11. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2006

Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby

článek Harry Sterlinga v deníku The Ottawa Citizen přeložil a shrnul Miloš Kaláb

Harry Sterling býval diplomatem, který mimo jiné sloužil na Kubě. Nyní je kanadským politickým komentátorem. Ve svém článku upozornil, že náhlý odvoz Fidela Castra do nemocnice pro naléhavou operaci, aby se zastavilo vnitřní krvácení, způsobil šok jak v ostrovní republice tak i ve Spojených státech.

Skutečnost, že stárnoucí revolucionář oznámil, že předal dočasně svou funkci prezidenta svému mladšímu bratrovi Raúlovi, podnítilo spekulace, že je jeho stav patrně horší, než co si kubánská vláda přeje zveřejnit. K tomuto předání moci došlo nyní poprvé od roku 1959, kdy se Castro ujal vlády.

Není tedy překvapující, že neočekávaná Castrova operace zaměřila pozornost na Kubu a co se stane, jestliže Castro jednou odejde. Mnoho Američanů žije v přesvědčení, že by Castrův odchod případně jeho odstranění zahájilo novou nádhernou éru pro kubánské občany a že by demokracie vzkvétala tak skvěle, jak nikdy v minulosti.

V naději na tuto nádheru právě oznámil americký prezident George W. Bush, že vytvořil fond v hodnotě 80 milionů dolarů, které "mají pomoci kubánskému lidu při přechodu od represívní kontroly ke svobodě". Prezident Bush oznámil tuto skvělou zprávu čistě náhodou jen několik týdnů před narozeninami prezidenta Castra. Podle prezidenta Bushe ukazuje nový fond, že jeho vláda nečeká pasívně, až co se stane, ale aktivně usiluje o změnu režimu na Kubě.

Autor článku ale upozorňuje, že přes víru ve Washingtonu, že by Castrův odchod znamenal pozitívní přínos pro Kubu, by mohla být skutečnost naprosto jiná. Mnoho pozorovatelů a to i těch, kteří nemají prezidenta Castra nijak v lásce, se hrozí samotné představy, že by odešel. Považují ho za zásadní osobnost, která stmeluje celou Kubu. Jsou obavy, že bez něho, který je ve své funkci stále respektován většinou Kubánců, by mohla země zdegenerovat do situace blízké anarchii. V kubánské společnosti existují protichůdné proudy. Pesimisté poukazují na neblahou situaci, která postihla bývalé sovětské republiky, že by totiž mohlo dojít k násilí, kdyby byla moc autoritativního státu zrušena příliš rychle aniž by nejdříve došlo k demokratizačnímu procesu.

Na rozdíl od Čečenska a Balkánu, kde došlo k bojům následkem dlouhodobého etnického nepřátelství, na Kubě by mohly být zdrojem násilí rozdíly v ideologickém a společensko-třídním rozdělení země, které mají kořeny v kubánské revoluci. Propastný rozdíl je mezi těmi, kteří revolucí získali a chtějí si udržet svoje výdobytky a lidmi, kteří ztratili a budou se dožadovat retribuce.

Přes hospodářské těžkosti měla až do konce 80. let většina z 11 milionů Kubánců zcela zřetelné důvody, aby podporovala revoluci. To platí zejména pro "campesinos", dřívější bezzemky, pro občany černé pleti (tedy většinou potomky dřívějších otroků) a pro městskou chudinu. Až do svržení Batistovy diktatury žili v zoufalé bídě. Fidel Castro změnil jejich život k lepšímu téměř přes noc. Za jeho vlády získali tito lidé, kteří až dosud žili na okraji společnosti, přístup do zdravotních klinik, do škol a ke slušnému ubytování a navíc se jim otevřely možnosti různého zaměstnání, o čemž všem nemohli dříve ani snít ve společnosti ovládané velice malou ale bohatou menšinou. Byla to ale právě tato malá skupina privilegovaných lidí, která se cítila zrazena revolucí a tedy se obrátila proti Fidelu Castrovi, zejména poté, co se prohlásil za marxistu. Více než sto tisíc těchto lidí Kubu opustilo a zanechalo tam svoje majetky, které byly potom státem zkonfiskovány. Rezidence bohatých lidí byly přestavěny na školy, ubytovny pro školáky a studenty, mateřské školky, jesle a pro další veřejné účely.

Těm lidem, kteří tedy čekají na Castrův odchod, nejde jen o to, aby se vrátila jejich verze demokracie, ale také chtějí získat zpět svoje majetky. Žádají, aby jim byla navrácena jejich rozlehlá latifundia a vily v bohatých havanských čvrtích Vedado a Miramar. V kostce si tedy přejí návrat staré Kuby, kterou Fidel Castro zničil po r. 1959. Není pochybností o tom, že by takové požadavky na navrácení majetku rozdělily kubánskou společnost. I kdyby Fidel Castro náhle odešel ze scény, co by se stalo s lidmi, kteří po roce 1959 podporovali revoluci? Co by potkalo ty, kteří spravují tisíce státních společností, ministerstva a početné státní instituce? Kdo by rozhodoval o tom, zdali byli údajně pro-castrovští oportunisté nebo jen prostě profesionálové, kteří vykonávali svoje zaměstnání za situace, kdy měli málo jiných možností? Kdo by rozhodoval o čistkách?

Jaký osud by potkal akademicky vzdělané lidi a intelektuály, kteří upřímně věřili na Castrovy socialistické ideály? A co s autory a umělci, kteří pomáhali vytvořit novou Kubu?

Kdo může po 47 letech nynějšího politického systému tvrdit, že se nikdy nezkompromitoval a že jeho ruce nejsou potřísněny revolucí? A kdo by byl tím nejvyšším soudcem a porotcem, když i členové jedné rodiny jsou rozděleni na dva tábory - jeden pro Castra a druhý proti němu? (Jednou z jeho největších odpůrkyň je jeho vlastní sestra!)

Dá se předpokládat, že by lidé spojeni s kubánskou infrastrukturou klidně čekali na nejistý osud, který by jim chtěli připravit jejich úhlavní nepřátelé, zejména agresívní vystěhovalci dnes žijící v Miami? Tedy titíž nesmiřitelní nepřátelé, kteří zahájili krvavou invazi do Zálivu sviní v r. 1961 - invazi financovanou americkou vládou? Agresívní vystěhovalci, kteří soustavně pronásledovali ty realisticky uvažující vystěhovalce, kteří by se byli zúčastnili dialogu s kubánskou vládou? Vystěhovalci, kteří naléhali na americkou vládu, aby ještě více zostřila trestné sankce proti Kubě, tedy proti dřívějším spoluobčanům? Očekával by snad někdo od těchto lidí nějaký kompromis? Opustili by svá místa vojenští důstojníci, kteří velí dosud silným ozbrojeným silám, kteří jsou těsně spjati s dosavadním režimem včetně Raúla Castra, označeného za prezidentova následníka?

Vyměnili by si proti-castrovští političtí vězni, kteří přežili známé vězení La Cabana v Havaně, svá místa se svými dřívějšími utlačovateli a tak se stali jejich žalářníky? A naléhali by anti-castrovští jestřábi, aby se vrátil čas a zrušily se všechny rozsáhlé společenské změny? Co by se stalo se státními výrobními podniky, které před rokem 1959 neexistovaly? Byly by prodány bohatým emigrantům a cizím investorům, čímž by se kubánské hospodářství dostalo opět pod cizí kontrolu?

Podobně důležitou je otázka, zdali by byla Kuba bez Castra ochotna vrátit se do své úlohy služebníka ve vztahu ke Spojeným státům. Zařadila by se poslušně do řady OSN i Organizace amerických států jako mnoho dalších malých států na západní polokouli? Tyto otázky čekají na svoje odpovědi. Ukazují na složitost situace, která panuje na Kubě a vyzývají k opatrnosti, jestliže by chtěl někdo předpovídat budoucnost Kuby.

Proto je tvrzení, že by byl Castrův odchod požehnáním pro kubánský lid a demokracii, silně zjednodušující. Patří do kategorie jiných naivních zjednodušení, která dovedla Irák až na pokraj občanské války, k níž tuto zemi přivedla americko-britská invaze, která způsobila nevyslovitelné utrpení na všech stranách. Nikdo nepotřebuje nový Irák na Kubě.

Ani Castrovi nepřátelé.

                 
Obsah vydání       11. 8. 2006
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
13. 8. 2006 Vedoucí britští muslimští představitelé: "Britská zahraniční politika činí Británii terčem útoků"
13. 8. 2006 Británie: Letecké společnosti kritizují letiště Heathrow za chaos
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
11. 8. 2006 Revolution on My Mind Jan  Čulík
12. 8. 2006 Izrael rozšířil útoky na Libanon navzdory rezoluci OSN
11. 8. 2006 Protiraketová základna USA jako symbol změny Milan  Valach
11. 8. 2006 České republice hrozí největší ztráta suverenity od roku 1968 Jan  Žižka
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
12. 8. 2006 Bárta společným kandidátem Zelených a lidovců Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Duše chce vzpomínat František Emanuel Zelenka
11. 8. 2006 Jsou Britské listy levicové? Jozef Bohumil Ftorek
11. 8. 2006 Zjednodušený pohled na Fidela Castra Petr  Wagner
11. 8. 2006 Do našeho pořadu si kritizované osoby zásadně nezveme Vladimír  Just
11. 8. 2006 Dělnický lid v Čechách roku 2006 Věra  Říhová
11. 8. 2006 Násilné útoky a demokracie
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
11. 8. 2006 Je nepřípustné chválit Castra
11. 8. 2006 Hizballáh je teroristická organizace, USA náš spojenec
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby
11. 8. 2006 Není všechno zlato, co se třpytí Josef  Vít
11. 8. 2006 ČT 1: novinka na sportovním trhu Oldřich  Průša
11. 8. 2006 Promiňte, ale už není čas na referendum? Tomáš  Franke
11. 8. 2006 Americká základna v ČR ? NE !! Zdeněk  Bárta
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
11. 8. 2006 Citát dne (včerejšího)
11. 8. 2006 Stomilionové pokuty za úniky radioaktivity v britských továrnách
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
11. 8. 2006 Mír, propaganda a Zaslíbená země Jakub  Rolčík
11. 8. 2006 Reforma zdravotnictví: Realita podle předsedy
11. 8. 2006 Julínkova reforma zdravotnictví - a jak je to doopravdy Štěpán  Kotrba
10. 8. 2006 Tiše závidím nemocničnímu lékárníku
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - aneb o prachy jde až v první řadě
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - prachy vládnou i médiím Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Robert Piksa nikdy nebyl poradcem Úřadu vlády ČR či premiéra
10. 8. 2006 Scotland Yard "překazil teroristický útok"
10. 8. 2006 Britský ministr vnitra: "Kritikové protiteroristických opatření nerozumí ničemu"
10. 8. 2006 Riziko útoku na americká letadla ohrožuje komerční letectví ekonomicky
10. 8. 2006 Účastníci zájezdu lehce vítězí v soutěži o snad nejslabší český film z poslední doby Jan  Čulík
10. 8. 2006 Slepá odbočka na cestě lidské civilizace Milan  Dubský
10. 8. 2006 Castrovi obhájci, pozor! Cenou úspěchu Kuby jsou lidské mozky a životy Fabiano  Golgo
10. 8. 2006 Kubánofobie jako základ zahraniční politiky Mesfin  Gedlu
10. 8. 2006 Murray Bookchin -- Rudolf Bahro: Dvojice zelených protikladů Pavel  Pečínka
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"   
11. 8. 2006 Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby   
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
11. 8. 2006 Je nepřípustné chválit Castra   
11. 8. 2006 Zjednodušený pohled na Fidela Castra Petr  Wagner
11. 8. 2006 Není všechno zlato, co se třpytí Josef  Vít
10. 8. 2006 Britské listy na křižovatce Josef  Provazník
10. 8. 2006 Kubánofobie jako základ zahraniční politiky Mesfin  Gedlu
10. 8. 2006 Castrovi obhájci, pozor! Cenou úspěchu Kuby jsou lidské mozky a životy Fabiano  Golgo
9. 8. 2006 Fidel Castro je kontroverzní osobnost, ale... Petr  Wagner
8. 8. 2006 Kuba je Disneyland levice... Fabiano  Golgo
6. 8. 2006 Kuba popírá, že má Castro nevyléčitelnou rakovinu Fabiano  Golgo
5. 8. 2006 Brazilian President leaks that Fidel Castro has cancer Fabiano  Golgo
5. 8. 2006 Lula tvrdí, že má Fidel Castro rakovinu Fabiano  Golgo