25. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 4. 2006

Čtveráctví jménem republiky

Před necelým rokem byla na stránkách Britských listů uveřejněna řada příspěvků, které se zabývaly situací v Literárních novinách. Pak se nad touto kauzou jakoby zavřela voda, dokud ji v minulém týdnu narušilo sdělení v Literárních novinách (16/06), vydávaných od loňského jara v Brně. S pocitem uspokojení se tu oznamuje, že podle Městského (ve skutečnosti Obvodního) soudu pro Prahu 1 se valná hromada Společnosti pro Literární noviny dne 19. 4. 2005 konala v rozporu se zákonem a stanovami a je tedy neplatná. A že rozsudek už nabyl právní moc.

Sdělení pozoruhodné a překvapivé. O neplatnosti zmíněné valné hromady rozhodla soudkyně na základě žaloby, již podal předseda Společnosti pro Literární noviny (IČO 43000193) Alexandr Kliment proti Společnosti pro Literární noviny (IČO 43000193), přičemž uvedl její dlouho už neplatnou adresu. Snad proto soudkyně, patrně netušící, že A. Kliment jako statutární zástupce Společnosti vlastně žaluje sám sebe, v odůvodnění rozsudku uvedla, že "žalující strana se k tvrzení žaloby nevyjádřila, k jednání soudu se nedostavila, aniž se omluvila, a že si stav důkazní nouze zavinila zcela jednoznačně sama".

Postup uplatněný žalující stranou by mohl sloužit jako modelový, otevírající netušené možnosti: Jako žalovanou určete vágní osobu či instituci, přisuďte jí adresu, kde ji žádná soudní korespondence nezastihne, a vaše argumenty předkládané soudu nic nezpochybní. Při troše štěstí se vám tak může podařil lecjaké čtveráctví.

Předmět sporu

Prvního března loňského roku podalo jedenáct z patnácti redaktorů a členů redakce LtN výpověď, v podstatě na protest proti tomu, jak šéfredaktor Jakub Patočka tyto noviny dlouhodobě zanedbává. Následně tehdejší výbor Společnosti, poloviční a tedy nezpůsobilý k rozhodování (stanovy Společnosti, čl. 13 odst. 5), schválil, aby šéfredaktor výpovědi přijal, provedl podstatné změny v zaměření LtN a aby jejich redakci přestěhoval do Brna, kde bydlí.

Polovině výboru Společnosti, která po rezignaci ostatních zůstala, bylo jasné, že takové řešení situace včetně přesídlení redakce do Brna by valná hromada jako nejvyšší orgán Společnosti sotva kdy akceptovala, a že je tedy třeba cosi udělat. Nejvíc se nabízela stará osvědčená finta - Společnost přeměnit. Nábor nových členů, kteří by dosavadní členy Společnosti přehlasovali, jevil se jako obtížný a příliš okatý, proto výbor (nezpůsobilý právoplatně rozhodovat) zvolil cestu jakési prověrky. Všechny dosavadní členy vyzval, aby si podali žádost o členství, a pokud ji stvrdí složením 250 korun jako vstupním poplatkem, budou za členy považováni. Zčásti se přitom opíral o znění Stanov -- které ovšem až do doby, kdy se ho dalo zneužít, nikdy nebylo uplatňováno. S předstihem dodejme, že touto metodou se časem podařilo zredukovat počet členů Společnosti ze 139 na 45 "správných" členů.

Dalším prahem, který muselo torzo výboru Společnosti překročit, bylo co nejpozdější svolání valné hromady. Podle Stanov k tomu má dojít do 30 dnů poté, co některý člen výboru rezignuje, nebo co o její svolání požádá alespoň čtvrtina členů. Podmínka rezignace byla splněna 17. 2. 2005, ovšem výbor ji "vzal na vědomí" až 1. 3., k požadavku více než třetiny členů pak ani nepřihlédl. Dikci stanov, že valnou hromadu musí svolat do 30 dnů, si vyložil tak, že do té doby musí pouze libovolně stanovit termín jejího konání. Zvolil 4. květen 2005, dobu dostatečně dlouhou k vytvoření těžko napravitelné situace.

Ve snaze čelit záměrné nečinnosti pozůstalých členů výboru Miloslav Tuháček jako naposledy zvolený předseda revizní komise Společnosti spolu se dvěma dřívějšími členy této komise svolal podle čl. 14 odst. 5 stanov mimořádnou valnou hromadu na 19. 4. 2005. Ta svým usnesením zvolila nový výbor Společnosti, doporučila mu odvolat dosavadního šéfredaktora a do 15 dnů vyhlásit na tuto funkci výběrové řízení.

Svolání mimořádné valné hromady byla věnována maximální péče. Ze seznamu 159 členů, který byl opraven o členy zemřelé a ty, kteří po dotazu odmítli v členství pokračovat, bylo písemně pozváno všech 139 členů, z nichž se 84, tedy více než potřebná polovina, na valnou hromadu dostavilo. Celý průběh valné hromady byl podrobně zapsán notářem a doložen všemi potřebnými doklady.

Spornou -- a pro rozhodnutí soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1. zřejmě rozhodující -- byla okolnost, že revizní komise volila Společnosti naposledy v roce 2002 a v dalších letech (pokud byla vůbec povinná každoroční valná hromada svolána) k volbě revizní komise nedošlo. Přitom stanovy Společnosti určují funkční období revizní komise jako jednoroční. Podle názoru soudkyně, obsaženém v odůvodnění rozsudku, členové Společnosti neměli svolávat mimořádnou valnou hromadu, ale měli se obrátit se na soud. Otázka, kdy by se dočkali nápravy, vyžadující zásah co nejrychlejší, nebyla vznesena a tedy ani zodpovězena.

S pečetí krádeže

Otázek, které si soud nepoložil a snad si ani položit nemohl, je celá řada.

Nezabýval se záhadou, ve které Jekyll žaluje Hyda a tak si zajistí, že mu nemá kdo oponovat.

Při obsáhlé citaci ze stanov Společnosti nemělo možná pozornosti soudu ujít, jak ledabyle až svévolně byly tyto stanovy dodržovány, dokud se jejich uplatňování nestalo nástrojem boje o ovládnutí Společnosti.

Soud přehlédl, patrně ani nezkoumal osobitý výklad povinnosti svolat mimořádnou valnou hromadu do třiceti dnů pouze jako závazek určit v této lhůtě termín, kdy se má valná hromada sejít.

Názor předního českého odborníka na spolkové právo, že zvolený orgán je povinen vykonávat svou činnost, dokud není zvolen orgán nový, soud zřejmě neuvážil. Nepoložil si otázku, co je to za obecně prospěšnou společnost, která po tři roky nemá a nepostrádá revizní komisi.

Členové výboru zvoleného na valné hromadě se tedy měli obrátit na soud, vybrat mezi sebou padesát tisíc jako kauci na předběžné opatření. Měli tak učinit poté, co se podoba novin z týdne na týden změnila k horšímu a co byla jedné dubnové noci redakční technika odvezena z Prahy do Brna.

Ano, bylo možné soudit se a někdy, spíš po dlouhém než přiměřeném čase, převzít nazpět noviny oslabené veřejnou ostudou. Redaktoři, kteří odmítli neosvícený absolutismus šéfredaktora, volili jinou cestu: založili nový kulturní týdeník, nazvaný A2, podle své pražské adresy Americká, číslo 2. Proti Literárním novinám v něm nikdy neotiskli ani řádku, svůj "spor" s nimi vedou úsilím o týdeník převážně kulturní, rozhodně kvalitnější a méně politický než byly a jsou LtN.

Pokud je ovšem veřejně ospravedlňován způsob, jak LtN změnily svou tvář a přestěhovaly za šéfredaktorem, nezbývá než říci, že tyto noviny byly čtverácky odcizeny svému zakladateli a majiteli.

Autor byl členem redakční rady Literárních novin

                 
Obsah vydání       25. 4. 2006
25. 4. 2006 Chcete pracovat, ale stát vám nepomůže
25. 4. 2006 ČT zavádějící divadýlko nezruší, protože by to vypadalo, jako že ustupuje Paroubkovi Jan  Čulík
25. 4. 2006 Britská města - všudypřítomné oko Velkého Bratra?
25. 4. 2006 Nejkonvenčnější střední proud Darina  Martykánová
25. 4. 2006 Více žen do politiky!? Anna  Wintrová
25. 4. 2006 ■ ■ ■ Viktorie  Rybáková
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
25. 4. 2006 Nechápou, proč se těch pár evropských studentů pořád ptá: "A proč?" Michael  Kaethler
25. 4. 2006 They can't seem to figure out why the few European students here always ask "Why?" Michael  Kaethler
25. 4. 2006 OSN: V ČR jsou "Sudetské hory" ...
25. 4. 2006 Protest před běloruským velvyslanectvím
25. 4. 2006 Vesmír, člověk - velké neznámé Miroslav  Vejlupek
25. 4. 2006 Odkazy přímo na články jsou v Dánsku legální
25. 4. 2006 Celé tisíce let budou díky munici "spojenců" v Iráku umírat děti na rakovinu - tomu říkám terorismus!
25. 4. 2006 Gulf War Syndrome?
25. 4. 2006 S ochuzeným uranem je to složitější Petr  Wagner
23. 4. 2006 Březen 2006: rekordní návštěvnost stránek Britských listů
25. 4. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. dubna 2006
25. 4. 2006 Vy humanisti! vy bolševici! - Zas tak paradoxní to není...
25. 4. 2006 Za Šáha by se tohle stát nemohlo Zdeněk  Skoba
24. 4. 2006 O Španělsku, Lidových novinách a "Lepší mizernej než žádnej" Alex  Koenigsmark
24. 4. 2006 V Británii nyní půjde v politice o základní svobody
24. 4. 2006 Pohřbeno zaživa Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Pýcha moci Přemysl  Janýr
24. 4. 2006 Ženy jsou na nižším stupni vývoje Štefan  Švec
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
24. 4. 2006 Ty naše volby české... Jakub  Rolčík
24. 4. 2006 Co si to dovolují - brát si naši ropu! Jindřich  Kalous
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Literární noviny RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
18. 4. 2006 Moralisté o korupci Ondřej  Slačálek
29. 9. 2005 Literárky pro starší a pokročilé masochisty Štěpán  Kotrba
21. 7. 2005 Jiří Vančura už nemá nic společného s Literárními novinami   
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
25. 4. 2005 Literární noviny: Vyhrocení situace mimo právní rámec je krajně nešťastné   
25. 4. 2005 Literární noviny: Opravdu nešťastné vyhrocení Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
12. 4. 2005 "Literárky zničili osmašedesátníci" Ivan  Brezina
29. 3. 2005 Ještě jednou k petici na záchranu Literárek   
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
18. 3. 2005 Stačí jedno slovo   
17. 3. 2005 Odmítáme spojování našich zájmů se zájmy Jakuba Patočky   
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?   
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení   
13. 4. 2006 Petr Cibulka odsouzen k podmíněnému trestu za pomluvu Jan  Čulík
13. 4. 2006 Konflikt mezi britskou vládou a britskými soudy   
30. 3. 2006 Hlas srdce a rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
21. 3. 2006 Občanská nauka a hlouposti moudrých Stanislav  Křeček
20. 3. 2006 Bývalá vysoká americká soudkyně varuje, že by v USA mohla vzniknout diktatura   
20. 3. 2006 Americký soudce nařídil Googlu, aby vládě vydal vyhledávací data