Hospodaření OSBL za červenec 2006

6. 8. 2006

V červenci přispělo celkem 116 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 17 366.00 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 1,459.34 USD. Příjem z reklamy byl 22 000 Kč.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Hospodaření OSBL za červenec 2006

Zůstatek k 30. 6. 2006 ............................................381 718.63 Kč

Příjmy

Od sponzorů celkem ................................................17 366.00 Kč

Příjem z reklamy ...........................................................22 000.00 Kč


Bankovní úrok ...............................................................230.65 KčVýdaje:

Bankovní poplatky.....................................................................- 484.00 Kč
výdaje ubytování, pobyt filmový festival Karlovy Vary ..............- 14 850 Kč

ubytování LFŠ Uherské Hradiště .........................................- 5400.00 Kč

Konečný zůstatek na účtu k 31. 7. 2006:........................400 581,28 Kč

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 1.9. 2006