1. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 8. 2008

Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu

V pátek promítali v jednom z přidružených programů Letní filmové školy snímek Tenkrát, dlouhý, skoro deset let starý dokumentární film Roberta Sedláčka z r . 1999, jímž se pokusil na prostoru téměř dvou hodin zmapovat události od cca 17. listopadu 1989 až do volby Václava Havla prezidentem Československé republiky. Byl to dosud snad nejférovější film o československé demokratické revoluci z r. 1989, jaký kdy vytvořili čeští filmoví tvůrci. Z velké části se skládal z mozaiky verbálních svědectví účastníků demokratické revoluce, nikoliv však tentokrát pouze jejich vítězů, ale i poražených. Takže kromě různých martinů mejstříků či petrů pithartů a václavů havlů jsme ve filmu viděli a slyšeli i názory Miloše Jakeše, Oskara Krejčího (někdejšího poradce komunistického premiéra Adamce a vysokého činitele Stb) a Miroslava Štěpána. Právě svědectví těchto někdejších vysokých činitelů komunistického režimu bylo nesmírně cenné, protože prostřednictvím jejich výpovědí se film aspoň pokusil proniknout do myšlení a mentality rozkládajícího se komunistického režimu.

Přesto však, aspoň tak v první polovině, film ve snaze o analytický pohled selhal a prezentoval především jen vnější formu jevů. Množství času věnoval přípravě studentů na demonstraci dne 17. listopadu i jejímu vnějšímu, vizuálnímu průběhu. I když ve své druhé části se film upřímně snažil o proniknutí do podstaty jevů, byl v tomto smyslu nakonec selháním. Jediné, co se potvrdilo, bylo, že jak "disidenty", tak "komunistické papaláše" příchod pádu komunismu v Československu překvapil. Ani jedna strana na pád komunismu nebyla připravena, avšak disidenti kolem Václava Havla zareagovali nesmírně operativně, a s podporou studentů vytvořili absolutně efektivní divadelní představení, v jejichž důsledku se jim podařilo bez krveprolití převzít moc. Velmi důležitou roli při přípravě těchto "divadelních" politických akcí na veřejných shromážděních i jinde sehrál právě Václav Havel, který jako divadelník měl obrovský talent jak věci usměrňovat, organizovat a manipulovat. Ve filmu Havel přiznává, že ho těšilo, že mohl tahat za nitky v zákulisí a ovlivňovat, kdo se má dostat do jaké politické funkce. "Jsem daleko raději kingmaker než king."

Převzetí moci disidentům snadnila jim to naprostá neefektivita a rozloženost komunistického vedení a zřejmě především tolerance a blahovůle Stb a armády. Generál Alois Lorenc ve filmu svědčí: "V posledních týdnech režimu byly mé kroky naprosto pragmatické, vůbec jsem se neuchyloval k ideologii." Zajímavé je, jak ve filmu svědčili disidenti, že přestože byli léta sledováni komunistickou policií, vedení komunistické strany o nich při jednáních nevědělo naprosto nic, nerozumělo jejich mentalitě, nechápalo, co chtějí, a disidenti zase vůbec nerozuměli komunistickým papalášům. Byly to dvě diametrálně odlišné kultury.

Představitelé dosavadního politického režimu se vzdali naprosto bez boje. Ve filmu to řekl jeden ze svědků: "Hovoří se o tom, že to byla sametová revoluce. Ale to je proto, že se Stb rozhodla zachovat se sametově." Jenže posléze disidentům ukradl revoluci Václav Klaus, jehož role je v tomto filmu, pojednávajícím o událostech pouze do konce prosince 1989, naprosto podružná. Je zjevné, že Klaus posléze prokázal daleko lepší schopnosti zmanipulovat společnost ve svůj prospěch -- začátkem devadesátých let mu už Havel nemohl konkurovat.

Ze zpětného pohledu je nesmírně zajímavé, jak celému filmovému projektu chyběl mezinárodní kontext. Ten nechápali ani jednotliví čeští svědci, ani na straně vítězů, ani na straně poražených. Průběh demokratické revoluce r. 1989 chápali jako čistě domácí, československou záležitost, ale bylo zjevné, že nikdo z nich dlouho nevěděl, co se vlastně děje a proč se komunistický režim začal rozkládat.

Určitým klíčem se k tomu v jedné chvíli krátkodobého prozření ve filmu stala krátká sekvence. Poté, co se komunističtí šéfové státu demonstrujícím pražským studentům a disidentům pořád snažili dokazovat, že demonstrací není třeba a že jsou pro "přechod k demokratizaci" škodlivé, objevila se ve filmu krátká sekvence z Československé televize z Moskvy, kde tehdejší Gorbačovův mluvčí Gerasimov (v té odbě velmi známý v západních médiích, hčasto tam pozoruhodně žoviálně - velmi dobrou angličtinou - komentoval mezinárodní politiku), lakonicky odpověděl na otázku českého zpravodaje: "To, co se dnes v Praze děje, to je právě ta demokratizace, ke které dochází i ve všech ostatních středoevropských zemích." Bylo z toho zjevné, jak je kontext a porozumění věcem mimo Československu úplně jiný: Gerasimov dobře chápal, že to, k čemu v Československu od 17. listopadu 1989 začalo docházet, je důsledkem už delší dobu probíhajících hlubinných mezinárodních politických procesů.

Konec konců, režim v Československu se začínal rozpadat až poté, co začátkem listopadu padla berlínská zeď. Komunismus ve střední Evropě už ztratil svou sílu a revoluce v Československu od 17. listopadu nemusela bojovat proti ničemu. Ač byl Sedláčkův film neobvykle férový, tuto mezinárodní, nejdůležitější dimenzi proměn koncem roku 1989 úplně pominul. Zajímavě se film věnoval i vývoji událostí od doby kdy Michael Kocáb navrhl, aby se prezidentem Československa stal Václav Havel. Občanské fórum posléze rozvinulo nesmírně intenzivní propagandistickou (ve filmu se pravilo "informační") kampaň, aby byl Havel prezidentem skutečně zvolen. Zajímavé jsou v tomto kontextu ve filmu výroky jednak samotného Václava Havla, který na kameru tvrdí, že vůbec nechtěl být prezidentem, pak názor Olgy Havlové, která byla proti tomu, aby se Havel stal prezidentem, "protože ví, že se mu prezidentský úřad začne šíleně líbit". Ve filmu vystupuje také kněz-disident Václav Malý, který těsně poté, co Havel ve filmu tvrdí, že se prezidentem stát nechce, konstatuje něco v tomto smyslu: "Mám Václava nesmírně rád, a proto musím říci, že vím, že se prezidentem strašně moc stát chce."

Férovost přístupu, kdy je prostor dáván oběma stranám konfliktu (komunistickému vedení i disidentům), je trochu narušen v závěrečné části filmu, kde se hovoří o tom, jak byl při přípravě kandidatury Václava Havla na prezidentský úřad Občanskému fóru obrovskou překážkou Alexander Dubček, který na prezidentský úřad aspiroval a který byl ve veřejnosti nesmírně populární. V této části filmu dostávají slovo nejrůznější Havlovi stoupenci, kteří výřečně líčí, jak strašlivým a nemožným kandidátem by býval Alexander Dubček, jaká to byla trapná a hloupá osoba. Ve filmu však nedostane naproti tomu slovo jediný stoupenec Alexandra Dubčeka (Dubček sám byl už tou dobou mrtvý) a film zamlčí, že Václav Havel s Dubčekem tehdy uzavřel dohodu, že Havel bude Dubčeka prosazovat do prezidentské funkce na krátkodobé období prosinec 1989 -- červen 1990 a Dubček podpoří Havlovu kandidaturu na dobu poté. Havel Dubčekovi podporu slíbil, ale svůj slib porušil, Dubček ho dodržel. Havel a Občanské fórum si totiž zřejmě řekli, že co je doma, to se počítá, a chtěli, aby byl Havel československým prezidentem od samého počátku. Tohle všechno v Sedláčkově filmu bohužel chybí, otázkou je proč.

Navzdory těmto nedostatkům je Sedláčkovo Tenkrát I. zajímavým příspěvkem k analýze moderní československé historie, přestože, nebo právě proto, že žádné kořeny původu demokratické revoluce v Československu v roce 1989 neodhaluje. Na velmi rozsáhlém prostoru (skoro dvě hodiny stopáže působí ke konci už trochu nudně) ukazuje, že v Československu se r. 1989 rozpadl jeden politický režim a vznikly zárodky režimu nového. Nikdo dodneška vlastně neví proč a jak k tomu došlo.

                 
Obsah vydání       1. 8. 2008
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
1. 8. 2008 Nepatřičné úvahy nad reprízou dokumentárního filmu Vládneme, nerušit! Josef  Brož
1. 8. 2008 Bedekr opoziční smlouvy Josef  Brož
2. 8. 2008 USA do roku 2000 "chránily Karadžiče před stíháním"
1. 8. 2008 Cesta do Ameriky tam a zase zpátky - ale jen pro někoho
3. 8. 2008 Rusko chce hrať aj obilnou kartou
1. 8. 2008 Stratfor: Co znamená nová americko-izraelská dohoda o X-band radaru? Karel  Dolejší
2. 8. 2008 Krávy zpochybňují hrdinství Hana  Tomšů
2. 8. 2008 Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu Jan  Čulík
2. 8. 2008 Jak dnes prezentovat politický útlak za stalinismu Jan  Čulík
2. 8. 2008 Výrok dne: Letíte do USA? Nejnebezpečnější kontraband obsahuje váš počítač
2. 8. 2008 Ovčáček, Brezina, Potůček, Šafr a PR minulost, přítomnost a budoucnost novinářstva Štěpán  Kotrba
2. 8. 2008 Chybí Úmluva o právech učitelů a povinnostech žáků a jejich rodičů Štěpán  Kotrba
1. 8. 2008 Čurdová: Jakubková je snad opravdu zelená...?!? Anna  Čurdová
1. 8. 2008 Laserové zbraně: paprsky smrti ve službách velmocí Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
1. 8. 2008 O kontrarozvědce v armádě Petr  Wagner
1. 8. 2008 Ať mluví každý za sebe František  Řezáč
1. 8. 2008 Kuba: Ruský vicepremiér a bývalý šéf FSB na návštěvě
1. 8. 2008 Ach, zapomněl jsem Angelo  Ambrogini (Poliziano)
1. 8. 2008 Podporují nekriticky Britské listy svrženého šéfa LFŠ Jiřího Králíka? Jan  Čulík
1. 8. 2008 Izrael chce americký XBR radar Stanislav  Kaucký
2. 8. 2008 Italská radikální levice na rozcestí Jiří  Hudeček
31. 7. 2008 Veit Helmer: Naděje pro inteligentní filmové diváky Hana  Tomšů
31. 7. 2008 Nejste ve svazcích vojenské kontrarozvědky? Tak to nejste v dobré společnosti Štěpán  Kotrba
31. 7. 2008 Taková doba nebyla Jan  Čulík
31. 7. 2008 Michael  Marčák
30. 7. 2008 Jiří Králík: Nechci vyvolávat konflikty Jiří  Králík
31. 7. 2008 Záchrana ekonomiky: Lekce správného věštění Wenzel  Lischka
31. 7. 2008 Boží mlýny melou pomalu a někdy vůbec ne Miloslav  Štěrba
31. 7. 2008 Michael  Marčák
31. 7. 2008 WTO: konec jednání o liberalizaci (už opět) v nedohlednu Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2008 Bjorn Lomborg: Jak nejefektivněji investovat 10 miliard dolarů
30. 7. 2008 Sociální organizace vyhlásily generální stávku na Den lidských práv
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Občan Havel: Kouteckého nasládlá propaganda, kterou měla naštěstí rozum odmítnout i Česká televize Jan  Čulík
30. 7. 2008 Organizační diletantismus na letošní LFŠ Jan  Čulík
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
30. 7. 2008 Opojné Jahodové víno Jan  Čulík
30. 7. 2008 Rozhovory o liberalizaci světového obchodu se rozložily
30. 7. 2008 Kdo platil novinářům výlet do Ameriky, aneb Dobrý den, prapore hvězd a pruhů Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Armádní hygienik je v úzkých, oblbuje laickou veřejnost Jakub  Rolčík
30. 7. 2008 Sláva, náš syn nekrade už doma Sandra  Wain
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Ostudy pytel -- komediální drobnička Michal  Kuklík
30. 7. 2008 Stanovisko k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech" Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
2. 8. 2008 Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu Jan  Čulík
2. 8. 2008 Jak dnes prezentovat politický útlak za stalinismu Jan  Čulík
2. 8. 2008 Krávy zpochybňují hrdinství Hana  Tomšů
1. 8. 2008 Podporují nekriticky Britské listy svrženého šéfa LFŠ Jiřího Králíka? Jan  Čulík
31. 7. 2008 Veit Helmer: Naděje pro inteligentní filmové diváky Hana  Tomšů
30. 7. 2008 Opojné Jahodové víno Jan  Čulík
30. 7. 2008 Organizační diletantismus na letošní LFŠ Jan  Čulík
30. 7. 2008 Jiří Králík: Nechci vyvolávat konflikty Jiří  Králík
30. 7. 2008 Z ohledu na "neutuchající zájem" obnovujeme prodej akreditací   
30. 7. 2008 Občan Havel: Kouteckého nasládlá propaganda, kterou měla naštěstí rozum odmítnout i Česká televize Jan  Čulík
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek

Český film RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2008 Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu Jan  Čulík
2. 8. 2008 Jak dnes prezentovat politický útlak za stalinismu Jan  Čulík
30. 7. 2008 Občan Havel: Kouteckého nasládlá propaganda, kterou měla naštěstí rozum odmítnout i Česká televize Jan  Čulík
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík
8. 7. 2008 Hřebejkův Medvídek: dobře napsaný, zábavný scénář bez hlubšího záběru Jan  Čulík
7. 7. 2008 Smutek paní Šnajderové -- neuvěřitelná esence trapnosti Jan  Čulík
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
6. 7. 2008 Jakubiskova Bathory: Typický "euroentertainment" Jan  Čulík
17. 6. 2008 Vzpomínkový optimismus Jan  Čulík
11. 4. 2008 Pražské jaro 1968 v českém postkomunistickém filmu Jan  Čulík

17. listopad RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2008 Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu Jan  Čulík
27. 6. 2008 Lidsky i intelektuálně nepřijatelná frazeologie vůči mravnímu zrcadlu aneb "Dejte šaškům rolničky!" Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
2. 2. 2007 Samozvaní samosoudci - jeden z největších úspěchů StB Václav  Havel
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
14. 12. 2006 Mýtus, který skončil už dávno Bořivoj  Horský
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech   
17. 11. 2006 Za nekrology Pavel  Kopecký
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
16. 11. 2006 Jaká byla role agenta Zifčáka?   
5. 10. 2006 Barevný podzim 1989 Pavel  Pečínka
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý