10. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 10. 2003

Proč odešli Červeňákovi? Báli se Romů

Poznámka JČ v Britském listoví 17. září nabádala: Zajímavé by bylo zjistit, co bylo původní motivací rozhodnutí rodiny Červeňákových odstěhovat se na Slovensko. Vrtoch? Špatné podmínky? Zastrašování či nesporný rasismus, který v ČR existuje? Neinformovaná představa, že na Slovensku to bude lepší? Snaha vytáhnout při tom z nepřátelského Městského úřadu alespoň nějaké peníze? Třeba se to už všechno nedá zjistit...?

Protože jsem mluvil s Čeveňákovci v den jejich stěhování z Ústí nad Labem do země zaslíbené jánošíkovské, mohu uvést motivy, o kterých Červeňákovci v ten hovořili.

Prostě chtěli pryč

Margita Červeňáková v den stěhování (únor 1993) sdělovacím prostředkům řekla to, co bylo již dříve uvedeno v záznamu o žádosti Červeňákových sepsané na městské policii, a co říkala také další z rodiny Červeňákovců, Maria Horváthová:

"...Maria Horváthová přijela před třemi lety za svou matkou ze Slovenska a netušila, že pobyt její rodiny v Ústí n. L. bude strastiplný. Koupili od Ondreje Gaži byt za 3 500 Kč a byli už tenkrát vystěhováni, protože byt byl prodán rodině načerno. Protože neměla rodina kde bydlet, byt jim byl nakonec přidělen. Jiní Romové jim nadávali do 'domorodců', báli se údajně poslední dobou vyjít na ulici. Syn Dušan byl údajně zabit (podle jiné verze se jednalo o otravu plynem), dcera Marcela byla prý zabita černými pasáky na Teplicku... Vzhledem k tomu, že se bojí zdejších Romů, raději odjede. Přesnou představu o tom, kde bude rodina po návratu bydlet a pracovat, nemá.

Jak už jsem v jiném příspěvku uvedl, v ten den dva pracovníci zajištění městskou částí Ústí nad Labem 1 - město přistavili ráno pro stěhování nákladní avii. Při stěhování členům rodiny pomáhali také někteří z přítomných městských policistů. Nábytek a zavazadla byly po zaevidování odvezeny nákladním vozem na nádraží Ústí nad Labem - západ a zde byl majetek rodiny překládán do nákladního vagónu. Práce to byla pro novináře celkem nudná, protože se jednalo jenom i vystěhování několika bytů. Zpestřil jsem si proto dopoledne výletem na nádraží. Když jsem z Předlic přijel na nádraží Ústí nad Labem - západ, pomohl jsem tam při překládání několika kusů omšelého nábytku z nákladního vozu do vagónu. I zde vládla pohoda. Zvláště pro děti byla přítomnost novinářů a strážníků zpestřením dne.

Večer odjeli rychlíkem na Slovensko. Pokud Červeňáci dnes tvrdí, že byli vyhnáni, vědomě mluví nepravdu. K velké radosti některých aktivistických duší...

Recyklace touhy

Zajímavé na příběhu Červeňákových je, že původní úmysl -- cesta na Slovensko -- zůstal i nadále pro Gejzu a Margitu Červeňákovi magnetem.

Na odboru sociálních věcí ústeckého magistrátu mají zápis pořízený 13. 9. 1999 v němž je uvedeno:

Dnešního dne 13. 9. 1999 se na odbor sociálních věcí MmÚ dostavil pan Gejza Červeňák, bytem B. Lounského 106/5, ÚL a žádá o finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s vystěhováním jeho a níže uvedených osob na Slovensko: (vyjmenovány celkem čtyři osoby včetně původních žadatelů Červeňáková Margita a Červeňák Gejza)

Prohlašuje, že žádost je projevem jeho svobodné vůle a nebyl ze strany pracovníků odboru sociálních věcí MnÚ činěn žádný nátlak.

(Následuje podpis G. Červeňáka a tří dalších osob.)

Tato situace nepostrádala prvky černého humoru. Po té, co od roku 1993 se Červeňákovi, za pomoci advokátky, soudí s městem a neustále město obviňují z porušování lidských práv, které nikdy neporušilo, staří Červeňákovi, podobně jako v roce 1993, přicházejí na magistrát požádat o zaplacení cesty na Slovensko. Prostě, jako by se nic nestalo. Jako by neobviňovali po kladném vyřízení předchozí žádosti před soudem město z vyhánění rodiny na Slovensko. Kdybych neviděl na vlastní oči dokumenty s tím spojené a nemluvil s očitými svědky, myslel bych si, že se jedná o nějaký patafyzický projekt pana Járy Cimrmana...

"Červeňákovým jsem vyřizovala občanství a to nejméně osmi či deseti lidem, dnes si již nevzpomínám kolik jich bylo v letech 1993 nebo 1994. A nakonec jsem jim napsala i dopisy slovenské vládě. Staří Červeňákovi psali předsedovi vlády Dzurindovi, že by se chtěli vrátit na stará kolena zpět do své rodné obce Chminianské Jakubovany, jestli by jim nemohl pomoci. Na obsah dopisu, který jsem poslala Gejzovi Červeňákovi si již dobře nevzpomínám, ale podobnou žádost podala později i Mária Červeňáková. Vladimír Horák, zástupce ředitele kanceláře předsedy vlády ČR před několika dny, 10. května 2000 Márii odpověděl v obyčejném dopise ofrankovaným osmi slovenskými korunami, že předseda vlády Mikuláš Dzurinda je mimořádně pracovně zaneprázdněný, ale s obsahem žádosti se seznámil a postoupil žádost Migračnímu úřadu Ministerstva vnitra SR. Starému panu Červeňákovi jsem sjednala během dubna, a nakonec i v květnu, několik termínů odstěhování, které si ale musela rodina zaplatit. Nakonec, bylo to 4. května, přišel a řekl, že nákladní auto na stěhování nechce, protože je moc drahé. Od té doby jsem s ním již nejednala," vzpomínala sociální pracovnice magistrátu Francová, která má na starosti mj. oblast Předlic a vyřizovala manželům Červeňákovým různou korespondenci a nakonec i stěhování na Slovensko.

G. Červeňák přišel 23. června 2000 za správcem městských nemovitostí Tommi -- sever. Měl v úmyslu předat svůj byt, který opouštěl, dceři Evě Olešnaníkové. Byl v tom ale problém, protože na byty jednak byly seznamy čekatelů a kromě toho jeho dcera měla přidělený byt, ale hrozila ji soudní výpověď pro neplacení nájemného. Jediné co mohl G. Červeňák udělat bylo odevzdat byt zpět správci, což na místě učinil.

O den později, v pátek 24. června, přišel opět za správcem městských nemovitostí, že by chtěl byt zpět, protože se na Slovensko nepostěhuje. Nemá totiž na zaplacení dvou odeslaných vagónů. Jeho příbuzný Josef Červeňák v Prešově údajně měl zaplatit 3300 Kč zálohu, ale celkové náklady dosáhly 106 000 slovenských korun. Protože neměl na zaplacení, uvedl údajně G. Červeňák, že rozhodl, ať věci co jsou ve vagónech vyhodí či spálí a on zůstane v Ústí n. L.

V pátek 24. 6. provedla pracovnice Tommi -- sever prohlídku domu v Beneše Lounského č. 5, aby zkontrolovala stav a upozornila obyvatele, že bude přistaven kontejner, do kterého měli obyvatelé domu vynosit zbytek odpadu.

Při kontrole hovořila pracovnice správce domu s manželi Červeňákovými. Situace v pátek 25. 6. byla již úplně jiná než den předtím. Manželé Červeňákovi se již stěhovat nechtěli.

Margita Červeňáková tvrdila, že ve skutečnosti se vůbec nechtěli stěhovat, pouze poslali věci vagónem svým příbuzným: "Vždyť víte, že byly na Slovensku záplavy. Tak jsme sbírali pro ně nábytek."

