26. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Miloš Zeman už jako důchodce z Vysočiny
27. 6. 2003

Návrh kariérního řádu pro politickou stranu a několik vysvětlivek

Miloš Zeman
přetištěno bez svolení autora z vnitrostranického "odbojného" listu 3D

Problém našich politických stran
je problémem jejich vůdců

T. G. Masaryk

Úvodem -- již několik měsíců odmítám desítky žádostí o rozhovory a jiná veřejná vystoupení, protože nechci poškozovat sociální demokracii. Marně. Deník Právo nedávno na titulní stránce publikoval můj údajný interview, v němž jsem měl oznámit svůj úmysl vrátit se znovu do politiky. Pravý opak je pravda, a žádný interview se nekonal. Vzpomínám si na výrok z totalitních dob "lže jako Rudé právo", a zdá se mi, že tradice zůstává zachována...

Sloupek

Britský filozof - samorost Roger Scruton je nesmírně zajímavá postava. Slučuje v sobě pronikavou inteligenci s podivnými emocionálními komplexy, komentátoři poukazují na to, že jsou zřejmě z dětství. Scruton vášnivě obdivuje středověk, šlechtický život na tradičním anglickém venkově, honitbu a zmizelý aristokratický svět. Konvenční britský a americký akademický svět Scrutona spíše považuje za blázna a jeho argumentaci odmítá jako nepřesvědčivou. Ačkoliv je Scruton publikačně nesmírně plodný, nemá v současnosti v Británii trvalé místo vysokoškolského učitele. Je to neférové, ostrakizovat ho za politické názory, stejně tak, jako v Americe vyhazovali ve čtyřicátých letech z univerzit učitele za jejich členství v komunistické straně, anglicky ZDE. Jenže mnozí kritizují Scrutonovu profesionalitu. Nevím, do jaké míry je to motivováno politickou nenávistí.

Mimochodem, Scruton se naučil česky a v osmdesátých letech podporoval české disidenty. Vzhledem k tomu, že ho západní akademický establishment v podstatě neuznává, je docela dojemné, jak silně na svých životopisných stránkách vyzvedává pocty, jichž se mu dostalo v České republice ZDE. To, co proti Scrutonovi mají mainstreamoví britští intelektuálové, lze docela dobře vyjádřit několika citacemi z kritik jeho elegického "hymnu anglické minulosti", viz ZDE.

Je známo, že je nemožné vysledovat jakoukoliv argumentaci na základě důkazů od samého počátku: jdeme-li zpět k jejím kořenům, v určité etapě vždycky narazíme na iracionální či intuitivní rozhodnutí, které lidi vede k danému názoru - jeho následná racionalizace přichází pak už post factum. Totéž zřejmě platí o Scrutonovi - jeho pronikavá inteligence vyjadřuje a zpětně racionalizuje názory, které jsou důsledkem vlivu určitých raných, podprahových zkušeností. Scruton je advocatus diaboli - stojí za to ho číst, ale samozřejmě s rozumem a kriticky. Je také dobré si k tomu vždycky přečíst i jeho kritiky. V ČR je bohužel k dispozici hlavně Scruton, jeho kritikové už méně... :)

Shrnutí recenze nové Zakarijovy knihy ZDE, která vyšla v časopise American Conservative, kde se Scruton - jako obvykle - zasazuje za vládu elit, má jeden zásadní problém.

Scruton má samozřejmě pravdu, když argumentuje, že demokracie je nivelizace. Za vynikající postřeh považuji tento výrok: "Demokratizace totiž proměňuje každou hodnotu jen v cenu a tu pak snižuje podle tržních tlaků až na nejnižší míru." Nedávno jsme publikovali jiný názor britského konzervatice Simona Heffera ZDE, že je nutno za každou cenu usilovat o udržení elitních hodnot ve společnosti. S tím není možno nesouhlasit.

Potíž je, že Scruton, ve svém nekritickém obdivu pro zmizelý aristokratický svět (který zřejmě nikdy v tak idealizované formě, jak ho Scruton líčí, neexistoval) postuluje argumenty, které jsou nepřesvědčivé. Na to opakovaně poukazují mnozí.

Scruton i Zakaria bědují nad tím, že "právu, soudcům a státním úředníkům se [v minulosti] dostávalo nezpochybnitelné důstojnosti" - dnes už nebere nikdo nikoho vážně.

