22. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2003

Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení

Skoro mi připadá, že politické napětí okolo ekonomické reformy je uměle vyvolaný jev, aby byla překryta věc mnohem zásadnějšího rázu. ČR totiž byla přesvědčena svými partnery, že je nutné silově zasáhnout v Iráku, protože ten neplní své závazky. Ptejme se spolu: Jak lze nazvat myšlení, které nemá žádnou paměť? Jak lze nazvat jednání, které ze spletité směsi souvislostí vybírá vždy jen to, co se právě hodí bez ohledu na poctivost či pravdu?

Pomalu jsem si zvykl na to, že politikové o věcech pouze umně mluví. Ale to, že v naší zemi neexistují skutečné elity, které by upozorňovaly na nebezpečný stav veřejného života mě velmi zaráží. Kde jsou výborní novináři, filosofové či jiné skutečné elity národa, kteří by jasně řekli: Pozor, pravda se vytrácí -- takto přece ne!

Kam mohu dnes emigrovat?

Snad každý poctivý člověk, kdo měl charakter a před rokem 1989 se aktivně zasazoval o možnost slušné a poctivé existence, tedy o známý "život v pravdě", se časem dostal na nějaký vhodný seznam (např. Charta 77) a mohl požádat na Západě o politický azyl. Bylo možné (byť těžké a problematické) vyměnit místo pobytu ve špatné zemi, za místo lepší. Kam ale emigrovat dnes?

Černá a bílá před rokem 1989

Zvykli jsme si na přehlednost, až příliš jsme si zjednodušili výklad světa. Marx, Lenin, Stalin, Gottwald, Mao a Castro jsou špatní, Západ je dobrý. Zřejmě si nyní budeme muset pomalu zvykat na to, že oba politické bloky - východní i západní -- byly (jsou) dvě dvojčata, dva rivalové sobě podobní více, než jsme si doposud byli schopni uvědomit. Jako by mohl být Východ pouze špatný a Západ pouze dobrý.

Češi se nechávají vést - zvláštní úloha Václava Havla

Není zvykem kritizovat nekritizovatelné, ale nemohu jinak. Nedivím se bývalému prezidentovi V. Havlovi, že podporuje USA. Před rokem 1989 to byla stanice Svobodná Evropa financovaná kongresem USA, která našeho nejslavnějšího disidenta podporovala a tak mu pomáhala v době, kdy si "národ" stavěl své chaty, zatímco on byl "za nás" ve vězení. Ale V. Havla jsme podporovali i my, prostí občané. Vzpomínám si, na veřejné (!) amatérské představení jedné jeho hry v dnešní budově Telecomu u školy Fr. Stupky v Olomouci pro dvě školní třídy, bylo to někdy na jaře 1989, tedy ještě před Listopadem 1989. (Dokonce jsem ji nějakým nedopatřením osobně uváděl, přestože jsem tehdy měl těsně před státnicemi...) Všechno prošlo, pokud vím, nikoho nezavřeli. Obdivuji dnes učitele, kteří své žáky na představení dovedli.

Ale jak smýšlet o Václavu Havlovi dnes, když stále stojí dál a dál pevně a vytrvale po boku »vlády« USA? Velmi se obávám s každým dalším čestným vyznamenáním, které V. Havel jako na běžícím pásu dostává, že se nám bude stále více vzdalovat a ten směr, kterým náš největší žijící Čech (?!) ukáže, budeme ihned následovat.

Jak měřit politiku?

Společnost (a tedy i politický život v ní) může fungovat jedině tehdy, existuje-li možnost výměny špatného za lepší. Aby to bylo možné, musíme mít možnost naše čelné osobnosti nějak posuzovat. Pokud bychom měli v čele země takové politiky, kteří -- nějakým dobrým a vhodným způsobem změřeno -- podávají nejefektivnější výkon, vedlo by se nám (a celému světu) mnohem lépe. Na fakt, že k politice především patří dovedná rétorika a prazvláštní "umění" NIC PODSTATNÉHO NESDĚLIT, jsem již upozorňoval. Myslím, že jedině tlak veřejnosti na naše zástupce -- placené z našich daní -- může něco změnit. Je dobré stále nutit odpovědné politiky k jasným postojům a především dokázat ve své mysli udržet dlouhodobé vědomí souvislostí, tedy historickou paměť. Ano, právě paměť je velmi důležitá.

Lež nebo chyba vlády je důvodem k jejímu odvolání

V Anglii významná část veřejnosti hlasitě upozorňuje na chybu své vlády, ale nejen to, též velmi rázně žádá její odvolání. V ČR se nic takového neděje. A přitom i ČR je součástí útočné koalice, PROTOŽE V IRÁKU JSOU ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ. Je nutné přesně zaznamenávat stanoviska odpovědných představitelů výkonné vládní moci, aby bylo možné za čas ukázat, zda měli pravdu, či se ve svém úsudku mýlili. Podaří-li se nám politiky, kteří se v důležitých věcech pletou, postupně vyměňovat za moudřejší, bude to výborné. Nepodaří-li se však médiím společně přimět ve vhodný okamžik odpovědné politiky k jasnému názoru, nebudeme je moci později za jejich CHYBY odvolat.

Stane-li se chyba, je třeba ji napravit

Představte si následující situaci. Lupič, který vykradl byt, se brání argumentem, že ve spíži se zbytečně svítilo a tak musel jít zhasnout. Jistě, lidské životy v Iráku nejsou světlo ve spíži, ale právě o ty by nám mělo jít především. Je nutné podpořit mezinárodní úsilí o okamžité předání země do moci nové irácké vlády. Jinak se i naše země začne velmi podobat nenáviděným okupantům z roku 1968. A to bychom přece nechtěli - nebo ano? Jsme schopni vyměnit své vlastní zištné ekonomické zájmy za práva jiného národa? Nad odpovědí však zbytečně nepřemýšlejme: Obyčejní lidé ano, zainteresované hospodářské kruhy nikoliv.

Jak můžeme pomoci?

Ptejme se tedy jasně: Jak může ČR dnes přispět k nejrychlejšímu předání moci do rukou nové irácké vlády? Jistě především tak, že bez vytáčení a lží pojmenuje co nejpřesněji současnou situaci. Nemyslím, že by ministerstvo zahraničí bylo v této otázce úspěšné či alespoň aktivní.

ČR byla zatažena do války -- stále JSME ve válce

Zatímco lze právem vyčítat skutečné německé inteligenci, že mezi velkou hospodářskou krizí (1929-1933) a 2. sv. válkou naprosto selhala - včetně jinak geniálního filosofa Heideggera* - české inteligenci dnes zřejmě nic podobného vyčítat nemůžeme. Zdá se totiž, jakoby ani ČR v žádném sporu a tedy ani válce s Irákem nebyla. Nebo snad někde vidíte válku?

Svého času jsem se osobně velmi zasazoval o umístění české polní vojenské nemocnice v Iráku, což se později stalo. Před několika dny jsem se dozvěděl, že asi 50 českých vojáků (nebo jim raději budeme říkat policisté?), kteří mají chránit lékaře, běžně VOJENSKY patrolují v Basře. Jde právě o tyto drobné symboly spolupráce. Jistě chceme právě takto udržet postoj, že jsme skutečně součástí téže aktivní koalice -- spolu s USA, Anglií, Austrálií a Polskem. Opravdu je nutné místo skutečné pomoci lidem zaplétat se s nadějemi na hospodářské výhody a vzít si na svá bedra i velkou část mezinárodní odpovědnosti za přepadení Iráku? Opravdu chceme vyměnit svůj ekonomický blahobyt za práva jiné země?

Je nutné si přesně a jasně uvědomit, že vyslání našich vojáků (nebo policistů) do cizí země JE buď válka nebo okupace, je lhostejné, jak to nazveme. Připomeňme si znovu, PROČ jsme se této akce zúčastnili (viz příloha).

Je třeba vyměnit ministra zahraničí ČR

Na základě současných faktů, tedy těch informací, které máme dnes k dispozici, je zjevné, že jednostranná orientace ČR na politiku vlády USA a vlády Anglie se jeví jako velice problematická. Podezření, že v Iráku západní koalici nejde v PRVÉ ŘADĚ o lidská práva, ale o ekonomické zájmy, se nevyvrátilo. Pokud nevyvodí ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda z této nové situace poučení, měla by česká veřejnost požadovat jeho odvolání. -- Bude, nebo nebude česká veřejnost požadovat jeho odvolání?

Stanovisko Ministerstva zahraničí ČR

From: Michal Rusek
To: info@mzv.cz
Sent: Saturday, January 25, 2003 2:38 AM
Subject: Žádost o informace

Přeji pěkný den

Dovolte mi, abych jako občan ČR tímto vyjádřil hluboké znepokojení nad nedostatkem oficiálních stanovisek a postojů důležitých autorit politického života - především ministerstva zahraničí - v souvislosti s eskalací napětí v oblasti Iráku. Žádám tímto vládu ČR, aby neprodleně a důkladně informovala své občany o všech skutečnostech, které má k dispozici.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení.

Michal Rusek

Samotišky 25. ledna 2003

V Praze dne 3. 1. 2003
Č.j.: 100000/176-2003-OVI

Vážený pane,

oddělení veřejných informací Ministerstva zahraničních věcí k Vašemu dotazu sděluje.

Stanovisko ČR vůči irácké krizi je dlouhodobě konzistentní a je založeno na požadavku bezpodmínečného splnění podmínek příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN Irákem, tj. zejména likvidace jeho arzenálu zbraní hromadného ničení.

ČR se za tímto účelem rozhodla připojit se ke koalici zemí připravených v případě, že Irák odmítne splnit své závazky, donutit ho k tomu silou. Nasazení české protichemické jednotky je ovšem vázáno na souhlas Rady bezpečnosti s touto akcí, resp. pro případ, že by Irák použil zbraní hromadného ničení.

Pokud jde o aktuální vývoj událostí okolo irácké krize, ty jsou v dostatečné míře pokrývány domácími i světovými médii a MZV v tomto ohledu nemá k dispozici žádné zásadně odlišné veřejně přístupné informace.

Se srdečným pozdravem

PhDr. Marie Hamplová
vedoucí oddělení veřejných informací


Poznámka autora: samozřejmě dopis je odeslán nikoliv 3. 1, ale 3. 2. 2003 -- chyba ministerstva


HEIDEGGER [hajdegr] MARTIN, * 26. 9. 1889, | 26. 5. 1976, německý filozof; jeden z nejvýznamnějších představitelů moderní ontologie.

Zpočátku působil na univerzitě v Marburgu, poté na freiburské univerzitě, kde byl v roce 1933 zvolen rektorem (krátce členem NSDAP); záhy odešel do ústraní. Ovlivněn Husserlovou fenomenologií, na jejímž základě vypracoval zcela samostatnou filozofii bytí.

Usiloval o "překonání zapomenutosti bytí" v západní filozofii, které se projevilo ztotožněním bytí a jsoucna; cestou k novému pojetí bytí je "fundamentální ontologie", vypracovaná v díle Bytí a čas. Má-li být ontologie možná, musí se napřed ujistit o tom, že bytí je někde zpřístupněno; tento přístup k bytí je dán ve způsobu bytí lidské existence (označené jako "Dasein", pobyt). Dasein ví o svém bytí a jde mu o toto bytí samo, protože má schopnost vztahovat se ke své smrti, k možnosti svého konce, tedy ke své konečnosti. V rámci analýzy existence podal popis základních momentů struktury lidského způsobu bytí, tzv. existenciálií, na něž navázal existencialismus. Svůj raný projekt ontologie však nezavršil a zhruba od 30. let se soustředil na vztah bytí a nicoty (Co je metafyzika ?) a na originální pojetí pravdy (viz též alétheia) jako neskrytosti (O bytnosti pravdy). Za východisko otázky smyslu bytí již nepovažoval výlučně lidskou existenci, nýbrž bytí chápal jako význačně dějinné; čas je myšlen jako rozměr dějinně se odhalující pravdy bytí a člověk ve svém vztahu ke světu je chápán jako ten, kdo je schopen tuto pravdu vyslovovat. Heideggerova filozofie se vyznačuje působivým, i když obtížně přeložitelným jazykem a hlubokou, často až básnickou spekulací (zejména v pozdním díle). Další díla: Věc, Co je filosofie, Nietzsche.

Zdroj: Diderot 2002
                 
Obsah vydání       22. 9. 2003
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita
22. 9. 2003 Kábulský knihkupec chce žalovat norskou reportérku
22. 9. 2003 Infantilní poslankyně vyučovala předsedu vlády způsobům Josef  Trnka
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?
22. 9. 2003 Jak Strana Zelených svlékla starou kůži Pavel  Pečínka
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
22. 9. 2003 Konec nudy v Brně Čestmír  Kopecký
22. 9. 2003 Jednoduché účtovníctvo -- daňová bomba pre podnikateľov Andrej  Sablič
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu
22. 9. 2003 "Odstraňte Špidlův apartheid"
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 100 let "panspermie"
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek
22. 9. 2003 Krajina na rázcestí
22. 9. 2003 Kurdi: jazýček na váhach mieru
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"   
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku   
19. 9. 2003 Murdochův tisk zaútočil na reportéra Gilligana poté, co novinář přiznal chyby   
18. 9. 2003 Odporný článek Vandany Shivy   
15. 9. 2003 Blair se prý rozhodl zaútočit na Irák už na jaře 2002   
12. 9. 2003 Iráčané podle průzkumu veřejného mínění nedůvěřují Americe   
9. 9. 2003 Bude irácká ropa za eura nebo za dolary? Štěpán  Kotrba
9. 9. 2003 Meacher "urazil oběti z 11. září"   
9. 9. 2003 Zdrojem antiamerikanismu je závist   
8. 9. 2003 Bush požádal Kongres o dalších 87 miliard dolarů na Irák   
6. 9. 2003 Michael Meacher: "Americká vláda předem věděla o útoku z 11. září"   
6. 9. 2003 Meacher: "USA zneužily 11. září k prosazování politiky světové nadvlády"   
5. 9. 2003 USA a Velká Británie by měly předat Irák OSN Mojmír  Babáček
3. 9. 2003 Náboženství je duševní choroba