7. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2006

Zrušte zákon - bude se porušovat

Celý týden sleduji kolotoč kolem článků pana Gustáva Murína, které jsou výbornou ukázkou, jak lehce se dá manipulovat se slovy, jak se dají zneužívat, jak lze překrucováním skutečností vytvářet důkazy k něčemu, co není. Pan Murín poukazoval na možnost zneužívání jednoho zákona, sám přitom zneužívá slov jedné skupiny svobodně smýšlejícího obyvatelstva k šíření nenávisti vůči ní. Jeho články mě nepřekvapily, neboť na takové slovní manipulace podpořené emocemi jsem již dávno zvyklá z médií, z úřadů i z pracovišť. Nepřekvapily mě ani obranné či vysvětlovací reakce ostatních. Považuji je za správné, především práce pana Potměšila, kterému děkuji za perfektní výklad. Zastavila bych se u pana Kopečka, protože jeho obrana je také typickou reakcí.

Pan Kopeček píše: "Vždyť jen řekl, že institut "vykázání z domu" je snadno zneužitelný."

Ale to právě není pravda. Pan Murín jen neřekl, pan Murín bojuje za zrušení tolik potřebného zákona na ochranu skutečně týraných osob jakéhokoliv věku či pohlaví a používá k tomu účelových metod. Tímto veřejně podporuje násilí páchané na slabších občanech a právo silnějšího na sadismus a příživnictví. Pan Murín píše o zuřivých a agresivních feministkách a přirovnává je ke komunistům a nacistům:

Nenávist predsa zvítězila: "...feminizmus je pokračovaním komunizmu inými prostriedkami (veď. Engels je ich vďačným zdrojom citácií o "patriarcháte") a podobne ako komunisti, ani feministky nemilujú kohokoľvek, kto by si trúfal mať odvahu ku kritickému pohľadu. Tento ich totalitný útok na médiá ale nie je vôbec nový."

O životy sa nelosuje! : "...keď sa v Nemecku chopili moci nacisti a takisto ich nezávislé súdy odsudzovali najskôr komunistov (ako konkurenciu nacistov v terore), ale čoskoro aj každého slobodomyseľného občana. Nacistov samozrejme oslobodzovali"

Pan Murín se ale dopouští těchto skutků:

a) štvaní proti skupině obyvatel,

b) upírání práva na svobodné smýšlení a svobodu slova,

c) vytváření falešných důkazů, falešných obvinění a vynášení falešných soudů - tedy přinejmenším pomluvy.

Činí feministky odpovědnými za skutky, které nevykonaly a ani k nim žádný podnět nedávaly, které nikoho nevyšetřovaly ani nesoudily. Pan Murín si možná neuvědomuje, že žádný soudce nemůže soudit podle toho, co jedna paní feministka povídala, ale musí hájit platné zákony své země a řídit se nějakou morálkou (v každém státě jinou). Za špatné konkrétní soudní rozsudky nemůžeme tedy činit odpovědnou žádnou osobu, která někde něco povídá či píše.

Tímto odvádí pozornost od násilníků a neschopnosti policie, úřadů a především naprosto neschopné justice.

Různé soudní rozsudky nejsou zaviněny feminismem, ale různou úrovní jednotlivých soudců, popřípadě dalších v kauze zúčastněných osob od vyšetřovatelů, přes svědky a odborné posudky až po obhájce. Kdyby tyto složky pracovaly tak, jak pracovat mají, nepotřebovali bychom ani zákon na ochranu týraných osob ani spoustu dalších zákonů, protože ty stávající zákony by nám stačily. Ale : "Kdyby na stromech rostly i ryby, nepotřebovali bychom rybníky." Donutit naše veřejné složky a státní úředníky k morálce a pracovní i občanské zodpovědnosti je stejné jako naučit kapry životu na stromech.

