14. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 12. 2006

REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče

Kampaň Budoucnost bez jedů - tisková zpráva sdružení Arnika

Konečné hlasování v Evropském parlamentu dnes sice dalo život nové chemické politice EU, nazývané REACH, ale zanechalo ji podle mínění ekologických a spotřebitelských nevládních organizací v kritické situaci. "REACH sice představuje pokrok oproti stávajícímu stavu, ale jeho konečná podoba je příliš slabá na to, aby byla schopna zajistit ochranu zdraví lidí a našeho životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami, kterými chemický průmysl každoročně zásobuje trh v tisících tun a používá je mimo jiné ve výrobcích denní spotřeby," komentoval schválenou podobu REACHe předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík, který byl přihlížel závěrečnému hlasování v Evropském parlamentu.

Část českých europoslanců si dokonce nepřála zrod REACHe vůbec s odůvodněním, že to ohrozí existenci evropského chemického průmyslu kvůli nákladům, které toto nařízení vyvolá. Poslanci ODS hlasovali proti REACHi už od samotného počátku. Ignorovali tak přání více jak sedmnácti tisíc signatářů petice Budoucnost bez jedů a dali na rétoriku chemického průmyslu. "REACH chemický průmysl vydělávající ročně miliardy rozhodně nezlikviduje. Podobnou argumentaci už jsme například slyšeli počátkem devadesátých let minulého století, když se zakazovaly látky poškozující ozónovou vrstvu Země. Chemický průmysl to přežil. V České republice jsme si zvykli vypočítávat, kolik bude REACH stát průmysl, ale nedíváme se na to, kolik by se při důslednějším požadavku náhrady nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami ušetřilo na zdravotních výdajích a na budoucích likvidaci ekologických zátěží, s jakou se dnes potýkáme například ve Spolaně Neratovice a na mnoha dalších místech. Celkové náklady na ně mají výrazně přesáhnout sto miliard korun. Kolik to bude na čištění od látek, které nám dnes nepřipadají nebezpečné? REACH není ve své konečné podobě důsledný a obávám se, že právě někteří čeští politici mu příliš nepomohli," uzavřel svůj komentář Petrlík.

Arnika se ztotožňuje s dnes vydanym společným tiskovým prohlášením evropských nevládních organizací zaměřených na ochranu zdraví, životního prostředí a spotřebitelů, jehož text je níže:

'Je na světě ': Legislativní opatření, koncipované jako náhrada až 40 let starých zákonů, představuje pro Evropu první důležitý krok směrem k novému přístupu k regulaci chemických látek. Průmyslové společnosti budou muset doložit informace o bezpečnosti chemických látek, které jsou vyráběny či importovány do Evropy ve vysokých objemech. Rovněž je stanoven mechanismus pro náhradu perzistentních a bioakumulativních látek, pro něž existují bezpečnější náhrady. REACH také umožní veřejnosti požadovat informace o přítomnosti limitovaného počtu nebezpečných chemických látek ve výrobcích. Dosud mohly průmyslové podniky prodávat víceméně jakoukoliv chemickou látku se jim zamanulo bez doložení informací o jejich bezpečnosti z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí a nebezpečné chemické látky byly zakázány pouze jako reakce na nějaký skandál - případ od případu.

`..., ale bez života ': Závažné mezery v REACHi stále ještě umožní používat ve výrobě a spotřebních výrobcích mnoho chemických látek, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy, včetně rakoviny, poškození plodu a narušení rozmnožování. Dále konečná dohoda o REACHi umožňuje průmyslovým firmám, které dovážejí a vyrábějí chemické látky v objemech do 10 tun ročně - tedy 60% chemických látek spadajících pod režim REACHe, aby neposkytli žádné smysluplné informace o bezpečnosti těchto látek.

Aby ochránily veřejnost před negativním vlivem vysoce nebezpečných chemických látek, budou z výše zmíněných důvodů REACH a nová Evropská chemická agentura v nejbližších několika letech vyžadovat intenzivní dohled rozhodujících politických institucí.

REACH ve schválené podobě umožní vstup na trh pro mnoho chemických látek "vzbuzujících vážné obavy, pokud jejich výrobci prohlásí, že jsou schopni je "adekvátně kontrolovat". Vezmeme-li v potaz neznámé synergické (kombinované) vlivy chemických látek na křehkou hormonální soustavu a počáteční vývoj plodu, jsou nástroje adekvátní kontroly a bezpečných limitů (koncentrací) předpokladem pro velice nebezpečnou hru. Lékařská sdružení, skupiny na ochranu spotřebitelů a pokrokové firmy z celé Evropy žádaly stanovení úplné náhrady nebezpečných chemických látek prostřednictvím REACHe jako minimální opatření k ochraně před jejich negativními dopady.

Mezery ve schválené podobě REACHe a ustanovení o sebekontrole chemickému průmyslu poskytují přílišný prostor pro manipulaci. V konečné podobě REACHe mimo jiné chybí záruka, že budou ve všech případech vzaty v potaz informace o bezpečných náhradách od třetích stran. Činnost nové Evropské chemické agentury v Helsinkách bude muset být velice přísně monitorována, aby se zajistilo správné fungování REACHe. Bez potřebné podpory a dohledu budou i nadále nebezpečné chemické látky i nadále kontaminovat živou přírodu, naše domovy a naše těla a REACH prostě selže.

                 
Obsah vydání       14. 12. 2006
14. 12. 2006 ODS hraje ruskou ruletu Jiří  Pehe
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 Skoro novoroční zamyšlení Miloslav  Kučera
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 REACH podle Zelených
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče
14. 12. 2006 Ořezaný a osekaný REACH
14. 12. 2006 Vtip Britských listů námětem komentáře francouzské agentury AFP Štěpán  Kotrba
13. 12. 2006 Pravdu si nelze "přivlastnit", stejně jako ne VŠUP Jan  Paul
14. 12. 2006 Souboj pseudotitánů Zdeněk  Jemelík
14. 12. 2006 O cikánkách a lidech Martin  Škabraha
14. 12. 2006 Nejde jen o jazyk aneb námět pro nového spasitele
13. 12. 2006 Čunkovy kontejnery v Poschlé Zdeněk  Homola
14. 12. 2006 Mýto, Kapsch a politika
14. 12. 2006 Inženýrská pedagogika - jak učit učitele "nově" František  Augusta
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 Jarní vody I. Alex  Koenigsmark
14. 12. 2006 Antikapitalismus z hlediska ústavního řádu ČR
14. 12. 2006 Oříšky Tomáš  Koloc
13. 12. 2006 Cirkus v ghettu Vladimír  Janovic
13. 12. 2006 Základem amerického boje proti terorismu je systematické mučení
13. 12. 2006 Rusko - pokračující diplomatická ofenzíva Miroslav  Polreich
12. 12. 2006 USA odposlouchávaly telefon princezny Diany v onen večer, kdy zemřela
14. 12. 2006 Izraelská lobby, sionismus a Bakerův plán Daniel  Veselý
13. 12. 2006 Naši noví lidoví lidovci. Lidoví, ale naši. Oldřich  Průša
13. 12. 2006 Nad Pinochetovým hrobem, anebo Chile, Čína, Česko? Ivan Odilo Štampach

Ekologické sdružení Arnika RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče   
16. 11. 2006 Ropák se vzepřel, ropák vyhrál   
19. 9. 2003 Filtr ještě neznamená, že je všechno v pořádku   
18. 9. 2003 SUEZ neovládá jen vodu, ziskal i miliardový kšeft na sanaci Spolany Miroslav  Šuta
10. 7. 2003 Zelení, kteří začali přijímat (jidášský?) groš od korporací   
10. 7. 2003 Melchett se nepřidal k Monsantu - Kotrba oblafnul sebe i nás Miroslav  Šuta
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie   
18. 2. 2003 Neopakujte hloupé chování českých politiků Miroslav  Šuta
17. 2. 2003 Re: V čím zájmu pracuje Arnika? Petr  Kuča
7. 2. 2003 V čím zájmu pracuje ekologické sdružení Arnika? Štěpán  Kotrba
22. 11. 2002 Kosmetika obsahuje toxické ftaláty   
17. 10. 2002 Fond národního majetku udělil zakázku na 3 mld Kč bez výběrového řízení   
25. 9. 2002 Fotografie rostlin zasažených chlorem ze Spolany   
19. 9. 2002 Ftaláty stále ohrožují pacienty   

Zelení RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče   
14. 12. 2006 REACH podle Zelených   
16. 11. 2006 Ropák se vzepřel, ropák vyhrál   
2. 11. 2006 Zelená rekapitulace Pavel  Pečínka
30. 10. 2006 Hlasování o základnách - chybělo více než jeden hlas Štěpán  Kotrba
29. 10. 2006 Strana zelených -- B skupina ODS Milan  Valach
19. 10. 2006 Martin Bursík - odborník, nebo diletant? Pavel  Urban
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
16. 10. 2006 Strana zelených: Politická barvoslepost Jana Beránka Miroslav  Šuta
13. 10. 2006 Jan Beránek: Modrá Strana zelených diskredituje ekologickou politiku   
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba

REACH nejen podle Zelených RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče   
14. 12. 2006 Ořezaný a osekaný REACH   
14. 12. 2006 REACH podle Zelených   
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2006 Směrnice REACH, nehořlavé cigarety a další bruselské eurobanány Jana  Maříková
28. 11. 2006 Šest požadavků evropských lékařů pro lepší ochranu zdraví před chemikáliemi Miroslav  Šuta
19. 10. 2006 Evropští lékaři žádají od europoslanců přísnější regulaci nebezpečných chemikálií Miroslav  Šuta
17. 10. 2006 Podpoříme povinnou náhradu nebezpečných chemikálií! Miroslav  Šuta
9. 8. 2006 Brezinův úsměvný blábol   
1. 8. 2006 Česká televize porušila zákon pořadem Vybydlená planeta Ivan  Brezina
13. 7. 2006 Jeden den blízko horkého politického dění Irena  Ryšánková, Štěpán Kotrba
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Výsledky anket "Ropák 2005" a "Zelená perla 2005"