2. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 10. 2002

Sponzorům OSBL

Občanské sdružení Britské listy (OSBL) děkuje sponzorům, kteří na nás ani v tomto složitém období nezanevřeli a i nadále poskytovali prostředky na udržení chodu Britských listů.

Budeme vděční za každý drobný příspěvek, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

Všichni spolupracovníci Britských listů pracují pro časopis bezplatně; dotují časopis podstatným pracovním popř. i finančním nasazením z vlastní kapsy.

V rámci plnění slibu, že o stavu hospodaření Vás budeme pravidelně informovat, předkládáme přehled o hospodaření OSBL za září 2002.

Pro uplatnění odečitatelné položky ze základu daně z příjmů Vám bude na požádání po obdržení platby vystaveno a zasláno písemné potvrzení, které je možno si vyžádat e-mailem na adrese redakce@blisty.cz nebo ak_stemberk@thundernet.cz. V žádosti uvádějte, prosím, přesné označení dárce (u fyzické podnikající na živnostenský list jméno a příjmení, u právnické osoby nebo fyz. osoby zapsané v obch. rejstříku firmu tak, jak tam je uvedena), sídlo v souladu se živnostenským listem nebo zápisem v obch. rejstříku, IČO, DIČ a adresu, na kterou má být potvrzení zasláno. Sponzorům, kteří v minulosti přispěli na náš účet, můžeme toto potvrzení vystavit dodatečně, v takovém případě prosíme uvést v žádosti též datum platby.

Ohledně CD ROMu s kompletním archivem starších vydání Britských listů, který jsme našim sponzorům slíbili, prosíme ještě o několik málo týdnů strpení, neboť zpracování archivu se v současné době dokončuje, pak k němu náš webmaster doplní prohlížeč a začneme s distribucí. Sponzory, jejichž adresa není redakci známa, prosíme, aby nám na náš redakční e-mail sdělili adresu, na kterou má být CDROM zaslán.

V rámci plnění slibu, že o stavu hospodaření budeme pravidelně informovat, předkládáme

přehled o hospodaření OSBL za září 2002

prostředky na účtu OSBL

Příjmy od sponzorů celkem ...................................................... 2930,- Kč

Výdaje:

Eurotel - účet za mobilní telefon .................................... 790, 89 Kč

Nové elektronické klíče k účtu ....................................... 316,- Kč

Další bankovní poplatky (celkem) .................................. 165,70 Kč

Konečný zůstatek účtu ............................................................ 1592,51 Kč

Příjmy ani výdaje v hotovosti v září 2002 nebyly. Stav pokladny 0,- Kč

Poznámky:

Dluh na mobilním telefonu za předchozí období ve výši 6 440,11 Kč je nucen uhradit ze svého Jan Čulík (přičemž peníze na tento účel vybral, a to v částce 10 000,- Kč, Tomáš Pecina z osobního účtu J. Čulíka dne 1.8.2002, avšak použil je zřejmě pro vlastní potřebu, což je předmětem trestního oznámení kvůli podezření ze spáchání tr. činu zpronevěry.)

Dluh OSBL za bezdrátové připojení k internetu, které i po odchodu z BL používal Tomáš Pecina bez vědomí předsednictva OSBL v pražském bytě Jana Čulíka (navzdory tříměsíční výpovědní lhůtě nám firma vyšla vstříc a bezdrát byl z bytu demontován dne 1.10.2002) dosahuje částky 16 000 Kč (11 000 Kč za srpen 2002 a 5000 Kč za září 2002) .

Účtem za mobilní telefon a za bezdrát nebudeme zatěžovat konto Britských listů: Jan Čulík je uhradí z vlastní kapsy, jakmile to bude pro něho možné.

Z důvodu, že Tomáš Pecina dosud nepředal účetní doklady, nebylo zatím možno navázat na účetnictví předchozího období.

Zpracoval:

Jaroslav Štemberk, hospodář OSBL

1.10.2002

                 
Obsah vydání       2. 10. 2002
2. 10. 2002 Michel Houellebecq: postaven ve Francii před soud, že označil islám za stupidní náboženství
2. 10. 2002 MFD právem vystupuje proti trestnímu stíhání za pomluvu
2. 10. 2002 Problém s viry
2. 10. 2002 Televize Nova o podivné privatizaci Českého Telecomu
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích
2. 10. 2002 Miloševič, postmoderní politik a umění manipulace
2. 10. 2002 Rodinný příběh Terezy Boučkové ve filmu Smradi Daniela  Pilařová
2. 10. 2002 Havlov protikandidát v zvieracej kazajke Lubomír  Sedláčik
1. 10. 2002 "V Praze vypukla válka", ale "republiku si rozvracet nedáme" Viktor  Piorecký
1. 10. 2002 ČTK: "Posluchače konec Svobodky mrzí", ale je jich málo Jan  Čulík
1. 10. 2002 "Nebylo samozřejmé dostávat ve Svobodné Evropě do vysílání československé disidenty" Milan  Schulz
29. 9. 2002 Nacionalismus - ideologie imperialismu Brian  Barry
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
1. 10. 2002 Může Svatý Václav za mnichovskou dohodu? Darek  Štalmach
2. 10. 2002 Martin Škapík se rozhodl žalovat firmu Philip Morris ČR Martin  Škapík
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Hospodaření Občanského sdružení Britské listy RSS 2.0      Historie >
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL   
9. 8. 2002 Stanovy OSBL