25. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 6. 2003

Projekt toho, koho nechtějí už předem:
Jaká by mohla být Česká televize

Motto: Česká televize nesoutěží, nabízí!

Strukturovaný záměr určený pro výběrové řízení na generálního ředitele České televize vyhlášené Radou ČT dne 12. 6. 2003

Má-li veřejnoprávní televize přežít v bouřlivě se rozvíjejícím prostředí broadcastingu začátku 21. století, musí divákovi za povinný poplatek nabízet něco zcela odlišného, než zdarma poskytují televize privátní. Jinými slovy: poslání veřejnoprávní televize začíná tam, kde končí nabídka komerčních televizí. Realisticky: jistý překryv, jenž bude vždycky existovat, by měl být co nejmenší. Speciální pozornost musí televize věnovat dětem a mládeži. Na takto zaměřenou televizi bude ochoten přispívat i ten divák, který jinak spíše preferuje lehčí žánry komerčních televizí.

Skutečně veřejnoprávní musejí být oba programy ČT

Je třeba zásadním způsobem přerozdělit nabídku České televize na jejích dvou programech. Je neúnosné, aby jeden program (ČT 1) nadále inklinoval téměř ke komerční podobě a druhý zcela nesystémově spojoval náročnější pořady se sportem. Skutečně veřejnoprávní musejí být oba programy České televize.

Program ČT 1 se přemění na ČT Info a program ČT 2 na ČT Arte. "ČT Info" a "ČT Arte" jsou pracovní názvy, které by svým charakterem měly navodit, kterým směrem se každý z programů bude ubírat.

ČT Info

Na tomto programu se soustředí veškeré zpravodajství, informace, společensko politická publicistika a dokumenty, sport, vzdělávací a výchovné pořady. Speciální formáty budou určeny dětem a mládeži, v dopoledních a odpoledních hodinách budou -- kromě jiného -- vysílány pořady využitelné pro výuku ve školách. Televizi je třeba více otevřít jako fórum pro diskusi i pro neparlamentní strany a občanské aktivity, ovšem nikoli pouze ty, které si pojem občanská společnost uzurpují pouze pro vyvolené.

ČT Arte

Na tomto programu se soustředí veškerá dramatická tvorba včetně seriálové produkce, filmy, hudební pořady, publicistika a dokumenty z kulturního a uměleckého prostředí. Speciální formáty tento program nabídne dětem a mládeži. Realizace: do dvou let

Zpravodajství a publicistika

S kvalitním zpravodajstvím a publicistikou stojí padá celá veřejnoprávní televize. Zpravodajství a publicistika ČT by měly být normou, nikoli pokulhávající nápodobou infotainmentu komerčních televizí. Všestrannost, úplnost, korektnost informací je samozřejmostí. Záměrně se vyhýbám nadužívaným a poněkud zprofanovaným termínům objektivita a vyváženost, přestože obé pokládám za samozřejmost. Atraktivita nesmí být na úkor kvality. Rozsah zpravodajství a publicistiky se zvýší. ČT Info by měla přinášet zpravodajské relace různého charakteru: ˙

 • krátké flešovité zprávy, pokud možno každou hodinu nebo okamžitě, jak to umožní běžící program, součástí budou i stručné informace o počasí a sportu ˙
 • hlavní zpravodajskou relaci s podrobným domácím a zahraničním zpravodajstvím ˙
 • sportovní deník ˙
 • relaci o počasí ˙
 • speciální kulturní zpravodajský a servisní magazín ˙
 • speciální večerní relaci s hosty a politickými komentáři ˙
 • relaci věnovanou zahraničním událostem ˙
 • regionální zprávy v mutacích

Komentáře jsou publicistický útvar, kterému se ČT v minulých letech programově zcela vyhýbala. Je třeba to změnit a oslovit nejlepší komentátory z novin, časopisů i odjinud k externí spolupráci. Komentáře musejí nabízet celé názorové spektrum. Je na divákovi, aby si vybral s čím se ztotožní a s čím ne.

Naprosto nelítostně je třeba z veřejnoprávní televize vymýtit ekonomický a politický aktivismus. Ještě přísněji je nutné postupovat v případě byť jen náznaků racketeeringu.

Realizace: do roka

Personální politika

Jako takřka osudovou chybu lze hodnotit, že Česká televize v minulých letech připustila odchody řady svých významných osobností a nedokázala jim nabídnout kariérní i platový postup uvnitř své struktury. V České republice není tolik televizních profesionálů, aby si veřejnoprávní instituce mohla dovolit marnotratně ztrácet takové osobnosti, jakými jsou kupříkladu Čestmír Kopecký, Zdeněk Drahoš či Barbora Tachecí.

Je neodpustitelné, že kupříkladu k odchodu Zdeňka Drahoše z ČT přispěla nejpodstatnějším dílem sama Rada České televize, navíc pod tlakem pochybné skupinové lobby hájící vlastní ekonomické a politické zájmy. Drahošem řízené brněnské studio přitom lze na základě skutečných výsledů hodnotit jako výkladní skříň České televize.

Ze všech výše uvedených důvodů je proto nutné vytvořit kariérní řád s motivační prostředky pro zaměstnance. Respektive nejen ho vytvořit, ale také dodržovat.

Realizace: do roka

V návaznosti na pokračující outsourcing, racionalizaci a efektivitu práce snížit početní stav zaměstnanců o třetinu.

Realizace: do dvou let

Legislativní změny -- spojení ČT a ČRo

V dohledné době je třeba přijmout takové zákony, které umožní spojení veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. Jako samostatná divize vznikne také veřejnoprávní internetový server. V cílové podobě by struktura vrcholového managementu takovéto sjednocené veřejnoprávní instituce vypadala takto:

 • generální ředitel ˙
 • ředitel ČT Info ˙
 • ředitel ČT Arte ˙
 • ředitel rozhlasové divize ˙
 • ředitel internetové divize

Cílem spojení je v maximální míře využít synergie jednotlivých médií, zlevnit jejich provoz a především ve zpravodajství a publicistice nedublovat posty.

Dále je třeba legislativně změnit výběr koncesionářských poplatků. V prostředí, kde již dávno je výjimkou, že někdo nevlastní televizní či rozhlasový přijímač než opak, ztratil koncesionářský poplatek svůj logický obsah. Tuto platbu je třeba přeměnit na povinnou daň svého druhu. Za současného stavu platí ten, kdo se přihlásí. Měl by však platit každý a případ od případu by se řešily pouze výjimky a sociální případy. Změnit je třeba rovněž instituci, která výběr provádí.

Realizace: postupně, v návaznosti a s podmínkou schválení Parlamentem

Reklama

Cílem je v dohledné době zcela zrušit vysílání reklamy a teleshopingu na obou programech veřejnoprávní televize. Vzniklý finanční výpadek postupně nahradit zvýšenou efektivitou nakládání s finančními prostředky, respektive vyššími poplatky.

Realizace: v návaznosti na schválení Parlamentem

Regionální studia

Postupně vybudovat zpravodajská centra ve všech krajských městech. Pokud to technické prostředky dovolí, zavádět mutace regionálních zpráv, případně rozšiřovat nabídku o místní publicistiku.

Realizace: průběžně

Digitalizace

Digitalizace televizního vysílání je unikátní, zároveň však finančně nesmírně náročný proces. Ambicí a povinností veřejnoprávní televize musí být být jedním z jeho hybatelů, stát na straně technického pokroku. Jelikož je v bytostném zájmu státu, aby proces proběhl úspěšně, měla by ČT usilovat o jednorázovou finanční podporu státu. Digitalizace by však měla stát na dvou nohách, proto by měla proběhnout za spolupráce veřejnoprávního a privátního sektoru.

Realizace: v návaznosti na legislativní změny

Vztah generálního ředitele a Rady ČT

GŘ ČT je ze zákona odpovědný Radě, ale není jejím podřízeným. Odpovědnost za chod televize nese on. Způsob, jakým Rada oktrojovala a mistrovala posledního GŘ Jiřího Balvína pokládám za nedůstojný a neakceptovatelný, respektive přímo za protizákonný. Výběr nejbližších spolupracovníků je věcí GŘ, je to jeho právo i odpovědnost.

                 
Obsah vydání       25. 6. 2003
24. 6. 2003 Demokracie nezaručuje svobodu
25. 6. 2003 Roger Scruton - Vždycky existuje nebezpečí, že si spletete vlastní dětství s vesmírem
25. 6. 2003 Je třeba vysvětlit, proč je určité chování špatné Vojtěch  Polák
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Noblesse oblige? Jan  Čulík
25. 6. 2003 Memento 15
aneb kde se vzali diZidenti?
Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
25. 6. 2003 Jak vyrobili dva studenti atomovou bombu
25. 6. 2003 Občan přece pochopí moudrost svých pánů! Nebo ne? Milan  Valach
25. 6. 2003
25. 6. 2003 Monitor Jana Paula:
O "výhodné spolupráci" mezi zábavním komplexem a radnicí Prahy 14
Jan  Paul
25. 6. 2003 Naše úřady si pomlouvat nedáme Mojmír  Náplava
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek
25. 6. 2003 Projekt toho, koho nechtějí už předem:
Jaká by mohla být Česká televize
Petr  Štěpánek
25. 6. 2003 Začíná okurková sezóna a Škromach vystřízlivěl
25. 6. 2003 Ukvapené závěry americké vlády - tak kde jsou ty zakázané zbraně?
25. 6. 2003 I Česko bude Mezinárodnímu trestnímu soudu vydávat americké občany
24. 6. 2003 V Belgii nebudou moci soudit George Bushe
24. 6. 2003 "Češka", vyhoštěná o víkendu z Irska, byla zřejmě Rumunka Jan  Čulík
24. 6. 2003 Británie: řidiči nebudou smět používat mobilní telefon
23. 6. 2003 "Superplevel" zpochybňuje budoucnost geneticky modifikovaných plodin
24. 6. 2003 Bondyho marxistický manifest Ivan  Lesay
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Občan přece pochopí moudrost svých pánů! Nebo ne? Milan  Valach
25. 6. 2003 Jak vyrobili dva studenti atomovou bombu   
25. 6. 2003 Projekt toho, koho nechtějí už předem:
Jaká by mohla být Česká televize
Petr  Štěpánek
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Varšavská smlouva -- přežívání nebo obnova ? Miroslav  Polreich
24. 6. 2003 Bondyho marxistický manifest Ivan  Lesay
24. 6. 2003 Obhajují Hospodářské noviny insider trading?   
24. 6. 2003 Předpisy jsou k ničemu, pokud lidé nepřijali jejich ducha Jan  Čulík
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Saddámova inteligence a satelitní telefony Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo   
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
23. 6. 2003 Velká reklama pro pražský turistický průmysl v televizi BBC Jan  Čulík