Scruton vychází z nepřesvědčivé premisy "noblesse oblige" - "vznešenost zavazuje". Je to představa, že je-li někdo na vrcholu společnosti jako vládce, politik či aristokrat, z titulu svého výjimečného postavení se chová vznešeně.

I když jistě možná někteří takoví jedinci v minulosti existovali, obávám se, že celkově je taková představa nerealisticky idealizovaná.

Důstojnost politiků, státních úředníků či soudců byla zcela zjevně v minulosti jen formální - prostě proto, že za oficiální pompéznost se nikdo nedostal. Z tohoto titulu je Scrutonova touha po návratu k vládě elit značně nepřesvědčivá. Není totiž nikde zaručeno, že by se elity skutečně chovaly dostatečně elitně.

Scruton nicméně cenným způsobem odhaluje problémy dnešní demokracie, které pociťujeme všichni. Jeho řešení, jak tyto problémy odstranit, jsou však nepřesvědčivá.

26. 6. 2003
"V těchto dnech Lukašenkův režim likviduje další zbytky národního školství: Jedno z posledních lyceí s výukou v běloruštině - Národní státní humanitní lyceum Jakuba Kolasa - bude asi zavřeno, samozřejmě bez rozumných nebo obhajitelných důvod," píše unavený Ondřej Hausenblas, který se právě vrátil z pobytu v Bělorusku. Zde je - stručně - hrst jeho prvních postřehů.
26. 6. 2003
Agresivního brněnského antikomunistu Lumíra Šimečka odsoudil ve středu Městský soud v Brně na pět měsíců s tvrdou ostrahou. Chování pana Šimečka je sice docela podivné, avšak odsuzovat do vězení člověka, který se zdá být spíše psychicky nemocen, je, zdá se nám nespravedlivým šikanováním. Citujeme ze (subjektivního) svědectví Claudie Nikolajenkové, pokusíme se získat objektivní informace:
26. 6. 2003
Místopředseda Poslanecké sněmovny českého parlamentu za ODS Ivan Langer zase jednou předvedl ukázku libového mediálního gestíčka.
26. 6. 2003
V rámci reformy veřejných financí uvažuje vláda také o zeštíhlení státního aparátu. Mělo by se to dotknout například některých ministerstev. Kterých, to nikdo z ministrů neupřesnil. Faktem je, že se hovoří například o resortech školství, kultury a místního rozvoje. Ministerstva, jejichž práci by do značné míry mohli převzít krajské úřady. Druhou kategorií jsou ministerstva, která zatím v praxi příliš neprokázala svou užitečnost. Například ministerstvo informatiky.
Zajatci z Afganistánu v táboře v zálivu Guantánamo
26. 6. 2003
Koncentrační tábory nezanikly spolu s dvacátým stoletím, jen se dnes jinak jmenují. Podle zodpovědného za jeden z nich, amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda: "S nikým není špatně zacházeno. Záliv Guantánamo je krásné, slunečné místo."
26. 6. 2003
Šéf ruského státu Vladimír Putin navštívil Británii. Deník Times ho chválí jako "vynikajícího politika":
26. 6. 2003

Narastajú obavy zo samovražedných útokov

Viktor Kovaľov
Velenie ruských tajných služieb nedávno po prvýkrát verejne priznalo, že v Čečensku sa objavila nová hrozivá tendencia. Ďalší priebeh antiteroristickej operácie sa môže začať vyvíjať podľa "palestínskeho scenára" -- hlavnou prekážkou návratu k normálnemu životu už nebudú partizáni schovávajúci sa v horách či zahraniční žoldnieri, ale obyčajní ľudia, ktorých vojna, bieda a náboženská manipulácia priviedla do stavu, keď sú pripravení stať sa sachidmi -- samovražednými útočníkmi.
Neznáte někoho, kdo by to dal dohromady?
26. 6. 2003

26. 6. 2003
Mediální operaci v Kataru během útoku na Irák chyběl kontext, přiznalo ve středu britské ministerstvo obrany; Britové neměli na poskytování informací novinářům vliv a "mediální operaci" řídili Američané. V Británii dál pokračuje energická debata o tom, kdo během útoku na Irák podváděl informacemi koho.
26. 6. 2003
Brigita Schmögnerová

Existuje sociálny model EÚ? Odpoveď na otázku je zložitejšia a nedá sa na ňu odpovedať áno, respektíve nie. Prečo? Sociálna politika patrí medzi také druhy politík, za ktoré zodpovedajú členské štáty únie (tzv. národné politiky).

Druhý diel: Európsky sociálny model BL

26. 6. 2003
Při financování řady projektů informatizace veřejné správy není nutné vše financovat pouze z veřejných rozpočtů. Pro spolufinancování je možné využít i soukromý kapitál -- hovoří se o tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership -- PPP). Co ale přiměje soukromý kapitál ke spolufinancování veřejné správy? Pud přežití. Tedy žádný altruismus, ale nové šance pro podnikání, nově otevřené podnikatelské příležitosti.
26. 6. 2003
Stát se nesmí stát dojnou krávou, ale katalyzátorem změn ve vzdělávacím procesu - tak, aby dokázal prosadit sdílení znalostí a vědomostí mezi co nejširším okruhem uživatelů této služby.

To jsem psal před rokem - koncem dubna 2002 - jako odpověď na otázky Martina Grombiříka z portálu "Antiindosh". Bohužel, od té doby sice státní pokladna zchudla o několik miliard - mimo jiné i za zaplacené licence Microsoftu, ale výsledky dosavadní "spolupráce" Telecomu s ministerstvem školství nesvědčí o tom, že tato spolupráce je za stávajícího vývoje projektu Internet do škol účelná a perspektivní - alespoň pro stát, pro školy a jejich žáky. Pro budoucnost. V první fázi rozvoje projektu "Internet do škol" byl kladen důraz na infrastrukturu (připojení, architektura, HW), pozornost se už dávno měla a nyní už musí napnout k obsahu.

26. 6. 2003

Mateřská firma holdingu distribuujícího tisk a.s. První novinová společnost zvýšila za uplynulý rok svůj podíl na trhu distribuce tisku o 20 procent a potvrdila svou vůdčí pozici mezi tuzemskými distributory. Vyplynulo to z výsledků hospodaření PNS za rok 2002, které byly zveřejněny 24. 6. 2003.

26. 6. 2003
Přečetl jsem si, že Rada České televize z formálních důvodů vyřadila z výběrového řízení na post generálního ředitele čtyři kandidáty. Jedním z nich je Peter Duhan, kterému prý chybí , jak uvedl server iDnes "prohlášení o nekonfliktnosti zájmů". Mohl bych být rád, že mi odpadl jeden soupeř, a asi si neposloužím u výběrové komise, ale nedá mi to.
25. 6. 2003
Velmi se omlouvám. Ale už dlouho se mezi námi zabydlují "diZidenti". Tak třeba tuto středu (25. 6. 2003) hned ráno před sedmou na Vltavě to při použití tohoto slova to hezky zabZZZučelo; a pak k půl osmé na programu BBC to solidárně bZZZučelo v tom slově opět.
25. 6. 2003
"V Británii a v celém světě sotva existují cennější myslitelé [než Roger Scruton]. To, že ho znevažuje a zesměšňuje akademický establishment, je ostudné. Ve srovnání s ním je většina jeho kritiků intelektuálními trpaslíky. Pravice i levice by měla být vděčná, že má takovéhoto muže, který je schopen vyostřit a definovat problémy."

Tento citát od Briana Appleyarda si umístil Roger Scruton na své internetové stránky, ZDE. Zde je několik jiných citátů, aby bylo zjevné, co má proti Scrutonovi (kterého v ČR někteří adorují) britský intelektuální establishment:

24. 6. 2003
Muslimské teroristy motivuje k útokům na Ameriku ani ne tak závist, že je to bohatá země, ale flagrantní demokratizace, a tedy zprimitivnění, oněch sfér života, které tradičně ochraňovala zbožnost."

"Demokracie bez vlády zákona je vládou luzy, a vláda zákona nevzniká prostřednictvím demokracie," míní britský konzervativec Roger Scruton v recenzi nové knihy šéfredaktora týdeníku Newsweek Fareeda Zakariji. V Americe se tipuje, že se Zakaria stane příštím ministrem zahraničních věcí.

26. 6. 2003
Praktiky, za ktoré by sa nemusel hanbiť Kremeľ v časoch najčernejšej totality. Ak sa objavila skutočnosť, ktorá nevyhovovala oficiálnej línii strany, verejnosť o nej nesmela byť informovaná. Praktiky Moskvy sú vlastné aj súčasnému obyvateľovi Bieleho domu vo Washingtone.
26. 6. 2003
ANALÝZA

Minulý týždeň dokončil európsky konvent svoj návrh Ústavy Európskej únie. Jeho prezident Valéry Giscard d'Estaing verí, že dokument vydrží päťdesiat rokov. Na prvý pokus je to dobré, no terajší návrh má dátum spotreby okolo roku 2008.

kliknutím je možné zvětšit
25. 6. 2003
Řeknu něco, co se nebude moc líbit: stát by v zájmu maximální možné nezávislosti kultury neměl kulturu v principu podporovat vůbec, jenomže to není možné.
25. 6. 2003
Návrh Evropské ústavy, jak jej předložil předseda Konventu Valéry Giscard d'Estaing, posiluje některé občanské prvky budoucí Evropské unie. Zachovává si ovšem stále značnou míru institucionální schizofrenie.
25. 6. 2003

Autor reaguje na sloupek Jan Čulíka "Předpisy jsou k ničemu, pokud lidé nepřijali jejich ducha".

Tak by mě zajímalo, co se stalo, že jste najednou začal nahlížet, že přijetí ducha předpisů je faktorem prvořadé důležitosti :-))) A že na tom závisí dokonce i ekonomická prosperita. Možná Vás čtu (průběžně) nepozorně, ale je to pro mě velké překvapení... (Zastával jsem tento názor vždycky, pozn. JČ.)

Jsem už delší dobu téhož názoru, včetně podezření, že Češi jsou na tom znatelně hůře než někteří jiní Evropané.

25. 6. 2003
Kdo se někdy díval na filmové grotesky nebo na televizní pořady s žertovnými amatérskými videozáznamy, mohl se setkat se scénou, kdy hlavní protagonista jde po rovné cestě, šlápne na z dálky dobře viditelnou slupku od banánu, event. jiný kluzký nebo vratký předmět, uklouzne a dopadne na zadní část těla, popř. si způsobí nějakou jinou újmu. Podobná eskapáda se obrazně řečeno v článku Jedni čehý, druzí hot ZDE přihodila bývalému členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petru Žantovskému.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

31. 5. 2003
Děkujeme všem, kteří dále podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

ZMĚNA BANKY: Prosíme ty čtenáře, kteří na provoz BL přispívají trvalým příkazem, aby ho z bývalého účtu OSBL v e-bance převedli na nový účet OSBL v Raiffeisen Bance. Číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.
Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
26. 6. 2003 Vyřazení Duhana znamená, že Rada ČT chce prohlášení, jež nemá oporu v zákoně Petr  Štěpánek
26. 6. 2003 Libové protikomunistické gestíčko poslance Langera Karel  Mašita
26. 6. 2003 Putin: nejlepší car od dob Alexandra II.?   
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Občan přece pochopí moudrost svých pánů! Nebo ne? Milan  Valach
25. 6. 2003 Jak vyrobili dva studenti atomovou bombu   
25. 6. 2003 Projekt toho, koho nechtějí už předem:
Jaká by mohla být Česká televize
Petr  Štěpánek
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 Bobošíková už snad může být klidná, Válová ještě nikoliv Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Dokumenty v kauze Válová: "Hon na svobodu slova" má už šest ulovených zajíců Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Faksimile trestního oznámení na Irenu Válovou Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2003 Koncentrační tábor dnešních dnů Tomáš  Linhart
24. 6. 2003 V Belgii nebudou moci soudit George Bushe   
23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo   
22. 6. 2003 Bush: irácké zbraně hromadného ničení "byly vyrabovány"   
22. 6. 2003 Američané "možná usmrtili Saddáma Husajna"   
21. 6. 2003 USA zintenzivňují hledání Saddáma Husajna   
20. 6. 2003 Velitel tábora v zálivu Guantánamo: "Všechny zadržované osoby tu byly správně"   
19. 6. 2003 Co si dnes myslí Iráčané a jaké je to v Bagdádu   
19. 6. 2003 Co si myslí svět o Americe?   
19. 6. 2003 Obyčejný den v Bagdádu   

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
18. 6. 2003 Vyšetřuje se chybějící milion euro   
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Jak to také mohlo dopadnout... Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
18. 6. 2003 Dousková je červená knihovna Jiří  Škuba
17. 6. 2003 Maminka Irena  Dousková
17. 6. 2003 Mother Irena  Dousková
17. 6. 2003 Ještě jednou Irena Dousková Jan  Čulík
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
6. 6. 2003 Divoké víno ještě po 39 letech   
23. 5. 2003 Nový esej Milana Kundery   
22. 5. 2003 Vrh křídel: antologie, která chyběla