13. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2006

Řešením je nemít žízeň?

"Nemorálnost mužů triumfuje nad amorálností žen."

Karl Kraus

Pavel Mareš nabádá Štepána Kotrbu a všechny zastánce práva žen podstoupit v krajním případě interrupci, aby se zamysleli nad jeho zemitým výrokem, že "Utíkat z hospody bez zaplacení je podlost".  Jenže bohužel není dosud možné, aby muži prosazující donošení nechtěných dětí následovali příklad Arnolda Schwarzeneggera z filmu Junior. Lidé jako pan Mareš tedy patrně chtějí, aby se muž i žena svobodně rozhodli k tělesnému styku - a důsledky nesla žena.

Existuje pouze jediná možnost alternativního výkladu. Jestliže je Mareš odpůrcem antikoncepce a zároveň nehodlá zcela přelidnit Zemi, stává se tím objektivně hlasatelem sexuální zdrženlivosti. Jenže - zůstaneme-li u autorova procítěného přirovnání - nejlepší způsob, jak se vyhnout hospodě,  je prostě nemít žízeň.

Zde ovšem narážíme na potíže.  Právě zejména muži prostě od přírody žízeň mají.

Právě objektivní mužská potřeba svádí ženy ke zlému. Muž, který prosazuje ženskou zdrženlivost, by tedy měl nejlépe - jako muž - sám jíti ve zdrženlivosti příkladem, aby dokázal, že to opravdu jde. Pak bude moci ostatním kázat, jak je libo.

Dostát takovému požadavku zajisté není jednoduchým úkolem. Může to v některých případech vést k nežádoucímu nárůstu agresivity, u disponovaných jedinců i k vážnějším psychickým poruchám, zvyšuje to riziko infarktu atp. Pro inspiraci Pavlu Marešovi a případným jeho následovníkům tedy uvádím výňatek z životopisu Sv. Symeóna:

" Blahoslavený dosáhl takové čistoty a odumřelosti vášním, že často tančil a vodil chorovody, po jednom boku maje nevěstku, po druhém druhou; držel je za ruku a točil se uprostřed světských lidí a tropil své žertíky. Jindy nevázané ženštiny sahaly Symeónovi pod šaty, tiskly se k němu, bily ho po tváři a štípaly. Mnich, podobný ryzímu zlatu, se tím nikdy neposkvrnil. V poušti, jak on sám vyprávěl, se často potýkal s vášní, která ho rozněcovala, a prosil Boha a přeslavného Nikóna, aby ho zbavili hříšného chtíče. A jednou spatřil, že přeslavný ten muž přišel a pravil mu: "Jak žiješ, bratře?" A Symeón mu odpověděl: "Kdybys nebyl přišel, pak bídně, neboť tělo, nevím proč, mne znepokojuje." Jak pravil Symeón, podivuhodný ten muž se usmál, přinesl něco vody ze svatého Jordánu a šplíchl pod jeho pupek, poznamenav Symeóna znamením svatého kříže a řekl: "Hle, uzdravil ses". A od té doby jak světec pod přísahou stvrdil, ani ve snu, ani v bdělém stavu ho nenavštívila tělesná žádost. Proto se tento pevný muž odvážil navrácení do světa, touže projevovat útrpnost nad těmi, kdo jsou mučeni hříchem, a spasit je. Jindy takto hovořil k jakési prostopášné ženštině: "Chceš být mou přítelkyní? Dám ti sto zlaťáků." Mnohé, které vábil, věřily jeho slovům, protože ukazoval peníze. (Blahoslavený měl totiž všeho podle libosti, protože kvůli svatosti jeho záměrů Bůh vše Symeónovi nepozorovatelně posílal.) Od té, která vzala peníze, pak vymáhal přísahu, že ho neopustí. "

Poté, co jsme si vyjasnili, Svatý Symeón prosazoval ctnost díky kapitálové převaze umožněné elektronickým bankovnictvím, se blíže podívejme na jeho avízovanou útrpnost:

" Když některá žena, která se nazývala jeho přítelkyní ho klamala, tu on hned poznal, že spáchala tělesný hřích, a tu svatý mluvil a otvíraje svá ústa křičel: "Tys mne oklamala. Svatá Bohorodičko, svatá Bohorodičko, potrestej ji" a modlil se, aby ta žena byla ochrnutá až do samé své smrti. Nejdříve, když jeho přítelkyně setrvávala v tělesném hříchu, posílal na ni démona. A takto všechny ženy, s nimiž měl úmluvu, naučil, aby byly zdrženlivé a neklamaly ho."

Zdroj citací:  Život a skutky otce Symeóna, blázna Kristova, zapsané Leontiem, biskupem v Neapoli Krétské

Nehleďme nyní na fakt, že se Symeónovi nedařilo křičet ústy zavřenými, a vezměme spíše v úvahu, kam nás některé pokusy lámat lidskou přirozenost přes koleno mohou přivést. A to - jak se zdá - navzdory spolupráci  přeslavného Nikóna.

Pavlu Marešovi přeju hodně zdaru při jeho snažení - a za jeho smířlivost dostatek vody z Jordánu...

                 
Obsah vydání       13. 1. 2006
13. 1. 2006 Snahy zavádět demokracii zvnějšku vyvolávají krveprolévání
13. 1. 2006 Britský důstojník: Americká armáda v Iráku je obětí institučního rasismu
13. 1. 2006 Byl zabit Jan Bouchal
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
14. 1. 2006 Poděkování českým zdravotníkům
14. 1. 2006 Americký útok proti "Zawahirimu" vyvolal protesty
14. 1. 2006 Bush odmítl námitky Merkelové ohledně Guantánama
13. 1. 2006 Vysoká smrková vazba Bogdan  Trojak
13. 1. 2006 Britský plán proti ptačí chřipce
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Řešením je nemít žízeň? Karel  Dolejší
13. 1. 2006 Psycholožka: Počet milostných vztahů v zaměstnání je obrovský
14. 1. 2006 Dost pohodlí v moderním vlaku
14. 1. 2006 Ovečka: Nezabijete-li ho, můžete být zabiti Štěpán  Kotrba
14. 1. 2006 "Škrtnutím" Palase se ČSSD neprobudí do slunného dne Vladislav  Černík
12. 1. 2006 Ostře sledované vlaky se sobotními novinami zadarmo
13. 1. 2006 Sarkozy představil své priority Simone  Radačičová
13. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
13. 1. 2006 Je smyslem školské reformy učit nově? Emilie  Thomitzková
13. 1. 2006 Pendolino Jakub  Žytek
13. 1. 2006 Vyplatí se za 4,5 miliardy cesta o 25 minut kratší? Michal  Rusek
14. 1. 2006 Být podvodníkem se vyplatí, zájem médií je zaručen Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Jaderná energie, mediální přestřelky a realita Tomáš  Krček
13. 1. 2006 Daně, solidarita a individuální práva v myšlení fachidiota Michael  Kroh
13. 1. 2006 Dech komunistického režimu
13. 1. 2006 Ekonomické bludy
13. 1. 2006 Kejhající husa nelétá, jenom tloustne Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Daj'-li ti medajli
13. 1. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. prosince 2005
13. 1. 2006 Nový pořad České televize
12. 1. 2006 Lysenkové jsou možní v každé době Zdeněk  Slanina
12. 1. 2006 Vyrábíme znovu i civilní letadla
12. 1. 2006 Proč muži mluví o interrupcích a ženy mlčí Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Fenomén Kohout Josef  Provazník
12. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
12. 1. 2006 Malý pravicový Lenin Josef  Vít
12. 1. 2006 Tištěné noviny končí?
12. 1. 2006 Nežijeme ve vzduchoprázdnu Václav  Rada
12. 1. 2006 Interrupce: Právo na svobodnou volbu je výzvou k zodpovědnému chování Linda  Sokačová
12. 1. 2006 Mediální přestřelky versus realita Martin  Tesař
11. 1. 2006 Ministrův střet s realitou Milan  Černý
11. 1. 2006 ČT: "Katolická církev bude dál strašit kondomy Bohumil  Kartous
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2006 Řešením je nemít žízeň? Karel  Dolejší
12. 1. 2006 Interrupce: Právo na svobodnou volbu je výzvou k zodpovědnému chování Linda  Sokačová
12. 1. 2006 Umělé přerušení těhotenství Petr  Wagner
12. 1. 2006 Nejideálnější by bylo, kdyby nechtěné děti donosili muži z Hnutí pro život   
12. 1. 2006 Řešením je antikoncepce   
12. 1. 2006 Proč muži mluví o interrupcích a ženy mlčí Štěpán  Kotrba
11. 1. 2006 Co jsou to potratové nemocnice?   
10. 1. 2006 Za svobodnou sexualitu   
10. 1. 2006 Co je špatného na zásadách Hnutí pro život?   
5. 1. 2006 Hnutí pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný! Linda  Sokačová
5. 1. 2006 Česká republika: něco málo z historie interrupcí Linda  Sokačová
15. 4. 2005 Zákaz potratů v ČR by přispěl k tolik potřebnému růstu porodnosti Pavel  Mareš
15. 4. 2005 Pavel Mareš a zákazy potratů   
12. 4. 2005 Terry Schiavo a potraty Petr  Sláma
15. 3. 2005 Britští konzervativci chtějí zpřísnit zákony o potratech