17. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2005

Neokonzervatici: muži za oponou

Khurram Husain, Neocons: The men behind the curtain (Bulletin of the Atomic Scientists, November/December 2003-- ZDE

Navzdory událostem v reálném světě neokonzervativní stratégové, kteří vedli válku proti Iráku, stále věří, že jejich historický okamžik právě nastal a že již brzo dosáhnou svého cíle - tedy že Spojené státy ovládnou celý svět, zatímco jsou samy chráněny nedobytnou obranou. Situace v Iráku je sice asi těžší, než očekávali, stále jsou však přesvědčeni, že jejich základní doktrína je pravdivá - že USA musí zničit kohokoliv, kdo se opováží odporovat americké globální nadvládě.

Tato doktrína preventivního vojenského útoku má dlouhou historii (příkladem může být Kato starší, když prohlásil, že Kartágo musí být zničeno), ale v USA tento přístup vychází z tvrdé skupiny stratégů, kteří za studené války zastávali velmi agresivní postoj vůči Sovětskému svazu.

Podle autora článku Khurrama Husaina "rozumět tomu, co vypadá jako revoluční změna v zahraniční politice USA, pomáhá chápat důležitost tohoto přístupu". Lze vysledovat podivnou shodu mezi taktikami, cíli a dokonce i jazykem, které Spojené státy používaly v "preventivním útoku" proti Iráku, a tím, co můžeme najít v literatuře tvrdé skupiny, která pracovala na Rand Corporation (hlavní americký strategicko-vojenský thinktank) v 50. letech a 60. letech. Dodal bych, že tak lze také snadněji chápat logiku, s jakou byl jeden člen oné skupiny, Paul Wolfwowitz (který byl motorem příprav amerického útoku na Irák i jedním z hlavních stratégů současné americké zahraniční politiky), nominován na šéfa Světové banky, přestože v bance nikdy ani den nepracoval.

Ortodoxní strategicko-vojenská doktrína, proti které neokonzervativci dlouho bojovali, byla artikulována jedním z autorů, který se tématem vojenských doktrín v jaderné době zabýval, Bernardem Brodiem. Brodie používal německé raketové útoky proti Londýnu v letech 1944-1945 jako východisko svého argumentu: napsal, že ani velký úspěch britské protiraketové obrany, která v jedné době zničila 97 ze 101 V-1 raket, již v jaderné době nestačí, protože čtyři atomové bomby by Londýn zničily.

Aby protiletecká a protiraketová obrana mohla tvořit základ americké strategicko-vojenské doktríny, musí tedy být perfektní. Brodie však s úspěchem polemizoval, že tak dokonalá obrana není možná. Na začátku tedy (i za celé studené války) hlavní strategicko-vojenskou doktrínou v USA i v Sovětském svazu bylo, že v jaderné válce žádné vítězství nemá cenu. V Americe byla tato doktrína nazvána MAD (Mutually Assured Destruction - Oboustranně jistá zkáza).

Proti moudrosti doktríny oboustranně jisté zkázy protestovali neokonzervativci (kteří reprezentují druhý hlavní proud neokonzervatismu, jehož členové působili na Rand Corporation v Kalifornii nebo na University of Chicago. Představitelé prvního proudu bydleli a pracovali na východním pobřeží USA). Na začátku byli velmi izolovaní a hlavní proud stratégů jim dal přezdívku "the crazies", pomatenci (jeden z tvrdé skupiny, Herman Kahn, inspiroval titulní postavu ve filmu "Dr. Divnoláska").

Tato opoziční skupina měla dva hlavní myslitelé, Andrew Marshalla a Alberta Wohlstettera. Marshall, který ještě žije a je důležitou postavou v Bushove vládě, začal v Rand Corporation v roce 1949 a brzy se stal vůdcem skupiny stratégů, kteří byli pro "preventivní útok" proti Sovětskému svazu. Nazvali svůj plán "Counterforce Strategy", Spojené státy by podle něj zahájily překvapivý první úder na vojenský potenciál protivníka tak, že velká část sovětských strategických bombardérů a mezikontinentálních balistických raket odpalovaných ze země by byla zničena. Podle jejich logiky by protivník byl nejprve ochromen, a pak by si uvědomil, že už prohrál válku, a že tedy nedává smysl bojovat se zbylým potenciálem, protože již není šance na úspěch, a vzdal by se.

Counterforce se spoléhají na velmi vysokou úroveň rychlosti, překvapení, koordinace, technologie, přesnosti a vojenské inteligence. Příliš vysokou, podle hlavního proudu stratégů, kteří Marshallovy nápady odmítali. Jeho vliv však přesto postupně sílil. Velitelům US Air Force (vojenského letectva) se tento plán líbil, protože tato požadoval bombardování s vysokou přesností zásahu, které strategické bombardéry a mezikontinentální balistické rakety odpalované ze země (které vládl US Air Force) umí, a jejich konkurence v "soutěži" o dotace, rakety odpalované z ponorky (které náležely námořnictvu) neumí (v té době byly rakety odpalované z ponorky v porovnání s prostředky US Air Force nejméně zranitelné, ale ne tak přesné). Je sice pravda, že Marshallovy nápady nebyly v hlavním proudu strategické doktríny proti Sovětskému svazu, ale to neznamená, že nebyl vlivný. To bylo jasnější, když armáda verzi Counterforce používala za Vietnamské války, proto například bombardéry US Air Force bombardovaly ten malý stát vyšší výbušnou tonáží než byla shozena za celé druhé světové války. "Operation Rolling Thunder" však nebyla úspěšná -Vietnamci si bohužel neuvědomili, že už prohráli válku, neboť jejich vojenský a průmyslový potenciál byl zničen, a bojovali dál. Ideje Counterforce, plánované na chodbách Rand Corporation v Kalifornii, v partyzánské válce již tak dobře nefungovalo. Marsallův vliv přesto rostl dál. V 70. letech představil další vojenskou doktrínu, RMA (Revolution in Military Affairs).

Tato nová doktrína také zdůrazňovala důležitost technologie, rychlost a koordinace. Marshall tvrdil, že USA by s takovými zbraněmi uměly bojovat a vyhrát několik válek současně, protože by mohly bojovat "zdálky" s takovou rychlostí a silou, že válka by skončil dřív, než by protivník vůbec pochopil, že je ve válce. Současný ministr obrany Donald Rumsfeld je stoupencem Marshallovy teorie, a snaží se v souladu s ní "zmodernizovat" americkou armádu. Americký útok proti Iráku v roce 2003 byl podle toho vzoru (např. vojenský princip "shock and awe" [šok a hrůza], o kterém Rumsfeld hodně mluvil, je potomek Counterforce). V prvních týdnech války tento plán víceméně fungoval, ale za partyzánské války, která následovala, už nefungoval tak dobře.

Albert Wohlstetter na druhé straně neodmítal MAD jen tak (ale ani Counterforce), spíš tvrdil, že přistup (v 50. letech) k té doktríně byl špatný. Podle Wohlstettera, který byl geniální systémový analytik, Spojené státy kvůli katastrofálním následkům jaderné války nemohly tolerovat ani nejmenší zranitelnost. Bylo proto nutné počítat se vším, co protivník může udělat. A ne jen zítra nebo za rok, ale i po 10 nebo 20 letech. Podle něj bylo proto nutné analyzovat tuto komplexní, multivariační situaci, najít nejhorší možné scénáře, a snaží se je zajistit. V 50. letech byl tento přístup revoluční - převládající způsob rozboru tehdy převážně analyzoval schopnosti a záměry nepřátel, např. komunistickou ideologii, ruský nacionalismus i Kremelské intriky. V té době ještě generálové a stratégové mluvili o vojenských strategiích tradičním vojenským jazykem. Ale v 60. letech, když Wohlstetterův přistup víc a víc převládal a měnil tyto způsoby, se strategicko-vojenský rozbor začal více spoléhat na pravděpodobnostní usuzování a matematické modelování, které se používá na systémovou analýzu a teorii her.

Záměry nebo návrhy protivníků byly prezentovány jen podle toho, jaká byla teoretická možnost. Podle tohoto myšlení se i nejmenší možnost, že existuje nebo bude existovat nějaká zranitelnost, jeví jako národní krize. Kvůli Wohlstetterove vlivu se např. debata o protiraketové obraně točila kolem technických bodů, a ne kolem strategické užitečnosti, a v roce 1969 Richard Nixon dokonce podporoval jeho pojetí protiraketové obrany. Nakonec byl projekt tak drahý a jeho efektivnost tak slabá, že ho v roce 1972 Nixon opustil, ale, jako obvykle, Wohlstetter nakonec vyhrál (v tomto případě posmrtně). Wohlstetter (který zemřel v roce 1998) a jeho nástupci na přijetí tohoto projektu houževnatě naléhali, a konečně v roce 2002 George W. Bush zrušil ABM smlouvu s Ruskem a začal projekt podporovat, ačkoliv protiraketová obrana je stejně drahá a slabá jako byla v roce 1972.

Případ protiraketové obrany můžeme pokládat jako vzor rozvoje současné americké vojenské doktríny, podle které nějaké pojetí, které odporuje zdravému rozumu, protože je příliš drahé, teoretické, nebo paranoické, se nakonec stalo oficiální doktrínou. Tento model se vždy rozvíjí stejným způsobem: Wohlstetter, jeho kolegové, nebo jeho nástupci, pustí vlnu po vlně předpovědi schopností a cílů protivníků, až je opozice (bývalý hlavní proud) překonána a Wohlstetterovy nápady se stanou oficiální doktrínou; následkem tohoto přístupu je často paranoia a velké spolehnutí na abstraktní teorii. Je tedy škoda, že Wohlstetterův přístup zahrnuje víc, než strategické-vojenské předměty: Wohlstetter se dávno rozhodl, že existuje víc druhů zranitelnosti, než jen strategicko-vojenská. On a několik jeho studentů na University of Chicago (kde v 60. letech učil, a kde v té době učil také Leo Strauss) rozšiřoval tedy pojetí absolutní nezranitelnosti do všech oblastech. Např. jeden z jeho nejchytřejších studentů, Paul Wolfowitz, napsal svou disertaci na téma ohrožení dodávek nafty, které vzniká šířením jaderných zbraní na Blízkém východě, ve které tvrdil, že na Blízkém východě by každá možnost jaderných zbraní znamenala velkou krizi.

Husain svůj článek končí poznámkou: "V Iráku splynuly Wohlstetterovy a Wolfowitzovy nápady strategické nadvlády s pojetím nedobytné síly, kterou se snaží budovat Marshall a Rumsfeld. Použití doktríny Counterforce v partyzánské válce bylo katastrofou ve Vietnamu (tj. válka, kterou USA nemohly vyhrát, ale ze které se stejně nemohly vymanit). Spojení doktríny preventivní činnosti s doktrínou Counterforce však znamená, že taková vojenská bezvýchodná situace nebude jen v jednom státě, ale přes celý svět."

Ve světle této historie asi můžeme najít stopu, která by vedla k řešení záhady, proč byl šéfem Světové banky nominován Paul Wolfowitz. Pokud americká vláda věří, že jediný způsob, který může zaručit, že Spojené státy nikdy nebudou sebeméně zranitelné, je, že musí existovat globální řád, naprosto ovládaný Amerikou, a že toho nelze dosáhnout jen vojenskými způsoby, ale je nutné působit také cestou kulturní, ekonomickou, finanční a politickou. Můžeme tedy předpokládat, že Wolfowitz bude svou novou pozici na Světové bance využívat k tomu, aby tohoto cíle dosáhl ve finančními sféře, a že rozdíl mezi přístupem Wolfowitze a jeho předchůdce ve Světově bance k finančními sféře bude podobný jako rozdíl mezi přístupem Bushe mladšího a Clintona k Iráku.

                 
Obsah vydání       17. 5. 2005
17. 5. 2005 Spojené státy "podporovaly ilegální prodej Saddámovy ropy"
17. 5. 2005 Česká konsolidační agentura nevydala 69 procent akcií ABA Štěpán  Kotrba
17. 5. 2005 Jak popisuje spor kvůli prodeji akcií společnosti ABA televize Prima? Štěpán  Kotrba
17. 5. 2005 Lety Přemysl  Janýr
17. 5. 2005 Mistrovství světa v hokeji skončilo, vyhrál ale kýč a bezohlednost k druhým Jan  Paul
17. 5. 2005 Největší Čech Filip  Sklenář
17. 5. 2005 Primář Silber nebude vyhozen
17. 5. 2005 Neokonzervatici: muži za oponou Greg  Evans
17. 5. 2005 Image Alex  Koenigsmark
17. 5. 2005 Demokracie v akci
17. 5. 2005 Američané přitvrzují v postoji vůči Uzbekistánu
16. 5. 2005 Nepokoje v Uzbekistánu Roman  Staněk
17. 5. 2005 Svatost jako delegovaná předloha lidských ctností Miloš  Dokulil
16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených
17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
17. 5. 2005 Londýnské metro je taky skoro soukromé - a lidé občas tráví rána stáním v tunelu
16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"
16. 5. 2005 Setkání hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla s novináři
16. 5. 2005 Zastaví Paroubek zmanipulovaný prodej státního majetku? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Proč Američané v Iráku nevyhráli
16. 5. 2005 Newsweek a korán: Přiznává, že se spletl
16. 5. 2005 S jakými myšlenkami si zahrává Václav Klaus? Ondřej  Slačálek
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
16. 5. 2005 Ještě není pozdě Jindřich  Kalous
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2005 Lety Přemysl  Janýr
17. 5. 2005 Neokonzervatici: muži za oponou Greg  Evans
17. 5. 2005 Spojené státy "podporovaly ilegální prodej Saddámovy ropy"   
17. 5. 2005 Největší Čech Filip  Sklenář
17. 5. 2005 Image Alex  Koenigsmark
17. 5. 2005 Mistrovství světa v hokeji skončilo, vyhrál ale kýč a bezohlednost k druhým Jan  Paul
16. 5. 2005 Proč Američané v Iráku nevyhráli   
16. 5. 2005 S jakými myšlenkami si zahrává Václav Klaus? Ondřej  Slačálek
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Rozkradený stát Karel  Braunheld
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
13. 5. 2005 Ať zdechnou na zápraží nemocnic všichni, co nebudou mít na zdravotní pojištění - alespoň se pročistí genofond Josef  Vít
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2005 Neokonzervatici: muži za oponou Greg  Evans
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
14. 2. 2005 Žijeme v říši Hurvínků? Mojmír  Babáček
1. 9. 2004 Permanentní válka Oskar  Krejčí
31. 8. 2004 Americká globální strategie proti terorismu musí být také pozitivní   
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
3. 6. 2004 Bush: "Válka proti terorismu je jako druhá světová válka"   
3. 6. 2004 Odstoupil ředitel CIA George Tenet   
6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
29. 12. 2003 Existuje americké impérium? Michael  Walzer
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   
8. 10. 2003 Veľká hra pokračuje Peter  Stupavský
25. 9. 2003 Európska škodoradosť? Martin  Muránsky