16. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 1. 2004

aneb Alergie se nezbavíte ani tím neúžasnějším heslem

"Nikdo se o zákazníky nestará lépe než my", hlásá vizitka manažera obchodního řetězce TESCO, která přede mnou leží. Ale toto heslo majiteli vizitky nikterak nebrání, aby zákazníkům prodával kosmetiku obsahující silný kontaktní alergen methyldibromo glutaronitril (MDGN).

Sloupek

Poslanci zasedali. To je zpráva. Vše ostatní už je komentář, protože nelze bez uzardění či sprostých slov říkat, že volení zástupci občanů se nedokáží na pracovní schůzce pracovní skupiny Stálé komise pro sdělovací prostředky dohodnout na elementárních zásadách fungování jedné z oblastí veřejných služeb. Což je prioritní oblast, kvůli které jsme je jako občané zvolili. Ne proto, aby prosazovali zájmy jednotlivých skupin či privátních firem, ale aby hájili zájmy občanů, svých voličů. Schůzka zástupců všech pěti stran zastoupených ve sněmovně nepřinesla jednoduchou odpověď na jednoduchou otázku, zda poslanci v únoru zvýší televizní poplatky a sloučí média do konkurenceschpnějšího celku. Čili poslanci nevědí nebo nechtějí vědět, zda Česká televize je nebo není veřejnou službou. Poslanci ani neví, proč jsme vstupovali do Evropské unie... I když se zástupci lidu rozhodli, že stanovisko o médiích veřejné služby dají vědět do konce února spolu s rozhodnutím o jejich koncepčním rozvoji a podobě jednosložkového financování. To je nutné pro možnost pokračování v přípravě zákonů, klíčových pro nekolizní udělení licencí a rozběh digitálního vysílání. Je 16. ledna.

Otázka veřejnosti nebo soukromosti mediální služby vyplyne nejlépe z argumentů, které jednotliví zástupci veřejnosti ve vzácně shodné neshodě (poslanec Skopal a ministr Dostál) hrají jako hru na dva vyšetřovatele. Jeden je hodný a druhý zlý. Pro třetího tudíž není místo. Ale Česká televize není a neměla by být chytrá horákyně - nemůže být napůl s holým zadkem a napůl v necudném rouše prodejné nevěstky.

Požadavek ODS na prokázání "záruky" efektivity hospodaření je stejně nereálný, jak je nereálný koncept patnáctiprocentní "rovné daně", která každou nerovnost jen umocní a kterou poslanci ODS nazvali Modrá šance. Modrou šancí pro Českou televizi by bylo, kdyby se privatizovala či zkriplila své vysílání tak, jako se stalo na Slovensku při průjmové léčbě Rybníčkem.

Anorexie není jen povahový rys pravicového pojetí veřejnoprávní budoucnosti i budoucnosti "štíhlého" státu, ale nebezpečná a někdy i smrtelná nemoc. Utahování opasků nikdy nepostihne tlusté, vždy pouze hubené. Česká televize nemůže přestat pracovat, ale musí ukázat, že tlaku se nepodléhá krvácením těch nejvíce "veřejnoprávních" pořadů, ale těch nejméně sloužících a přitom nejdražších. Hubnutí prospěje Vachler Art Company a dalším, kteří jen reflektují bulvární chápání užitečnosti neužitečných osob pro společnost. I bez Banánových rybiček přežije veřejná služba v České televizi stejně, jako přežila bez Přemka Podlahy. Schopnost koncepčního rozhodování prokázala Janečkova Česká televize už jen tím, že tvrdohlavě trvá na právu provozovat vlastní multiplex a narozdíl od Kasíkova váhavého Českého rozhlasu už podala žádosti o licence . Český rozhlas by měl a mohl udělat totéž. Protože váhání pomůže možná vyhnout se hluboké vodě, ve které plavec musí prokázat, že umí tempa, neprospěje ale rychlosti dosažení cíle, ke kterému má doplavat. Pouze vlastnictví frekvence médiím veřejné služby umožní nerušený rozvoj po nejbližších deset let a umožní jim mít trvalý a valorizovaný příjem z doplňkových a datových služeb. Umožní výhodu rovného souboje se světem nadnárodních privátních mediálních koncernů. Protože jen vlastní multiplex jim umožní jistotu v plánování matice regionálního vysílání, stejně jako rozběh zpravodajského kanálu ČT 3 a kulturní ČT 4, které by mohlo být jinak ohroženo. A jen blokace čtyř plošných programů ve vlastním multiplexu umožní médiím veřejné služby zachovat si přirozený podíl na vysílání a nedopustit změnu současného poměru počtu televizních stanic z 2:2 na 6:2. Protože pokud umím počítat do osmi, tak víc kanálů na nejbližší léta ze dvou neúpných multiplexů nehrozí. A pouze kooperace umožní médiím veřejné služby systémové úspory i zvýšení kvality.

