29. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 8. 2008

Koteckého zbožná přání v situaci, kdy Bůh není

Lepší recyklace by se měla hlavně a prioritně týkat názorů ekologických aktivistů na politiku a politiky. Názor, že ekologické organizace se od Bursíkovy politiky odvracejí vyplývá z toho, že před volbami 2006 tytéž organizace až nekriticky podporovaly nikoliv všechny politické strany, prosazující ekologickou šetrnost ve svých programových materiálech, ale pouze Bursíkovy "Zelené". Bursík je dnes součástí koalice s vládní většinou a vládní odpovědností, která si přitom pojmy jako ekologie či občanská společnost vykládá velmi svérázně.

Formulace 'neutěšená situace v oblasti odpadového hospodářství v ČR především ve vztahu k rezignaci ministra Martina Bursíka na plnění Plánu odpadového hospodářství ČR, který v roce 2003 schválila vláda ČSSD‘ je převzata z tiskové zprávy, kterou vydal Lidový dům... Proto je v uvozovkách. Do uvozovek bych rád dal celý text páně Koteckého, nikoliv pro jeho autenticitu, ale pro nutnost jej relativizovat. Neboť zbožné přání je zde otcem myšlenky.

Ekologické organizace místo tlaku na vládu (z jejichž grantů mnozí z aktivistů a mnohé organizace trvale žijí či tvoří jejich hlavní příjem) přichází s uzlíkem v ruce k opozici, aby apelovala na morálně volní vlastnosti – politickou a programovou zodpovědnost, ochotu k sebeobětování a nutnost rozporu s voliči ve jménu jakéhosi zeleného Boha TUŽOS (travale udržitelného života občanské společnosti). Nepřinášejí přitom na výměnu nic. Bez darů králům se ani v pohádkách žádná diplomacie neobešla.

Kdyby nedělaly ekologické organizace tak výrazně aktivistickou politiku ve prospěch Zelených v roce 2006 na příkaz Václava Havla, nedostali by se Bursíkovi Modrozelení do Parlamentu a poté do vlády a tento problém by nenastal. ČSSD by zvítězila a součástí její politiky by zcela automaticky byla rozumná podpora aktivistů i ekologie. ČSSD vždy prováděla velmi vyváženou politiku v oblasti ochrany životního prostředí. Nicméně...

K moci se dostala ODS. A dnešní politiku všech parlamentních stran spoluurčují díky energetické krizi a nárokům průmyslu v daleko větší míře než kdy dříve manažeři státních i nestátních průmyslových podniků. Rovnice je jednoduchá: nebude li infrastruktura, průmysl se nepřistěhuje. Nebudou li dopravní cesty, není jak přivážet suroviny a odvážet zboží. Průmysl se nepřistěhuje. Nebude-li dostatek energií za stabilní a plánovatelné ceny v dlouhodobém horizontu, průmysl se nepřistěhuje. Půjde jinam. Sociální situaci občanů regionů, kam se průmysl nepřistěhuje, ochrana životního prostředí neochrání.

I proto je zaměstnanost či nezaměstnanost a kvalita sociální politiky daleko silnějším elementem politiky levicových stran než ochrana bobrů či jejich stromů. Agroturistika český venkov nespasí. Zachraňte bobry!

Kdyby nedělaly ekologické organizace tak výrazně aktivistickou politiku ve prospěch Zelených v roce 2006, nemusely dnes v Parlamentu probíhat války o odpadové hospodářství a míru recyklace. Stejně jako nemuseli aktivisté plakat, že jim poslanci s gustem a za podpory právníků i starostů likvidují jejich účast na připomínkovém řízení při zahajování staveb. Kdyby se Liga lidských práv(níků) a Ekologický právní servis nechovali jako nájemná banda škodících aktivistů v mnoha případech zahajované stavební činnosti, včetně tak životně důležitých staveb, jako je dálnice D47, dálnice D5 či průmyslových areálů, kdyby nebyl takový odpor vůči evropskému limitu na obchodovatelné povolenky na znečištění a kdyby se neprovalilo financování zelených aktivistů rakouskými protitemelínskými politiky, nevznikla by silná parlamentní koalice odporu proti NGO. Varoval jsem před ní už před několika lety. Méně bývá někdy více. Ekologičtí hlupáci šli žalovat do Bruselu i kvůli pořádání Czechteku ve vojenském újezdu. Tak přesně takového hloupé akce zesměšňují poctivou práci při ochraně přírody. A každé Velké Vítězství Permanentní Zelené Revoluce vyvolává protiakci. Stupňující se protiakce vyvolávají u osob závislých na příjmech z grantů hlad.

BL 5.12.2007 Štěpán Kotrba: "Zelená právní guerilla" ZDE

BL 29.11.2007 Takový malý, zelený serpenízek aneb jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán Kotrba ZDE
BL 5. 4. 2006 Štěpán Kotrba: Zelená neznalost nebo úmysl? ZDE
5. 7. 2006 Štěpán Kotrba: Ochránci přírody si budou stěžovat v Bruselu na CzechTek ZDE

Financování "neziskových" struktur TÉMA BL

18. 12. 2006 Milan Valach: Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? ZDE

18. 9. 2006 Štěpán Kotrba: Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí ZDE
14. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Duhové peníze ZDE

Bursíkův antikomunismus v osobě senátora Štětiny a Zelenými podporovaným Mejstříkem (dnes s náhradníkem Kocábem) bude mít nyní konkrétní ekologickou dohru i pro současné aktivity hnutí DUHA. Jelikož se na rozdíl od Lidového domu v ulici Hybernské dům v ulici Politických vězňů zeleným aktivistům ekluje přesto, že komunisté mají "rudozelený" program, víceméně opsaný od ČSSD, Vojtěch Kotecký nemluví pravdu. Hnutí DUHA není politicky neutrální. Neoslovuje všechny. A proto nejspíše neuspěje. Tajemství neúspěchu se skrývá v číslici 101.

Komunisté podporují "trvale udržitelný" průmyslový rozvoj jako záruku sociálních jistot a zaměstnanosti stejně jako poslanci ČSSD shluknutí kolem bývalých ministrů průmyslu Grégra, Urbana či ministra dopravy Schlinga. Téma nezaměstnanost pálí tři čtvrtiny voličů a v řadě regionů i devadesát procent voličů, téma životního prostředí frustruje pouze čtyři procenta voličů, kteří volí převážně stejně Zelené. Ekologicky uvědomělí intelektuálové žijí převážně v Praze, kde žije ovšem i 51% občanů, kteří volili do Magistrátu a městských částí ODS. Je a s nimi i většinu Pražanů víc pálí vyřešení automobilové dopravy podtunelováním města a zvětšení počtu rezidentních parkovišť, než rozvoj MHD (zvané socky) či ochrana žab v příměstských lesoparcích. Intelektuálové chodí krmit kapry do Šeberáku a obdivovat zajace na Hvězdu, nicméně vliv na pražskou politiku mají nulový. Praha má dnes 1900000 obyvatel. To je pětina státu. Pětina voličů.

ODS ekoterorismus zelených právníků ve správním řízení nepodporuje. Naopak. Vazba rychlokvašených ekonomů na management soukromého průmyslu je mnohdy symbiotická. Stačí se podívat na těžbu dřeva nebo stavbu dálnic. Odtud nelze čekat jediný hlas.

Křesťanští demokraté také nepodporují příliš zelené, neboť nejvíce vadí na Moravě, kde brzdí výstavbu a místní firmy místních křesťanů. Poldry na řece Moravě uvedou v děs každého obyvatele Poštovné, Břeclavi či Charvatské Nové vsi. Ekologisty propasená norma REACH přímo likviduje malé výrobce, užívající jakoukoliv chemii. Tlak na ekologizaci a zpřísnění hygieny v zemědělství a zemědělské malovýrobě je také likvidační pro statkáře až po Olomouc. Většina statkářů už po generaci volí lidovce, na rozdíl od městského proletariátu, který vždy volil buď národovce (dnes neonacisty) nebo socialisty a komunisty (dnes ČSSD a KSČM). Odtud také hlasy nepřijdou, protože symbióza KDU-ČSL s mocí je přímo závislá na množství voličů v několika regionech a na jejich uspokojování státními penězi. A na to musí být lidovci u moci.

Doposud stáel opoziční komunisté byli zelenými aktivisty a jejich politickými bratry ostentativně a rituálně popliváni a zohaveni jako stalinistické zrůdy nejen proto, že nechtěli mít v čele českého státu amerického sluhu Švejnara, ale protože vůbec ještě jsou. Že existují. 6e se jmenují komunisté. Jejich sociální cítění a věková struktura voličů i členů bude nahrávat spíš místním hypermarketům zajišťující sortiment i na vesnicích a místnímu průmyslu zajišťujícímu zaměstnanost, než cyklostezkám a agroturistice,nezajišťující nic. Odtud jejich krátkodobá koalovatelnost a neprincipiální měkkost vůči ODS. Místo toho arogantně Miroslav Šuta prohlašuje, že KSČM žádnou ekologickou politiku nemá a rozohňuje se nad "ropáckou" politikou ČSSD na severu Čech, kde je silná osobní vazba některých lidí z ČSSD na komunální KSČM i bývalé komunální politiky KSČ, dnes "rudé kapitalisty".

27. 1. 2007 Miroslav Šuta: KSČM žádnou ekologickou politiku nemá ZDE

14. 6. 2006 Miroslav Šuta: Proč mlčíte o ropácké realitě sociálnědemokratické politiky v Ústeckém kraji? ZDE

ČSSD, dnes strana bohatnoucího městského úřednictva a měšťáckého středního stavu, bojuje na dvou frontách a hospodářský výbor Sněmovny není a nikdy nebyl nakloněn extenzi vlivu zelených aktivistů na rozhodovací procesy státu. Naopak. Množství poslanců, podporující dnes dovýstavbu jaderné elektrárny Temelín, výstavbu další jaderné elektrárny na severu Moravy a výstavbu vodních elektráren je o hodně větší než malé. To zásadním způsobem může narušit jejich příklon k jakýmkoliv Paroubkovým populistickým výmyslům. A s tím velmi úzce souvisí i ony limity těžby či obnovení těžby a zpracován uranu ve Stráži pod Ralskem či prohrabání Labe, postavení jezů a zvýšení jeho splavnosti, což jsou nejen hladové stavby pro celý sever Čech, ale podpora severočeského průmyslu a jeho propojení na Sasko. To vše jsou věci, které jsou v přímém protikladu ke snahám Hnutí DUHA.

Umím-li správně počítat do 101 hlasů, pak Kotecký se namáhá zbytečně, protože by si musel promluvit nejen s Jiřím Paroubkem, ale hlavně a především s poslanci ze severních a západních Čech či ze severní Moravy. Včetně ústeckého poslance a bývalého regionálního vládního zmocněnce Vlastimila Aubrechta, kterému ekologisté přiřkli za prosazování těžby uhlí titul Ropák roku. Aubrecht je ale už druhé volební období poslancem. Na rozdíl od Koteckého. Jeho pozice v Ústí je daleko silnější než pozice Paroubkova tamtéž. Paroubka z Ústí vyhnal Foldyna v široké koalici krajského výboru ČSSD, podpořeného ústeckým průmyslem. A to je uhlí a chemie. Britské investory větrných elektráren vyjímám, neboť to byl místní folklór, který se neujal.

BL 28. 4. 2006: Výsledky anket "Ropák 2005" a "Zelená perla 2005" ZDE

Kotecký, kdyby chtěl uspět, by si musel promluvit hlavně s Vojtěchem Filipem a jeho rudými poslanci, kterých se ale DUHA tak štítí. Musel by jednoznačně vymezit mantinely občanského protestu ve stavebním řízení a dobu zpoždění, po kterou je možno jakoukoliv stavbu blokovat pod praporem EIA nebo NATURA 2000. A musel by nejprve veřejně a demonstrativně určit jednoznačného viníka toho, kdo vytvořil tuto pro ekology prekérní situaci. A to je modrozelený Bursík v nesmyslné vládní koalici a jeho poslušné zelené ovce, které čekají na drobty z vládního stolu v kancelářích krajských úřadů a na ministerstvech. Pod modrou šancí vlajky ODS.

Tak je to. A všechny kecy okolo jsou jenom kecy. Ve výsledku je podstatné při parlamentním lobbingu umět počítat do 101 a ne se dovolávat něčí odpovědnosti vůči kytičkám a barevné duze. Poslanci nejsou idioti a mají mandát, který neovládá z Lidového domu Paroubek, ale místní okresní výbory. Každý je odněkud, jen Paroubek je z Prahy 5.

A proto Kotecký neuspěje.

                 
Obsah vydání       29. 8. 2008
31. 8. 2008 Hurikán Gustav míří na New Orleans: Americe hrozí ropný šok
30. 8. 2008 Saakašvili navrhuje "Patriot Act"
30. 8. 2008 Spiegel: Pozorovatelé OBSE vznesli vážná obvinění vůči Gruzii
29. 8. 2008 Po "povinném vítězství" nad Gruzií zaznívají z Ruska i kritické hlasy
31. 8. 2008 Michael  Marčák
29. 8. 2008 Human Rights Watch: Satelitní snímky ukazují ničení a etnické útoky v Jižní Osetii
29. 8. 2008 Gruzínská opozice kritizuje Saakašviliho
29. 8. 2008 Independent: Gruzínští vesničané chtějí být zadobře s Ruskem
29. 8. 2008 RIA Novosti: Gruzie přeruší diplomatické styky s Ruskem
29. 8. 2008 Putin odmítl nový světový pořádek
31. 8. 2008 Putin: Máme svá vlastní pravidla. Chcete-li dodávat na náš trh, musíte se přizpůsobit našim pravidlům" Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Hra s krajní sázkou Fedor  Lukjanov
31. 8. 2008 Bývalý velitel Černomořské flotily: stačila by jediná salva z raketového křižníku Moskva...
29. 8. 2008 Gruzínská krize ukázala, že se změnila pravidla mezinárodní diplomacie
28. 8. 2008 Gruzií skončil unipolární svět
29. 8. 2008 Točka zvaná Iskander a Sorosovi manipulátoři potřetí a snad už naposled Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Iniciativa Ne základnám k tzv. Hlavní smlouvě o radaru
28. 8. 2008 Co v Dohodě chybí
29. 8. 2008 Kavkazský konflikt, Gruzie a její ozbrojené síly - fakta a souvislosti Štěpán  Kotrba, Zdeněk  Brousil
29. 8. 2008 Ruští zelení odjeli do Osetie, chtějí obžalovat Gruzii u ekologického soudu OSN
29. 8. 2008 Putin: "Gruzínská krize je americký předvolební trik"
28. 8. 2008 Rusko podle nepotvrzených informací zajalo v Gruzii šest Američanů. A USA mlčí...
29. 8. 2008 Pánbu chraň Greenpeace Karel  Dolejší
29. 8. 2008 Privátní zdravotní pojišťovny Petr  Wagner
29. 8. 2008 RRTV pokutovala Novu za islamofobii
29. 8. 2008 Ekologické organizace se odvacejí od strany Zelených
29. 8. 2008 Hnutí DUHA se od politických stran neodvrací -- ani k nim nepřivrací Vojtěch  Kotecký
29. 8. 2008 Koteckého zbožná přání v situaci, kdy Bůh není Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Válečná kořist made in Odessa
29. 8. 2008 Srbský velvyslanec: Chceme zpět Kosovo; opozice a vláda jsou zajedno
29. 8. 2008 Šanghajská spolupráce: íránský jaderný program i "podpora v gruzínské operaci"
28. 8. 2008 Naděje na uznání a vyhrožování sankcemi, aneb Proč by politikové měli myslet, než začnou mluvit Uwe  Ladwig
29. 8. 2008 Falšování dějin je vlastností hanebné inteligence Jiří  Beránek
29. 8. 2008 Dějinné pokoušení, aneb Blanka je naštvaná, že o ní píšu... Josef  Brož
29. 8. 2008 Část válečných lodí ruské flotily v Černém moři odplula do přístavu Suchumi v Abchazii
29. 8. 2008 Soupeření velmocí jako barbarský přežitek
29. 8. 2008 Je Barack Obama vůbec volitelný do úřadu prezidenta USA? Jan  Zeman
29. 8. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb americké prezidentské volby důvodem k válce
28. 8. 2008 Ironický vypravěč Pavel Jansa Pavel  Svoboda
29. 8. 2008 Z čeho budou zaměstnanci profitovat Petr  Bezouška
28. 8. 2008 Condoleezza: Jak si dovoluje Rusko napadnout suverénní zemi?
27. 8. 2008 Stratfor: Gruzie a Kosovo - spojité nádoby George  Friedman
27. 8. 2008 Inflace: Třicet stříbrných včera a dnes Michael  Volný
28. 8. 2008 Je Ukrajina novou frontovou linií studené války?
28. 8. 2008 Západ by měl konečně ratifikovat modifikovanou smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
28. 8. 2008 Pánbůh s SPD Jan  Rovenský
28. 8. 2008 Konec Rádia Wave se nelíbí ani jeho komerční konkurenci
29. 8. 2008 Nájemce musí mít právo přihlásit se v bytě k trvalému pobytu ! František  Beneš
29. 8. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Šumavský kůrovec a Hnutí Duha RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2008 Koteckého zbožná přání v situaci, kdy Bůh není Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Klaus je na tom stejně jako Ne základnám Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
23. 7. 2004 Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny Vojtěch  Kotecký
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
19. 9. 2003 Naštvaný, ale zajímavý článek Vojtěch  Polák
18. 9. 2003 Chtějí starostové připravit Šumavu o peníze? Vladimír  Just
22. 8. 2003 Hnutí Duha: Udělejte si vlastní obrázek o Šumavě   
22. 8. 2003 Kdo platí výlety s ekologickými aktivisty do Bavorského lesa Štěpán  Kotrba
22. 8. 2003 V pralese u pramene Vltavy padly další stromy   
21. 8. 2003 Jak je to s pralesy na Šumavě -- laický pokus o odpověď Jan  Rovenský
19. 8. 2003 Jde skutečně o záchranu šumavských pralesů? Jiří  Šoler
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů   
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů   
10. 1. 2002 Kužvart si stěžoval Balvínovi na pořad Nedej se Jakub  Kašpar

Zelení RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2008 Koteckého zbožná přání v situaci, kdy Bůh není Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd   
10. 7. 2008 Bursíka odvolejte, ve vládě zůstaňte Václav  Hála
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
30. 5. 2008 Nutný Bursík Michal  Vimmer
28. 5. 2008 Je rozkol ve Straně Zelených řízený? František  Řezáč
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"   
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2008 Koteckého zbožná přání v situaci, kdy Bůh není Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Klaus je na tom stejně jako Ne základnám Štěpán  Kotrba
23. 12. 2007 Krnáčová odchází z čela české pobočky Transparency, instituce je netransparentní nadále Štěpán  Kotrba
5. 12. 2007 Zelená právní guerilla Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
1. 10. 2007 Transparency International ČR: stále netransparentno o konfliktech zájmů v samotné organizaci Štěpán  Kotrba
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
8. 7. 2007 Vjačeslav Žarko vypovídá: ruský policista britským špiónem za 200 euro měsíčně Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
16. 5. 2007 O pochybné etice výstavy Bodies   
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
27. 12. 2006 Dolejšího agentura pro uvádění věcí na pravou míru Milan  Daniel

REACH nejen podle Zelených RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2008 Koteckého zbožná přání v situaci, kdy Bůh není Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 REACH, na pravdu bič Ivan  Brezina
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče   
14. 12. 2006 Ořezaný a osekaný REACH   
14. 12. 2006 REACH podle Zelených   
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2006 Směrnice REACH, nehořlavé cigarety a další bruselské eurobanány Jana  Maříková
28. 11. 2006 Šest požadavků evropských lékařů pro lepší ochranu zdraví před chemikáliemi Miroslav  Šuta
19. 10. 2006 Evropští lékaři žádají od europoslanců přísnější regulaci nebezpečných chemikálií Miroslav  Šuta
17. 10. 2006 Podpoříme povinnou náhradu nebezpečných chemikálií! Miroslav  Šuta
9. 8. 2006 Brezinův úsměvný blábol   
1. 8. 2006 Česká televize porušila zákon pořadem Vybydlená planeta Ivan  Brezina
13. 7. 2006 Jeden den blízko horkého politického dění Irena  Ryšánková, Štěpán Kotrba