se etabloval jako tvrdý PR časopis Jan  Paul
13. 6. 2002 Vrazili mi do tašky Klause Milan  Štěpita
13. 6. 2002 Je zapotřebí filmové a televizní cenzury? Jan  Čulík
13. 6. 2002 Agresivní lidé mají velký strach   
13. 6. 2002 Poslední číslo Týdne: mylné informace o Británii - neznalost neomlouvá Chris  Hopkinson, Jan Čulík
12. 6. 2002 Méně té vody, chlapče! Méně té vody! Petr  Štěpánek
12. 6. 2002 ČTK píše jako komunistická Obrana lidu před dvaceti lety: "Převaděč vezl emigranty!"   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2002 Nově zatčený americký "terorista" zahajuje svou právní obranu proti vládě USA   
11. 6. 2002 Afghanistán se prý vrací k demokracii, ale tamější vzdělanci jsou znepokojeni   
11. 6. 2002 Ashcroft: USA překazily možný útok "špinavou" jadernou bombou   
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner
6. 6. 2002 Příliš mnoho svobody? Americká protiteroristická opatření byla slabá   
5. 6. 2002 11. září: Únosci, kteří nebyli vypátráni, a překladatelé, kteří nepřekládali   
28. 5. 2002 FBI obviněna ze "sabotáže" ohledně útoků z 11. září   
20. 5. 2002 Bush v soukromí "absolutně zuřil", že ho kritizovali   
17. 5. 2002 Bush se veřejně bránil před nařčením, že proti útokům z 11. září efektivně nezasáhl   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová
8. 4. 2002 Tak máme novou miss 2002... Daniela  Pilařová
26. 3. 2002 Další žena v Nigérii odsouzena k ukamenování   
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
19. 3. 2002 Znásilněná nigerijská žena má být ukamenována k smrti   
11. 3. 2002 MDŽ 2002: Místo kytičky demonstrace Štěpán  Kotrba

Školství RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2002 Agresivní lidé mají velký strach   
10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol   
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
29. 5. 2002 Vzbouření v Dolní sněmovně proti vylučování dětí žadatelů o azyl ze školy   
22. 5. 2002 Proč nedodržuje katedra politologie VŠE úřední hodiny pro styk se studenty? Aleš  Žďárek
17. 5. 2002 Učitelia ako ovce Lubomír  Sedláčik
14. 5. 2002 Vstupte svými názory do dnešního pořadu ČT "Bez imunity" o školství Michal  Rusek
10. 5. 2002 Učitelé, pomozte nám s novými internetovými stránkami! Radek  Sárközi
29. 4. 2002 "Výchovné metody" v České republice Jan  Šťastný
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí   

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2002 Méně té vody, chlapče! Méně té vody! Petr  Štěpánek
7. 6. 2002 Konec katů v Čechách Martin  Štumpf
7. 6. 2002 Bude Katovna nahrazena něčím lepším? Jan  Čulík
28. 5. 2002 "Oni to dělali, tak to já můžu taky..." - jak paní Dědečková rozumí právu a etice Fabiano  Golgo
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
27. 5. 2002 Dementi: můj syn v Americe nepracoval, byl zatčen už na letišti Jana  Dědečková
27. 5. 2002 Produkční v České televizi nejsou zkorumpovaní Jindřich  Bareš
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo
2. 4. 2002 RRTV chce "regulovat internet" Štěpán  Kotrba
27. 3. 2002 Milan Šíma, ČT: "Desetkrát položená otázka by diváky nebavila"   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
20. 5. 2002 Chlapi sobě Jan  Čulík
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina
3. 4. 2002 Členka Výboru pro národní bezpečnost: Čí je to vlastně válka? Bushka  Bryndová
2. 4. 2002 Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Tomáše Peciny pravomocné Tomáš  Pecina

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2002 Onlinová diskuse BL s historiky ohledně Benešových dekretů   
11. 6. 2002 O vyrovnání s minulostí, pro změnu protektorátní: Rukojmí nelze vraždit Václav  Žák
6. 6. 2002 Předvolební pohled Petra Cibulky: Šibenice pro komunisty Štěpán  Kotrba
5. 6. 2002 KNIHOVNA: Odmítám vinu Čechů vůči Němcům Pavel  Macháček
3. 6. 2002 "Samosegregáciu" tu robil naposledy Konrád Henlein Lubomír  Sedláčik
21. 5. 2002 Nad českými novinami: Klaus, Marvanová, komunistický komentátor, vraždy a PR Jan  Čulík
14. 5. 2002 Historikové proti znásilňování dějin Jaroslav  Pánek, Jiří Pešek
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský