25. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Slaný - Mexiko
25. 9. 2003

Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ?

porovnání dvou přístupů k sociálně obtížně adaptovatelným skupinám obyvatel

Sociální politika by neměla být asociální. A to ani v případech, kdy si starostové umí represi "odůvodnit". Budování ohrazených a městskými strážníky hlídaných objektů pro "sociálně obtížně přizpůsobivé" občany se ale dostalo naráz do módy. Starostové několika měst si vzali Slaný za vzor. Starosta Mostu se nechal slyšet, že by nejraději své "neplatiče" vystěhoval na jedno místo - prý pouze shodou náhod pojmenované symbolicky jako "Tábor 7". Uvedla to MfD na základě informací regionálního týdeníku.

Při bližším ohledání se ale ukázalo, že informace se na pravdě nezakládá. Pouze bývalý ředitel MUS a sám primátor jsou zřejmě zaujati koncepcí svého stranického soudruha, starosty Slaného Rubíka (ODS). V Mostě ale naštěstí není jednobarevná radnice v režii zvlčilé ODS či všehoschopná většinová pravicová koalice, ale velká koalice, která je přitom velmi křehká. A tak platí ujištění místostarostky pro finanční záležitosti Mostu, že i když město na své neplatiče doplácí, o "obecním koncentráčku" se se starostou vážně bavit nikdo nebude. Říká se tomu politická neprůchodnost a předvídavost. Anebo možná i obava, že stát by mohl zareagovat stejně represivně a Mostu odejmout mnohé příspěvky za státního rozpočtu, přesunout mnohé investice a ztěžovat život mnoha podnikatelům jen tím, že by vyhlásil svůj vlastní "program nulové tolerance". Sílu na to stát má.

Most odnikud nikam, anebo přeci jen někam?

Tábor 7 se má nalézat v Komořanech. Ti, kteří obdrží soudní výkon rozhodnutí o vystěhování, by tak skončili pravděpodobně v několika "jednoduše a prostě zařízených pavilónech, které budou oploceny a budou mít svého vrátného". Jasné stanovisko, zda se bude jednat o společný projekt města Mostu, Litvínova a bytového družstva Krušnohor, zatím sice nepadlo, ale město Most se záměrem koupě tábora počítá," vysvětlil primátor města Mostu Vladimír Bártl. "Již před časem, když jsme hovořili o revitalizaci Chanova, upozorňovali jsme, že tato čtvrť nemusí být poslední štací pro neplatiče," připomněl starosta. Podle něj Most velmi vítá záměr Mostecké uhelné společnosti pavilony "tábora 7" městu odprodat. "Pro město je prvořadým a nejdůležitějším úkolem tábor odkoupit levně, což bychom chápali jako možnou podporu Mostecké uhelné společnosti tomuto regionu," uvedl Vladimír Bártl s tím, že již před časem MUSka městu odprodej nabízela. "Počítáme s tím, že bychom tento areál koupili už v příštím roce," konstatoval. Se starostou Litvínova Karlem Zdražilem se chystá primátor založit společnou firmu, která by "tábor 7" spravovala. "Je nutné, aby zde vládl jistý řád a situace se nevyhrotila podobně jako v případě ubytovny pro nepřizpůsobivé občany v Chanově, kde jsme na absenci pevného režimu a určitého dohledu vrátného doplatili," upozornil dále primátor Bártl. Areál "tábora 7" se skládá z několika bloků, přičemž městům Most a Litvínov by podle vyjádření primátora stačily bohatě dva bloky. "Oprava osmi pavilónů nepředstavuje žádnou nákladnou investici, tři jsou už upraveny a v pořádku. Ve špatném stavu jsou pouhé dva," řekl primátor. Jeden pavilón skýtá kapacitu pro dvaceti lidí.

Informace zjistil místní týdeník Homér, který současně napsal, že na městský hospic - zařízení pro nevyléčitelně nemocné - zatím nejsou peníze. Zařízení by přitom fungovalo jako spádové pro Ústecký kraj. "Hospic jako takový doprovází nevyléčitelně nemocného až do konce jeho života, aby nebyl sám a aby byla tišena jeho bolest. Podstatné je zkvalitnit zbytek života. Jsme psychickou a sociální pomocí a potřeba komplexního pracoviště je naléhavá. Klienti stále přibývají a pro nás je to mnohem náročnější, než kdybychom zařízením disponovali," vysvětlila týdeníku Homér jednatelka společnosti Hospic v Mostě, o.p.c. Blanka Števicová s tím, že by v takovém případě dokázali uspokojit více klientů a zájemců o hospicovou péči. "Jednali jsme společně s primátorem o dokončení změny územního rozhodnutí i stavebního rozhodnutí. Chceme se spojit s ostatními městy a společně oslovit velké investory. Chystáme se také oslovit mostecké poslance, aby nám pomohli prosadit jednorázové dílčí dotace, protože celkovou částku najednou určitě nezískáme," uvedla Blanka Števicová s tím, že zatím Hospic funguje jen díky sponzorským příspěvkům a především díky značné podpoře Úřadu práce v Mostě.

Jak je vidět, v komunální politice jde občas o priority. Na něco se peníze najdou a na něco ne... A to je politika.

Primátor města Mostu je ing. Vladimír BÁRTL (ODS, 23.79% hlasů, 11 mandátů) první náměstek primátora je je mgr. Pavel WEISS (Sdružení nezávislých, 10.72% hlasů, 5 mandátů) , náměstkyněmi primátora jsou Ing. Eva ŠMEJKALOVÁ (ČSSD, 14.26% hlasů, 7 mandátů) a JUDr. Hana JENÍČKOVÁ (ODS). V opozici zůstal vítězná strana - KSČM se 28.04% hlasů a 14 mandáty. Koalice zde má převahu jednoho hlasu.

Pravda je podle místostarostky Mostu Šmejkalové, zodpovědné v Radě za finanční záležitosti, taková, že "Radou města žádný takový záměr, daný na papír neprocházel a kdyby procházel, v prezentované podobě by přijat nebyl". Pouze pan starosta se zřejmě zasnil při rozhovoru s novináři místního týdeníku, a nechal se svým snem unést. Alespoň víme, o čem starosta přemýšlí po večerech... nebo že by ODS plánovala k mimořádným volbám, na něž nemá sílu, koordinovaný komunální program "Koncentráček do každého městečka" ?

Sociální situace v Mostě přitom není vůbec růžová. To ví každý. Chanov je pojem. Město bylo výstavní síní budovatelů socialismu, černookých a od mouru černých horníků. Kdo je víc než my? Rubeme zlato..., říkali haviři ještě na jaře 1989. V zimě už věděli, že světu dělnická třída nevládne, a tím méně v Mostě. V současné době je ve městě 68 090 obyvatel, "pracujících" je však pouze 28 948 z nich. V produktivním věku je ale 45 611 osob.

Informace Britským listům poskytl Jiří Bureš, vedoucí odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví. Uchazečů o práci, evidovaných na úřadu práce je 8070 ... Obyvatel se nejvyšším základním vzděláním včetně neukončeného je 27,3 % - 15335 osob. Z toho žen je 9578. Z nich je ekonomicky aktivních pouze 3053, mužů pak ještě méně - 2581. Vyučených bez maturity je 10 663, čili dalších 19%. Střední odborné vzdělání bez maturity má 10750 lidí, což je dalších 19,1%. Bez jakéhokoliv vzdělání je 370 lidí - 0,7%. Matek samoživitelek je 2059, z toho 852 se děma a více dětmi. Co z toho vyplývá? Že sociální odbor radnice je skoro větší, než v Praze... A ještě je to málo. Celkem třicetsedm tisíc lidí - 54,6% je v té sociálně nejrizkovější skupině. Volných míst pro nekvalifikované pravovníky bylo v roce 2002 na úřadě práce evidováno 5009, pro provozní pracovníky ve službách pak 2308. Neúplných rodin s dětmi je 3300 z celkového počtu 30716 domácností, vícegeneračních domácností pak 198.

Tolik suchá čísla statutárního města Most...

Sociální práce města se však neomezuje pouze na statistiky. Příprava na povolání, prevence, poradenství při volbě povolání, rekvalifikační programy pro nezaměstanou mládež se základním vzděláním, příprava osob se zájem být podnikateli, dokonce i program na tvorbu domovnických pracovních míst, podpora obtížně umístnitelných uchazečů na trhu práce, fiananční podpora rekvalifikací, programy pro občany se změněnou pracovní schopností. Aktivní snaha ranice potlačit maximální měrou sociálně i kriminálně neudržitelnou situaci i na tak obtížném místě, jakým je nechvalně známé sídliště Chanov. Ale začínat se musí u malých dětí - přímo v Chanově, v rodinách. Ne trestat, perzekuovat, ale trpělivou terénní prací a spoluprací se třemi romskými sdruženími, romským koordinátorem, školou, a dalšími zainteresovanými. V Mostě se přitom stane za rok 3189 trestných činů, z toho vloupání 528, krádeží věcí ve vozidlech 451 krádeží vozidel 171, loupží 85, vraždy pouze 4. Údaje jsou za rok 2002. Recidivisté spáchali z oněch tří tisíc pouze 782, děti do 15 let 59, maldiství 150 trestných činů. Městská policie řešila v témže období 2408 přestupků za porušování veřejného pořádku a 4807 dopravních přestupků.

Vyjádřeno čísly, jen sídliště Chanov dnes žije ve valné většině z prostředků města. Z 1635 oficiálních obyvatel je zaměstnáno pouze dvě stě. Dětí do 15 let je z toho 597, mladistvých 212, v produktivním věku 787. Náklady města na údržbu bytů, zajištění tepla, vody a elektřiny (vše financováno městem) činí více než osmnáct milionů korun, výnos z nájemného je podle místostarostky pouze 2,5 milionu. A obec platí ročně 14 milionů, protože ví, že vystěhovat neplatiče z Chanova nemůže. A ani nechce. Není ostatně kam. Situace by se pouze ztížila jinde, nápad trestných činů by rapidně vzrostl, celý Most by se stal ghetem.

V Mostě pobírá sociální příplatek 3961 osob ve výši 5141676 Kč za rok 2003, příspěvek na bydlení 4194 osob v hodnotě 3 438 405 Kč za rok 2003, úhradu potřeb dítěte 37 osob ve výši 144 526 Kč za rok 2003. Rodičovský příspěvek za rok 2003 činí 4 784 535 Kč pro 1875 osob. Přídavků na děti je vypláceno 13 347, z toho 6 264 v příjmové kategorii do výše životního minima. Celkem město na dávkách vyplatilo v loňském roce 22 milionů.

Město nevydává bombastické prohlášení, ale pracuje. Pracuje pro své občany. Nedělá rozdíly. Pracuje i pro "příživníky" - pro ty, kteří z různých mnohdy velmi specifických důvodů pracovat nemohou, nechtějí či neumějí se zařadit do společnosti tak, aby vyhověli tomu, co společnost požaduje za standardní, odpovědný občanský přístup. Protože i ti neodpovědní jsou lidé.

Vyhodit je jen tak na ulici nelze a město cítí svou odpovědnost, i když se trpělivě snaží omezovat počet neplatičů a komfort jejich bydlení "na účet města" snižovat, jak to jen jde. Zákony přitom ale nepřekračuje, ombudsman se jimi zabývat nemusí...

Slzy jsou Slaný a zkušenosti hořké

Královské město Slaný bude bohatým a rostoucím rezidenčním městem v zázemí hlavního města Prahy ...

To to je citace z volebního programu ODS ve Slaném, na jehož základě tato strana vyhrála volby a sestavila koalici. V témže programu o několik řádek dál se ale už tehdy pravilo:

... městem provozovanou ubytovnu (tzv. Mexiko) plánujeme v nejbližším období celkově přeměnit a vytvořit zde v jedné části lepší ubytovnu a v druhé azylový dům pro matky s dětmi. Pro účely poskytnutí nezbytného přístřeší pro neplatiče nájemného a špatně přizpůsobivé občany vybudujeme tzv. N-centrum mimo hlavní zástavbu a komunikace ve Slaném. V N-centru zřídíme detašované pracoviště městské policie.

ODS také chce vyjednávat se státem, aby se jím provozovaný Domov důchodců na Hlaváčkově náměstí zrekonstruoval a přetvořil na Domov důchodců s hospitalizační částí. ODS tvrdí:

Připravíme vše k tomu, aby se k Domovu s pečovatelskou službou (tzv. Penzion) mohl co nejdříve přistavět další trakt provozovaný v režimu klasického Domova důchodců.

Další část programu ODS už také předjímá "program nulové tolerance", resp. jeho druhou část:

Naším současným úkolem ale bude, aby Slaný nespadlo do vládou připravené pasti enormního zvyšování úřednických míst a ochromení volných investičních prostředků města z důvodu exponenciálního nárůstu tzv. nutných výdajů na byrokracii. Bude to velmi těžké. ...

JE to velmi těžké, protože stát se umí a bude muset bránit. I proti představitelům města, kteří se domnívají, že na území, které dostali k správě, budou platit jiné zákony a jiná nařízení, než všude jinde. I když je nutno říci, že státu někdy trvá jeho procitnutí déle, než by někteří občané čekali a potřebovali.

                 
Obsah vydání       25. 9. 2003
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
25. 9. 2003 Zemřel Hugo Young, "dlouholetý obránce pravdy a slušnosti"
25. 9. 2003 Musím večeřet s ďáblem
25. 9. 2003 Británie v otroctví
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Případ Kelly: BBC měla Gilliganovu reportáž připravenou bezchybně
25. 9. 2003 Případ Kelly: Předseda Rady BBC se energicky postavil za svou organizaci
24. 9. 2003 MFD jako hlas Pentagonu? Jan  Čulík
24. 9. 2003 Bagdád odňal akreditaci dvěma arabským televizním stanicím
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Microsoft kvůli spamu a pedofilům uzavře některá diskusní fóra
25. 9. 2003 Uzavření diskusních fór Microsoftu je "nezodpovědné a bezohledné"
25. 9. 2003 Európska škodoradosť? Martin  Muránsky
25. 9. 2003 Čile -- prípad pre celý svet
25. 9. 2003 Kdo brzdí emigraci Kubánců?
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
24. 9. 2003 Ještě jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění? Fabiano  Golgo
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
25. 9. 2003 Musím večeřet s ďáblem   
25. 9. 2003 Británie v otroctví   
25. 9. 2003 Zemřel Hugo Young, "dlouholetý obránce pravdy a slušnosti"   
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
24. 9. 2003 Ještě jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění? Fabiano  Golgo
24. 9. 2003 MFD jako hlas Pentagonu? Jan  Čulík
24. 9. 2003 Bagdád odňal akreditaci dvěma arabským televizním stanicím   
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !   
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
23. 9. 2003 Smrt sbližuje, v lidském popelu není rozdíl
80 let od narození Ladislava Fukse
Štěpán  Kotrba

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Kovbojský stát Kladno Vojtěch  Polák
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Kladno: Nad územní samosprávou je pouze Bůh a zákon   
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !   
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv   
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
17. 9. 2003 Slaný: v úterý k exekuci nedošlo, matka se vzepřela nátlaku Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slaný: namísto smírného řešení "koncentrák" Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slánský starosta: Je to tak prosté... Ivo  Rubík