11. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2006

Dělnický lid v Čechách roku 2006

Demokracie se musí dělat zdola, což není totéž jako vláda dělnicko-rolnické třídy.

Naše ústava nehovoří nic o tom, že svobodu slova mají pouze lidé vzdělaní. Myslela jsem si, že už jsme se zbavili myšlení typu : "Neraď, není ti padesát a nebyl jsi v Rusku." Ale i jiné věty, kterými nás autoři chtějí umlčet a srážet k zemi. Já osobně ze všeho nejvíc nesnáším otázku některých lékařů: "Studovala jste lékařskou fakultu vy nebo já ?" Nezlobte se na mě, ale já v takové větě nic inteligentního nevidím a je mi jedno, kolik fakult takový člověk vystudoval.

My už nežijeme v době národního obrození ani v době bourání Rakousko-Uherska. Nepotřebujeme vlastenecké příklady, podle kterých bychom měli přizpůsobit svůj život a svoje myšlení. Nepotřebujeme neposkvrněné anděly, ke kterým bychom mohli vzhlížet a klanět se jim. Nestojíme o to, aby nám ustavičně někdo strkal pod nos svaté ikony a vnucoval nám pocit frustrace z vlastní malosti, hříšnosti a poníženosti. My víme, že nejsme svatí, že děláme občas neuvěřitelné hlouposti, plácáme občas hrozné nesmysly, děláme chyby a hřešíme. Jsme lidé, nejsme roboti.

Ale chceme být sami sebou. Chceme si svoje chyby prožít a sami se z nich poučit. Chceme svůj názor konzultovat s jinými lidmi. Chceme si přečíst názory druhých, třebaže s nimi nesouhlasíme. Britské listy jsou snad jediné, které nám to umožňují, protože pan Čulík se neřídí pouze vlastním názorem, ale právem na svobodu slova.

Úctu nemůžeme lidem vnucovat, úctu si musí každý získat a zasloužit. Naše česká inteligence to neumí. To, že někdo získal titul na české škole, ještě není důvod k úctě natož k povyšování. Úroveň českých škol od základních až po vysoké je všeobecně známá. Není to vůbec nic k chlubení.

Josef Provazník píše : "Neustálá kverulantská kritika antikomunismu (byť já sám jsem proti výzvě "S komunisty se nemluví" a podobným peticím), vzývání dělnictva a stavění ho na roveň intelektuálu."

Kdo jsou to vlastně dnešní čeští dělníci ? To přece není jednolitá masa nevzdělaných plebejců hrbících svůj hřbet, která si nezaslouží nic jiného, nežli být zneužívána a vykořisťována. Ústava nám zaručuje rovná práva pro všechny, kdo vlastní občanský průkaz tohoto státu.

Dnešní dělníci jsou pouhou součástí zaměstnanců, mnohotvárnou skupinou různého vzdělání i intelektu. Jsou mezi nimi lidé, kteří svou inteligencí mnohonásobně předčí například české mediální intelektuály. Jsou mezi nimi lidé, kteří studovat nemohli bez ohledu na příčiny. Přesto se celý život samovzdělávají a jejich vědomosti jsou na vysoké úrovni.

Na druhou stranu najdeme mezi dělníky i vysokoškoláky, kteří prostě jinou práci nesehnali a musí živit rodinu. Především se to týká žen samoživitelek. Těch se nikdo neptá, zda se jim práce líbí a vyhovuje jejich kvalifikaci. Takové dělníky a dělnice můžeme směle postavit na roveň intelektuálu, někdy si musíme i přiznat, že někteří jedinci z řad dělníků stojí vysoce nad těmi zmanipulovanými a prodejnými intelektuály.

Na druhou stranu máme dost intelektuálů a politiků, kterých si vážit můžeme, ba dokonce musíme. Pro příklady si nemusíme chodit daleko, uvedu jen několik náhodných kapiček.

Všimla jsem si, že lidé neurážejí například pány Jiřího Dienstbiera a Petra Pitharta, což v našich poměrech znamená základ lidové úcty k dotyčnému člověku. Je to proto, že ze sebe nedělají celebritu, přiznávají a vysvětlují svoje chyby. To se u nás velmi cení.

Když fotograf Jan Saudek o sobě prohlašuje, že má právo na aroganci, pak má pravdu. Má právo být pyšný, protože má na co. Ani nejubožejší bulvární pisálkové nedokáží snížit hodnotu jeho díla, protože nikomu nezáleží na tom, co si pan Saudek dělá v soukromí, stojíme-li tváří v tvář jeho umění.

Sociolog Ivo Možný, před nímž smekne klobouk každý, kdo si jeho práce přečte. Víme, že jeho slovům můžeme věřit, neboť nám je nevnucuje, nesnaží se nikoho manipulovat, nikoho svými slovy neuráží. Jeho práce mají hodnotu nejenom vědeckou, ale i společenskou a občanskou. Takový člověk má právo na úctu a proto naši úctu má.

V loňském roce jsme měli možnost zhlédnout výstavu Zdeňka Buriana. Byla jsem tam 3x a celé jedno odpoledne jsem pozorovala návštěvníky. Před jeho obrazy zmlkli i lidé ve vietnamských pantoflích. Takovou úctu občanů jen tak nějaký umělec nezíská. A nesnížili ji ani arogantní články typu Viktora Šlajchrta z Respektu o dělnickém mazalovi.

Josef Provazník píše : "Několikrát jsem už psal, že neuznávám pojmy jako levice či pravice a necítím se býti ani na jedné straně."

A také: "To bychom také mohli vychvalovat generála Pinocheta, ale ten byl vlastně pravičák, tak pardon."

Proč zdůrazňuje pravicovost jednoho diktátora, když takový pojem neuznává ? Stejně tak jako facka zůstane fackou, ať už přijde zprava nebo zleva, zůstává diktátor diktátorem bez ohledu na svou ideologii.

Josef Provazník píše : "Leč, nitka upachtěného a zasmrádlého levičáctví z některých zdejších příspěvků čouhá jako sláma z bot."

No, mě tedy sláma z bot čouhá a vůbec mě to neuráží, jsem na to hrdá. Nechápu, proč nám pořád někdo vnucuje názor, že bychom se jako občané měli za svou práci a společenské postavení stydět. Ať se stydí lumpové, ale ty to ani nenapadne. Pracuji jako účetní v potravinářské firmě a stejně jako já potřebuji k životu duševní potravu, vy potřebujete tu naši. Říká se tomu dělba práce. Já si doma po práci obraz nenamaluji ani nenapíši knihu, ale vy si zase po nocích nepečete chleba a rohlíky ani nebouráte vepřové a hovězí půlky.

Budeme snad práci lidí znovu dělit na pravicovou a levicovou nebo na podřadnou a nadřazenou? To se těžko snáší s demokratickými principy i s prohlášením pana Provazníka, že neuznává levici a pravici. Já takové dělení v dnešní době také neuznávám. Proto si vážím poctivé práce intelektuálů i dělníků a kritizuji tu mizernou. Nevidím v tom nic levicového ani pravicového a dost dobře nechápu, proč bychom vedle sebe nemohli postavit dva poctivé občany bez ohledu na vzdělání. Za každého člověka mluví jeho činy. Vážím si práce pana Čulíka stejně jako soukromého pekaře pana Medikuse (není to můj zaměstnavatel). A věřím, že to pana Čulíka neuráží.

Nevím, co je příčinou toho, že se na stránkách BL objevují častěji články autorů, kteří se sami hlásí k levici, a méně autorů hlásících se k pravici. Možná, že ti pravicoví neunesou tíhu pravdy a svobodného názoru. Ale to je pouze moje domněnka. Nerada bych se však na těchto stránkách dočkala dělení názorů na pravici a levici, tak jak jsme to zažili před volbami nebo jak se to začíná objevovat v diskuzích o americké základně. Nechci se rozhodovat v pozici ANO=pravice, NE=levice. Chci se rozhodnout na základě kvalifikovaných informací, kterým můžu věřit, a takové nikde jinde nežli na stránkách BL nenajdu.

Nakonec si dovolím větu z knihy "Zotročený duch" od Czeslawa Milosze : "Středověký inkvizitor podroboval tělo umrtvování ve víře, že pracuje pro spasení jeho duše, novodobý intelektuál pracuje pro spásu lidského rodu."

                 
Obsah vydání       11. 8. 2006
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
13. 8. 2006 Vedoucí britští muslimští představitelé: "Britská zahraniční politika činí Británii terčem útoků"
13. 8. 2006 Británie: Letecké společnosti kritizují letiště Heathrow za chaos
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
11. 8. 2006 Revolution on My Mind Jan  Čulík
12. 8. 2006 Izrael rozšířil útoky na Libanon navzdory rezoluci OSN
11. 8. 2006 Protiraketová základna USA jako symbol změny Milan  Valach
11. 8. 2006 České republice hrozí největší ztráta suverenity od roku 1968 Jan  Žižka
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
12. 8. 2006 Bárta společným kandidátem Zelených a lidovců Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Duše chce vzpomínat František Emanuel Zelenka
11. 8. 2006 Jsou Britské listy levicové? Jozef Bohumil Ftorek
11. 8. 2006 Zjednodušený pohled na Fidela Castra Petr  Wagner
11. 8. 2006 Do našeho pořadu si kritizované osoby zásadně nezveme Vladimír  Just
11. 8. 2006 Dělnický lid v Čechách roku 2006 Věra  Říhová
11. 8. 2006 Násilné útoky a demokracie
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
11. 8. 2006 Je nepřípustné chválit Castra
11. 8. 2006 Hizballáh je teroristická organizace, USA náš spojenec
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby
11. 8. 2006 Není všechno zlato, co se třpytí Josef  Vít
11. 8. 2006 ČT 1: novinka na sportovním trhu Oldřich  Průša
11. 8. 2006 Promiňte, ale už není čas na referendum? Tomáš  Franke
11. 8. 2006 Americká základna v ČR ? NE !! Zdeněk  Bárta
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
11. 8. 2006 Citát dne (včerejšího)
11. 8. 2006 Stomilionové pokuty za úniky radioaktivity v britských továrnách
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
11. 8. 2006 Mír, propaganda a Zaslíbená země Jakub  Rolčík
11. 8. 2006 Reforma zdravotnictví: Realita podle předsedy
11. 8. 2006 Julínkova reforma zdravotnictví - a jak je to doopravdy Štěpán  Kotrba
10. 8. 2006 Tiše závidím nemocničnímu lékárníku
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - aneb o prachy jde až v první řadě
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - prachy vládnou i médiím Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Robert Piksa nikdy nebyl poradcem Úřadu vlády ČR či premiéra
10. 8. 2006 Scotland Yard "překazil teroristický útok"
10. 8. 2006 Britský ministr vnitra: "Kritikové protiteroristických opatření nerozumí ničemu"
10. 8. 2006 Riziko útoku na americká letadla ohrožuje komerční letectví ekonomicky
10. 8. 2006 Účastníci zájezdu lehce vítězí v soutěži o snad nejslabší český film z poslední doby Jan  Čulík
10. 8. 2006 Slepá odbočka na cestě lidské civilizace Milan  Dubský
10. 8. 2006 Castrovi obhájci, pozor! Cenou úspěchu Kuby jsou lidské mozky a životy Fabiano  Golgo
10. 8. 2006 Kubánofobie jako základ zahraniční politiky Mesfin  Gedlu
10. 8. 2006 Murray Bookchin -- Rudolf Bahro: Dvojice zelených protikladů Pavel  Pečínka
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce