31. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 7. 2008

Boží mlýny melou pomalu a někdy vůbec ne

Po „sametové revoluci“ a jepičím životě OF, jsem dodnes členem jedné tzv. demokratické strany. Důvodů k odchodu z členských řad jsem měl nespočet, a další vývoj nevěští nic pozitivního. Vždy jsem se ospravedlňoval úvahou, že v minulosti jsme do toho nemohli mluvit, a teď bych měl rezignovat na příležitost ovlivnit dění ve své zemi? Přece se nemůže vrátit doba, kdy jsem byl občanem druhé kategorie a denně uvažoval o emigraci.

Těžko si nestraník představí, k jakému zaplevelení politické scény došlo u nás díky mafiánům všeho ražení, nestráví-li jistou dobu v tomto zasmrádlém pařeništi. Na druhou stranu se musím omluvit těm, kteří se dopouštějí všemožných faulů na cestě k moci, vlivu a penězům a přitom se nelísají do přízně voličů, protože od samého počátku své politické angažovanosti směřují k těmto cílům. Ví, co musí podstoupit a vůbec se toho neštítí.

Kromě ideologických straníků (komunisté a lidovci) zde soupeří dvě seskupení, která se zaštiťují povinností sloužit občanům k obecnému prospěchu. Protože se střídají u kormidla, měli bychom se jim věnovat, nechceme-li se stát černými pasažéry na vlastní lodi. Takto inspirován, nicméně v duchu naivního učitele, zvyklého na primitivní metody učení a učení se, jsem chtěl napravit zjištěné mezery ve „znalostech“ svých stranických soudruhů.

Až do té doby jsem žil v přesvědčení, že demokracii nemohou prospět lidé zatížení totalitou bez patřičného morálního kreditu. A tak jsem na okresní konferenci v roce 1998 oslovil přítomné otevřeným dopisem jednomu předsedovi místní organizace s návrhem, aby opustil naše řady a rezignoval na svoji funkci. Jako podklad pro svůj návrh jsem předložil text článku tohoto pána, který v 80. letech zveřejnily naše okresní noviny. Přitom to nebyl žádný naivka, ale z dnešního pohledu silně ctižádostivý uchazeč o patřičný post. Cituji z jeho článku:

„Znalostmi podprůměrná maturantka se nezajímala o mezinárodní politické dění, problematika boje za mír a mírová úloha SSSR jí byly stejně cizí jako imperialistická politika USA. Dokonce ve vyučovacích hodinách se odmítala k této problematice vyjádřit. Přesto její komplexní hodnocení pro studium učitelského oboru na vysoké škole bylo kladné....K jakým názorům, angažovanosti a hodnotám vychovává děti, raději nemyslit, zvláště když ani její morální vlastnosti nejsou nejlepší a je příkladem typu lidí, kteří se ze všeho snaží vždy vytěžit co nejvíce pro sebe...Komplexní hodnocení každého žáka a studenta, jeho studijních a morálních vlastností, mimoškolní činnosti a angažovanosti i rodinného prostředí, nezaložené jen na několika dojmech jednoho člověka, ale musí být hodnocením vlastně celé široké veřejnosti. Proto se na něm musí podílet nejen pedagogové, ale také orgány MNV v místě bydliště, pracoviště rodičů, politické a zájmové organizace...“

A nyní moje naivní výzva: Vážený pane, v roce 1984 jste jako učitel s titulem doktora filosofie přispěl svým článkem k neblahé praxi postihování mladých lidí za jejich politické smýšlení. Děti těžce platily za „neangažovanost“ rodičů a za náboženské přesvědčení nemožností studovat. Proto vás v zájmu naší strany žádám o rezignaci. Ve Vaší pedagogické činnosti Vám, jako bývalý učitel, přeji hodně úspěchů.

Po deseti letech od této konference sděluji, že můj bývalý kolega dál vykonává funkci předsedy místní organizace v jedné moravské obci, a počet členů jeho MO se za tu dobu zvýšil z 5 na 6. Moje demokratická strana si však vzala poučení „pedagoga“ k srdci a od té doby jsem už ani jednou nebyl nominován na okresní konferenci.

                 
Obsah vydání       31. 7. 2008
1. 8. 2008 Laserové zbraně: paprsky smrti ve službách velmocí Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
31. 7. 2008 Veit Helmer: Naděje pro inteligentní filmové diváky Hana  Tomšů
31. 7. 2008 Bjorn Lomborg: Jak nejefektivněji investovat 10 miliard dolarů
1. 8. 2008 Izrael chce americký XBR radar Stanislav  Kaucký
31. 7. 2008 WTO: konec jednání o liberalizaci (už opět) v nedohlednu Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2008 Čurdová: Jakubková je snad opravdu zelená...?!? Anna  Čurdová
31. 7. 2008 Nejste ve svazcích vojenské kontrarozvědky? Tak to nejste v dobré společnosti Štěpán  Kotrba
31. 7. 2008 Taková doba nebyla Jan  Čulík
30. 7. 2008 Občan Havel: Kouteckého nasládlá propaganda, kterou měla naštěstí rozum odmítnout i Česká televize Jan  Čulík
30. 7. 2008 Čulíku, víme, že nenávidíš Havla a jsi zrádce národa
30. 7. 2008 Jiří Králík: Nechci vyvolávat konflikty Jiří  Králík
30. 7. 2008 Organizační diletantismus na letošní LFŠ Jan  Čulík
30. 7. 2008 Z ohledu na "neutuchající zájem" obnovujeme prodej akreditací
31. 7. 2008 Michael  Marčák
30. 7. 2008 Sociální organizace vyhlásily generální stávku na Den lidských práv
30. 7. 2008 Jeden fyzik ve vládě sedí....
30. 7. 2008 Armádní hygienik je v úzkých, oblbuje laickou veřejnost Jakub  Rolčík
30. 7. 2008 Kdo platil novinářům výlet do Ameriky, aneb Dobrý den, prapore hvězd a pruhů Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
31. 7. 2008 Boží mlýny melou pomalu a někdy vůbec ne Miloslav  Štěrba
31. 7. 2008 Záchrana ekonomiky: Lekce správného věštění Wenzel  Lischka
30. 7. 2008 ČR ochrání radary z amerických křižníků ve Středomoří?
31. 7. 2008 Michael  Marčák
30. 7. 2008 Opojné Jahodové víno Jan  Čulík
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
30. 7. 2008 Sláva, náš syn nekrade už doma Sandra  Wain
30. 7. 2008 Ostudy pytel -- komediální drobnička Michal  Kuklík
30. 7. 2008 Stanovisko k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech" Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 7. 2008 Kulturně likvidační Richter: audit byl vědomě zneužit Magistrátem
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008