29. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 8. 2008

Po "povinném vítězství" nad Gruzií zaznívají z Ruska i kritické hlasy

KD - Alexandr Chramčichin, vedoucí analytického oddělení ruského Institutu politických a vojenských analýz, si v situaci, kdy se ruské imperiální sebevědomí v několika dnech zvedlo z nuly téměř k nekonečnu, zachoval chladnou hlavu. Jeho příspěvek pro Nězavisimoje vojennoje obozrenie (NVO) ovšem zčásti navazuje na mnohaměsíční debaty v uvedeném periodiku, takže zde pouze přetlumočím pasáže zajímavé i pro českého čtenáře.

Podle Chramčichina rychlé gruzínské tažení v zásadě potvrdilo prognózy prezentované na stránkách NVO před 8. srpnem. Gruzínská armáda nebyla západní armádou vybavenou vyspělými technologiemi, její materiál byl převážně sovětského původu, byťsi modernizovaný. Přesto Gruzínci měli vrch v komunikačních prostředcích, průzkumu, navigaci, zařízeních pro noční vidění a dalších oblastech. Uvedených prostředků měl protivník k dispozici jen malé množství a jejich účelem je koneckonců zabezpečit efektivnější použití zbraní -- samy zbraněmi nejsou.

Starou sovětskou a východoevropskou techniku však prakticky nelze sloučit se soudobou západní koncepcí boje, kterou měla gruzínská armáda uplatňovat. Proto převaha v informačních a komunikačních technologiích nemohla mít větší význam. "Nové víno vlili do starých měchů," konstatuje lakonicky Chramčichin.

Gruzínská armáda jako celek prý navíc nebyla ani na úrovni sovětské armády konce 80. let. Chramčichin předem psal o tom, že Gruzíni mají jedinou šanci na vítězství -- "bleskovou válku". Blitzkrieg se jim však nezdařil, protože se nechali zatáhnout do pouličních bojů ve zničeném Cchinvali. To umožnilo ruské straně, aby Rokským tunelem, který se Gruzii nepodařilo zablokovat, přisunula do Jižní Osetie vlastní bojové uskupení. Poté už byla Saakašviliho armáda bez šance, protože proti přesile letectva, tanků a dělostřelectva jednoduše zvítězit nemohla.

Válka potvrdila předpoklad formulovaný během předchozích diskusí v NVO, že Jihoosetinci se sami dlouho neudrží. Stejně se potvrdil i předpoklad, že NATO nezasáhne, ale Moskva se díky Saakašviliho manévrování dostane do politické pasti. Po gruzínském útoku na Jižní Osetii se musela buď dopustit zrady na obyvatelstvu s ruskými pasy, nebo agrese proti Gruzii. Kreml si pochopitelně vybral druhou možnost, což ale způsobilo zhoršení vztahů se Západem. Poté, co prohrál v pořadí již druhou válku obnovení teritoriální celistvosti země, se Saakašvilimu podařilo předvést se světu coby oběť ruského imperialismu.

Příliš vysoké ruské ztráty

Ruské armádě velmi chybějí adekvátní komunikační a průzkumné prostředky, přístroje pro noční vidění, bezpilotní průzkumné prostředky a řada dalších věcí. Velení ruské armády to však, zdá se, nijak zvlášť netrápí, a ačkoliv vojenský rozpočet roste, zmíněné nedostatky se neřeší. Po válce je to ještě zřejmější než dříve, ani nyní to však neznamená, že v dohledné budoucnosti dojde k nápravě.

Ukázalo se navíc, že ruská armáda nemá pěchotu (mechanizovanou pěchotu) použitelnou v soudobém boji. Tedy: Pěchoty má samozřejmě spoustu, ta však není k ničemu a všude, kde je pěchoty třeba, selhala. "Proto od prvního dne války začínáme k zatloukání hřebíků používat mikroskopy, to znamená používat místo pěchoty výsadkové a zvláštní jednotky," píše Chramčichin. Poukazuje na urychlené nasazení částí 76. a 98. výsadkové divize a 31. útočné výsadkové brigády.

Zatímco elitní jednotky ruské pěchoty se osvědčily, takřka selhalo letectvo. Ztráta čtyř letadel v boji proti zemi bez stíhaček a solidnějšího pozemního systému protivzdušné obrany je neomluvitelná. Jedním ze zničených letounů byl dokonce bombardér středního doletu Tu-22M3, který byl kdysi zkonstruován k tomu, aby pronikal robustní protivzdušnou obranou NATO. Tři bitevní Suchoje i bombardovací Tupolev byly zničeny zastaralými protivzdušnými prostředky ze sovětských dob -- a to je skutečná katastrofa. Letectvu chybějí průzkumné prostředky a prostředky rádioelektronického boje (REB), chybí vysoce přesná letecká munice. Ve všech oblastech se zaostávání za Západem rychle prohlubuje, nehledě na varování ruských expertů.

Stejně tak katastrofální je i fakt, že až do posledního dne bojů se Gruzínům s jejich malinkatým letectvem dařilo provádět sporadické, byť neefektivní nálety. Selhali tedy stíhači, selhala teritoriální protivzdušná obrana i vojsková PVO. Zdá se, že jediné, co ruští stíhači dokážou, je sestřelit pomalu letící bezpilotní letoun.

Podle oficiálních údajů činily ruské ztráty 74 mrtvých a 19 nezvěstných. To je však podle Chramčichina rozhodně příliš mnoho, nehledě na fakt, že skutečná čísla mohou být ještě výrazně vyšší a zatím zcela chybějí údaje o zničené obrněné technice. (Západní analytici vesměs předpokládají, že modernizované tanky T-72na gruzínské straně se plně vyrovnají novým ruským T-90. Ty jsou, nehledě na existenci velmi zajímavých prototypů ZDE a ZDE, jen dalším pokračováním dnes již zcela neperspektivní koncepce zahájené prvním sovětským tankem 2. generace T-64, která pochází z počátku 60. let. Četné, vesměs neodstranitelnénedostatky jsou přitom známy přinejmenším od izraelské invaze do Libanonu v roce 1982 -- KD.)

Gruzínská katastrofa a ruský spánek na vavřínech?

Gruzínské ztráty byly samozřejmě mnohem větší než ruské. Vzhledem k rozměrům gruzínské armády dokonce jde o naprostou katastrofu. Doopravdy se bojovalo pouze v Jižní Osetii, kde v několika dnech došlo ke zničení všech bojeschopných jednotek protivníka budovaných od roku 2003. Na území Gruzie samotné už zbyly pouze druhosledové jednotky, které prakticky nekladly odpor. Rusové se v Gruzii bez problémů zmocnili skladů, v nichž zabrali vše včetně obrněné techniky, v Poti potopili opuštěné zbytky gruzínského námořnictva. Po zničení větší části vojenské infrastruktury gruzínská armáda prakticky přestala existovat. Obsadit Tbilisi technicky nebyl problém, upustilo se od toho z politických důvodů.

Na druhé straně však, upozorňuje Chramčichin, nejradikálnější armádní reformy lze provádět právě po naprostých katastrofách. Saakašvili přišel o velkou část bojové techniky sovětského a východoevropského původu, takže může začít s její náhradou západními typy slučitelnými se soudobou koncepcí války. Pravda, vyžádá si to dlouhý čas a Gruzie navíc na moderní zbraně nebude mít peníze, takže je plně odkázána na západní pomoc, jejíž možný rozsah netřeba přeceňovat. Stejně tak není možno automaticky očekávat, že přezbrojení přinese i překonání psychického traumatu z porážky.

Ale jestliže porážka může armádě -- alespoň teoreticky -- prospět, velmi často ji naopak poškodí "malá vítězná válka", protože "armáda usne na vavřínech, které ve skutečnosti neexistují". Přesně to nebezpečí podle Chramčichina leží před armádou Ruské federace.

Všechny nedostatky, které ve válce s Gruzií vyšly najevo, byly známy předem, ale pro jejich odstranění se neudělalo takřka nic. Se skřípěním zubů je teď přiznala část armádního velení, zabýval se jimi prezident, ale ani to ještě neznamená, že se věci zlepší. Možná proto, že žádná občanská kontrola nad armádou neexistovala a dál neexistuje. Média to všechno za měsíc zapomenou. A politické vedení jakož i veřejnost jsou se vším spokojeni už teď.

Jak známo, vítězové nebývají souzeni. Válka byla vyhrána a všech jejích základních cílů bylo dosaženo. Co na tom, že v takové válce by ztráty měly být mnohem menší, že porážka protivníka měla být mnohem rychlejší a efektivnější?

Vítězství nad Gruzií je pro ruskou armádu ideální variantou pro práci na odstraňování chyb. Jenže, upozorňuje Chramčichin, "podobná práce se neslučuje s naší národní tradicí... Abychom začali chyby odstraňovat, musíme se nejdřív pořádně vykoupat ve vlastní krvi," konstatuje v závěru.

Celý článek Уроки ратных успехов и неудач ZDE

Poznámka ŠOK:

Ředitelem Institutu politických a vojenských analýz, založeného jako informační a analytické oddělení politického uskupení Náš dům - Rusko , je Alexander Alexandrovič Šaravin (Александр Александрович Шаравин), ekonomický liberál a ruský patriot, vojenský a politický analytik, kartografický expert. Narozen 4. 4. 1952 v Novosibirsku, plukovník generálního štábu v. v., doktor technických věd, kandidát vojenských věd, profesor, člen Akademie obraných věd GŠ RF.

1982 - absolvoval Vojenskou akademii.

1973-1993 - důstojník sovětské armády.
1990-1993 - vedoucí vědecký pracovník, vedoucí výzkumné skupiny zaměřené na problémy národní bezpečnosti a vypracování vojenské doktríny, generálního štábu Centra strategického vojenského výzkumu generálního štábu RA.
1993 - po odchodu do důchodu založil firmu na kartografickou produkci Sojuzgeoinform, který byl později transformována do Národní kartografické společnosti
1995-1996 - vedoucí výzkumného a informačního oddělení strany Náš dům - Rusko , vedoucí štábu volební kampaně.
1998-1999 - člen řídícího výboru politické strany Pravoje delo, později Svaz pravých sil
1996 - předseda Institutu politických a vojenských analýz .

  • «Балканы сегодня и завтра: военно-политические аспекты миротворчества» (2001)
  • «Оборонные тезисы. Институт политического и военного анализа» (2003)
  • «Ирак как зеркало российской военной реформы» (2003)

Alexandr Anatol'evič Chramčichin (Александр Анатольевич Храмчихин)

politolog.

Narozen 3. 6. 1967, absolvent Fakulty fyziky na Moskevské státní univerzitě (1990).

1995-1996 pracoval v analytické struktuře volební centrály LDR pro volby do Státní dumy
1999 Zaměstnanec N. B. Jelcina v prezidentských volbách
zúčastnil se volební kampaně Kirijenka - ATP při volbách do Státní dumy a kampaně na starostou Moskvy
V současné době vedoucí analytického oddělení Ústavu politické a vojenské analýzy (IPVA). Hlavní autor knihy "Volby do Státní dumy, VI: výsledky a závěry", "Volba prezidenta Ruské federace: výsledky a závěry" (Metro: IPVA, 1996.)

                 
Obsah vydání       29. 8. 2008
31. 8. 2008 Hurikán Gustav míří na New Orleans: Americe hrozí ropný šok
30. 8. 2008 Saakašvili navrhuje "Patriot Act"
30. 8. 2008 Spiegel: Pozorovatelé OBSE vznesli vážná obvinění vůči Gruzii
29. 8. 2008 Po "povinném vítězství" nad Gruzií zaznívají z Ruska i kritické hlasy
31. 8. 2008 Michael  Marčák
29. 8. 2008 Human Rights Watch: Satelitní snímky ukazují ničení a etnické útoky v Jižní Osetii
29. 8. 2008 Gruzínská opozice kritizuje Saakašviliho
29. 8. 2008 Independent: Gruzínští vesničané chtějí být zadobře s Ruskem
29. 8. 2008 RIA Novosti: Gruzie přeruší diplomatické styky s Ruskem
29. 8. 2008 Putin odmítl nový světový pořádek
31. 8. 2008 Putin: Máme svá vlastní pravidla. Chcete-li dodávat na náš trh, musíte se přizpůsobit našim pravidlům" Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Hra s krajní sázkou Fedor  Lukjanov
31. 8. 2008 Bývalý velitel Černomořské flotily: stačila by jediná salva z raketového křižníku Moskva...
29. 8. 2008 Gruzínská krize ukázala, že se změnila pravidla mezinárodní diplomacie
28. 8. 2008 Gruzií skončil unipolární svět
29. 8. 2008 Točka zvaná Iskander a Sorosovi manipulátoři potřetí a snad už naposled Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Iniciativa Ne základnám k tzv. Hlavní smlouvě o radaru
28. 8. 2008 Co v Dohodě chybí
29. 8. 2008 Kavkazský konflikt, Gruzie a její ozbrojené síly - fakta a souvislosti Štěpán  Kotrba, Zdeněk  Brousil
29. 8. 2008 Ruští zelení odjeli do Osetie, chtějí obžalovat Gruzii u ekologického soudu OSN
29. 8. 2008 Putin: "Gruzínská krize je americký předvolební trik"
28. 8. 2008 Rusko podle nepotvrzených informací zajalo v Gruzii šest Američanů. A USA mlčí...
29. 8. 2008 Pánbu chraň Greenpeace Karel  Dolejší
29. 8. 2008 Privátní zdravotní pojišťovny Petr  Wagner
29. 8. 2008 RRTV pokutovala Novu za islamofobii
29. 8. 2008 Ekologické organizace se odvacejí od strany Zelených
29. 8. 2008 Hnutí DUHA se od politických stran neodvrací -- ani k nim nepřivrací Vojtěch  Kotecký
29. 8. 2008 Koteckého zbožná přání v situaci, kdy Bůh není Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Válečná kořist made in Odessa
29. 8. 2008 Srbský velvyslanec: Chceme zpět Kosovo; opozice a vláda jsou zajedno
29. 8. 2008 Šanghajská spolupráce: íránský jaderný program i "podpora v gruzínské operaci"
28. 8. 2008 Naděje na uznání a vyhrožování sankcemi, aneb Proč by politikové měli myslet, než začnou mluvit Uwe  Ladwig
29. 8. 2008 Falšování dějin je vlastností hanebné inteligence Jiří  Beránek
29. 8. 2008 Dějinné pokoušení, aneb Blanka je naštvaná, že o ní píšu... Josef  Brož
29. 8. 2008 Část válečných lodí ruské flotily v Černém moři odplula do přístavu Suchumi v Abchazii
29. 8. 2008 Soupeření velmocí jako barbarský přežitek
29. 8. 2008 Je Barack Obama vůbec volitelný do úřadu prezidenta USA? Jan  Zeman
29. 8. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb americké prezidentské volby důvodem k válce
28. 8. 2008 Ironický vypravěč Pavel Jansa Pavel  Svoboda
29. 8. 2008 Z čeho budou zaměstnanci profitovat Petr  Bezouška
28. 8. 2008 Condoleezza: Jak si dovoluje Rusko napadnout suverénní zemi?
27. 8. 2008 Stratfor: Gruzie a Kosovo - spojité nádoby George  Friedman
27. 8. 2008 Inflace: Třicet stříbrných včera a dnes Michael  Volný
28. 8. 2008 Je Ukrajina novou frontovou linií studené války?
28. 8. 2008 Západ by měl konečně ratifikovat modifikovanou smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
28. 8. 2008 Pánbůh s SPD Jan  Rovenský
28. 8. 2008 Konec Rádia Wave se nelíbí ani jeho komerční konkurenci
29. 8. 2008 Nájemce musí mít právo přihlásit se v bytě k trvalému pobytu ! František  Beneš
29. 8. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Gruzie, Rusko a Jižní Osetie RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2008 Havel: Mělo by být zřetelné, že medvěd šlápl na trpaslíka   
30. 8. 2008 Spiegel: Pozorovatelé OBSE vznesli vážná obvinění vůči Gruzii   
30. 8. 2008 Saakašvili navrhuje "Patriot Act"   
29. 8. 2008 Putinův mluvčí hovoří o konfrontaci v Černém moři   
29. 8. 2008 Putin: "Gruzínská krize je americký předvolební trik"   
29. 8. 2008 Gruzínská opozice kritizuje Saakašviliho   
29. 8. 2008 Točka zvaná Iskander a Sorosovi manipulátoři potřetí a snad už naposled Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Kavkazský konflikt, Gruzie a její ozbrojené síly - fakta a souvislosti Zdeněk  Brousil, Štěpán Kotrba
29. 8. 2008 Human Rights Watch: Satelitní snímky ukazují ničení a etnické útoky v Jižní Osetii   
29. 8. 2008 Po "povinném vítězství" nad Gruzií zaznívají z Ruska i kritické hlasy   
28. 8. 2008 BBC: Rusko pokračuje v unilateralismu, jímž si začali Clinton a Bush   
28. 8. 2008 Gruzií skončil unipolární svět   
28. 8. 2008 Condoleezza: Jak si dovoluje Rusko napadnout suverénní zemi?   
28. 8. 2008 Kouchner: Evropa "bude jednat o sankcích proti Rusku"