12. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2006

Nežijeme ve vzduchoprázdnu

Nějakou dobu sleduji diskusi, která se na Britských listech vyvinula kolem "pětatřicátníků". Teprve článek pana Záloma "Daně, solidarita a individuální práva" mne však pořádně nadzvedl ze židle. Abych opět našel ztracený klid, nezbývá mi než reagovat, protože s takovou snůšku krátkozrakých tezí jsem se již dlouho nesetkal.

Již v úvodu nacházíme tvrzení, že každý člověk, bez ohledu na své postavení, vzdělání, pohlaví, národnost, má určitá individuální práva. V zásadě se prý jedná o práva tři - právo na život, na majetek a na svobodu. Všimněme si, že majetek má z nějakého důvodu anebo možná jen náhodou přednost před svobodou. Je velká škoda pro lidstvo, že tato práva nejsou a nikdy nebyla žádnému člověku takto absolutně zaručena. Co se týče jejich původu, je jasné, že se zčistajasna nikde nezjevila ani nebyla lidem poskytnuta nějakou vyšší mocí shůry. Není ani žádný předpis, který by je lidstvu nařizoval.

Podmínkou jejich existence a dodržování je dohoda mezi příslušníky nějakým způsobem definované společenské skupiny například státu. V historii docházelo a dochází k situacím, kdy příslušná práva platí pouze uvnitř společenské skupiny nebo dokonce jen pro její část. A protože je všechno relativní, nelze ani jednoznačně říci, zda-li je dodržování těchto práv pro lidskou společnost a její rozvoj za každých okolností přínosné. Dovedu si představit společnosti, které část těchto práv obětují v určité situaci výměnou za věci, které považují za podstatnější.

V příspěvku se dále dostáváme k tvrzení, že právo na svobodu je podmíněno právem na majetek, po němž následuje konstrukce, ve které je porušení práva na majetek pošlapáním práva na život, což se mi zdá poněkud přitažené za vlasy. Bezvýhradně ale nemohu souhlasit ani s tvrzením, že právo na majetek je nezbytnou součástí práva na svobodu. Opět zde platí, jak a kdy. Autor sám se zmiňuje o známé zásadě, že svoboda mé pěsti končí u nosu bližního a právě z tohoto důvodu může nastat případ, kdy vlastnění nebo hromadění majetku může omezit jiné svobody bližních.

Nejvíce omylů však najdeme v části, ve které se autor zabývá daněmi a solidaritou. Stát, který by nechtěl pošlapávat práva svých občanů, by musel upustit od regulace ve většině oblastí a v principu by se měl starat jen o ochranu před zločinci a podvodníky.

Myslím si, že není třeba se držet takto při zemi, jsou známé případy soukromých policejních jednotek i soukromých věznic, a můžeme stát zrušit. Nyní ale vážně. Zásadním problémem předkládaných myšlenek je velmi úzce vyhraněné uvažování, při kterém si autor často nedohlédne ani na špičku nosu.

Odpověď na otázku, proč by měl bezdětný podnikatel přispívat na vzdělání cizím dětem, je zcela jednoduchá. Protože se tyto děti mohou stát jeho zaměstnanci, dodavateli, obchodními partnery. Anebo kýmkoli jiným, kdo mu může, ale samozřejmě ani nemusí přinést nějaký přímý užitek.

Ono totiž možná bude stačit to, že budou vzdělaní, budou mít vyšší příjmy a budou si moci dovolit třeba nakupovat více jeho výrobků, kdo ví. Vidíme, že zde nejde v pravém smyslu o solidaritu, ale pouze o jistou formu spolupráce společnosti, která může přinášet a dovoluji si říci i ve většině případů přináší prospěch všem jejím členům. Tento fakt byl také hlavním důvodem, proč byly sociální systémy zavedeny.

Kdysi jsem někde zahlédl nějaký průzkum, ve kterém se bohatých lidí ptali, kde si nejraději užívají své peníze. Není překvapením, že ve většině případů dávali přednost vyspělým evropským zemím. Ono totiž takové užívání za zdmi opevněné vily někde v Jižní Americe, s po zuby ozbrojenou ochrankou přede dveřmi a neustálým strachem z občanů, na které se té pravé dobrovolné solidarity nedostalo, není zrovna ono.

Nechci nijak polemizovat s tím, že mnoho bohatých podnikatelů začínalo od píky, o tom, že stejnou šanci měli a mají i ti ostatní však pochybuji. Mnohdy třeba stačilo být ve správnou dobu na správném místě, ne všichni to stihli a ne všichni se tam vešli. Jsou lidé, kteří na to třeba nemají buňky, lidé, jejichž priority a myšlení je nastaveno prostě jinak a věřím, že jsou mezi nimi i tací, jejichž přínos pro společnost je větší, než je přínos nějakého bohatého podnikatele. A i kdyby ne, připadá mi, že některé autorovy názory jakoby abstrahovaly od našeho okolí, od společnosti, ve které žijeme.

Kde se vzalo bohatství podnikatele? Je to výsledek jeho práce a myšlenek, pokud má zaměstnance, pak i práce a myšlenek těchto zaměstnanců. Ale hlavně a především, což nikterak nekoliduje s tržní teorií, je to výsledek toho, jak tento výsledek ocenila společnost. Nechci momentálně diskutovat o tom, že ne vždy je toto ocenění racionální. Zmíněný podnikatel může vyrobit super hyper výrobek, za který mu budou zákazníci ochotni zaplatit cokoli, postavme ho však s tímto výrobkem na pustý ostrov a z trháku se šmahem stane bezcenný krám.

Tím nechci říct, že je podnikatel povinován lidem nějakou vděčností, ale ukázat, že věci nejsou vždy tak jednoduché, jak vypadají na první pohled. Nikdo z nás totiž nežije ve vzduchoprázdnu.

Na závěr bych chtěl podotknout, že tímto příspěvkem nechci v žádném případě hájit ty, pro něž se solidarita stala zástěrkou pro parazitování na ostatních, ani některé iracionální výdaje státního rozpočtu, kterým by spíše než solidarita slušel název "malá domů". A už vůbec nemám nic proti podnikatelům, sám jsem podnikal několik let a možná zase budu.

I když musím přiznat, že se mi obecné pojmenování podnikatel moc nelíbí, sám jsem se vždy spíše označoval za obchodníka, jelikož jsem spoluvlastnil obchodní firmu. A dalšího podnikatele, svého přítele raději nazývám pekařem, přestože jeho podnik zaměstnává několik desítek lidí. Připadá mi to tak přirozenější i upřímnější. Co se týče myšlenek pana Záloma, svým způsobem jim rozumím, kdysi jsem totiž v důsledku studia na VŠE v Praze na počátku devadesátých let minulého století trpěl podobnými názory. Od té doby však již uplynul nějaký čas.

                 
Obsah vydání       12. 1. 2006
12. 1. 2006 Tištěné noviny končí?
12. 1. 2006 Výčitka Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Lysenkové jsou možní v každé době Zdeněk  Slanina
12. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
12. 1. 2006 Fenomén Kohout Josef  Provazník
12. 1. 2006 Vyrábíme znovu i civilní letadla
12. 1. 2006 Nežijeme ve vzduchoprázdnu Václav  Rada
12. 1. 2006 Malý pravicový Lenin Josef  Vít
12. 1. 2006 Státem nařizovaná solidarita neexistuje
12. 1. 2006 Daně, solidarita a individuální práva - 2 Miloslav "Kraken" Junek
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
12. 1. 2006 Mediální přestřelky versus realita Martin  Tesař
12. 1. 2006 Chce pan Horák vymýtit ďábelské sémě lékárnické?
12. 1. 2006 Interrupce: Právo na svobodnou volbu je výzvou k zodpovědnému chování Linda  Sokačová
12. 1. 2006 Umělé přerušení těhotenství Petr  Wagner
12. 1. 2006 Řešením je antikoncepce
12. 1. 2006 Nejideálnější by bylo, kdyby nechtěné děti donosili muži z Hnutí pro život
12. 1. 2006 Utíkat z hospody bez zaplacení je podlost Pavel  Mareš
11. 1. 2006 Ministrův střet s realitou Milan  Černý
11. 1. 2006 Americká vojska střílela na iráckého novináře, oceněného čelnou mezinárodní cenou
11. 1. 2006 Už bylo dost výmluv!
11. 1. 2006 ČT: "Katolická církev bude dál strašit kondomy Bohumil  Kartous
11. 1. 2006 Prezident Klaus sabotoval zavedení směrnice EU proti hluku Miroslav  Šuta
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
10. 1. 2006 Budiž trhy: kapitalismus a křesťanští fundamentalisté v Americe Greg  Evans
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce