31. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 10. 2002
V neděli večer spálila na Václavském náměstí umělecká skupina Rafani černobílou napodobeninu státní vlajky. Byli odvezeni na policejní stanici a 4 hodiny museli podávat vysvětlení.

Podle informací, které nám sdělila média, budou nejspíš členové skupiny obviněni z přestupku podle § 42 odst 1. zákona o přestupcích, tedy : "Přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky nebo jiný symbol chráněný zvláštním právním předpisem."

Za tento přestupek hrozí pokuta do výše 3000 korun. Je tu malý, ale zásadní problém, kteří ochránci státních symbolů přehlédli.

31. 10. 2002
Muslimský svět se nestal obětí Západu, ale svého vlastního archaismu a lajdáctví svých vůdců. Islám se sice globalizuje, ale málo se modernizuje. Muslimy ve Francii svádějí jejich mluvčí k obraně komunitní identity proti moderní individualizované občanskosti za mlčenlivé pasivity obecní a veřejné správy. Takové mají názory autoři několika knih, které vyšly v poslední době ve Francii a věnují se ožehavé tématice islámu a jeho reálným aktuálním projevům. I zkušení islamologové a historici muslimského světa dnes přitvrdili své soudy o islámu. Od muslimů se čeká kritický pohled na vlastní minulost a snaha po reformě přežilých forem jejich víry.

Ve Francii, kde má poznávání muslimské kultury dlouhou tradici, má kritika reálných projevů islámu jistý kontext. Díky němu tu nehrozí nebezpečí, že kritické výhrady pouze prohloubí nezdravou jednostrannost a posílí ignoranci. U nás v Čechách je tomu ovšem jinak. Nemáme vlastní zkušenosti s muslimy a naše domácí islamologie dokáže sotva čelit černobílému vidění mnoha našich vševědoucích publicistů. Jinak řečeno, nadávat muslimům a stavět islám na pranýř je u nás doma docela jednoduché.

Vzdor tomuto riziku pokládám za užitečné upozornit na francouzskou knižní polemiku o islámu a podrobně ji přiblížit. Z hlediska budoucnosti Evropy se mi to zdá důležité. Aby však tento text nesváděl jen k dalšímu obviňování islámu a muslimům, což si nepřeji, doporučuji čtenářům přečíst si o tomto náboženství a kultuře něco více (kupříkladu knihu Islám - ideál a skutečnost, kterou nedávno dodalo na trh pražské nakladatelství Baset). Kvůli pochopení, že islám je fenomén komplexní a že muslimský svět není zdaleka tak jednoznačný, jak jsme v pokušení nezřídka soudit.

31. 10. 2002
Zvolení Vladimíra Železného do senátu vyvolalo očekávatelné reakce. Někdo je nadšen, že v senátu usedne úspěšný podnikatel, jiný je znechucen tím, jak se propojuje svět politiky a neférových obchodních aktivit. V souvislosti s tímto znechucením lze nyní z nejrůznějších úst slyšet zajímavý názor: zvolení Železného je prý důkazem, že obyčejní lidé jsou hloupí a nekvalifikovaní, a proto je potřeba, aby jim někdo moudrý paternalisticky vládl. Kdo si je schopen zvolit takového politického reprezentanta, jakým je Železný, by snad ani neměl mít volební právo.
31. 10. 2002

Disciplinární komise UEFA, evropské fotbalové organizace, pohnala ve středu Fotbalovou asociaci Anglie a Slovenska k disciplinárnímu řízení ohledně nevhodného chování fanoušků během fotbalového zápasu Anglie - Slovensko, který se konal v Bratislavě dne 12. října. Případ bude projednávat disciplinární komise UEFA dne 21. listopadu. Anglická fotbalová asociace se bude zodpovídat z chování svých fanoušků v ČR a na Slovensku, slovenská Fotbalová asociace z verbálních rasistických útoků slovenských fotbalových fanoušků, zaměřených proti černošským hráčům anglického fotbalového týmu.

Pokud bude anglická Fotbalová asociace shledána vinnou, bude pokutována. To by bylo, poznamenává list Guardian, pro ni značně trapné, vzhledem k tomu, že tvrdila, že násilné střety mezi slovenskými a anglickými fanoušky prý vyvolalo rasistické skandování slovenských fotbalových diváků.

Avšak anglická Fotbalová asociace se domnívá, že provinění anglických fanoušků je prý relativně malé a že slovenská Fotbalová asociace čelí daleko tvrdší pokutě za šokující rasistické útoky - a že není vyloučeno, že Slováci budou potrestáni tím, že jejich příští kvalifikační zápas pro Euro 2004 se bude muset hrát za zavřenými dveřmi.

(Podrobnosti v angličtině jsou např.zde.)

30. 10. 2002
Britský premiér Tony Blair sice ve středu v Dolní sněmovně potvrdil, že se nebude zavádět vyšší školné pro univerzitní studenty, jak labouristé přislíbili ve svém předvolebním manifestu před posledními volbami, avšak jeho mluvčí posléze odmítl potvrdit, že tento příslib bude platit déle než po dobu nynějšího funkčního období britské vlády. Blair konstatoval, že se jeho vláda bude i nadále snažit umožňovat přístup na univerzity pro studenty z chudších společenských vrstev, avšak dodal, že "nemůže pokračovat situace", kdy nejlepší univerzity "nejsou schopny konkurovat na světovém trhu". Pokračoval: "Musíme dát univerzitám možnost podílet se na světové konkurenci a zároveň i zajistit, aby na univerzity měli přístup i chudší studenti."

Nedávno vyšlo najevo, že nejprestižnější britské univerzity pohrozily, že se "odstátní" a prohlásí se za univerzity soukromé, pokud jim vláda nedovolí, aby od studentů vyžadovaly daleko vyšší školné.

Milan Jungmann
30. 10. 2002
Milan Jungmann, Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi. Atlantis, Brno, 1999, 408 stran. ISBN 80-7108-182-5. 336 Kč.

"Odmítl jsem se účastnit kulturního provozu, založeného na soustavě falešných axiomat, nic neznamenajících pojmů, pseudoproblémů ... a tím se zřekl společné řeči. Nyní, když tato doba pominula, jen zírám. Poslouchám ty, kteří [kritizovali mou nečinnost], jak teď pronášejí pravdy, které já zastávám deset nebo dvacet let. A zmaten zjišťuju, jak těm pravdám propůjčují výraznost a realitu, kterou jim já propůjčit nemůžu. Zůstávám divákem. A tak zbývá jenom poznamenat - ale bez ironie! - že ta nejpitomější zaklínadla ze začátku padesátých let, ta nejperverznější anatémata sovětské publicistiky nad těmi, kdo nešli v jednom šiku se svým lidem, se dočkala groteskního potvrzení.

(...)

...uzavřený systém se nerozpadl následkem toho, že neobstál při konfrontacích s lepšími alternativami, ale protože se rozdrolil zevnitř. A právě v tomto procesu se objevil zvláštní jev: Iniciativní otázky mohl nastolovat jen ten, kdo se k nim prodíral prostřednictvím oné společné řeči. Objevoval dávno objevené - ale hodnota jeho pseudoobjevu byla v tom, že tak činil jako homo politicus, to znamená: v pravou chvíli. A to mohl udělat jedině proto, že byl v tom uzavřeném, drolícím se systému zabydlen."

Josef Vohryzek, O diváctví, Listy, 15. srpna 1968.

Jinými slovy, jak jsem nedávno napsal v článku o Kunderově rané poezii,

Je to stejné všude na světě, bez ohledu na režim. Ti, kteří přijdou s něčím skutečně novým a dramaticky odlišným od všeho, co dosud existovalo, se drtivou většinou setkávají s neporozuměním a umírají v zapomenutí a v bídě. Až po nich pak obyčejně přijde druhá generace "novátorů", kteří podají veřejnosti to, co jí zapomenutí géniové nedokázali srozumitelně sdělit, v rozmělněné a v předžvýkané formě. Tito příslušníci "druhé generace" jsou pak nekriticky oslavováni jako skuteční novátoři. Má-li být nová věc přijata, nesmí být natolik nová, aby byla konvenčnímu vidění neviditelná.

To, konec konců platí o každé situaci. Pokud není zkušenost těch, kteří rozhodují, internalizována na základě jejich vlastních zážitků, je možno hovořit jazyky andělskými i ďábelskými o skutečnostech, které vnější svět považuje za dávno akceptované banality; lidem, kteří to nezažili na vlastní kůži, budou "novoty z venku" vždycky připadat nepřesvědčivé, podivné a výstřední.

Jungmannovo svědectví o práci Literárních novin/Literárních listů a Listů od jejich vzniku v roce 1952, kdy byly založeny jako stalinský nástroj kontroly nad kulturou a literaturou, až do druhé poloviny šedesátých let, kdy se absolutně vymkly politické kontrole komunistického režimu a byly nakonec v roce 1969 zakázány a jejich redaktoři existenčně zlikvidováni, je pozoruhodnou ilustrací výše citovaných tezí. Přitom není sporu o tom, že dlouhý proces osvobozování Literárek od komunistické ortodoxie vedl k vzniku jednoho z nejlepších, ne-li vůbec nejlepšího novinářského periodika v Čechách za celé dvacáté století, i když období jeho nejvyšší slávy trvalo sotva tři - čtyři roky a i když někteří mladí literární historici, kteří toto období nezažili a časopisu nedokázali porozumět, jeho význam dnes zkreslují a zpochybňují.

Šlo, jako obvykle, nikoliv o ideologii, ale nakonec o integritu, morálku a slušnost.

31. 10. 2002

Ruský ministr zdravotnictví Jurij Ševčenko ve středu pod tlakem kritiků z domova i ze zahraničí oznámil, že plyn, jímž v sobotu napustily ruské speciální jednotky moskevské divadlo, které ovládli čečenští teroristé, se jmenoval fentanyl. Je to silné narkotikum, založené na opiu, jehož se používá při anestezii. V divadle zemřelo nejméně 119 civilistů. 245 osob je stále ještě v nemocnici, osm ve vážném zdravotním stavu.

Vyskytly se spekulace, že použitím plynu Rusko možná porušilo mezinárodní konvenci o chemických zbraních. Rusko přiznalo, jaký plyn použilo, poté, co se na něj obrátil se žádostí o vysvětlení Rogelio Pfirter, ředitel Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Ruský ministr zdravotnictví uvedl, že plyn fentanyl, jehož se běžně užívá v lékařství, "nelze charakterizovat jako smrtící". Uvedl, že mnozí rukojmí zemřeli proto, že byli po třídenním zadržování v divadle ve špatném fyzickém stavu.

(Informace v angličtině jsou např. zde.)

30. 10. 2002
Podle mne není problém ani tak v neznalosti antických jazyků, ale v neschopnosti a neochotě české populace číst a poslouchat jakýkoliv cizí jazyk a obecně akceptovat prvky cizí kultury. Konečně, za stejně inspirující jako antické texty pokládám např. staré védské, hinduistické a buddhistické texty ze staré Indie, která předběhla antiku o pár tisíc let, a přesto se neučím sanskrt. A našla by se jistě řada dalších příkladů odjinud. Ne že bych měl něco proti sanskrtu, ale člověk prostě nestihá všechno - konečně onen skladník si může přečíst latinské a řecké klasiky v překladu - i když samozřejmě autenticita originálu se ztrácí.

Toto je reakce na tento článek.

30. 10. 2002

Čtenář Zdeněk Horáček na zdejším Fóru napsal:

29. 10. 2002 22:39:21

Stejný hovado.......

Zdeněk Horáček

Jsem ze Znojemska a volil jsem pana Železného v dobré víře, že je to kandidát schopný zabránit neúměrnému vlivu bolševiků u nás. První, co udělal po svém zvolení byla žranice s přáteli, kam pozval svou kamarádku Martu Bayerovou. Je mi z něho na blití, protože se ukázal stejný hovado, jako ti ostatní.

29. 10. 2002 22:41:17

Zapomněl jsem napsat .......

Zdeněk Horáček

soudružka Bayerová je komunistickou poslankyní.

Co k tomu dodat? Kde žil pan Horáček po dobu posledních třinácti let? Skutečně ho přesvědčil svým chováním v České republice Vladimír Železný, že je to důvěryhodný kandidát?

Zdá se, že obava z komunistů může zastínit všechno. Jenže - nejsou v současnosti v ČR i jiné problémy než jen nebezpečí komunistů...?

Ondřej Neff v Neviditelném psu kritizuje všechny, kdo nyní v českých médiích nad vítězstvím Železného bědují. Železný zvítězil a oni ne, to se počítá, argumentuje. Je to skutečně jen tak jednoduché?

A je skutečně v civilizované společnosti chvályhodným měřítkem úspěchu (jen) podnikatelský úspěch, za každou cenu?

Mimochodem, myslím, že je správné, že na Znojemsku zvítězil Vladimír Železný. Je to užitečným poučením o tom, co si myslí normální lidi a že možná je zapotřebí jiných způsobů, jak s nimi rozumně komunikovat.

Názory lidí na Znojemsku jsou totiž zcela legitimní, stejně jako názory "pražských elit". Ti lidé mají v demokracii právo myslet si cokoliv. Jenže, zřejmě dochází při jejich vnímání světa k určitým komunikačním zkratům. Možná by bylo rozumné se zamýšlet nad tím, co je podstatou této neschopnosti vnímat realitu.

29. 10. 2002
Kdo se někdy účastnil s Vladimírem Železným veřejné diskuse, ví, že to není zrovna důvěryhodný člověk s integritou. Nakonec stačí analyzovat namátkou libovolný jeho monolog v pořadu Volejte řediteli. Tyto monology jsou proslulé Železného bezostyšnou - nazvěme to eufemisticky - "subjektivností".

Vladimír Železný je v současnosti v ČR stíhán za tři trestné činy. Mezinárodní arbitráž ho odsoudila za podvod na obchodním partneru, firmě CME, jíž nedávno podstatnou část Železného dluhu (28,9 milionů dolarů) zaplatili Železného ochránci. Přesto však ho občané Znojemska, zřejmě v naději, že je Vladimír Železný snad uvede do "velkého (čti televizního!) světa", nyní zvolili hned v prvním kole do Senátu. Diskredituje to český Senát, že v něm zasedne osoba, proti níž jsou vedena hned tři trestní vyšetřování?

(Komentář Jana Čulíka, který se vysílal v úterý 29. 10. v 18. 10 na rozhlasové stanici ČRo 6 v pořadu Názory a argumenty.)

30. 10. 2002
Kdybych napsal, že někteří Romové lžou a kradou, budu obviněn z rasizmu, přestože jsem neřekl nic špatného (koneckonců "bili taky kradou", jak mě ujistila jedna dáma, když jsem jí v samoobsluze vysvětloval, kde je pokladna) a hlavně nic nového. Objevem pro mnoho lidí ale bude fakt, že mnozí z Romů, kteří "gádžům" lžou naprosto bez zábran, se mezi svými chovají naprosto morálně - dokonce morálněji, než se mezi sebou chová většina "gádžů".
25. 10. 2002

V pátek 1. listopadu 2002 bude mít Jan Čulík na Edinburgh University přednášku (s ukázkami) o některých nejnovějších českých filmech, nazvanou "Czech Film: A Regeneration". Koná se od 18.15 do 21 hodin na University of Edinburgh, Appleton Tower, Theatre 2, Crichton Street, Edinburgh.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

1. 10. 2002
Občanské sdružení Britské listy (OSBL) děkuje sponzorům, kteří na nás ani v tomto složitém období nezanevřeli a i nadále poskytovali prostředky na udržení chodu Britských listů.

Budeme vděční za každý drobný příspěvek, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

Všichni spolupracovníci Britských listů pracují pro časopis bezplatně; dotují časopis podstatným pracovním popř. i finančním nasazením z vlastní kapsy.

V rámci plnění slibu, že o stavu hospodaření Vás budeme pravidelně informovat, předkládáme přehled o hospodaření OSBL za září 2002.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2002 Praha: Radnice městských částí a magistrát škodí veřejnému zájmu Petr  Kužvart
31. 10. 2002 Monitor Jana Paula: Rafani a míra mentální svobody Jan  Paul
31. 10. 2002 Svoboda projevu: Pálení černobílé vlajky není přestupek Jan  Šťastný
31. 10. 2002 Ztracený lesk a bída reálného islámu Zdeněk  Müller
30. 10. 2002 Proč hájím amerického zabijáka Tomáš  Feřtek
30. 10. 2002 Historie Literárek: zápas o morálku, integritu a slušnost Jan  Čulík
29. 10. 2002 Tribunál EU bude posuzovat Berlusconiho zákon   
29. 10. 2002 Diskredituje Senát, že se do něho dostal trestně stíhaný Železný? Jan  Čulík
29. 10. 2002 Mediální víkend: Terorismus. Senát a senátor Josef  Trnka
29. 10. 2002 Takřka symbolické: selhala koncovka František  Roček

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
23. 10. 2002 Nová kniha o bin Ladinovi   
18. 10. 2002 Měl by být svržen Saddám Husajn? Jan  Čulík
16. 10. 2002 Bude po masakru v Bali dalším terčem Británie?   
16. 10. 2002 Masakr v Bali musí znamenat, že se skoncuje s válkou proti Iráku   
9. 10. 2002 Amerika: národ, který nechce jít do války   
8. 10. 2002 Američané se už osm let snaží zabránit řešení irácké krize   
7. 10. 2002 Klíčovým faktorem při jednání Rady bezpečnosti o Iráku je ropa   
7. 10. 2002 Afghánistán: rok po zahájení války   
7. 10. 2002 Irák: Je to peklo: pohřbívají tam lidi zaživa pod asfalt   
4. 10. 2002 Válka v Iráku: Cílem je globální nadvláda USA   

Školství RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
23. 9. 2002 Skandál se známkováním britských maturit   
3. 9. 2002 Učitelé, zvedněte hlavu! Výzva k vyhlášení stávky   
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
8. 8. 2002 Kritické myšlení   
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   
17. 9. 2002 Nečisté kšeftovanie s právami žien Lubomír  Sedláčik
16. 9. 2002 Prostitutky: jsou terčem obrovské míry násilí   
5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
28. 8. 2002 Postavení žen Vojtěch  Polák
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?   

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
6. 9. 2002 Spolana: Místo seriózní odpovědi přišla snaha o diskreditaci Štěpán  Kotrba

Volby 2002 RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2002 Bedári na Slovensku si zvolili pravicu Daniel  Krajcer
25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky   
22. 7. 2002 Volby 2002: Konflikt představ. Tušení stínů. Jiří  Svoboda
22. 7. 2002 S novou sněmovnou nejspíš nuda nebude Karel  Mašita
22. 7. 2002 Volby 2002: Okamžik kouzla zbavený   
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
15. 7. 2002 ODA se prodává Kaslově seznamu Štěpán  Kotrba
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu   
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause   
12. 7. 2002 Zaorálek napodruhé aneb výuka v 101hlasém řízení demokracie Štěpán  Kotrba

Hana Marvanová, zvýšení daní a vládní "krize" RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2002 Opoziční smlouva o pozice Štěpán  Kotrba
19. 9. 2002 Poklad na Stříbrném jezeře, aneb otázka cti Jaroslav  Pour
19. 9. 2002 Marvanová: Poslušnost nebo padáka? Roman  Kočí
18. 9. 2002 O dětinskosti a dětech v saku a kravatě Josef  Trnka
18. 9. 2002 Pohádka o drsném prezidentovi a rozbředlém Špidlovi Štěpán  Kotrba
17. 9. 2002 Labouristický rebel zaútočil na "všiváka" Blaira: Jak britská vláda udržuje v parlamentě mezi poslanci disciplínu   
17. 9. 2002 Bez prezidenta to Špidla neumí, Zeman se mezitím na chalupě směje... Štěpán  Kotrba
17. 9. 2002 Unionisté, proberte se Ivan  Turnovec
17. 9. 2002 Hana Marvanová - infantilní infantka? Darek  Štalmach
16. 9. 2002 Proč jedná Hana Marvanová ve prospěch KSČM? Jan  Čulík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2002 Programovým komorníkům v České televizi Vítězslav  Čížek
18. 9. 2002 Jaké byly včerejší Události v České televizi? Jan  Čulík
17. 9. 2002 "Nová" Česká televize Fabiano  Golgo
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
16. 9. 2002 Skandál v BBC? Jan  Čulík
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Česká televize se lepšila postupně Jan  Paul
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek
15. 8. 2002 Dobrá Markéta Fialová   
14. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Povodňový pragocentrismus České televize? Jan  Paul