3. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Tajný etický kodex
3. 7. 2007

POD POVRCHEM DALŠÍ ŠPÍNA?

Transparency International: tajný etický kodex

Protikorupční aktivisté odmítají zveřejnit klíčový dokument

Česká pobočka Transparency International včera odmítla zveřejnit aktuálně platný etický kodex, jeden ze základních dokumentů své organizace. Britské listy po něm pátrají, neboť se ukazuje, že kolem Transparency International je zjevně netransparentno a je možné, že sami funkcionáři se tímto etickým kodexem neřídí... Mnozí ho i porušují. Například neparlamentní Strana občanské sebeobrany upozornila na podivné vyúčtování miliónových částek za 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze a předseda SOS Vejtasa se začal zajímat o pozadí "protikorupční" společnosti, která ji organizovala. Policie ČR šetří nyní českou pobočku Transparency International správnost vyúčtování překlenovací půjčky od vlády Miloše Zemana ve výši 30 milionů Kč. Podle SOS vyúčtovala TIC pouze polovinu. Podle redaktora internetového serveru Hospodářských novin Tomáše Otáhala se v tuto chvíli jedná o vyšetřování úvěrového podvodu.

Ve správní radě české pobočky Transparency International přitom zasedá bývalý prezident Soudcovské unie a předseda obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Libor Vávra, předseda Obvodního soudu pro Prahu 10, zakladatel a čestný prezident Soudcovské unie JUDr. Jan Vyklický. Možný podíl na odpovědnosti za trestný čin u takto veřejně exponovaných soudců nevrhá stín pouze na jednu neziskovou organizaci, ale na celý soudcovský stav. A zde ta legrace končí. Jsme u samých pilířů státu a po kauze soudce Berky víme, že pokušení zločinu se nevyhýbá ani mužům v talárech.

6. 4. 2007 Na netransparentní Transparency International podáno trestní oznámení ZDE

2. 7. 2007 Kolem Transparency International netransparentno ZDE

Ministr financí Kalousek obvinil TIC z účelové změny právní formy, kterou se TIC měla zbavit povinnosti platit penále za zadrženou státní dotaci. Společnost Transparency International (TI) obvinila ministra financí Miroslava Kalouska (KDU-ČSL) z účelových politických nařčení. Trochu chabá obrana...

Společnosti podle ČTK hrozila pokuta, podle ministra financí Miroslava Kalouska ne nižší než jeden milion korun, za to, že nevrátila v termínu do státní pokladny část peněz, které v roce 2001 nevyužila při pořádání protikorupčního fóra. Organizace ale pokutu dostat nemůže, protože se v roce 2005 změnila z občanského sdružení ve veřejně prospěšnou společnost. "Část těch prostředků zneužila minimálně tím, že je neoprávněně dlouhou dobu zadržovala," řekl v televizi Nova ministr financí Miroslav Kalousek. Právě za to jí hrozilo ministerstvo milionovou pokutou. "Transparency International ten subjekt, který se dopustil porušení zákona, zrušil a založil jiný, bez právní kontinuity, což je celkem netransparentní způsob, jak se vyhnout oprávněné penalizaci," řekl Nově Kalousek. Transparency International s tím nesouhlasí. Podle organizace se ministr mýlí. Ředitelka Krnáčová ovšem týdeníku EURO odřekla slíbený rozhovor, v němž měla osvětlit některé podezřelé okolnosti týkající se přidělení třicetimilionové státní dotace. Transparency International měla podle týdeníku EURO za povinnost toto vyúčtování provést do 15. února 2002 a ke stejnému datu nevyužité peníze vrátit. V řádném termínu však vrátila jen část peněz (11,2 milionu korun). Vyúčtování odevzdala až se čtrnáctiměsíčním zpožděním (v dubnu 2003), kdy také vrátila dalších 3,4 milionu korun. Podle ministra Kalouska by za toto "bezdůvodné zadržování státních prostředků" měla zaplatit penále ve výši přibližně 1,4 milionu korun.

České noviny/ČTK: Ministerstvo financí nepotrestá TI milionovým penále ZDE

Problémů ve vztahu k ministerstvu financí je ovšem tolik, že lze spekulovat, zda Transparency International neměla od samého počátku v tomto úřadu svého "komplice", který vše kolem dotace pomohl zařídit. Pravdou například je, že členem organizačního výboru protikorupční konference byl bývalý náměstek ministra financí Jiří Wolf, kontakty na nejvyšších místech tedy nepochybně měla., tvrdí týdeník EURO.

Jiří Pšenička: Třináctá komnata - Kalousek dá prošetřit, proč protikorupční organizace nemusela platit penále , EURO 10. 4. 2007 PDF

Deníček ředitelky Krnáčové, EURO 10. 4. 2007 PDF
Ve vlastní šťávě, EURO 2. 4. 2007 PDF

Přitom na inernetových stránkách "obecně prospěšné společnosti" , která si za svůj cíl vytkla transparentnost takříkajíc křišťálovou, jsou výroční zprávy až od roku 2004 (čili rok po onom vrácení části dotace) , takže nelze transapentně zjistit nic a namísto platného etického kodexu, kterým by se měli řídit všichni zaměstnanci i funkcionáři včetně správní a dozorčí rady, skví absurdní vzkaz: Tato stránka se připravuje. Děkujeme za pochopení. 11. 4. 2007

Trochu dlouho na přípravu stránky s jedním dokumentem... Datum "aktualizace", která vymazala dokument na ní jsoucí, je jen o jeden den starší, než klíčové obvinění organizace ze strany týdeníku EURO. Náhoda?

Vloni ovšem Transparency International ostře kritizovala chování českých politických stran. "Většina dotázaných občanů, 82 procent, uvedla, že informace o hospodaření politických stran jsou nedostupné nebo dostupné jen velmi obtížně. Přitom 86 procent respondentů míní, že by mělo být veřejně známo, jak jednotlivé politické strany hospodaří," shrnula tehdy závěry studie ředitelka TIC Adriana Krnáčová.

Na čtvrté straně dokumentu Zakládací listina Transparency International - Česká republika, o.p.s. je jasně uvedeno, že člen správní rady je podle bodu 7 d. povinen dodržovat etický kodex společnosti. Co je neméně podstatné, člen správní rady podle bodu 7 b. zakládací listiny TI ČR o.p.s. obhajují a propagují zájmy společnosti kdekoli a kdykoli je to možné, včetně vystupování ve sdělovacích prostředcích a jednání s významnými představiteli veřejné správy, podnikatelské sféry a veřejnosti. Podle bodu 7 c. naopak nesmí vystupovat navenek mimo předem schválených záměrů a postupů společnosti. Jsou to zvláštní pravidla, uvědomíme li si, že členy správní rady jsou výše uvedení soudci, bývalá pracovnice Národního bezpečnostního úřadu Jitka Šmídová či bývalý vyšetřovatel IPB a Harvardských fondů z Úřadu finanční kriminality a ochrany státu Václav Láska, členem dozorčí rady je auditor a partner PricewaterhouseCoopers , prezident Komory auditorů Ing. Petr Kříž nebo přísedící okresního soudu Ing. Jiří Prinz.

Zakládací listina Transparency International - Česká republika, o.p.s. ZDE

Telefonické dotazy redakce BL skončily nakonec u samotné ředitelky Krnáčové a ta Britským listům sdělila, že si správní rada (odpovědná jako orgán za vyúčtování oné dotace) vyžádala etický kodex k přepracování a do té doby, než ho bude mít schválený, stávající verzi nezveřejní... Čili - Transparency International v tuto chvíli nemá žádný veřejně přístupný etický kodex. To je jako kdyby neměla žádný kodex. Temno. V tuto chvíli platný etický kodex odmítla zástupkyně TI CŘ o.p.s. redakci zaslat. Britské listy budou proto požadovat k dnešnímu datu platný dokument soudní cestou a vyžádají si jej i od mezinárodního ústředí Transparency International, které budou o podivných okolnostech informovat. Bude dobré jej později porovnat s nově "přepracovávanou" listinou, aby bylo možné zjistit, jaká opatření učinila transformovaná "obecně prospěšná společnost" pro své vlastní ztransparentnění.

"Mám za to, že nevládní nezisková organizace považující vládní orgány a úřady za hlavní institucionální zdroj korupce musí těžit hlavně z toho, že hájí zájmy občanů. Na tuto činnost ale potřebuje prostředky. Musí tedy v občanech vzbudit dojem, že problém korupce je třeba řešit a že je třeba na tuto bohulibou činnost poskytovat prostředky. Na tom není nic divného, tímto vlastně TI uspokojuje přání poptávky -- občanů a soukromých dárců. Jestliže ale TI získává prostředky na svou činnost ze státního rozpočtu, čí zájmy pak hájí? Jakmile se politik začne honosit tím, že zaštiťuje financování nevládní a neziskové organizace bojující proti korupci ve vládě a státní správě, tak buď hájí zájmy občanů proti svým kolegům, což je dost divné u nejvýše postaveného politika v zemi nebo si tuto organizaci kupuje..."

říká ve svém článku na serveru iHNed Tomáš Otáhal a vzápětí dodává: "...důvěřiví občané tím, že Transparency International "baští" její sofistikované studie a hru na budoucnost bez korupce, kupují zajíce v pytli."

Štěpán Kotrba: Kdo platí, a tudíž kdo je Transparency International ZDE

Transparency International: Zdroje financování ZDE

Nutno říci, že těmi nejobelhávanějšími jsou většinou sami novináři, kteří konzumují různé "indexy" a "statistické přehledy" či "žebříčky", aniž by se ptali po podrobnostech. Prostě věří "mezinárodním" institucím na slovo, zvláště hodí li se jim to do agendy... Většinou sednou na lep lobbistickým strukturám, které žijí od grantu ke grantu. A s transparentností si hlavu nelámou...

Štěpán Kotrba: European Union Monitoring and Advocacy Program - Sorosovi lobbisté o stavu televize ZDE

Štěpán Kotrba: Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... ZDE

Financování "neziskových" struktur TÉMA BL

18. 12. 2006 Milan Valach: Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? ZD

4. 11. 2006 Štěpán Kotrba: Kdy začne Transparency International vyšetřovat Langera? ZDE
27. 9. 2006 Stanislav Křeček: "Zpráva" Transparency International? Nebrat! ZDE
22. 9. 2006 Milan Berka: Transparency International: pod povrchem špína ZDE
18. 9. 2006 Štěpán Kotrba: Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí ZDE
14. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Duhové peníze ZDE
26. 10. 2005 Karel Dolejší: Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? ZDE
                 
Obsah vydání       3. 7. 2007
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Od propagandy k propagandě Ivo  Šebestík
2. 7. 2007 Kolem Transparency International netransparentno
3. 7. 2007 Skutečný život je skutečně napínavý Ema  Čulík
3. 7. 2007 Real life's a real thrill Ema  Čulík
2. 7. 2007 Fotografický deník: Karlovy Vary 2007 Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 O drsném počasí a jemné lidské senzitivitě Jan  Čulík
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
3. 7. 2007 O (ne)závislosti ruských médií Tomáš  Lipták, Inga  Kokalevská
2. 7. 2007 Michael  Marčák
3. 7. 2007 Setkání zadaných Bohuslav  Binka
3. 7. 2007 Michael  Marčák
3. 7. 2007 Beseda o radaru
3. 7. 2007 Válka generací a spiknutí metuzalémů Stanislav  Heczko
3. 7. 2007 Mladí svazáčtí konzervativci
3. 7. 2007 Návrh placení zkoušek učni by vytvořil sociální bariéru Alena  Gajdůšková
3. 7. 2007 Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti Martin  Kloz
3. 7. 2007 Konec analogového vysílání ČT na Domažlicku
3. 7. 2007 Holení je součástí industrializace a evoluce Wenzel  Lischka
3. 7. 2007 Úterý v redakci David  Nesnídal
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
2. 7. 2007 Intervence, budování státu a imperiální ambice USA Mesfin  Gedlu
30. 6. 2007 Pandořina skřínka otevřena Fabiano  Golgo
2. 7. 2007 Prázdniny na Božích mlýnech Pavel  Kopecký
2. 7. 2007 Zapomenutý básník Louis Fürnberg 24. 5. 1909 -- 23. 6. 1957 Richard  Seemann
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
16. 5. 2007 O pochybné etice výstavy Bodies   
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
27. 12. 2006 Dolejšího agentura pro uvádění věcí na pravou míru Milan  Daniel
27. 12. 2006 Mnoho povyku pro nic? Milan  Valach
27. 12. 2006 Poskytl by pobyt v běloruském vězení lepší perspektivu?   
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?   
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba
19. 12. 2006 Neziskovky: kdo se plazí, přežije Milan  Daniel
18. 12. 2006 Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? Milan  Valach
1. 12. 2006 Čaká Venezuelu "farebný prevrat"? Chris  Carsson

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
8. 6. 2007 Vesecká v kauze Čunek: vrchní policejní komisař měl "nadstandardní vztahy" s korunní svědkyní   
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky   
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
15. 5. 2007 Situace ve zpravodajských službách a k jmenování ředitele ÚZSI   
13. 5. 2007 Klíčové informace ze spisu Krejčíř si nechal "ukrást z auta" státní zástupce Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
5. 1. 2007 Nebezpečné archivy: Kateřina Jacques a Ya Basta Topí  Pigula
10. 11. 2006 Soud uložil tresty za křivé obvinění Milana Venclíka   
10. 11. 2006 Citát dne - včerejšího   
9. 11. 2006 Dnes už se nejde a nic spolehnout... Štěpán  Kotrba
8. 11. 2006 Kraus: Případ postavený na svědectví dvou nájemných fízlů a jednoho uvězněného podvodníka Štěpán  Kotrba
4. 11. 2006 Židovská liberální unie chce po Langerovi důkazy, média to dodnes tajila Štěpán  Kotrba
1. 11. 2006 Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? Štěpán  Kotrba