16. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
The New Republic
16. 10. 2003
Peter Beinert, šéfredaktor amerického časopisu The New Republic rozeslal čtenářům včera dopis, v němž upozorňuje na kontroverzi, která vznikla, když časopis nedávno publikoval článek svého čelného spolupracovníka, editora Jonathana Chaita, který v něm argumentoval, že nenávist mnoha levičáků vůči Georgi Bushovi má racionální jádro. Doložil v něm, že je Bush omezenec a podvodník.

Chaitův článek začíná: "Nenávidím prezidenta George W. Bushe. Tak. Řekl jsem to." Článek vyvolal ve Spojených státech pozornost, byl široce citován, New York Times a Washington Post o něm publikovaly redakční komentáře, debatovalo se o něm v televizi C-SPAN a Fox News. Beinert podotýká, že je škoda, že nikdo nezaznamenal, že hned vedle tohoto článku publikovala The New Republic jeho kritiku. Co tak podvratného Chait napsal?

Sloupek

Skandální pochybení s ryze koruptivními rysy, kterého se dopustilo vedení Českého rozhlasu - jmenovitě ředitel a hlavní ekonomka - potrestala Rada jako nadřízený orgán pouze dočasným odebráním 5% ze stotisícového platu generálního ředitele. Trestní oznámení nepodala, pochybení "řešila" pouze "kázeňsky". Podivuhodný precedens. Nezdůvodněné a pravděpodobně nezdůvodnitelné operace s bankovním kontem Českého rozhlasu přinesly nezanedbatelný prospěch jedné bance na úkor druhé.

Rada konstatovala ale v té souvislosti správně své přesvědčení, že přijme-li čelný pracovník sdělovacího prostředku veřejné služby od obchodního partnera pozvání nebo jinou hmotnou pozornost takového rozsahu, o jaký šlo v tomto případě, může vzniknout podezření, že se pracovník choval neeticky, a že tudíž jistá škoda, totiž poškození dobré pověsti, ČRo způsobena být mohla. To je jemnocit, který bych čekal u zpovědi a modlil bych se klidně dvě stě zdrávasů, nečekal bych jej ale u dozorčího orgánu instituce, hospodařící s 1,5 miliardou korun koncesionářů - občanů. Zde bych očekával větší odpovědnost členů Rady k veřejnosti, směřující k jednoznačnému výroku, zveřejnění všech okolností případu na zvláštní tiskové konferenci a veřejnou výzvu generálnímu řediteli k odstoupení z funkce - minimálně do doby, než orgány činné v trestním řízení posoudí a případně odsoudí celý případ. Místotoho Rada jednala za zavřenými dveřmi a v rukavičkách, zřejmě ve snaze celou věc ututlat...

Jako by Rada zapomněla, že před nedávnem odmítla v obdobném případě argumentaci Jana Čulíka ve stížnosti vůči nevyjasněným okolnostem výjezdů "komentátora" ČRo 6 Jana Urbana "na dovolenou" do válčícího Iráku. Za čí peníze jel Urban do války, Radu nezajímalo - protože tam jel v době své dovolené. Absurdita této argumentace vyniká svou krátkozrakou hloupostí teprve dnes, kdy na služební cestu na pozvání banky odjela po podepsání kontraktu s novou bankou hlavní ekonomka Českého rozhlasu. Jela přitom na tenisový turnaj - do Jihoafrické republiky... Radě nevadilo, že Urban se po návratu z Iráku vychloubal, že on si může dovolit vynášet soudy o situaci na bojišti, neb tam byl, zatímco Čulíkovy názory jsou irelevantní, neb ke střelnému prachu nečichl... Manipulativní a tendenčně zkreslené komentáře tohoto "novináře", na něž Čulík upozornil Radu ČRo, její členy tehdy nezajímaly. I když poškodily dobrou pověst média veřejné služby vysíláním do étéru daleko více, než tenisový výlet ekonomky za peníze banky. Protože korupcí se nerozumí pouze ekonomická výhoda či zisk předaný tak přímočaře primitivně, jako se stalo v tomto případě, ale i daleko skrytější vlivové působení či informační priority, umožňující psát i v Praze "embedded" zasvěcené komentáře, nepokrytě stranící jedné z válčících stran.

Radu nezajímaly doposud ani námátkové analýzy nevyváženosti jedotlivých pořadů vysílání ČRo 6 zveřejněné v Britských listech, i když se některé dotýkaly pochybení samotné Rady při zadávání, hodnocení a placení "expertizy" CEMES FSV UK.

Inu, která korupce je dovolena bohovi, nemusí být dovolena volovi. Kdo všechno je vůl, by mohli a měli členové Rady ČRo ještě znovu přehodnotit. Jejich výroky totiž vypovídají nejvíce o nich samých. Očistit od oprávněných pochybností by měla nejdříve Rada sebe sama.

16. 10. 2003

Omluva za technické komplikace

Omlouváme se čtenářům za technické komplikace, které provázejí vydání Britských listů v posledních dnech. Přecházíme na nový publikační systém, psaný v jazyce RUBY, a přecházíme na něj tak, abychom nemuseli dělat plánovanou odstávku jaderného zařízení. Systém měníme za plného provozu. Omluvte tedy dočasné komplikace při načítání stránek či občasnou nefunkčnost. Snažíme se o maximum. Případné "bugreporty" zasílejte na adresu webmastera.

Vzhledem k tomu, že komplikace jsou způsobeny "odcházejícím" harddiskem, bude od pátečního odpoledne do konce víkendu provoz Britských listů omezen či na určitou dobu přerušen, aby mohla být provedena výměna hardwaru a oprava databáze.

Děkujeme za pochopení

Update, pátek 21:10 Během zítřka bude server na několik (málo) hodin odstaven a budou vyřešeny přetrvávající problémy s harddiskem. V mezičase byl uveden do plného provozu nový publikační systém, a proto můžete očekávat od zítřka bezproblémový chod. Nový systém využívá pro uložení dat n-ární stromy a nikoliv databázové lineární tabulky, proto již nikdy (nikdy neříkej nikdy, Joe) nenastanou takové "globální" problémy, jako tento týden, kdy padala databáze, http server a nakonec disk....
Děkuji za pochopení,

Dominik Joe Pantůček

16. 10. 2003

Pokoušel jsem se pochopit, co se událo poslední dny a týdny v Palestině, ale nedokázal jsem to. O kolika okupacích jsem už neslyšel a nečetl? Žádná z nich mi však nepřipomíná izraelskou okupaci Gazy a Západního břehu. Způsob, jakým se zachází z lidmi. Mnoho národů trpělo pod nějakým okupantem. Neznám ale případy, kdy by okupant zabíjel děti na cestě do školy, bořil domy obyčejných lidí, kteří se v nich právě zdržovali, nebo nutil ženy pít otrávenou vodu u uzávěru cesty, jak to učinila jedna příslušnice izraelské armády v Khan Younes v Gaze.

16. 10. 2003

Mimořádné zasedání Rady Českého rozhlasu mělo na pořadu pouze jediný bod

Rada ČRo se na svém zasedání dne 8. října 2003 zabývala opakovaně podnětem, který byl Radě doručen elektronickou poštou dne 13.srpna 2003. Podání obvinilo vedení ČRo z porušení zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů o zadávání veřejných zakázek a z korupčního jednání v souvislosti s náhlým přenesením veškerého platebního styku ČRo v ročním objemu kolem 1,5 mld Kč do jednoho bankovního ústavu .

Uplatila banka ing. Hanu Skalovou? Generální ředitel Kasík se "služební" cestou své podřízené na tenisový turnaj do Jihoafrické republiky na pozvání banky souhlasil... Před Radou pak svou odpovědnost zapřít nemohl.

Slaný - městský znak na fasádě Městského úřadu
16. 10. 2003

"Nicméně si dovoluji pochybovat, že měl zákonodárce na mysli pod pojmem "veřejný zájem" použití městského znaku vedle dehonestujících a neobjektivních článků pana Kotrby na Vašem komerčním webu. Podle našeho mínění se jedná o typické zneužití cizího "loga" pro zatraktivnění Vašeho produktu.

S pozdravem

Jaroslav Hložek, místostarosta Slaného

Radní města Slaného se pokoušejí "zprivatizovat" si městský znak a snaží se zabránit, aby jeho miniaturní ikonou uvozovala média reportáže o situaci ve Slaném. Přivlastňovací zájmeno v citaci, použité v titulku je výmluvné... Jinými slovy, nedovolují informovat veřejnost o identifikačním, rozlišujícím znaku města. Argumentují, že "komerční web Britské listy" "zneužívá jejich městský znak" pro "zatraktivnění" svého "produktu".

Je to závažný pokus omezit informační svobodu médií. Symboly územní samosprávy jsou přitom vyňaty z ochrany autorského zákona.

Roberto Pazzi: Konkláve
16. 10. 2003
Roberto Pazzi: Konkláve. Slovart, Bratislava 2003, prel. Mária Štefánková, 211 s., Edícia MM, ISBN 80-7145-723-X

Román súčasného talianskeho spisovateľa Roberta Pazziho (1946) Konkláve v mnohom pripomína "profesijné" či "insiderské" príbehy, ktorých máme v modernej (predovšetkým v americkej) povojnovej literatúre -- najmä na jej nižších a stredných poschodiach, určených pre masového čitateľa -- neúrekom. Na všetkých tých Arthurov Haileyov, Johnov Grishamov či Irvinov D. Yalomov sa Pazzi ponáša nielen tým, že dokonale pozná zákulisie profesionálneho prostredia, o ktorom píše, ale aj v tom, že toto prostredie sa vyznačuje porovnateľnou mierou kozmopolitizmu či nároku na kultúrny univerzalizmus, tak ako v prípade spomínaných autorov -- ako už napovedá názov jeho knihy, pôjde o vysoké katolícke duchovenstvo, ktoré sa navyše zišlo v konkláve, aby zvolilo nového pápeža. Takže po letiskách, hoteloch, automobilkách, bankách, rôznych súkromných firmách a psychologických poradniach obsiahol román vo svojej neuveriteľnej všežravosti ďalšiu oblasť, ktorej atraktívnosť spočíva najmä v tom, že jej mechanizmus je pred zrakmi väčšiny smrteľníkov -- teda čitateľov -- skrytý.

16. 10. 2003

Ministr obrany oznámil (je to ještě ministr obrany "naší vlasti"?), že mladí chlapci už nebudou muset prodělávat vojenský výcvik, že už je nebudeme potřebovat jako vojáky. Všechny televize nám předvedli jak mladí muži vítají tento krok. Už nebudou muset (podle jejich mínění) ztrácet rok na vojně a budou se věnovat kariéře a práci (teda, pokud ji budou mít).

Ale skutečně je nebudeme už potřebovat? Jaké je situace naší země v současnosti? Můžeme zůstat klidní?

16. 10. 2003
Josef Vít klade otázky a uvažuje s vlastenectvím let minulých, s vlastenectvím člověka, který nasazoval život za samostatnou Československou republiku Masaryka a Beneše. Chce se mi dnes říci s latiníkem, že ztratit můžeme pouze své okovy...
16. 10. 2003

Iniciátor dialógu cirkvi s modernou dobou

1881 - 1963

Ak chcel v predminulom storočí talentovaný dedinský chlapec pochádzajúci z chudobnej rodiny získať vyššie vzdelanie, ostávala mu prakticky jediná cesta -- stať sa kňazom.

Túto púť si vybral aj Angelo Giuseppe Roncalli, ktorý sa narodil v roku 1881 v rodine chudobného roľníka neďaleko talianskeho mesta Bergamo. Čoskoro sa prejavili jeho mimoriadne schopnosti. Najprv pôsobil ako vatikánsky diplomat v rôznych krajinách (poslednou bolo povojnové Francúzsko), neskôr sa stal kardinálom a benátskym patriarchom.

16. 10. 2003
Marta M. Hillová

Trnava bude neprehliadnuteľnou regionálnou metropolou. Jej bohaté duchovné, vzdelanostné a kultúrne tradície budú trvalou inšpiráciou pre aktívny, plnohodnotný život obyvateľov a záujem návštevníkov. Mesto bude vynikajúcim prostredím pre úspešné podnikanie, investície a rast a zázemím, v ktorom sa darí talentu.

To je tvrdenie z internetovej stránky mesta spred viac ako dvoch rokov. Vtedy sa zapojilo do programu vlády USA, ktorý mal orgánom miestnej samosprávy priblížiť proces strategického plánovania ekonomického rozvoja, ktorý by mal vytvoriť priaznivé prostredie na prilákanie nových investorov. Zdá sa, že pre Trnavu bola účasť v tomto programe veľmi inšpiratívna.

16. 10. 2003

Prieskum etického vyjadrovania na stránkach tlače

O etike sa veľa hovorí, no príkladov jej uplatňovania nachádzame pomenej. Skôr ju vytláčajú senzácie, fámy či jednoducho články produkované masovo pre čo najväčší počet čitateľov. Má však aj etika svoje miesto v novinách a v stupnici výkonu práce novinára?

Skúsme preto preskúmať žurnalistickú etiku z pohľadu vyjadrovania publicistov. Tento princíp nájdeme v desiatke moderných európskych kódexov novinárskej etiky: "žurnalista rešpektuje dôstojný slovník vo svojej profesionálnej praxi". Ďalšie kódexy hovoria o "miere vkusu" a pod. Všetky poukazujú na jedno: pre žurnalistu-profesionála má byť seriózna lexika samozrejmosťou.

15. 10. 2003

Americký diplomatický konvoj se stal v pásmu Gaza terčem bombového atentátu. Podle amerických zdrojů byly nejméně tři americké bezpečnostní stráže usmrceny a jedna osoba byla zraněna. Podle svědků způsobila explozi buď bomba na silnici anebo mina.

V konvoji byli prý i pracovníci americké rozvědky CIA. K explozi došlo ve středu v 8 hodin ráno světového času (GMT) asi kilometr od hranic pásma Gazy nedaleko hraničního přechodu Erez.

Podrobnosti v angličtině BBC

15. 10. 2003

V celém světě proběhly zprávy o tom, že letošní Nobelovu cenu míru dostala íránská právnička, Shirin Ebadi, hájící v této muslimské diktatuře lidská práva. Tisknou se o ní četné články. V České republice nevychází nic. Přinášíme základní informace o tom, kdo je tato žena.

15. 10. 2003
V americké politice probíhá tichá revoluce. Až skončí, legitimitu voleb bude mít plně pod kontrolou několik velkých -- prorepublikánských počítačových korporací. Přežije v USA demokracie? Na to se ptal 14. října deník Independent.
15. 10. 2003
Vtip celé dnešní situace spočívá v neobyčejně zvláštním a obtížně uchopitelném rozložení argumentů. Spor se nevede v jedné rovině argumentace, ale napříč mezi různými myšlenkovými přístupy: mezi konformitou k ideji Evropy a důkazy o nefungování dílčích opatření. Euroskeptikové na jsou zaměřeni konkrétní fakta, kdežto eurooptimisté na ideje.
9. 10. 2003

Kdyby Britským listům věnoval každý čtenář pouhou korunu denně, mohl by si časopis např. financovat právníka a analyzovat - v zájmu čtenářů - kauzy, jimž se v současnosti nemůže věnovat. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. ZDE

Vážená redakce a pane Čulíku,

vzal jsem si k srdci Vaši výzvu a posílám Vám příspěvek ve výši jedné koruny na den, tj. 365,25 Kč (přibližná délka astronomického roku). Doufám, že to zatím bude stačit a že se přidají i ostatní čtenáři...

S pozdravem,

Jindra Vavruška

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

1. 10. 2003

Finanční příspěvek na provoz Britských listů vás nic nemusí stát - Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

V září 2003 obdrželo Občanské sdružení Britské listy od čtenářských sponzorů celkem 10 600.00 Kč. Zůstatek na našem účtu je ke dni 1. 10. 2003 minus 18.24 Kč. Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Kdyby Britským listům věnoval každý čtenář pouhou korunu denně, mohl by si časopis např. financovat právníka a analyzovat kauzy, jimž se v současnosti nemůže věnovat.

Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. V současnosti především postupně hradíme účetní firmě výdaje za vypracování finančních zpráv za léta 2001 a 2002. Financujeme také přípravu vydání nového výboru z Britských listů, Jak Češi bojují, který vyjde před Vánoci.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 Miera vkusu v slovenských denníkoch Slávka  Gregušová
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"   
16. 10. 2003 Rafah Today   
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
15. 10. 2003 Tichá americká revoluce -- přežije v USA demokracie?   
14. 10. 2003 Riziko nákazy virem HIV Tomáš  Linhart
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Karel Hoffmann odsouzen za podvracení socialistického zřízení Jan  Paul

Nobelova cena míru RSS 2.0      Historie >
15. 10. 2003 Začal sa dialóg medzi kultúrami Barbora  Černušáková
15. 10. 2003 Shirin Ebadi - íránská právnička, která dostala Nobelovu cenu míru   

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2003 Městský úřad Slaný jako provozovatel fóra k "nulové toleranci" internetovou diskuzi ukončil Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 Proč odešli Červeňákovi? Báli se Romů František  Roček
9. 10. 2003 Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? Martin  Muránsky
8. 10. 2003 Slaný: "nulová tolerance" se mění v krutou šikanu Štěpán  Kotrba
7. 10. 2003 Kde domov můj Hana  Kožúriková
3. 10. 2003 Slaný: Vystěhujte se sami, my vás jenom kasírujeme Štěpán  Kotrba
2. 10. 2003 Slaný: Šikana neúspěšná, městští strážníci nepodstoupili konfrontaci Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Slaný: Další kolo šikany rodiny Horvátových - vystěhování - má proběhnout ve středu Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Právo ve Slaném: porušení zásad slušné žurnalistiky Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Pozor, Kotrbo: protestovat proti Fidelovi je také veřejná služba Fabiano  Golgo
14. 10. 2003 Člověk v tísni: Měli by reportéři BBC také jít demonstrovat před vyslanectví Vatikánu? Jan  Čulík
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Pawlowski: Respekt je ovlivněn jedním politickým směrem   
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu   
9. 9. 2003 Veřejná služba vůči národnostním menšinám - mediální ticho a nikomu to nevadí Štěpán  Kotrba
8. 9. 2003 Česká média: Když rozhovor nepolemizuje s tvrzeními Štěpán  Kotrba

Člověk v tísni RSS 2.0      Historie >
15. 10. 2003 Půjdete demonstrovat také proti americkému porušování lidských práv, Fabiano Golgo a Lidé v tísni?   
14. 10. 2003 Pozor, Kotrbo: protestovat proti Fidelovi je také veřejná služba Fabiano  Golgo
14. 10. 2003 Člověk v tísni: Měli by reportéři BBC také jít demonstrovat před vyslanectví Vatikánu? Jan  Čulík
14. 10. 2003 Čečensko: chaotický boj vrahů a zločinců o moc   
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"   
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
15. 9. 2003 Paní Chalupové: Ta myšlenka vypadá hezky, ale.. Pavel  Urban

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   
15. 10. 2003 Poker ajatolláhov a Saddámovi teroristi   
6. 10. 2003 Zdá se, že je to vážné: Sílí kritika proti Bushovi a Blairovi kvůli válce v Iráku Jan  Čulík
6. 10. 2003 Bývalý britský ministr zahraničí:
"Blair před válkou věděl, že Irák nemá ZHN"
  
2. 10. 2003 USA zaplatily Čalabímu milion dolarů za výzvědné informace, které nebyly k ničemu   
30. 9. 2003 Bílý dům prý neprozradil jméno agentky CIA   
26. 9. 2003 Vlna chaosu   
25. 9. 2003 Európska škodoradosť? Martin  Muránsky
24. 9. 2003 Bagdád odňal akreditaci dvěma arabským televizním stanicím   
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
3. 10. 2003 Bývalý britský diplomat: Výzvědné informace jsou nespolehlivé   
3. 10. 2003 Vyšetřování smrti dr. Kellyho vedlo k vzrůstu autority BBC v Evropě   
26. 9. 2003 BBC vyjádřila "lítost" nad Gilliganovou reportáží   
26. 9. 2003 Případ Kelly: Britský ministr obrany je "lhář a pokrytec"   
25. 9. 2003 Případ Kelly: BBC měla Gilliganovu reportáž připravenou bezchybně   
23. 9. 2003 Alastair Campbell: zveřejněním Kellyho jména "se octne Gilligan v průseru"   
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"   
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku   
19. 9. 2003 Murdochův tisk zaútočil na reportéra Gilligana poté, co novinář přiznal chyby   
15. 9. 2003 Blair se prý rozhodl zaútočit na Irák už na jaře 2002   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
2. 10. 2003 Eliška Jaroslav  Hutka
23. 9. 2003 Smrt sbližuje, v lidském popelu není rozdíl
80 let od narození Ladislava Fukse
Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
17. 9. 2003 Vynikající Hrabal v Českých Budějovicích - lidi z Prahy to neznali Jan  Čulík
17. 9. 2003 Hrabal je v Budějovicích dobrý, ale město chce omezovat divadlům dotace   
17. 9. 2003 Veb Járy Cimrmana na doméně AT   
28. 8. 2003 Nové číslo Textů   
11. 7. 2003 Jungmannovy Hudlice 230 let od narození slavného rodáka Jaroslava  Čajová
7. 7. 2003 Prague Spring - Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí Petr  Fiala
27. 6. 2003 Wow, Viewegh! Petr  Fiala