"Pan poslanec Skopal se bude muset rozmyslet, čí je poslanec," prohlásil prý ministr Dostál o svém stranickém kolegovi, který připustil realistický a logický kompromis s ODS v oblasti snížení reklamy "v nějaké časové řadě". Přitom poslanec Skopal pouze přemýšlí o něco více koncepčně a realisticky, než před časem. Možná už pochopil, že na šikmém hřišti se fotbal hrát nedá a na kapitalistickém hřišti reklamy se veřejná služba provozovat také nedá. Pokud budou reklamní časy a jejich prodej ovlivňovat drmaturgii i zpravodajství České televize, budeme mít o dva komerční kanály více. Pouze budou špatné, neb musí dělat i to, co komerční televize odmítají jako neekonomické. Například vysílání pro menšiny, objektivitu a vyváženost zpravodajství či vzdělávání a propagaci vědy... Pak bude o důvod víc poukázat na rozdíly v sledovanosti jinak podobnách kanálů a vytvořit "úsporu" jejich privatizací. Což je možná cílem ODS, nemělo by to ale být cílem ČSSD.

Je smutné, že zrovna ministr kultury sociálně demokratické vlády nechápe to, co říká program jeho strany - závazný i pro jeho politiku, a peskuje svého kolegu, který to už pochopil a nebo si to alespoň přečetl. Ministr kultury by se mohl alespoň také naučit číst, když už neumí myslet. To aby nemátl občany, kteří jeho straně nedávali mandát k sledování reklamy na vložky za peníze koncesionářů. Ministr kultury by si měl už jednou konečně uvědomit, za jakou vládu je ministr. Aby se nespletl, až to někomu bude říkat.

16. 1. 2004

Nejvýznamnější šiitský duchovní v Iráku, velký ajatolláh Ali al-Sistani, hrozí, že zvýší nátlak na Spojené státy prostřednictvím protestů a stávek, pokud nebude předána moc irácké správě prostřednictvím všeobecných voleb.

16. 1. 2004

Hojat Al-Islam Ali Abdulhakim Alsafi konstatoval v dopise Georgi Bushovi a Tonymu Blairovi, že má politický plán na předání moci Iráčanům víc společného s americkými volbami než s iráckými zájmy. Varoval, že to bude mít vážné následky, pokud bude Amerika ignorovat irácké požadavky.

17. 1. 2004

Virtuální bohoslužba na neděli

Text kázání: Izaiáš 6, 1 - 13

Příběh o povolání Izaiáše za proroka, který jsme četli, máme přesně datovaný: odehrává se v Jeruzalémě roku 740 před Kristem v roce, kdy zemřel judský král Uziáš. Je to doba pohnutých dějin Předního Orientu, doba přeskupování sil zejména mezi Asýrií a Babylonem, velmocemi tehdejšího světa, doba, která hrozila malým státům, jako bylo Judsko a severní Izrael, že budou semlety jako zrnka obilí v událostech velké, "světové" politiky. Všichni židé se toho báli, všichni však současně spoléhali na to, že je ochrání jejich Bůh, Hospodin - zejména spoléhali na zachraňující moc chrámové bohoslužby. Těšili se, že Hospodin díky bohatým obětem v chrámě odsoudí všechny jejich nepřátele a potrestá je.

Náš text však říká, že na rozdíl od obecných lidských představ, že za všechno mohou ti druzí, má soud začít od domu Božího (1Pt 4,17). Jinými slovy si nejprve Židé mají udělat pořádek doma.

16. 1. 2004

Připravuje se hromadná žaloba proti poskytovateli "služby"

stanovisko občanského sdružení Internet pro všechny

Od jara minulého roku provází službu ADSL větší či menší technické problémy. I proto uživatelé také prostřednictvím našeho sdružení podali již několik stížností především na kvalitu této služby adresovaných ČTÚ, ÚOHS i ministru Mlynářovi. Kromě jediné se však státním úředníkům podařilo vždy stížnost nějak "vyřešit", bohužel ne zrovna ke spokojenosti zákazníků. Pouze otevřený dopis ministru Mlynářovi a masová nespokojenost uživatelů při prvním spuštění agregace přinutily Telecom ustoupit a agregaci dočasně pozastavit.

Na poslední stížnosti na kvalitu ADSL adresované ČTÚ a ÚOHS jsme už sice obdrželi v zákonné lhůtě odpovědi, bohužel skutečného řešení problému (důsledky agregace a dodnes nevyřešený spor o propojení) se asi jen tak brzy nedočkáme. Před několika dny však uživatelům svitla naděje, když se jednoho jejich problému ujala advokátní kancelář Haládik & partneři a hodlá celý spor dotáhnout do vítězného konce.

16. 1. 2004
reakce na článek Radka Mokrého Jak reklamovat zboží z Electrocity?

Především bych chtěl ujistit, že Datart po bývalých zákaznících řetězce Electrocity nebude při reklamačním řízení vyžadovat žádné dokumenty nad rámec zákonné úpravy. V tomto případě vznikla celá věc tím, že v tiskové zprávě o pomoci zákazníkům Electrocity, která vznikala v hodinách po oznámení konce tohoto řetězce, jsme zaměnili slovo "nebo" za "a" (správné znění TZ přikládám). Uznávám, naše chyba, ale překvapuje mne, že jste si tuto informací neověřil přímo u zdroje, tedy společnosti Datart, potažmo u mne.

16. 1. 2004

Přistěhovalci mohou za to, že nejsou peníze na knihovny

Už nyní jsme svědky rozkladu Evropy / Za nezaměstnanost mohou přistěhovalci

Já mám pocit naprosté odcizenosti v Německu - ne proto, že jsem v Německu, ale proto, že nevím, kde jsem. Německo už to není: Když vyjdu ve Frankfurtu na ulici, potkám černocha, na dalším rohu Inda, na dalším Korejce (a to nebydlím v žádném ghettu).

Čulík se cítí doma ve Skotsku, to je krásný, já bych se zase cítila doma v Anglii, třeba Horshamu, kde si místní už celá desetiletí pečlivě a úspěšně chrání město před přílišným přílivem barevných. Tady, když jdu po High St. nebo stojím ve frontě v bance, jsme my bílí už v menšině. Já se léta cítím podvedena, že jsem jako emigrovala do Anglie a zatím žiju v Pákistánu, Indii a Maroku, atp., což nikdy nebylo mým úmyslem.

Otevřeně rasistické výroky v dopisech dvou čtenářek publikujeme raději anonymně, abychom jim nedělali veřejně ostudu. - Ano, mají pravdu: Byl jsem včera v Glasgowě ve své místní pobočce Bank of Scotland. Obsluhoval mě perfektně zdvořilý, zcela profesionální a vzorně oblečený bankéř s kultivovaným anglickým přízvukem. Teprve při odchodu z banky jsem si povšiml na potvrzení v rubrice Jméno pracovníka, který Vás obsluhoval: počítačem vytištěné jméno Alam Islam. Lituji, že jsem jeho barvě pleti nevěnoval dostatečnou pozornost a že jsem se dostatečně nepohoršil...:) Na levé ruce měl bankéř snubní prsten. Jistě jsem se ho měl zeptat, zda si také dovezl manželku z Pákistánu... A stěžovat si u ředitele pobočky, že banka už není dostatečně bělošská... :) (JČ)

Reakce na tento a tento článek.

15. 1. 2004

75 procent televizních diváků prý souhlasilo s moderátorem Robertem Kilroy-Silkem, který napsal v novinách, že "Arabům nevděčíme za nic. Co kromě ropy, kterou objevil, těží a platí Západ, kdy Arabové vytvořili? Jsou to sebevražední atentátníci, amputují lidem končetiny a utlačují ženy."

V době, kdy toto vyšlo 4. ledna v listě Sunday Express, se Kilroy-Silk opaloval na španělských plážích. Mohl se ve Španělsku podívat do Granady v provincii Andalucia a navštívit tam snad nejkrásnější architekturu v Evropě. Je to arabská architektura, kterou naplánovali, postavili a nádherně vyzdobili ti podřadní Arabové, píše v listě Guardian Derek Brown, který v arabském světě žil několik let jako novinář:

16. 1. 2004

V rychlé a veřejné výměně zpráv, izraelský prezident Moshe Katzav pozval syrského prezidenta Bashar Al-Assada do Izraele - a Assad pozvání odmítl . Katzavovo pozvání přišlo uprostřed sílící debaty mezi izraelskými vládními představiteli o tom, jak reagovat na nedávná mírová gesta z Damašku. Syrští vůdcové od prosince opakovaně tvrdili, že jsou připraveni pokračovat v jednáních s Izraelem tam, kde rozhovory skončily v roce 2000 - u požadavku na návrat téměř veškerého území Golanských výšin, anektovaných Izraelem za války v roce 1967.

16. 1. 2004
z arabštiny přeložila Jana Malá

Izraelské bezpečnostní zdroje jsou znepokojeny z Mordechaje Vanunu, kterému je nyní 49 let a má být propuštěn z vězení 21. dubna. Mohl by totiž prozradit další informace z utajovaného izraelského jaderného zbrojního programu. Dřívější jaderný technik v atomovém výzkumném reaktoru Dimona pracoval 9 let na výrobě plutonia pro nuklearní hlavice. Byl odsouzen na 18 let vězení poté, co v říjnu 1986 dal britským novinám Sunday Times informace o reaktoru, doprovázené šedesáti snímky.

16. 1. 2004

Tisícistránková zpráva lorda Huttona o okolnostech smrti vládního poradce dr. Davida Kellyho bude v Británii zveřejněna ve středu 28. ledna. Potvrdilo to ve čtvrtek britské ministerstvo ústavních záležitostí - bude to den poté, co bude muset premiér Tony Blair čelit poslaneckým rebelům ze své strany při hlasování o tom, zda povolit výrazné zvýšení univerzitního školného.

16. 1. 2004
přeložil Ondřej Slačálek

Ubohý George Bush. Tak hrubě se s ním nakládá ve dvou zprávách z letošního ledna. Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) uveřejnila vyčerpávající studii o zbraních hromadného ničení v Husajnově Iráku a zjistila, že "nebyly aktuálním nebezpečím," tedy pravý opak toho, co tvrdil Bushův režim. A Mezinárodní měnový fond (MMF) vydal Zprávu o rozpočtové politice USA, která podrobně popisuje "rozklad" financí USA a říká, že "těžce dosažené úspěchy předchozího desetiletí byly ztraceny a namísto rozpočtových přebytků jsou kam oko dohlédne plánovány deficity."

16. 1. 2004
Evropská unie plánuje uvalit na Spojené státy sankce za to, že odmítají zrušit protizákonné obchodní předpisy. Podle tzv. Byrdova dodatku dostávají americké podniky část pokut, které se vybírají od konkurenčních firem, pokud v Americe prodávají výrobky za příliš nízké (dumpingové) ceny. Světová organizace pro obchod shledala, že tyto platby jsou protizákonné.
16. 1. 2004

Televize BBC rozzuřila konzervativní deník Daily Telegraph. Natočila seriál Alan Clark's Diaries, podle deníků nedávno zemřelého, konzervativního ministra vlády Margaret Thatcherové, pozoruhodného samorosta, ultraeuroskeptika, výstředníka a šarmantního milovníka žen, který bydlel na vlastním soukromém hradě. Daily Telegraph by si přál, aby seriál o tomto konzervativním excentrikovi, s jehož euroskeptickými názory se většinou ztotožňoval, mohl sledovat "celý národ" na terestrickém televizním okruhu. Po celé Británii teď najdete na nový seriál BBC v ulicích billboardy. Potíž je - BBC se ho rozhodla záměrně vysílat na digitálním kulturním okruhu BBC 4, aby zvýšila jeho sledovanost. Daily Telegraph zuří...

16. 1. 2004

1328 hodin digitálního televizního vysílání, tedy 55 dní, odvysílaných na pěti televizních okruzích BBC mělo tak malou sledovanost, že podle oficiálních údajů "se na ně nedíval nikdo".

Nejméně sledovaný televizní kanál byl zpravodajský okruh BBC News 24, který odvysílal "do zdi" 472 hodin televizních pořadů, i když většina z nich se vysílala v pozdních nočních hodinách.

8. 1. 2004

Ve středu 7. ledna 2004 náhradní server Britských listů - který používáme po nedávném kolapsu našeho dosavadního serveru - spektakulárním způsobem přestal fungovat. Přesně řečeno, fungoval, jenže mu trvalo velmi dlouho, než zvládl obrovské množství požadavků na články. Bohužel, ten server je slabý a nezvládne 157 přístupů za vteřinu - což je jinak za normální situace běžný špičkový provoz BL. Britské listy byly tak po většinu dne čtenářům nepřístupné. Učinili jsme některá radikální opatření, takže v osekané formě by Britské listy měly být dnes k dispozici.

Ovšem, nevyhneme se zásadnímu problému. Britské listy jsou server s vysokou čteností a s rozsáhlou, silně využívanou databází archivních článků. Jsou netypickou anomálií: pracují jen s naprosto minimálním rozpočtem, přitom mají velký počet čtenářů a jejich databáze je silně využívána. Čtenáři využívají služby Britských listů zcela zadarmo. Absolutně nemáme finanční prostředky na technický provoz takto silně využívaného serveru.

Jsme samozřejmě ochotni poskytovat veřejnoprávní službu Britských listů bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu za redaktorskou práci i nadále, protože jsme přesvědčeni, že je hlas BL v českém prostředí užitečný. Nejsme však nyní schopni financovat ani hardware ani systematickou technickou údržbu, bez níž Britské listy nemohou být k dispozici. Zajímavé je, že velké množství lidí BL rádo čte, avšak na jejich finanční provoz nepřispívají. Jenže už není socialismus... :)

Máme-li obnovit provoz Britských listů po havárii našeho serveru v plné míře, potřebujeme bezodkladně jednorázovou částku ve výši přibližně 100 000 Kč na koupi nového serveru (ta nezahrnuje náklady na pravidelnou technickou údržbu a rozvoj systému). Z pravidelných 6000 - 7000 čtenářů, kteří čtou Britské listy denně (včetně 2000 čtenářů BL emailem - jejichž rozesílání je ovšem nyní nefunkční) přispělo na jejich provoz v prosinci 2003 23 osob, celkovou částkou 7274 Kč a 282,61 dolarů.

Udělejte si z toho prosím, vlastní závěry. Rozhodněte si sami, zda vám Britské listy přinášejí informace, které jsou pro vás užitečné, a jednejte podle toho. Bez technického zázemí můžeme těžko tuto službu dál efektivně provozovat.

Jan Čulík
šéfredaktor BL

čtvrtek 15.00: Na havarijní situaci Britských listů a apel o finanční prostředky na koupi nového serveru zareagovalo od rána celkem více než 15 čtenářů. Většina z nich přislíbila přispět částkou nejméně 1000 Kč, někteří už přispěli, největší jednotlivý přislíbený příspěvek je 5000 Kč. Stav našeho korunového konta je v současnosti 11 821 Kč, zahraničního 340,20 dolarů. Příjem mnohých přislíbených částek banky dosud nezaznamenaly. Všem dárcům mnohokrát děkujeme a doufáme, že se nám podaří sebrat potřebnou částku.

Příspěvek na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu. Rádi dárcům pošleme potvrzení.

Ze zahraničí je možno posílat příspěvky prostřednictvím úvěrové karty po internetu na stránce www.paypal.com na adresu redakce@blisty.cz

10. 1. 2004
sobota 19.00: Do soboty večer jsme zaznamenali finanční dary dalších přibližně deseti čtenářů. Náš korunový účet stoupl na částku 26,926 Kč, dolarový na 549,19 USD. Všem dárcům mnohokrát děkujeme. Potřebujeme však přibližně 100 000 Kč na nový server. Dáme to dohromady?
pondělí 9.00: Do pondělí do 9 hodin ráno dosáhl náš korunový účet částky 34 126 Kč.
úterý 1.00 ráno: Do pondělí do večera dosáhl náš korunový účet částky 42 968 Kč, dolarový 649,19 USD. Všem dárcům děkujeme a doufáme, že potřebnou částku dáme dohromady.
úterý 9.15 ráno: Korunový účet dosáhl částky 55 214 Kč.
středa 9.00 ráno: Sloučili jsme dolarový a korunový účet. Celkem máme na korunovém účtu dnes ráno 85 093 Kč. Zdá se tedy, že peníze na nový server pravděpodobně dáme dohromady. Ještě 15 000. Všem čtenářům za jejich energickou a rychlou pomoc velmi děkujeme.

(P.S. Omlouváme se, že nefungují četné odkazy na starší články, např. v tematickém archivu pod vydáním, či v seznamu autorů. Při radikální osekávání systému, aby byl umožněn provoz na havarijním serveru, bylo nutno učinit některé dočasné nesystémové změny. Ke starším článkům se dostanete prostřednictvím kalendáře v pravém horním rohu vydání, ten zůstává funkční.)

16. 1. 2004
tisková zpráva ČSAF

V sobotu 17. ledna 2004 od 15:00 proběhne před rezidencí velvyslance Mexika v Praze -- Troji protest organizovaný Československou anarchistickou federací. Cílem protestu bude dát najevo naši sounáležitost s hnutím mexických zapatistů a zapatistek, které již deset let bojuje proti mexické vládě za uznání svých požadavků na svobodu a důstojnost, a zároveň připomenout, že ekonomický neoliberalismus není pouze problémem Mexika, ale celého světa včetně České republiky.

15. 1. 2004

Rád bych v této práci napsal něco o iniciačních prvcích tvoření infrastruktury ve společnosti. Blížíme se totiž ke konci systému věcí a nevyhnutelný střet kvalit na zemi přijde ve velmi brzké době.

Rád bych rozebral možné příčiny současné duchovní krize ve světě a dovolte mi jako modelovou použít rostlinu tabáku virginského nicotiana tabacum, která dramaticky ovlivnila poslední dvě století života na Zemi.

15. 1. 2004

Policie ČR právě informovala, že loni zahynulo na českých silnicích zahynulo 1319 osob. Česká policie si neví příliš rady, jak tomuto masakrování zamezit. Ve Velké Británii umírá ročně na silnicích 3600 osob. Potíž je, že Británie má šestkrát víc obyvatel než Česká republika, na 10 milionů obyvatel tedy v Británii na silnicích umírá "jen" 600 osob ročně. I to je však hodně. V Británii se nyní rozpoutala velká kontroverze o tom, zda je přípustné, aby byli řidiči, kteří nedodržují předepsanou rychlost, "terorizováni" rychlostními policejními kamerami.

16. 1. 2004
polemika s článkem Theo Formánka Demokracie pro 21. století a článku Milana Valacha Bída demokracie

Už prvních několik odstavců naznačuje, že odkud vítr vane, když pan Formánek vyzývá k přeměně zastupitelské demokracie, v našem republikovém systému tradičně uplatňované, na jinou "demokracii"- jak ji nazývá "participativní". Za tímto termínem se může skrývat cokoliv. Není to první atak proti zastupitelské demokracii, taktika je stejná, pozoruhodné je spíše, jak tito "demokraté" více nebo méně šikovně chodí kolem horké kaše hlavního problému - jak tuto změnu státního systému realizovat.

15. 1. 2004

Na článek Theo Formánka (13. 1.) o přímé demokracii a knize manželů Tofflerových, jako jedné z mála,1 v níž může český čtenář nalézt alespoň nějaké informace o tomto rychle se rozvíjejícím modelu přímého rozhodování občanů o jejich vlastních záležitostech, reagoval (14. 1.) Antonín Kosík vášnivým napadením uvedené knihy (Nová civilizace.

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

31. 12. 2003

Z přibližně 6000 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2003 na jejich provoz celkovou částkou 7274 Kč 20 osob. Příspěvky tří čtenářů ze zahraničí prostřednictvím konta www.paypal.com dosáhly kromě toho částky 282.61 amerických dolarů.

Dokončili jsme placení finanční firmě za vypracování účetních zpráv za léta 2001 a 2002, nyní částečně hradíme výrobu knihy Jak Češi bojují.

Čtenáři z celého světa mohou nyní přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Finanční příspěvek na provoz Britských listů vás nic nemusí stát - Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Kdyby Britským listům věnoval každý čtenář pouhou korunu denně, mohl by si časopis např. financovat právníka a analyzovat kauzy, jimž se v současnosti nemůže věnovat.

Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2004 Irák: Jak překladatelka odhalila protizákonné americké akce   
16. 1. 2004 Rasismus: Proč se já jako Evropanka musím dívat na ženy v šátcích, které je hyzdí?   
16. 1. 2004 TESCO, hesla a kontaktní alergen Miroslav  Šuta
16. 1. 2004 Datart: Nebudeme od zákazníků vyžadovat zbytečnou dokumentaci   
16. 1. 2004 Koaliční polovičatost a Dostálovy vložky Štěpán  Kotrba
16. 1. 2004 Pohádka o dvou zprávách Immanuel  Wallerstein
16. 1. 2004 O vizionářích, pracujících pro jakoukoliv diktaturu Tomáš  Krček
15. 1. 2004 Aféra Davida Kellyho v Británii Jan  Čulík
15. 1. 2004 Způsobuje porušování rychlostních omezení na silnicích smrt lidí? Jan  Čulík
15. 1. 2004 Bída demokracie Milan  Valach

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda
11. 12. 2003 Hrabal jako žvýkačka Štefan  Švec
10. 12. 2003 Co znamená Kunderův škleb Štefan  Švec
9. 12. 2003 Exil jako otevření mysli Jan  Čulík
9. 12. 2003 Osud lidí ve střední Evropě je nesdělitelný - a obráceně Jan  Čulík
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka
2. 12. 2003 Než zemřete, proměníte se v klišé Jan  Čulík
1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík
20. 11. 2003 O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře Jan  Čulík
20. 11. 2003 Neptejme se zásadně "do kdy?" Vladimír  Just

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2004 Kardinál podpořil užívání kondomů   
7. 1. 2004 Je-li mír možný, je povinností! Jan  Pavel II.
7. 1. 2004 Kontroverze ohledně náboženských symbolů zuří i v Německu   
25. 12. 2003 Jan Pavel II. odsoudil "terorismus"   
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka   
19. 12. 2003 Komunistická represe církví a procesy v padesátých letech Ivo V. Fencl
12. 12. 2003 Vatikán: další italská mafie? Fabiano  Golgo, Hana Profousová
26. 11. 2003 Politické miesto pre Boha Karol  Moravčík
26. 11. 2003 Křikem o cenzuře šíří Jiří Karas jen cílenou demagogii Jan  Čulík

Školství RSS 2.0      Historie >
5. 1. 2004 Školství Jana  Poslová
2. 1. 2004 České školství: Není fér svádět vinu na studenty Jan  Raszyk
30. 12. 2003 Není to vina jen učitelů Jana  Poslová
30. 12. 2003 Dobré učitele je nutno zaplatit Tomáš  Gawron
29. 12. 2003 České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám Josef  Vít
29. 12. 2003 Britský ministr školství: násilí v televizi vede ve školách k šikaně   
29. 12. 2003 Převážně bídné školství Ondřej  Hausenblas
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček
10. 12. 2003 Jazyková bariéra Petr  Jánský

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 1. 2004 BBC zahajuje ofenzívu na obranu svého digitálního vysílání   
16. 1. 2004 BBC odvysílala "55 dnů televizních pořadů, na něž se nikdo nedíval"   
13. 1. 2004 Zákaz psát politické komentáře do novin se bude týkat i reportérů z české sekce BBC Jan  Čulík
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?   
29. 12. 2003 Média veřejné služby Petr  Jánský
23. 12. 2003 Kdo zaznamená naši dobu?   
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
15. 12. 2003 Ať žije průměrnost! Fabiano  Golgo
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
16. 1. 2004 Čelný irácký duchovní kritizoval americký plán jmenovat novou iráckou vládu   
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?   
10. 1. 2004 Syrský novinář "ví, kde jsou irácké zbraně hromadného ničení"   
7. 1. 2004 Američané nemají teroristy v databázi otisků prstů   
7. 1. 2004 Colin Powell přiznává, že Amerika udělala ve "válce proti terorismu" chyby   
7. 1. 2004 Usáma bin Ladin: Odporujte novému Římu   
6. 1. 2004 Američané chtějí ponechat Kurdům na severu Iráku speciální statut Josef  Brož
6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
5. 1. 2004 Usáma bin Laden údajně vydal novou audionahrávku   
31. 12. 2003 Spojené státy vnucují zahraničním leteckým společnostem ozbrojené strážce   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2003 Diskutovať či nediskutovať o Marxovi Andrej  Sablič
3. 12. 2003 Proč se s komunisty nemluví Jakub  Jirsa
28. 11. 2003 Diskuse nad bývalým vládnoucím komunismem je zbytečná Pavel  Urban
27. 11. 2003 Kdo se bojí Karla Marxe? Milan  Valach
27. 11. 2003 Kolektivistické ideály vedou nevyhnutelně k totalitě Jan  Holeček
26. 11. 2003 Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus Robin  Ujfaluši
25. 11. 2003 Futurologie centrálně celosvětově plánovitého komunismu jako protipól k Fukuyamovi Stanislav  Heczko
24. 11. 2003 Komunismus: Idealismus či zvěrstvo? David  Janus
3. 11. 2003 Diskutujme skôr, ako bude neskoro Andrej  Sablič
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země