2. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 9. 2002

Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů

Jedním z prvních kroků nové ministryně školství Petry Buzkové bylo uzavření dodatku smlouvy o školení ICT koordinátorů s generálním dodavatelem Projektu III SIPVZ, konsorciem AutoCont On Line - Český Telecom (dále jen GD), který obsahuje změnu ve financování, kdy platby za školení bude hradit přímo MŠMT a ne školy. Podle Petry Buzkové tak budou prostředky využity efektivněji. Smlouvu o školení uzavřelo MŠMT s GD 24. dubna 2002, poté co přidělilo GD výuku správců sítí v rámci Projektu I bez výběrového řízení, které podle bývalého ministra Eduarda Zemana resort nevypsal kvůli časovým prodlevám projektu a zákon je nevyžadoval. Postup Petry Buzkové je prvoplánově sympatický, snížila se cena zakázky a odstranily se některé pro školy nevýhodné pasáže, na druhou stranu však šlo možná o cílený manévr o zneprůhlednění celého systému školení a odstranění možnosti ředitelů a zřizovatelů škol kontrolovat objem vynaložených prostředků, protože smlouva s cenami, jak už je v kraji zvykem, nebyla dosud zveřejněna. V okamžiku platby přímo MŠMT by pro ředitele i účastníky s největší pravděpodobností zůstávala cena jednotlivých školení utajena. Takže první krok nové ministryně je spíše šlápnutím do klubka zmijí.

Před více než týdnem jmenovaný vrchní ředitel sekce SIPVZ MŠMT Ing. Zdeněk Svoboda na v úterý 27. srpna kroměřížském semináři Sítě ve školství, pořádaném Střediskem multilicencí při Domu zahraničních služeb MŠMT, jasně deklaroval své názory, když v souvislosti se školeními ICT koordinátorů použil slova nemravná a amorální. Na stejné konferenci před ním vystoupila i ministryně školství Petra Buzková, která ve svém krátkém projevu jednoznačně deklarovala vůli nového vedení ministerstva k nápravě celé realizace SIPVZ. V přestávce pak v rozhovoru s Jiřím Vernerem, který den před tím na semináři za sdružení školských asociací ČR CZESHA spolu s PhDr. Josef Filoušem prezentoval ostré a nekompromisní otázky k SIPVZ, za přítomnosti vrchního ředitele sekce SIPVZ MŠMT Ing. Zdeněk Svoboda uvedla, že předpokládá spolupráci MŠMT na nápravě s dalšími subjekty a tedy i s CZESHA, která reprezentuje stovky škol a desetitisíce pedagogů. 

Ve čtvrtek 22. srpna se na serveru Česká škola objevil článek Oldřicha Suchoradského Prázdninové školení ICT koordinátorů očima účastníka, který dokazuje kromě jiného nízkou kvalitu připravených školení i neuvěřitelnou a drzou bohovornost GD:

Pokud jde o náročnost školení, není třeba mít žádné obavy. V naší různorodé skupině se sešli budoucí správci nejrůznějších typů škol. Od málotřídní ZŠ, přes speciální školu, úplnou základní i střední odbornou školu. Víc než polovina účastníků  měla jen ty nejzákladnější návyky  práce s počítačem. Třetina se doposud nesetkala s internetem! (...)

Na skriptech je vidět, že byla "šitá horkou jehlou" doslova na poslední chvíli. Snad bych jako matematik mohl přehlédnout až příliš časté prohřešky proti mateřštině. Co ale nelze odpustit, je řada věcných chyb, nevytištěné obrázky, které si účastník musí sám dolepit z přiloženého nepřehledného dodatku oprav a změn. Také obsahová stránka je velmi nevyrovnaná a je vidět, že text tvořil někdo, kdo neučil a ve školství nepůsobí. Jsou tam poměrně dlouhé a zbytečně teoretické části. Naopak k praxi, která bude pro správce na školách nejdůležitější, jsou autoři hodně skoupí. A celé postupy a návody v textu vůbec chybí.

K závěrečnému testu dodávám svůj osobní názor: Test s výběrovými odpověďmi, kdy se vybírá ze tří nebo čtyř sestavených alternativ, není objektivním obrazem vědomostí účastníka kursu. Většina otázek je tak snadná, že by je byli schopni správně zodpovědět účastníci po prvém dnu školení. Ty zbývající jsou ale zase natolik odborné a podrobné, že nutí řešitele k hádání, protože takové detaily nemůže v hlavě udržet. K řešení mu nepomůže ani možnost pracovat se skripty. Tím spíše, že skripta nemají rejstřík a jsou velmi zmatečně uspořádány.

Tato výpověď o skutečném stavu hovoří za vše. Děsivější je ale následující pasáž:

Každopádně je třeba vyslovit uznání pořadatelům za snahu zpříjemnit nám pobyt ve školícím středisku, lektorům pak za trpělivost. A AutoContu za "dárek" v podobě paušálu 1000 Kč pro každého absolventa školení jako poukázku na nákup počítačové techniky či literatury, jako odškodné za odkrojený čas prázdnin.

Tady je už dohodnutá cena za školení jasně odhalena samotným GD jako přemrštěná, neznám takový podnikatelský subjekt, který by při údajně miliardových dluzích rozdával lidem neovlivňujícím přímo další nákupy miliony. Ta tisícovka, která je v podstatě jen obyčejný úplatek, je totiž plných osm procent z celkové ceny základního školení! Celkem tedy 3600 ICT koordinátorů dostane od GD "darem" 3,6 milionu Kč! Za to by bylo 180 klientských počítačů.

Takže se ještě závěrem podívejme, kolik za školení a jeho evidenci MŠMT zaplatí do konce roku, ne nemýlíte se, evidence zhruba 3600  ICT koordinátorů a příprava jejich školení bude stát letos přes 17 milionů Kč (skoro 5000 Kč na jednoho koordinátora!!!) a jejich vyškolení pak nejspíše hodně přes 50 milionů Kč:

Cena za provoz Informačního a konzultačního centra činí 2 133 333,- Kč (slovy dva miliony jedno sto třicet tři tisíce tři sta třicet tři korun českých) bez DPH měsíčně, tj. 2 240 000,- Kč (slovy dva miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH měsíčně, případně alikvotní částz uvedené částky za neúplný kalendářní měsíc provozu informačního a konzultačního centra. 

Cena za vypracování Metodiky dle této smlouvy činí 3 500 000,- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých) bez DPH a 3 675 000,- Kč (slovy tři miliony šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) včetně DPH.

Struktura, rozsah školení a garantované maximální jednotkové ceny za jednotlivá školení, prováděné akreditovanými školicími středisky

Školení pro cílový profil ICT koordinátor - manažer

 • K1-1  Prezenční kurz   Podpora zavádění IKI    1.512 Kč
 • K1-2  Prezenční kurz   Využití služeb IKI    1.512 Kč
 • K1-S1  Pracovní seminář  Zkušenosti při implementaci IKI  1.512 Kč
 • K1-S2  Pracovní seminář  Zkušenosti při implementaci IKI  1.512 Kč

Školení a testování pro cílový profil ICT koordinátor- správce

 • K3-OT  Test    Vstupní znalosti ICT K.3.     441 Kč
 • K3-OU  Prezenční kurz   Úvod k počítačovým sítím   2.205 Kč
 • K3-1S  Prezenční kurz a test  Základy provozu IKI a správa SKP 9.786 Kč
 • K3-1T  Test (opakovací)  ICT koordinátor základního provozu IKI    441 Kč
 • K3-1I  Prezenční kurz   Správa stanice Apple    6.027 Kč
 • K3-2B  Prezenční kurz a test  Specifika obsluhy serveru velké sítě   11.550 Kč
 • K3-2A  Prezenční kurz a test  Specifika obsluhy centr.stan. malé sítě 9.240 Kč
 • K3-2T  Test (opakovací)  ICT koordinátor lokálního provozu IKI    441 Kč
 • K3-41  Pracovní seminář a test Zkušenosti a změny v IKI   2.100 Kč
 • K3-42  Pracovní seminář a test Zkušenosti a změny v IKI   2.100 Kč
 • K3-43  Pracovní seminář a test Zkušenosti a změny v IKI   2.100 Kč
 • K3-44  Pracovní seminář a test Zkušenosti a změny v IKI   2.100 Kč
 • K3-45  Pracovní seminář a test Zkušenosti a změny v IKI   2.100 Kč
 • K3-4T  Test (opakovací)  ICT koordinátor provozu IKI     441 Kč

Školení a testování pro cílový profil ICT garant

 • G-OT  Test    Vstupní znalosti ICT garant     756 Kč
 • G-1  Prezenční kurz   Obsluha IKI na škole    8.505 Kč
                 
Obsah vydání       2. 9. 2002
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
2. 9. 2002 Železný má deset životů a jednoho Živčice Filip  Rožánek
2. 9. 2002 Terorista "zamýšlel zaútočit na americké velvyslanectví"
2. 9. 2002 Povodňové pojišťovnictví: Kupte redaktorům kalkulačku! Dalibor  Žůrek
2. 9. 2002 Medáci byli vyhnáni ze Střešovic
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
2. 9. 2002 Dejme dobrý pozor na lumpy... Lubomír  Sedláčik
2. 9. 2002 "Nechceme skládku!" říkají obyvatelé kolem Pozďátek
2. 9. 2002 Začíná se vážně hovořit o válce proti Iráku
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 9. 2002 Medáci byli vyhnáni ze Střešovic   
2. 9. 2002 Železný má deset životů a jednoho Živčice Filip  Rožánek
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Děti propadají kouření nesmírně rychle   
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 FBI - nebezpečná instituce?   
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
29. 8. 2002 Jak Papež seřval Kotrbu Radek  Mokrý
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
29. 8. 2002 Theofil Halama - básník duchovní proměny se představil v Ostravě Daniela  Pilařová
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

Školství RSS 2.0      Historie >
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
8. 8. 2002 Kritické myšlení   
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství   
13. 6. 2002 Agresivní lidé mají velký strach   
10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol   
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
29. 5. 2002 Vzbouření v Dolní sněmovně proti vylučování dětí žadatelů o azyl ze školy   
22. 5. 2002 Proč nedodržuje katedra politologie VŠE úřední hodiny pro styk se studenty? Aleš  Žďárek
17. 5. 2002 Učitelia ako ovce Lubomír  Sedláčik
14. 5. 2002 Vstupte svými názory do dnešního pořadu ČT "Bez imunity" o školství Michal  Rusek
10. 5. 2002 Učitelé, pomozte nám s novými internetovými stránkami! Radek  Sárközi
29. 4. 2002 "Výchovné metody" v České republice Jan  Šťastný
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí