5. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 4. 2006

Zelená neznalost nebo úmysl?

reakce na článek Pavla Pečínky "Zelený postmaterialismus jako hit sezóny"

Když už chce Pečínka dělat mediálního obhájce zeleného autentismu a všechny ostatní nařknout z populistického konjukturalismu, měl by alespoň - jako publicista, vzešlý z akademického prostředí - ctít fakta, snadno ověřitelná.

ČSSD začala zelenat už od roku 1992, kdy začala cílená podpora feministických témat v rámci kampaně "Ženy do politiky". Z této kampaně vzešlo několik političek sociální demokracie - organizační tajemnice ČSSD, katolička Jana Volfová, feministka a zahraniční tajemnice ČSSD Světlana Navarová, poslankyně a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti Anna Čurdová, ministryně Vlasta Štěpová, a další ženy SDŽ.

Sociálně demokratické ženy stály u revitalizace MDŽ. Volfová a Čurdová stály u projektu stínové vlády žen. SDŽ bylo v té době propagátorem zipového systému kandidátek, mělo v orgánech ČSSD po deset let kvótu 30%. Ekologickou problematiku do ČSSD přivedl poslanec a atomový fyzik Laštůvka, ekologickou komisi ČSSD vedl dlouhá léta vedoucí odboru MŽP Miloš Kužvart, pozědji ministr životního prostředí. Zelená platforma ČSSD vznikla v roce 1995, o několik let později - v říjnu 1999 - pak Kužvartova Platforma trvale udržitelného rozvoje. Signatáři základního prohlášení zelené platformy byli místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková, jihočeský poslanec Pavel Seifert a Miloš Kužvart. O ekologii pozdější ministryně školství Petra Buzková zajímala daleko dříve - stejně tak i další zelení sociální demokraté, sdružení původně v rámci "hradního křídla ČSSD" v liberálním Euroklubu. Buzkové divoké protitemelínské intermezzo bylo častokrát terčem vnistrostranického posměchu a sporů ve vládě Miloše Zemana. Buzková či středočeský poslanec Bláha byli v dobách minulých i v porotě ankety o Ropáka roku. Poslankyně Iva Šedivá pak byla aktivisty Zeleného kruhu dekorována jako nejzelenější poslankyně...

Od roku 1996 je komplexní program ochrany životního prostředí ve všech programových dokumentech strany. Realistický blok Miloše Zemana přizval ke spolupráci tehdejší zelené. Vrcholu stranického zájmu se zelená vize ČSSD dožila za premiéra Špidly, kterému jeho mediálně alternativní poradce Patočka sugeroval skvělou budoucnost takovéto "evropské" koalice ještě v roce 2001, když ho v kavárničce na václavském náměstí brífoval jako řečníka pro demonstraci "na obranu demokracie" v ČT, která probíhala "pod vocasem". Zelenou frakci dlouhou dobu šéfoval pozdější náměstek ministra životního prostředí Ambrozka Petržílek, dnes šéf sboru poradců premiéra Paroubka. Zeleným sociálním demokratem byl vždy i filozof Erazim Kohák.

Zpráva Evropské komise o připravenosti ČR na vstup do EU kladně hodnotila to, že v dubnu 1999 vláda vzala na vědomí novou Státní politiku životního prostředí, ve které je příprava na vstup ČR do EU prioritou. Ekologické zákony byly přijaty a ČR neměla nakonec v době přijetí do Evropské unie se životním prostředím problém. A to neměla Bursíkovy Zelené...

Tolik většinou pražská historie, z Brna neviditelná.

Viděno čísly: v roce 1993 za vlády Václava Klause bylo na ochranu životního prostředí věnováno místními rozpočty 5 mld. Kč, v roce 1998 za vlády Miloše Zemana už 12,5 mld. Kč. Rozdíl více než znatelný. K tomu je nutno připočítat výdaje státního rozpočtu 4,7 mld. Kč a výdaje Státního fondu životního prostředí 2,3 mld. Kč.

Stejně od samého počátku nazelenalá byla Cesta změny i Naděje Moniky Pajerové, vzhledem k cílové protestní skupině městských "alternativních" prvovoličů takové musely být.

To v "liberální" Unii svobody-DEU vznikla Zelená platforma až v roce 2004... Jejím mluvčím se stal místopředseda strany a "nejzelenější" poslanec František Pelc, bývalý ředitel Správy chráněných krajinných oblastí.

Autor si plete mladé komunisty kolem serveru Mladá levice, inspirovaná Dolejšovým asistentem Petrem Gočevem, tehdy mladičkou nestranickou poslankyní Kateřinou Konečnou a "rudozeleným" pražským radním z Duhy Prokešem a neostalinský Komunistický svaz mladých... Mladí komunisté, anarchokomunisté, trockisté a revoluční marxisté, kteří měli blízko k alterglobalistickým aktivitám squattingu, legalizaci marihuany a odporu vůči MMF, vzešli z pražských demonstrací let 1999 - 2003 a nikoliv z lůna aparátu KSČM, jako KSM.

Kavárenští zezelalí podporovatelé environmentálních aktivit z dalších levicových a liberálních uskupení už ovšem většinou nedokázali završit své verbální úsilí odbornou ochranou životního prostředí. Zůstalo jen u slov. Opravdoví ochranáři nekandidují ve volbách a zelené politikaření se jim většinou hnusí... Pokud jsou v politice, pak tam, kde má jejich činnost smysl. Jedni činí vše potřebné v lesích a mokřadech při ochraně zvířat, druzí v místních institucích veřejné správy či v terénu jako pracovníci chráněných krajiných oblastí. Zž odtud vede cesta do parlamentu. Jen pár právníků povětšinou z Brna a Prahy se díky sorosovským grantům vrhlo na zelený boj se státní správou. Tak vznikaly soudní souboje o D47, D5, D6, D8, Labe, Nemak, území Natura 2000 a další zelené , "protiprůmyslové" spory. A to je dnes i doktrína Zelených. O odsíření elektráren, CITES či hlídání ptačích hnízd už nejde...

O "pravicovosti" Zelených začali všichni psát v souvislosti s organizovaným převratem, završeným předsednictvím Martina Bursíka. Jeho "pravicovost" spočívá v jeho předešlé orientaci ministra Tošovského vlády, příklonu k "moldanovské" linii a odklonu od radikálně levicových teorií a ochranářské praxe minulé doby. Bursík loví své dušičky na zelená hesla, nikoliv na práci v krajině. Namísto vesnické a maloměstské mládeže zamířil do velkoměsta mezi yuppies středních vrstev. Typickým voličem Zelených není nyní fousatý přírodovědec s triedrem na krku a batohem na zádech, ale makrobiotickou stravou pohublá blondýna, kupující ekologické potraviny, vonné tyčinky a svíčky z včelího vosku v luxusním obchodu v centru Prahy. Blondý, které chtějí žít zdravě a chtějí změnu, je více.Do "bursíkovské" etapy "modrozelené politiky" by si jen blázen dovolil Patočku či Beránka označovat za "pravicové"...

Výdaje místních rozpočtů na ochranu životního prostředí v roce 1998 v tis. Kč

Poř.č.
Název paragrafu
Paragraf
Skutečnost
 
 
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
1
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321
523 248
4 524 565
5 047 813
2
Prevence znečišťování vody
2322
1 964
13 765
15 729
3
Odvádění a čištění odpadních vod j.n.
2329
10 118
74 145
84 263
4
Úprava drobných vodních toků
2333
112 767
58 865
171 632
5
Protierozní ochrana
2342
1 287
4 466
5 753
6
Ochrana vody
 
649 384
4 675 806
5 325 190
7
Programy zateplování a úspor energie
2115
866
11 102
11 968
8
Změny technologií vytápění
3713
72 232
518 344
590 576
9
Monitoring ochrany ovzduší
3716
10 704
2 595
13 299
10
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.
3719
11 126
984
12 110
11
Ochrana ovzduší
 
94 928
533 025
627 953
12
Sběr a zpracování druhotných surovin
2122
6 640
1 694
8 334
13
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
20 617
6 069
26 686
14
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
1 865 706
176 756
2 042 462
15
Sběr a svoz ostatních odpadů
3723
53 704
2 622
56 326
16
Využívání a zneškodňování
nebezpečných odpadů
3724
11 422
5 532
16 954
17
Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů
3725
241 176
91 236
332 412
18
Využívání a zneškodňování
ostatních odpadů
3726
11 552
10
11 562
19
Prevence vzniku odpadů
3727
27 650
3 238
30 888
20
Monitoring nakládání s odpady
3728
5 175
149
5 324
21
Ostatní nakládání s odpady j.n.
3729
137 473
89 447
226 920
22
Nakládání s odpady
 
2 381 115
376 753
2 757 868
23
Ochrana půdy a podzemní vody proti
znečisťujícím infiltracím
3731
89
0
89
24
Dekontaminace půd a čištění spodní vody
3732
36 824
0
36 824
25
Monitoring půdy a podzemní vody
3733
4 876
0
4 876
26
Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.
3739
3 994
2 294
6 288
27
Ochrana půdy a podzemní vody
 
45 783
2 294
48 077
28
Celospolečenské funkce lesů
1037
85 298
121 094
206 392
29
Revitalizace říčních systémů
2334
4 235
44 388
48 623
30
Ochrana druhů a stanovišť
3741
377 620
132 434
510 054
31
Chráněné části přírody
3742
34 433
4 879
39 312
32
Rekultivace půdy v důsledku
těžební a důlní činnosti apod.
3743
51 159
30 503
81 662
33
Protierozní, protilavinová a
protipožární ochrana
3744
19 766
73 963
93 729
34
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745
2 196 506
250 929
2 447 435
35
Ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajiny j.n.
3749
75 390
18 863
94 253
36
Ochrana biodiverzity a krajiny
 
2 844 407
677 053
3 521 460
37
Konstrukce a uplatnění protihlukové zařízení
3751
12
147
159
38
Protiradonová opatření
3752
33 431
35 343
68 774
39
Monitoring k zjišťování úrovně
fyzikálních faktorů
3753
959
0
959
40
Redukce působení fyzikálních
faktorů
 
34 402
35 490
69 892
41
Ekologická výchova a osvěta
3792
11 646
332
11 978
42
Ekologické záležitosti a programy j.n.
3799
9 427
3 681
13 108
43
Ostatní činnosti v ekologii
 
21 073
4 013
25 086
44
Nepojmenované
37xx
1 217
4 522
5 739
45
Výdaje na ochranu životního prostředí celkem
 
6 072 309
6 308 956
12 381 265

Zdroj: MF, MŽP

                 
Obsah vydání       5. 4. 2006
5. 4. 2006 Hon na čarodějnice na amerických univerzitách
5. 4. 2006 Amerika ve válce Oskar  Krejčí
5. 4. 2006 Jak Aneta Langerová bojuje proti komunismu u Thermopyl Bohumil  Kartous
5. 4. 2006 Toulám se Josef  Krutil
5. 4. 2006 Michael  Marčák
5. 4. 2006 Zelený postmaterialismus jako hit sezóny Pavel  Pečínka
5. 4. 2006 Zelená neznalost nebo úmysl? Štěpán  Kotrba
5. 4. 2006 Oddělit mezi nevládkami "zrno od plev" Ivan  Brezina
5. 4. 2006 Michael  Marčák
5. 4. 2006 Blair bude v britské televizi zřejmě postaven před soud jako válečný zločinec
5. 4. 2006 Ruské dohody o potrubí u moučníku Egon T. Lánský
5. 4. 2006 Ryba, která vás vytáhne z letargie Jan  Klusáček
5. 4. 2006 Spočítejme si, jak nám to po volbách spočítají Pavel  Viktorin
5. 4. 2006 Bobošíková nebude mlčet
5. 4. 2006 Klienti hradní manipulace esemeskováním Oldřich  Průša
5. 4. 2006 Nový zákon o nemocenském pojištění je špatný Jan  Faltýsek
5. 4. 2006 Smrt čeká v pořadí Filip  Rožánek
5. 4. 2006 Poslanci superprivilegovanými zaměstnanci Stanislav A. Hošek
5. 4. 2006 Zpracovatelé odpadu v Česku Karel  Mašita
4. 4. 2006 Voda a vzduch, ale hlavně peníze ze zahraničí blízkého i vzdálenějšího Egon T. Lánský
4. 4. 2006 Mimoúrovňová křižovatka Malovanka v Praze 6 -- skandál v právním státě! Petr  Kužvart
4. 4. 2006 O zbloudilé velrybě a smrti médií Jan  Paul
4. 4. 2006 Britský ministr obrany: Změňte Ženevské konvence!
4. 4. 2006 Pravičáci, snobové a rozkejdaný Zeman Stanislav  Křeček
4. 4. 2006 Katolicismus a svoboda, dva neslučitelné pojmy Milan  Valach
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ropáci a jejich protivníci RSS 2.0      Historie >
5. 4. 2006 Zelená neznalost nebo úmysl? Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Plzeňská STUŽ navrhla za kandidáty na Ropáka roku 2005 Martina Romana, Pavla Švarce a Jana Zahradila   
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
9. 3. 2006 Poslanec Křeček (ČSSD) obelhává voliče Miroslav  Šuta
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
21. 6. 2004 Nesouhlaste s brněnským magistrátem - udělá z vás orwellovsky neosobu   
30. 4. 2004 Výsledky ankety Ropák 2004   
21. 4. 2004 Děti Země zvou na Ropáka roku   
5. 2. 2004 Kužvart eurokomisařem Petr  Jánský
20. 10. 2003 Ropák Švarc se mstí organizátorům ankety žalobou   
24. 7. 2003 Ropák Švarc vyhrožuje žalobou organizátorům ankety   
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie   
26. 3. 2002 Děti Země, Zlín: I Zlín má svého žhavého kandidáta na Zelenou perlu   
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka