22. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 8. 2002

Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize

V České republice i nadále probíhají praktické i teoretické přípravy pro zahájení reálného digitálního televizního vysílání. Podstatné zásady, zejména pro úlohu veřejnoprávní televize v budoucím období, jsou mj. obsaženy i ve vládním prohlášení, které přijala Poslanecká sněmovna.

Předchozí autorův článek na toto téma je zde.

Bez ohledu na stav a postup v projednávání novely mediálního zákona, připravující legislativní podmínky pro digitální vysílání, probíhají v souladu s přijatou koncepcí přechodu na digitální vysílání i další práce. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) společně s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) se podílí na zadání zpracování další etapy studie zpracovávané výzkumným ústavem Testcom. Celkové zadání pro tuto etapu obsahuje zejména dvě oblasti. V hlavní části je cílem vyprojektovat z mezinárodně zkoordinovaných kmitočtů vysílací sítě pro dva digitální multiplexy s tím, že sítě budou zajišťovat pokrytí alespoň pro 2 multiplexy v Praze, Brně a Ostravě. Na celém území ČR by mělo být dosaženo v této fázi minimálně možnosti příjmu jednoho multiplexu, v ideální variantě samozřejmě dvou. V rámci projekce by měl být specifikován předpokládaný počet obyvatel s možností příjmu a plocha pokrytí pro jednotlivé druhy příjmu. V rámci posuzování se předpokládá rovněž posouzení případného negativního dopadu na dosavadní analogový příjem. Nad základní rámec bude vhodné posoudit také kmitočty, u kterých se předpokládá pozitivní výsledek mezinárodní koordinace.

Druhou oblastí je pak již v předchozích fázích posuzovaná možnost využití vybraných kanálů analogové sítě ČT2 pro digitalizaci. Takové řešení by, kromě již dříve zmiňovaných nedostatků v přechodném období, umožnilo vytvoření zřejmě i celoplošného multiplexu. Toto řešení s přechodnými omezeními pro analogové vysílání ČT2 by nakonec tak umožnilo značné úspory investičních nákladů pro Českou televizi.

Mezi velmi důležitou část ověřování technických možností je stanovení odborného odhadu nákladů potřebných pro zahájení digitálního televizního vysílání DVB-T v ČR v roce 2003 (tzn. mimo jiné zda a jak je možné využít stávající technologické vybavení a potřeba nových vysílačů, stožárů a také náklady na budoucí přenos digitálního signálu).

První relevantní výsledky studie by měly být k dispozici již před koncem roku a definitivní, po průběžných konzultacích, pak na jaře příštího roku. Nad postupně zpracovanými výsledky se uskuteční společné pracovní porady obou zadavatelů.

Mezitím bych rád pouze informativně připomenul k našim digitálním přípravám nedávné vyhlášení 5tiletého podpůrného programu v USA, které vydala FCC (Federal Communication Council), tedy americký mediální regulátor. Cílem je do pěti let umožnit snížení cen a nákladů pro uživatele a umožnění příjmu digitálního vysílání. Z Velké Británie pak přichází aktuální informace od společnosti TVcompass, průkopníka bezdrátových technologií, o výrazném snížení výrobcem dotovaných cen přijímacích set top boxů s interaktivním ovladačem zhruba v přepočtu asi za 1400 Kč, což znamená výrazné snížení oproti dosud dostupným výrobkům - asi čtvrtina konkurenčních cen (v Británii již nyní vysílá 24 nekódovaných terestrických digitálních kanálů konzorcia BBC, Sky a Crown Castle (po zániku staré licence IDV)).

Závěrem připomenutí, že ministr kultury Pavel Dostál, jako předkladatel legislativní novely zákona, vytvořil začátkem prázdnin mezirezortní pracovní skupinu pro dořešení podnětů z připomínkového řízení k digitální novele. Mezi další souběžné, spíše legislativně-finanční priority , řadím vytvoření modelu pro konstrukci stanovení výše koncesionářských poplatků v závislosti na inflaci a neméně důležité systémové zefektivnění jejich výběru. Veřejnoprávní média , zejména Českou televizi prostě čekají důležité týdny a měsíce, které napoví hodně o její budoucnosti.

Termíny pro zásadní jednání hlavních zúčastněných se však v nejbližších době přirozeně pozmění s ohledem na opravdu zásadní kalamitní problémy v Čechách a prioritní řešení jejich následků.

Zdeněk Duspiva je člen RRTV.

                 
Obsah vydání       22. 8. 2002
22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih Lenka  Kučerová
22. 8. 2002 Článek o Spolaně obsahuje dohady a nepřesnosti Václav  Šťastný
22. 8. 2002 Povodeň v Zálezlicích: obec na zbourání
22. 8. 2002 Databáze pomoci postiženým povodněmi na stránkách povodne.aktualne.cz
21. 8. 2002 21. srpen 1968 a Pražské jaro - prostředek pro sovětskou armádu, jak se dostat do Československa Jan  Čulík
22. 8. 2002 Velká Británie: Média přísně respektují potřeby policejního vyšetřování Jan  Čulík
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
22. 8. 2002 Jak britská tajná služba špehuje herce
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
22. 8. 2002 Ač je papež eurofil, nepodpořil při návštěvě Polska vstup do EU
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
22. 8. 2002 Záplavy v Číně ohrožují miliony lidí
22. 8. 2002 Bývalý čelný představitel firmy Enron se cítí vinen
22. 8. 2002 Stránky pro monitorování toxického znečištění během povodní
22. 8. 2002 Vladimír Železný chce kandidovat do senátu za Znojmo Jan  Kubalčík
22. 8. 2002 Charitativní akce Karlínské náměstí 12
21. 8. 2002 Dosáhne člověk nesmrtelnosti? Přehled nejnovějšího vědeckého výzkumu
21. 8. 2002 Reforma ruského hospodářství se nepodařila, protože do něho ze Západu zasahovali hlupáci
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek
15. 8. 2002 Dobrá Markéta Fialová   
14. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Povodňový pragocentrismus České televize? Jan  Paul
14. 8. 2002 ČT, povodně a Praha: rekapitulace Jan  Paul
1. 8. 2002 Jiří Balvín není právoplatným generálním ředitelem České televize Karel  Mašita
1. 8. 2002 Jiří Balvín není právoplatným generálním ředitelem České televize Karel  Mašita
3. 7. 2002 Rasismus v Čechách: Lidé s menšinovou sexuální orientací opět ostrouhali Daniela  Pilařová
3. 7. 2002 Hovory pana Jakla s panem Táchou v hospodě U magistra Kelleyho 13. ledna 2001 Radek  Mokrý
27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
16. 6. 2002 Uspávající B. Klepetko neprojevil nejmenší schopnost usměrňovat první povolební diskuzní pořad Daniela  Pilařová
12. 6. 2002 Méně té vody, chlapče! Méně té vody! Petr  Štěpánek
7. 6. 2002 Konec katů v Čechách Martin  Štumpf
7. 6. 2002 Bude Katovna nahrazena něčím lepším? Jan  Čulík

Globalizace RSS 2.0      Historie >
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Štěpán  Kotrba
5. 8. 2002 Do It Yourself: Techno scéna a ilegální parties   
5. 8. 2002 New Age travellers - nomádi nového tisíciletí   
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Arim  Mimory, Ládis Kylar
24. 6. 2002 Povídka: Dva intelektuálové Petr  Studený
19. 6. 2002 Joseph Stiglitz: "Globalizace nepřinese chudším zemím bohatství"   
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
30. 5. 2002 Pim Fortuyn: Že by Holanďané byli nyní extrémní pravičáci? To snad ne... Fabiano  Golgo
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
21. 11. 2001 Proč by se neměly vysílací licence prodávat? Martin  Vadas