Přitom byt 1 + 1 byl prázdný. Manželé byli připraveni k odchodu. V pokoji byl jen odmontovaný lustr, o stěnu opřené kolo a složená jakási konstrukce. V kuchyni byly dvě válendy či palandy a v koutě u dveří kolem 15 až 20 rozměrných látkových tašek užívaných trhovci a pytlů srovnaných na sobě ve dvou až třech vrstvách u stěny. To podporovalo původní tvrzení Červeňákových, že se stěhují na Slovensko, jak řekl G. Červeňák pracovníkům magistrátu a pracovnici firmy Tommi -- sever. Stěhování Červeňákových na Slovensko se již podruhé změnilo v absurditu.

Vzhledem k nastalé situaci Gejza Červeňák uvažoval požádat o navrácení dekretu na byt. Nakonec zmizel -- údajně odjel na Slovensko, byt byl prázdný, pracovníci Tommi-sever v průběhu července nevěděli nic ani o pobytu jeho manželky Margity Červeňákové.

O předání bytu byla firmou Tommi-sever spravena obvodní radnice dopisem ze dne 22. 6. 2000:

Úřad městského obvodu
pí. Mária Zajíčková -- ved. odboru SOM
Velká hradební 8 A
401 18 Ústí nad Labem

Věc: Podání informace mandantovi na vědomí -- B. Lounského 106/5 -- nájemník pan Gejza Červeňák

K výše uvedené události sdělujeme následující informaci:

Dne 21. 6. 2000 se dostavil na naši správu byt. fondu TOMMI-SEVER, s.r.o. p. Gejza Červeňák (...) s dcerou Olešnaníkovou Evou ve věci přechodu nájmu na svou dceru, protože se bude stěhovat do Slovenské republiky.

Jeho dcera Olešnaníková Eva má trvalý pobyt dle OP na adrese B. Lounského 106/5, ale nájemní smlouva zní na adresu Řeháčkova 15. Dle jejich sdělení jim pí Zajíčková slíbila při osobním jednání, že se dcera Olešnaníková Eva má nastěhovat do bytu č. 4, ul. B. Lounského 106/5, Ústí nad Labem. Dle telefonického ověření s pí Zajíčkovou toto tvrzení není pravda, protože pí. Zajíčková nikdy s pí Olešnaníkovou osobně nemluvila. Po této telefonické konzultaci s pí Zajíčkovou jsme vysvětlili p. Červeňákovi, že své dceři nemůže přenechat byt bez souhlasu ÚMO Ústí nad Labem.

Protože p. Červeňák, dle jeho sdělení, nábytek a své zařízení z bytu již v měsíci květnu 2000 odeslal železniční přepravou do SR a byt je dle jeho sdělení prázdný, rozhodl se dobrovolně podepsat zde na TOMMI - SEVER, s.r.o. předávací protokol o předání bytu. Žádal nás o fyzické předání bytu a klíčů dne 22. června 2000 tj. druhý den po podepsání předávací protokolu. Toto odůvodnil tím, že by rád ještě noc z 21. 6. na 22. 6. 2000 přespal v bytě, protože má 22. 6. 2000 soudní přelíčení, na které se chce dostavit. Po soudním přelíčení již odjíždí do Slovenské republiky.

Druhý den tj. 22. 6. 2000 se p. Červeňák v 8.00 hodin dostavil na naši správu s tím, že si vše rozmyslel, a že se stěhovat nebude, protože chtěl, aby do bytu B. Lounského 106/5 b.č. 4 byla nastěhována jeho dcera Olešnaníková Eva, neboť se bude starat o svou matku.

Toto p. Červeňák odůvodnil tvrzením, že dcera musí bydlet v jeho bytě, neboť na její byt v ul. Řeháčkova 15 je žaloba na vyklizení z důvodu vysokého zadlužení (neplacení nájemného). Technik provozu pí Kopsová se dohodla s p. Červeňákem, že 22.6.2000 provede fyzickou kontrolu bytu č. 4, B. Lounského 106/5 ve 12.30 hodin a fyzické předání bytu č. 4.

Fyzická kontrola v bytě: druhý den 22.6.2000 ve 12.30 hodin zjištěno:

- jedna místnost vystěhována -- prázdná

- druhá místnost 2 postele a několik naplněných pytlů, tašek a dalších předmětů připravených k vystěhování, byt již nezabydlen

I v den fyz. kontroly znovu žádali manželé Červeňákovi o souhlas k nastěhování své dcery Olešnaníkové Evy do tohoto bytu.

Pozn.: z výše uvedeného je patrné, že p. Červeňák opravdu odjede do SR a byt č. 4 B. Lounského 106/5 předá k užívání své dceři Olešnaníkové Evě.

Podáváme Vám tuto informaci na vědomí a jsme s pozdravem

Hedvika Ostrovská

ředitelka

Gejza a Margita odjeli až později a jejich dcera k 31. 8. 2001 byt vrátila zpět městu.

Co dodat k červeňákovským tvrzením o údajném vyhánění z Ústí nad Labem? Červeňákovi sami opakovaně potvrdili, že jejich prioritní touhou je odjet z Ústí zpět na Slovensko. Pozoruhodné je, že po prvním případu, kdy využili toho, že město na jejich žádost jim pomohlo s odstěhováním, a oni město zažalovali za vyhánění, si podali žádost znovu!

                 
Obsah vydání       10. 10. 2003
10. 10. 2003 Slaný: Past sklapla, začíná válka paragrafů Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 Vatikán: "Nepoužívejte prezervativy, nechrání před AIDS"
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
10. 10. 2003 Olomouc debate on the European Union: The Czech fears are groundless Martin  Myant
10. 10. 2003 Tvrdost, která se nám nevyplatí Jan  Čulík
9. 10. 2003 Slaný: Ranní ptáče dál doskáče - a taky dřív chcípne... Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 Cesta k světovému nepořádku
10. 10. 2003 Proč odešli Červeňákovi? Báli se Romů František  Roček
10. 10. 2003 ČVUT v pátek navštíví Klaus
10. 10. 2003 Proč zaostáváme za Evropou, do které vstupujeme Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 OSN a Světová banka kritizovaly Bushovy finanční plány pro Irák
10. 10. 2003 Rumsfeld uražen jmenováním Ricové
9. 10. 2003 Vzestup a pád českého kapitalismu Růžena  Vintrová
9. 10. 2003 Americké televizní zpravodajství je "příliš levicové"
9. 10. 2003 Neschopní podnikatelé dovedně využívají své zaměstnance Michal  Rusek
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2003 Proč odešli Červeňákovi? Báli se Romů František  Roček
9. 10. 2003 Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? Martin  Muránsky
8. 10. 2003 Slaný: "nulová tolerance" se mění v krutou šikanu Štěpán  Kotrba
7. 10. 2003 Kde domov můj Hana  Kožúriková
3. 10. 2003 Slaný: Vystěhujte se sami, my vás jenom kasírujeme Štěpán  Kotrba
2. 10. 2003 Slaný: Šikana neúspěšná, městští strážníci nepodstoupili konfrontaci Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Slaný: Další kolo šikany rodiny Horvátových - vystěhování - má proběhnout ve středu Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Právo ve Slaném: porušení zásad slušné žurnalistiky Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Kovbojský stát Kladno Vojtěch  Polák
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Kladno: Nad územní samosprávou je pouze Bůh a zákon   
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !   
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba

Rasismus RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2003 Proč odešli Červeňákovi? Báli se Romů František  Roček
9. 10. 2003 Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? Martin  Muránsky
7. 10. 2003 Kde domov můj Hana  Kožúriková
2. 10. 2003 "Bílí" jsou (v ČR) diskriminováni   
30. 9. 2003 Proč odešli Červeňákovi? Báli se Romů František  Roček
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše   
17. 9. 2003 Legenda je alternativní biologickou zbraní František  Roček
10. 9. 2003 O bezradnosti při četbě slané nulové spravedlnosti František  Roček
9. 9. 2003 Co udělat pro Romy: je to složitější problém, než jako to vidí pánové Kotrba a Polák Ondřej  Čapek
5. 9. 2003 Slaný jako příklad "pravicové" diktatury bezohledných a silných Štěpán  Kotrba
26. 8. 2003 ČR v OSN: Do knihoven byly rozdány knihy proti rasismu   
26. 8. 2003 O svobodě projevu v Německu: Já přece nejsem antisemita Markéta  Brousková
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová
15. 7. 2003 Nová kniha o české ultrapravici Ondřej  Slačálek
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba