25. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 6. 2003

Je třeba vysvětlit, proč je určité chování špatné

Autor reaguje na sloupek Jan Čulíka "Předpisy jsou k ničemu, pokud lidé nepřijali jejich ducha".

Tak by mě zajímalo, co se stalo, že jste najednou začal nahlížet, že přijetí ducha předpisů je faktorem prvořadé důležitosti :-))) A že na tom závisí dokonce i ekonomická prosperita. Možná Vás čtu (průběžně) nepozorně, ale je to pro mě velké překvapení... (Zastával jsem tento názor vždycky, pozn. JČ.)

Jsem už delší dobu téhož názoru, včetně podezření, že Češi jsou na tom znatelně hůře než někteří jiní Evropané.

Co by se s tím dalo dělat, taky nevím, ale zkusme uvažovat o analogii v individuální rovině. To, co jste popsal a myslí si drtivá menšina, je v podstatě otázka předkonvenčního vývojového stupně charakteru, kdy se jedinec chová slušně jen tehdy, když se někdo dívá.

Slušně znamená držet se pravidel, která obvykle vedou k osobnímu i skupinovému zisku a výhodě už ve střednědobé perspektivě. To ovšem předpokládá umět se (selektivně) vzdát okamžitého osobního zisku, protože ten bývá už střednědobě velmi draze zaplacen. Myslet alespoň jeden tah dopředu a ne jenom reagovat na okamžitou situaci na šachovnici.

Jedinec v předkonvenčním stadiu vývoje charakteru sleduje především okamžitý osobní zisk a neumí myslet "za roh", nedokáže si ještě dát do souvislosti, co za to musí později zaplatit, uniká mu souvislost osobního a skupinového prospěchu.

Minimální množinu pravidel, která vedou k prozíravějšímu jednání ještě nezvnitřnil, neinternalizoval (jak píšete).

Takový stav je normální u dětí, protože odpovídá stupni jejich emocionálního a rozumového rozvoje. U dospělých jedinců jde buď o opoždění, zastavení, anebo o deformaci vývoje charakteru.

V civilizovaných a rozvinutých zemích bývá většinou lidí dosaženo konvenčního stupně, kdy už ke zvnitřnění pravidel prozíravějšího chování došlo a člověk se chová slušně i tehdy, když se nikdo nedívá.

Uvědomil si, že mezi jeho osobním zájmem a zájmem společnosti je úzká souvislost, kterou je výhodné respektovat (i na úkor okamžitého osobního zisku:-))) To je ale podmínka nutná pro fungování pravidel a předpisů a v důsledku i (už střednědobou) prosperitu společnosti.

Jednoduše řečeno, nemá-li jedinec či společnost žít jen ze dne na den, má-li (už střednědobě) směřovat odněkud někam, je nezbytné, aby většinový charakter dosahoval alespoň konvenčního stupně.

Je přece zřejmé, že k vítězství v partii dokáže směřovat spíše ten, kdo myslí tah dopředu, než ten, kdo se jen umí rozhlížet, co by se okamžitě kde dalo sebrat:-)))

Většinově dosažitelné charakterové stadium závisí v podstatě na dvou faktorech:

1. Vrozené vlohy k abstraktnímu myšlení - zobecňování, konkretizace, manipulace s abstraktními pojmy.

2. Sociální vlivy, většinové stadium charakteru skupiny, způsob vzdělávání, rozvoj vloh k abstrakci.

Například charakterová stadia nelze při vývoji přeskakovat, takže většinové stadium skupiny je téměř limitující, vlohy k abstrakci mohou při výchově v pragmatické skupině zůstat ležet ladem, technologie myšlení může být "zvrácena" od přirozeného hledání neznámých závěrů (padni komu padni:-))) ze známých faktů ke hledání argumentů pro předem dané závěry (předsudečné, demagogické pseudomyšlení, typické pro předkonvenční stádia charakteru). S nízkou úrovní vlohy k abstrakci se ale asi těžko dá něco dělat, i když do jisté míry může být sociálními vlivy kompenzována.

Těžko říct, co vedlo k většinovosti předkonvenčního (ale možná jen k nestabilitě konvenčního) charakteru v české společnosti. Naznačil jste cosi o posledních šedesáti letech historie a máte asi na mysli sociální vlivy. Možná, že jistou roli hraje i dlouhodobé decimování intelektuální elity společnosti, což by mohlo mít i vliv genetický (abstrakce?). Ale to je velmi sporná hypotéza.

