13. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2006

Snahy zavádět demokracii zvnějšku vyvolávají krveprolévání

Bushova vláda argumentuje, že podporování demokracie v islámském světě, v teroristických zemích a v Číně podpoří americkou bezpečnost, protože tyranie vyvolávají násilí a demokracie spolu žijí v míru. Avšak nedávná zkušenost z Iráku i odjinud dokazuje, že první etapy přechodu k demokratické politice jsou často plny násilí. Jde o vážný problém Bushovy strategie prosazující nucenou demokratizaci v zemích, které nemají politické instituce, jichž je zapotřebí k zvládání politické konkurence. Bez účinných státních struktur, založených na konsensu, v jejichž rámci mohou občané projevovat svou vůli k sebeurčení, vede demokratická politika často k nacionalismu a k násilí doma i v zahraničí. Za takových podmínek je demokracie zdeformována a pokusy zavést demokracii končí autokracií nebo chaosem. Vnucovat zemím demokracii příliš brzo vyvolává riziko války, sektářství a terorismu.

Také to znamená, že budoucí úsilí o vytvoření demokracie bude obtížnější, píší Edward D. Mansfield a Jack Snyder v americkém časopise The National Interest v článku "Prone to Violence".

Od francouzské revoluce až po současný Irák, počátečná fáze demokratizace za chaotických podmínek často vede k vzniku militantního nacionalismu. Nejprve je nutno totiž vyřešit otázku: který lid bude tvořit národ?

Když se rozloží autoritářský režim a země zahajuje proces demokratizace, politikové všech barev automaticky začnou hrát s nacionalistickou kartou. Osoby ze starého režimu si uvědomují, že mají-li získat masovou podporu, potřebují k tomu nacionalismus. I noví politikové pociťují potřebu šířit v počátcích přechodu země k demokracii nacionalismus. Volby v mnoha nových demokratizujících zemích přinesly výsledky podle etnických preferencí, nikoliv podle toho, jaké řešení kterých politických otázek veřejnost považuje za důležité.

Čím dříve se při procesu demokratizace konají v rozdělených společnostech volby se slabými institucemi, tím horší je tento problém. V Bosně po dohodách z Daytonu z roku 1995 vyhrály ve volbách nacionalistické strany, zastupující tři hlavní etnické skupiny v zemi. Stále ještě nyní, o deset let později, v Bosně existuje zakonzervován tento etnický systém.

Rané volby v irácké společnosti také posílily etnické konflikty v této zemi. Bylo to důsledkem rychlého vzniku politických stran - kdyby býval vznik politických stran v Iráku trval déle, mohla z toho vyplynout daleko efektivnější forma vlády.

Nacionalistická a etnická politika, která vznikla v mnoha nově se demokratizujících zemích, směřuje k mezinárodním i občanským válkám. V prvním desetiletí po ukončení studené války došlo k několika mírovým přechodům k demokracii v zemích, kde už existovaly podmínky pro demokracii. Jinde ale vedly chaotické pokusy o nastolení demokracie ke krvavým válkám. V roce 1991 se do půl roku po volbách rozpadla Jugoslávie na jednotlivé vzájemně spolu válčící národy. V těchto válkách měl etnický nacionalismus mocný vliv.

Po rozpadu Sovětského svazu vznikla válka mezi Arménií a Ázerbajdžánjem o Náhorní Karabach. Při demokratizaci Peru a Ekvádoru v osmdesátých a devadesátých letech tamější chaotické zvolené vlády si získávaly popularitu vyvoláním celé řady ozbrojených konfliktů, které vyvrcholily v roce 1995 válkou na horní Amazonce. Několik let po pádu Derguovy diktatory v Etiopii vedla zvolená etiopská vláda krvavou pohraniční války s Eritreou od roku 1998 do roku 2000. Eritrea přitom těsně předtím přijala demokraatickou ústavu.

V roce 1999 došlo k vážné válce mezi jadernými mocnostmi Indií a Pákistánem. Demokratizace také hrála roli katalyzátoru při děsivém vraždění v centrální Africe. Demokratické a spravedlivé volby v Burundi v roce 1993 zintenzivnily napětí mezi etnickými skupinami Hutuů a Tutsiů. Bylo zavražděno asi 200 000 osob. V sousední Rwandě vytvořila mezinárodní dohoda, která měla zavést demokratické poměry, v roce 1994 podmínky pro genocidu, v jejímž rámci zahynulo asi milion Tutsiů.

Není důvodů se domnívat, že spojení mezi demokratizací a nacionalistickými válkami slábne. Mnoho zemí, do nichž chce Bushova vláda ještě stále "zavést" demokracii, nemá instituční infrastrukturu, jíž je zapotřebí pro rané etapy přechodu k demokracii.

Zejména těžkým oříškem jsou islámské země. I když demokratizace islámských zemí by v dlouhodobé perspektivě jistě přispěla k míru, v krátkodobé perspektivě je islámské veřejné mínění velmi nepřátelské vůči Spojeným státům, zastává obojaký postoj vůči terorismu a odmítá vzdát se užití síly pro území, které je součástí sporů. I když je zdrojem nepřátelství islámské veřejnosti částečně hněv islámského obyvatelstva, že Spojené státy podporují autoritářské režimy, v nichž mnoho těchto lidí musí žít, odmítnutí těchto autoritářských režimů a naléhání na vznik demokracií by nevedlo k mírové demokratické konsolidaci. Naopak, uvolnění islámského veřejného mínění náhlou demokratizací by pravděpodobně zvýšilo nebezpečí války.

I v Číně je nepravděpodobné, že by tamější hospodářský rozvoj mohl hladce vést k vzniku demokracie. Straničtí šéfové v Číně vědí, že potřebují pevnější základnu pro legitimitu svého režimu u občanů, aby dokázali přežít společenské a ideologické změny, které přijdou v důsledku hospodářských změn.

Klíčovým prvkem i v jejich strategii je nacionalismus.

Nemá-li země podmínky pro vznik demokracie, je možno tuto infrastrukturu násilím vytvořit zvenčí? Dělo se to například v britských koloniích. Bez nich by zřejmě bylo v dnešním rozvojovém světě méně demokracie. Avšak ani některým bývalým britským koloniím se nepodařilo dosáhnout stabilní demokracie.

Je obtížné vytvářet demokracii tam, kde pro to už neexistují podmínky. Vojenská okupaace je riskantní a nákladnou metodou šíření demokracie. Jiné pobídky mohou být významnější, například nabídka členství v Evropské unii, pokud přijme daná země demokratické reformy a bude respektovat menšinová práva

Dlouhodobý a úspěšný projekt na podporu demokracie po celém světě pomocí pobídek by potřeboval, aby na něm Spojené státy a Evropa společně spolupracovaly.

Kompletní článek v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       13. 1. 2006
13. 1. 2006 Snahy zavádět demokracii zvnějšku vyvolávají krveprolévání
13. 1. 2006 Britský důstojník: Americká armáda v Iráku je obětí institučního rasismu
13. 1. 2006 Byl zabit Jan Bouchal
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
14. 1. 2006 Poděkování českým zdravotníkům
14. 1. 2006 Americký útok proti "Zawahirimu" vyvolal protesty
14. 1. 2006 Bush odmítl námitky Merkelové ohledně Guantánama
13. 1. 2006 Vysoká smrková vazba Bogdan  Trojak
13. 1. 2006 Britský plán proti ptačí chřipce
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Řešením je nemít žízeň? Karel  Dolejší
13. 1. 2006 Psycholožka: Počet milostných vztahů v zaměstnání je obrovský
14. 1. 2006 Dost pohodlí v moderním vlaku
14. 1. 2006 Ovečka: Nezabijete-li ho, můžete být zabiti Štěpán  Kotrba
14. 1. 2006 "Škrtnutím" Palase se ČSSD neprobudí do slunného dne Vladislav  Černík
12. 1. 2006 Ostře sledované vlaky se sobotními novinami zadarmo
13. 1. 2006 Sarkozy představil své priority Simone  Radačičová
13. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
13. 1. 2006 Je smyslem školské reformy učit nově? Emilie  Thomitzková
13. 1. 2006 Pendolino Jakub  Žytek
13. 1. 2006 Vyplatí se za 4,5 miliardy cesta o 25 minut kratší? Michal  Rusek
14. 1. 2006 Být podvodníkem se vyplatí, zájem médií je zaručen Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Jaderná energie, mediální přestřelky a realita Tomáš  Krček
13. 1. 2006 Daně, solidarita a individuální práva v myšlení fachidiota Michael  Kroh
13. 1. 2006 Dech komunistického režimu
13. 1. 2006 Ekonomické bludy
13. 1. 2006 Kejhající husa nelétá, jenom tloustne Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Daj'-li ti medajli
13. 1. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. prosince 2005
13. 1. 2006 Nový pořad České televize
12. 1. 2006 Lysenkové jsou možní v každé době Zdeněk  Slanina
12. 1. 2006 Vyrábíme znovu i civilní letadla
12. 1. 2006 Proč muži mluví o interrupcích a ženy mlčí Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Fenomén Kohout Josef  Provazník
12. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
12. 1. 2006 Malý pravicový Lenin Josef  Vít
12. 1. 2006 Tištěné noviny končí?
12. 1. 2006 Nežijeme ve vzduchoprázdnu Václav  Rada
12. 1. 2006 Interrupce: Právo na svobodnou volbu je výzvou k zodpovědnému chování Linda  Sokačová
12. 1. 2006 Mediální přestřelky versus realita Martin  Tesař
11. 1. 2006 Ministrův střet s realitou Milan  Černý
11. 1. 2006 ČT: "Katolická církev bude dál strašit kondomy Bohumil  Kartous
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Britský důstojník: Americká armáda v Iráku je obětí institučního rasismu   
13. 1. 2006 Psycholožka: Počet milostných vztahů v zaměstnání je obrovský   
13. 1. 2006 Snahy zavádět demokracii zvnějšku vyvolávají krveprolévání   
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
12. 1. 2006 Fenomén Kohout Josef  Provazník
12. 1. 2006 Lysenkové jsou možní v každé době Zdeněk  Slanina
12. 1. 2006 Vyrábíme znovu i civilní letadla   
12. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
12. 1. 2006 Tištěné noviny končí?   
11. 1. 2006 ČT: "Katolická církev bude dál strašit kondomy Bohumil  Kartous
11. 1. 2006 Ministrův střet s realitou Milan  Černý
11. 1. 2006 Americká vojska střílela na iráckého novináře, oceněného čelnou mezinárodní cenou