Pan Murín má naprostou pravdu v tom, že se najdou lidé, kteří budou zákona zneužívat a to na obou stranách pohlaví. To ale není důvod k tomu, aby zákon neexistoval. Není u nás (nevím, jak je to ve světě) mnoho zákonů, které by se nedaly zneužít nebo alespoň obejít. Stačí si přečíst reakce na nový bodový systém v silniční dopravě, který ještě než začal prakticky platit, již lidé našli metody obcházení i zneužívání, o problematice nekvalifikovaných městských policistů a korupci ve státní policii ani nemluvím. Pokud bychom připustili oprávněnost logiky pana Murína, museli bychom zrušit úplně všechny zákony včetně ústavy. Feministky mohou mít radost, ale to je asi tak všechno.

"Konečne padli prví mŕtvi. Feministky oprávnene jasajú," píše v článku "Nenávist predsa zvítězila" pan Murín. Vypadá to, jako by před schválením zákona na ochranu týraných žádní mrtví neexistovali. Bohužel existovali a bylo jich dost na to, aby se konečně společnost začala psychickým i fyzickým týráním lidí bránit. Nikdo na světe nemá právo týrat jiného člověka ba ani zvíře. Tyto věty považuji za skryté přání pana Murína, který by nad mrtvými feministkami jistě jásal.

Představme si však pana Murína v nějaké významné funkci ovlivňující životy lidí kolem sebe. Představme si jej jako vedoucího na pracovišti, jako předsedu některé rozhodovací komise, jako úředníka, vždyť pracuje ako vedúci laboratória na Ústave bunkovej biológie Univerzity Komenského v Bratislave. Jak se chová vůči svým kolegyním a podřízeným ? A jak se jeho tvrdému patriarchátu mohou spolupracující ženy bránit?

Jak se může společnost znající krutost pouze z dějepisu a literatury bránit proti psychicky narušeným jedincům? To nám pan Murín nevysvětluje. Domácí násilí je v naší zemi tak běžné, že z toho běhá mráz po zádech. Je až nepochopitelné, že o tom někteří lidé vůbec nevědí nebo vědět nechtějí. Pokládám si otázku, kde to vlastně pan Murín žije. Pokud celý život tráví ve své pracovně a ve svém bytě a kromě svého zaměstnání nevychází mezi lidi, neboť mu na to při celoživotním studiu a autorské plodnosti nezbývá čas, pak se ovšem nemůžeme divit, že neví, co se v naší společnosti ve skutečnosti děje. Nebo to snad považuje za normální a vyhovuje mu to ?

Při tomto úsudku vycházím z jeho vlastních obav, že by jej mohl pan Potměšil (cituji z článku Vykázání z rozumu) "vykázať z mojej krajiny, kde žijem vcelku spokojne". Možná, že právě odtud vychází podvědomý strach a z něho vzrostlá nenávist k feministkám. Přečteme-li si životopis pana Murína, jde o člověka po celý život studujícího a autorsky velmi plodného, takže se přímo nabízí otázka, kde na to všechno bere čas a kdo se o něho stará. Jistě se při své zálibě v sebemrskačství, (k tomuto názoru jsem došla na základě autorových slov, cituji z téhož článku : "Ja som to utrpenie čítania feministických zlátanín (Aspekt je ich plný) aj za iných podstúpil a vybral som názorné ukážky.") nezabýval vařením, praním, žehlením, běháním po obchodech a po úřadech, domácí údržbou a spoustě dalších domácích činností včetně výchovy dětí, které by ho odváděly od protifeministických myšlenek.

Hrozí snad panu Murínovi nebezpečí, že by o svou krajinu mohl přijít kvůli feministickým názorům ? Například, že i žena má právo po celý život studovat a být autorsky plodná, že i žena má právo na to, aby vědecky pracovala a někdo jiný se o ni postaral ? Například manžel ? Nebo se obává, že by příliv žen do vědeckého a profesorského světa mohl být nebezpečnou konkurencí pro zatuchlý vědecký a vysokoškolský systém v naší zemi ?

Mnozí lidé si aspekty násilí vůbec neuvědomují, v násilí byli vychovaní, v násilí žijí a násilí jim připadá jako naprosto samozřejmé chování. I my jsme jako děti braly výchovné metody svých rodičů jako oprávněné, neboť se dotýkaly nás všech dětí ve škole i v místě bydliště a všichni dospělí nás učili, že je to takhle správné. Dokonce ještě dnes někteří lidé násilí obhajují jako jediný a tudíž potřebný a oprávněný prostředek na ty, kteří mají odvahu a sílu se vzpírat mocenským a autoritářským choutkám. Zatímco navenek jsou Češi, ale i Slezané a Moravané většinově zbabělí, plebejští a lokajští, v soukromí si svou frustraci z ponížení a vlastní neschopnosti léčí násilím a tyranií na slabších rodinných příslušnících a na zvířatech.

Pokud si někdo myslí, že rodina je způsob ochrany žen a dětí, pak se velice mýlí, nehledě na to, že i psychicky a fyzicky týraných mužů je v naší společnosti mnohem více, nežli se připouští. Právě nedotknutelnost rodinného prostředí byla dosud tou největší překážkou, jak obětem týrání pomoci - dětem, ženám i mužům. Nedotknutelnost rodinného prostředí zaručovala nedotknutelnou dobrou pověst člověka, který na veřejnosti kázal vodu a doma pil víno. "Navrch huj a vevnitř fuj." , říká staré lidové pořekadlo. To, co se odehrává za zdmi některých domácností může být takovým sadistickým peklem, ze kterého je jediným únikem sebevražda nebo čekání na smrt.

Smutné je, že společnost bojuje pouze proti tomu, co vyhovuje mocensky vládnoucí skupině nebo vyhovuje finančně. Z finančních důvodů se začíná bojovat například i proti kouření, neboť náklady na léčení následků kuřáctví převyšují příjmy z výroby a prodeje tabákových produktů. Kuřáctví neoslabuje jedince psychologicky, nečiní z nich hloupou a neschopnou masu otroků, naopak spousta lidí kouří pro uklidnění a lepší soustředěnost. (Tím nepopírám životu nebezpečnou rakovinu plic, astma a další nemoci.) Proto je kuřáctví mocensky nevyužitelné a je možné ho snadno zlikvidovat. Navíc se na odvykajících nervózních lidech dá docela dobře farmaceuticky vydělat.

U alkoholismu tomu tak není. Oběti agresivních alkoholiků nikdo neodškodňuje, náklady na léčení obětí se prakticky nesledují. Alkoholici jsou na rozdíl od kuřáků ve svém střízlivém stavu poddajnější, hloupější, zbabělejší, více chybující a páchající přestupky, proto jsou lépe manipulovatelnější. Zisky z lidí postižených alkoholismem vysoce převyšují případné náklady nutné na likvidaci následků alkoholických skutků. Pokud to tak není, odstraní se pouze potřebná oblast, například vysoké náklady na pojistné plnění za havarovaná auta nás dovedla k bodovému systému omezující alkohol za volantem, ale opilství v senátu a parlamentu už nikoho netrápí, třebaže se podílí na obrovských škodách na zákonodárství. Alkoholismus je v naší zemi dokonce podporován státními dotacemi ve vinařství. Alkoholici běžně zabíjejí na silnicích, na pracovištích ohrožují své spoluzaměstnance, v rodinném prostředí týrají své rodinné příslušníky, v občanském životě obtěžují a ohrožují své sousedy a spoluobčany na ulicích, roznášejí nemoci, parazity, špínu a zápach.

Žít v jedné domácnosti s alkoholikem či alkoholičkou, je velmi těžké a smutné. Ubránit se agresivitě alkoholika je, až na malé výjimky, nemožné. Stejně tak je těžké se bránit neléčeným psychickým poruchám, jako je hysterie, autoritářství, žárlivost, chamtivost, závist, pedantství a další. Všichni občané by měli vědět, kde je hranice mezi běžným přestupkem a trestným činem. Každý občan musí mít možnost se násilníkům bránit. Ale máme takovou možnost v naší zemi ?

Sebeobrana proti agresivnímu opilci se velmi těžko prosazuje, obrana rodinného příslušníka před sadistou je běžně trestána jako ublížení na těle nebo vražda. V našich věznicích si odpykává trest několik žen, které se v zoufalství postavily proti opilému sadistovi, odpykávají si tresty i synové bránící život své matky či partnerky. Sem také patří případ pana Maxy zmiňovaný panem Murínem. To ale není v žádném případě problém feministek, je to problém společnosti, kde násilí je chápáno jako mocenská metoda dobrá k ovládání občanských mas. Je to problém i české společnosti, kde vyhrožování, vydírání, slovní napadání, vulgarismy, pomluvy, urážky, ponižování, výsměch, zastrašování, vyhazování, fyzické tresty jsou běžnou mezilidskou komunikací, proti níž je možná obrana spíše vzácností. Jediný účinný prostředek proti násilí je zase jenom násilí, mafiánské partičky jsou u nás téměř v každém městě, pouze se o nich veřejně nemluví. Pokud se feministky podílejí na potírání takovýchto jevů, buďme jim vděční.

Nejsmutnější na týrání je lhostejnost lidí, kteří o něm vědí a ze své profese by měli zasáhnout. Jsou to především učitelky a dětské lékařky, které se lhostejně dívají na modřiny, spáleniny a odřeniny, muži jako učitelé a lékaři se tolik nebojí okamžitě zasáhnout. U žen, které jsou samy matkami je to naprosto nepochopitelné, snad více pochopitelné(ale o to více odsouzeníhodné) je staré heslo zbabělých : "Nehas, co tě nepálí." Strach z násilníků mají i samotní vycvičení a ozbrojení policisté ( což sice vypadá jako jejich zbabělost, ale není to tak vždy, většinou je to zase jenom záležitost zákonodárná). Dokud tyto profesionály nějaký zákon nedonutí k pracovní odpovědnosti a nepřenese na ně spoluvinu za ublížení na těle obětí svým nicneděláním, pak nemáme šanci proti projevu lhostejnosti a občanské zbabělosti bojovat.

Násilnické povahy se projevují téměř všude. Konečně i jeden můj soused si myslí, že jezdit po městě méně nežli 100 km rychlostí je porušováním lidských práv, neboť mu to brání v rychlém svobodném podnikání. Lidé, kteří nestačí uskakovat, jsou podle něho tupci a lenoši, kteří si za své nehody mohou sami, neboť měli přece dávat pozor. Bodový systém ho přivádí k zuřivosti. Podobně se chová i doma ke své rodině.

Listina základních lidských práv a svobod v Oddíle prvním - v článku 7 /2/ říká : "Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu." Bohužel již z článku 8 a 9 zjistíme, že listina má na mysli především práva zadržených. Je smutné, že většina zadržených jsou pachatelé trestné činnosti a jejich práva jsou nadřazená nad poškozené osoby, zvláště pokud se jedná o ženy a děti ve společné domácnosti. Řada nařízení a zákonných norem detailně předepisuje, jak postupovat, aby nedošlo k poškození podezřelého z trestného činu, nikoliv oběti.

Když se u nás začalo mluvit o zákonech proti sexuálnímu harašení, také jsem jeho smysl nechápala. Mě po celý život stačila obyčejní česká facka, připadalo mi to normální, nikdy se mi za to nikdo nemstil, netrestal mě ani nežaloval, za to vždycky spolehlivě pomohla. Už moje babička říkala, že když někomu haraší na cimbuří, musí se zasáhnout včas - nejlépe ihned, jinak tam na cimbuří začne strašit Bílá paní, pak myšky a netopýři a nakonec bude padat kamení. Navíc je taková facka poctivá - plácnutí za plácnutí jako biblické oko za oko. Pak jsem ale narazila na internetové diskuse a problém jsem probírala s lidmi v okolí. To, co jsem si přečetla a slyšela, byla tak silná obhajoba násilí a práva na zneužívání slabších, tak silná dávka patriarchátu, s jakou jsem se před tím nikdy osobně nesetkala, že jsem musela nakonec uznat potřebnost takových zákonů. Známá je veřejná obhajoba harašení od herce Dejdara z jeho televizních pořadů "Ptákoviny".

Velmi brzy se ona potřebnost ukázala, byly podány první žaloby na diskriminaci a harašení v pracovním poměru. Dnes již můžeme konstatovat, že se situace v naší společnosti velmi zlepšila, sama jsem si všimla, že zmizely všelijaké sexistické narážky, ženy (alespoň na veřejnosti) nikdo neplácá po zadku, dokonce se muži učí při rozhovoru s ženou dívat se jí do očí a nikoliv do výstřihu, na ulicích se nehvízdá za každou krátkou sukní atd. Dnes už každá žena ví, že "dávat nemusí" , protože ji zákon chrání, a muži vědí, že vyžadovat sex násilím či vydíráním se nesmí, že to není jejich "mužské" právo. Platí to samozřejmě i genderově obráceně.

Práce pana Murína je přesto svým způsobem důležitá. Ukazuje myšlení některých lidí ve společnosti, ukazuje potřebu proti takovým lidem vystupovat. Je v pořádku, upozorňuje-li se na nešvary společnosti a metody lidí, kteří dokáží zneužít kdečeho ve svůj prospěch. Je to potřebné pro všechny občany, kteří se mohou dostat do těžké životní situace. Pak je ale nutné k takových zveřejněným případům také dodat, jak se má člověk bránit. To ale pan Murín v žádném ze svých článků neudělal. Pouze by chtěl nařizovat a zakazovat, rušit.

Nejenom, že feministky jsou lidé, kteří mají právo na svobodné myšlení a vyjadřování jako každý jiný člověk, ale navíc je potřebujeme. Volební právo je toho důkazem. Tak dlouho ženy volaly po volebním právu žen, až se jejich křik donesl k uším politických stran s malou naději na volební úspěch. Politické strany si najednou uvědomily početní sílu nové voličské základny, voličskou rezervu a volební právo žen bylo na světě.

Emancipace žen je v dnešní době potřebná. Již dnes se mezi muži mluví více o otcovské dovolené a to díky tomu, že mateřství bylo konečně uznáno jako plnohodnotná práce. Pokud to přivede muže k péči a výchově svých dětí, pak se v naší společnosti mnohé změní. Feministkám můžeme poděkovat i za to, že si umíme udělat představu o možné realitě a určit hranice mezi touto realitou a naprostou absurditou. Čím více životních směrů se lidem předkládá, tím svobodnější mají volbu o svém životě.

                 
Obsah vydání       7. 7. 2006
7. 7. 2006 Karlovy Vary 2006: Příběhy o lidské ubohosti Jan  Čulík
7. 7. 2006 Karlovy Vary: Ztraceno v překladu Ema  Čulík
7. 7. 2006 KVIFF - Lost In Translation Ema  Čulík
8. 7. 2006 Karlovy Vary: Dobré filmy i koncem týdne Jan  Čulík
8. 7. 2006 Ztratili jste pas? Policii ČR to nezajímá Jan  Čulík
7. 7. 2006 Kasal v prvním kole nezvolen, Topolánkova "koalice" má opět méně hlasů, než čekala Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Neviditelný člen opozice v koalici - že by Patera? Štěpán  Kotrba
8. 7. 2006 "Commuters defy Bombers -- Special Report" Thomas  Franke
8. 7. 2006 Nenávidí muslimové Západ?
7. 7. 2006 Hyenismus novinářů a presumpce viny Zdeněk  Jemelík
7. 7. 2006 "Ti praví" policajti si dali navzájem zelenou Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Cesta na Guantánamo Jan  Čulík
7. 7. 2006 Republikán Peter King: Obviňte New York Times ze zrady ! Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Pěregon - opravdu ruský film Ema  Čulík
7. 7. 2006 Peregon - definitely a Russian film Ema  Čulík
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
7. 7. 2006 Michael  Marčák
7. 7. 2006 Proč importujeme exoty Wenzel  Lischka
7. 7. 2006 ■ ■ ■ Michal  Čapek
7. 7. 2006 Noční můry horkého června Pavel  Pečínka
7. 7. 2006 Nová vláda: Ficova lekcia z pragmatizmu Jakub  Topol
7. 7. 2006 Od historického víťazstva k historickej hanbe Eduard  Chmelár
7. 7. 2006 Topolánkova rodina se propůjčila k reklamnímu článku Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Dorothee Sölle - Gott denken Stanislav  Heczko
7. 7. 2006 Rozdel' a panuj Karim  Chaibi
7. 7. 2006 Energetický dialóg EÚ-Rusko je možný ... (za niekoľkých podmienok...) Richard  Menczer
7. 7. 2006 Telefon mezi fotoaparátem, kamerou, rádiem i televizí Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Google nevinen
7. 7. 2006 Berlusconiho monopol se hroutí
7. 7. 2006 Reklama jako článek
7. 7. 2006 Rothschild vyměnil šéfredaktora
7. 7. 2006 Proč ne vládu odborníků? Jiří  Kalous
7. 7. 2006 Nález z neúspěšné účasti na mistrovství světa v kopané Bohumír  Tichánek
7. 7. 2006 S Kotrbom na večné časy a nikdy inak! Gustáv  Murín
7. 7. 2006 Britské listy nejsou diskusní fórum, ale deník Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Vzhůru na Hrad! A zas zpátky! Thomas  Franke
5. 7. 2006 Ochránci přírody si budou stěžovat v Bruselu na CzechTek Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Všechno nejlepší Jan  Čulík
5. 7. 2006 Bublina a Zimní cesta - dva další vynikající filmy Jan  Čulík
5. 7. 2006 Hrubeš a Mareš a Tideland mají hodně společného Jan  Čulík
5. 7. 2006 Trierova Repríza: Pozoruhodně citlivý a zajímavý film Ema  Čulík
5. 7. 2006 Trier's Reprise: A Remarkably Sensitive Film Ema  Čulík
3. 7. 2006 Ztracené město: příliš mnoho Hollywoodu Ema  Čulík
3. 7. 2006 Andy Garcia's The Lost City: Too much glitz Ema  Čulík
3. 7. 2006 Hřebejkova schematická Kráska v nesnázích Jan  Čulík
1. 7. 2006 Užvaněnost a podivná čeština Jan  Čulík
4. 7. 2006 Rafťáci: Zábavný, příjemný film Jan  Čulík
1. 7. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí Jan  Čulík
3. 7. 2006 Amputace zdravé končetiny Bohumil  Kartous
4. 7. 2006 Dopravní značky na ulicích pověšené... Jakub  Tayari
3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu Štěpán  Kotrba
4. 7. 2006 Mohlo to být horší Egon T. Lánský
4. 7. 2006 Používání ekologických svítidel by zabránilo globálnímu oteplování
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2006 S Kotrbom na večné časy a nikdy inak! Gustáv  Murín
7. 7. 2006 Britské listy nejsou diskusní fórum, ale deník Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
4. 7. 2006 Mužom ide o život Gustáv  Murín
4. 7. 2006 Kto príde po Murínovi, ak nie potopa? Štěpán  Kotrba
29. 6. 2006 Kdo by byl "dáma"? Lenka  Vytlačilová
29. 6. 2006 Pracovní podmínky českých žen   
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
28. 6. 2006 Je to inak Gustáv  Murín
28. 6. 2006 Zaskočila mě sprostá kampaň proti Gustávu Murínovi   
27. 6. 2006 Vykázaní z rozumu Gustáv  Murín
26. 6. 2006 Nenávist paranoidních a zakomplexovaných pitomců nezná mezí   
23. 6. 2006 Ani nenávisť nepozná hraníc Gustáv  Murín
23. 6. 2006 Jsem obětí feministek Lenka  Vytlačilová

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze   
5. 5. 2006 Jak Blairova vláda omezuje starobylé demokratické svobody   
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
27. 4. 2006 Asanace 2006   
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?   
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení   
13. 4. 2006 Petr Cibulka odsouzen k podmíněnému trestu za pomluvu Jan  Čulík