Zdá se mi, že moderní historie národa by mohla vést k většinové orientaci přežívání ze dne na den a tím i k jisté charakterové deformaci (připomínající retardaci). Například se někdy uvádí, že kapitulace po Mnichovu národu zlomila páteř. A tohle je možná konkrétní důsledek, pochopitelnější vysvětlení, co se vlastně prakticky stalo.

Ať už je to ale jakkoliv, řekl bych, že změnit většinový charakter společnosti je nad síly jednotlivce i malé skupiny. Možná pomalu dojde k nápravě vlivem postupné reformy (ale spíš změně obsahu než jenom formy:-))) vzdělávání, zkušenostmi typu prohrané arbitráže kolem televize Nova (krást v Evropě se těžce nevyplácí, on ten Ředitel asi nebude "šikovnej kluk" :-))), otevřením společnosti Evropě, oslabením pocitu ohrožení a růstem sebedůvěry lidí.

Konkrétní potíž asi bude také tradičně autoritářský způsob výchovy, kdy balík pravidel (slušnosti) je podáván nepochopený, nepřebraný (zrno univerzálně platných hodnot i s plevami přežitého balastu) a nevysvětlený, jako estetický imperativ bez pragmatických souvislostí.

Opačný extrém - z nezájmu plynoucí nevýchova a nemístná tolerance téměř všeho - je snad ještě horší a následky ještě žalostnější. Zde je možná úkol pro intelektuální elitu společnosti.

Vysvětlovat logiku slušnosti a zcela pragmatické, byť "až" střednědobé důsledky nerespektování zájmů společnosti (a neodvratně nepřímé ohrožování vlastních zájmů) na straně jedné, a důsledky nerespektování zájmů jedince (a neodvratně nepřímé ohrožování zájmů společnosti) na straně druhé.

Obávám se, že tak, jak to dělají elity dosud, se to dělat nemá.

Nestačí autoritativně říct (byť to řekl bývalý prezident a byť i měl pravdu:-))) - takto je to špatné a nemravné.

Mnohem důležitější je vysvětlit jasně a konkrétně, proč je to špatné, jaké to má praktické důsledky a proč je to tedy nepřijatelné. Je třeba říct jasně, jak nepřiměřeně vysokou cenu bude třeba zaplatit a že "každá sranda něco stojí" a to dřív nebo později. Myslím, že dobře míněné, pravdivé, ale autoritářské soudy jsou zde spíše kontraproduktivní.

Ale celkem vzato, souhlasím s myšlenkami Vašeho úvodníku, včetně závěru, že řešení problému také nevidím. Možná máme všichni, kteří to cítíme podobně, na mysli řešení jednoduché, rychlé a snadné, nejlépe institucionální. Asi takové neexistuje...

                 
Obsah vydání       25. 6. 2003
24. 6. 2003 Demokracie nezaručuje svobodu
25. 6. 2003 Roger Scruton - Vždycky existuje nebezpečí, že si spletete vlastní dětství s vesmírem
25. 6. 2003 Je třeba vysvětlit, proč je určité chování špatné Vojtěch  Polák
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Noblesse oblige? Jan  Čulík
25. 6. 2003 Memento 15
aneb kde se vzali diZidenti?
Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
25. 6. 2003 Jak vyrobili dva studenti atomovou bombu
25. 6. 2003 Občan přece pochopí moudrost svých pánů! Nebo ne? Milan  Valach
25. 6. 2003
25. 6. 2003 Monitor Jana Paula:
O "výhodné spolupráci" mezi zábavním komplexem a radnicí Prahy 14
Jan  Paul
25. 6. 2003 Naše úřady si pomlouvat nedáme Mojmír  Náplava
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek
25. 6. 2003 Projekt toho, koho nechtějí už předem:
Jaká by mohla být Česká televize
Petr  Štěpánek
25. 6. 2003 Začíná okurková sezóna a Škromach vystřízlivěl
25. 6. 2003 Ukvapené závěry americké vlády - tak kde jsou ty zakázané zbraně?
25. 6. 2003 I Česko bude Mezinárodnímu trestnímu soudu vydávat americké občany
24. 6. 2003 V Belgii nebudou moci soudit George Bushe
24. 6. 2003 "Češka", vyhoštěná o víkendu z Irska, byla zřejmě Rumunka Jan  Čulík
24. 6. 2003 Británie: řidiči nebudou smět používat mobilní telefon
23. 6. 2003 "Superplevel" zpochybňuje budoucnost geneticky modifikovaných plodin
24. 6. 2003 Bondyho marxistický manifest Ivan  Lesay
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech