25. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 6. 2003

Demokracie nezaručuje svobodu

Muslimské teroristy motivuje k útokům na Ameriku ani ne tak závist, že je to bohatá země, ale flagrantní demokratizace, a tedy zprimitivnění, oněch sfér života, které tradičně ochraňovala zbožnost."

"Demokracie bez vlády zákona je vládou luzy, a vláda zákona nevzniká prostřednictvím demokracie," míní britský konzervativec Roger Scruton v recenzi nové knihy šéfredaktora týdeníku Newsweek Fareeda Zakariji. V Americe se tipuje, že se Zakaria stane příštím ministrem zahraničních věcí.

Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, (Budoucnost svobody: Neliberální demokracie doma i v zahraničí), W.W. Norton & Company, 256 stran

Klasičtí politologové málokdy doporučovali čistě demokratickou ústavu - varovali, že pokud není pod kontrolou mocných protikladných sil, demokracie může kdykoliv degenerovat ve vládu luzy, míní Scruton. Tocqueville i John Stuart Mill varovali před "tyranií většiny". Pokud společnost neochrání individuální práva a práva menšin, demokratická volba může mnohé lidi vážně ohrozit - jak se to stalo v Hitlerově Německu. Scruton je přesvědčen, že individuální svobody mohou někdy být lépe chráněny v aristokracii, než když jsou dány na pospas vrtochům demokratického resentimentu. Bohužel, píše autor, lidé na to neustále zapomínají, protože se bojí, že by vláda elit byla urážkou oficiální doktríny lidské rovnosti.

Fareed Zakaria ve své nové knize právě tento problém dokumentuje - argumentuje, že nosná je společnost, v níž jsou jako praví strážci individuálních svobod uctívány elity - právě elity mají totiž největší zájem o udržování zákonnosti, pořádku a samy nejvíce požadují, aby se státní správa veřejně zodpovídala ze své činnosti.

Skutečná demokratická volba je možná jen tam, kde mají lidé právo veřejně vyslovit svůj nesouhlasný názor. Proto by svoboda měla být na žebříčku politiků výše než demokracie. Před vnucováním demokratických režimů zemím, jako je Irák, je nutno zajistit, aby byla občanská svoboda - včetně práva vyjadřovat odlišné názory - řádně včleněna do zákona. To vzniká tam, kde existují střední vrstvy. Proto bývá přechod k demokracii podle Zakariji úspěšný v zemích, kde je průměrný HDP 3000 - 6000 dolarů, avšak nikoliv v zemích, kde je menší.

Dodejme, že tento konzervativní argument je na první pohled vyloženě marxistický :) je to argument, že hospodářské podmínky jsou prvotní a teprve ty určují pak společenskou a politickou formaci...:)

Zakarijův argument je však složitější než marxismus. Poukazuje na to, že demokracie bývá úspěšná tam, kde dosáhli lidé vyššího HDP v důsledku vlastního úsilí, nikoliv v zemích, které jsou bohaté automaticky, jen proto, že třeba mají ropu (viz tvrdá feudální diktatura, jakou je bohatá Saúdská Arábie).

Zakaria ve své knize varuje před neomezenou demokratizací, jak ji zažívají Spojené státy. Demokracie si totiž musejí vytvořit vlastní formu aristokracie.

Podle Tocquevilla to v minulosti Američané měli - právu, soudcům a státním úředníkům se dostávalo nezpochybnitelné důstojnosti. Právo v Americe však v současnosti ztratilo svou důstojnost a stalo se jen honbou právníků za zisky. (Jakou důstojnost má v ČR...)

Scruton přiznává, že demokratizace společnosti přinesla lidem i určitý prospěch, avšak "instituce a úřady musejí být chráněny před přístupem obyčejných lidí a lidovým vkusem, má-li být svoboda zachována". Demokratizace Ameriky podle něho zlikvidovala většinu důstojnosti tohoto státu. Demokratizace totiž proměňuje každou hodnotu jen v cenu a tu pak snižuje podle tržních tlaků až na nejnižší míru. To se právě stalo kultuře zejména v důsledku rozšíření televize a pornografie, kterou právníci nyní chrání a využívají k tomu ústavu, která původně vznikla přesně proti takovýmto věcem.

Muslimské teroristy motivuje k útokům na Ameriku ani ne tak závist, že je to bohatá země, ale flagrantní demokratizace, a tedy zprimitivnění, oněch sfér života, které tradičně ochraňovala zbožnost.

Kompletní článek - v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       25. 6. 2003
24. 6. 2003 Demokracie nezaručuje svobodu
25. 6. 2003 Roger Scruton - Vždycky existuje nebezpečí, že si spletete vlastní dětství s vesmírem
25. 6. 2003 Je třeba vysvětlit, proč je určité chování špatné Vojtěch  Polák
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Noblesse oblige? Jan  Čulík
25. 6. 2003 Memento 15
aneb kde se vzali diZidenti?
Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
25. 6. 2003 Jak vyrobili dva studenti atomovou bombu
25. 6. 2003 Občan přece pochopí moudrost svých pánů! Nebo ne? Milan  Valach
25. 6. 2003
25. 6. 2003 Monitor Jana Paula:
O "výhodné spolupráci" mezi zábavním komplexem a radnicí Prahy 14
Jan  Paul
25. 6. 2003 Naše úřady si pomlouvat nedáme Mojmír  Náplava
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek
25. 6. 2003 Projekt toho, koho nechtějí už předem:
Jaká by mohla být Česká televize
Petr  Štěpánek
25. 6. 2003 Začíná okurková sezóna a Škromach vystřízlivěl
25. 6. 2003 Ukvapené závěry americké vlády - tak kde jsou ty zakázané zbraně?
25. 6. 2003 I Česko bude Mezinárodnímu trestnímu soudu vydávat americké občany
24. 6. 2003 V Belgii nebudou moci soudit George Bushe
24. 6. 2003 "Češka", vyhoštěná o víkendu z Irska, byla zřejmě Rumunka Jan  Čulík
24. 6. 2003 Británie: řidiči nebudou smět používat mobilní telefon
23. 6. 2003 "Superplevel" zpochybňuje budoucnost geneticky modifikovaných plodin
24. 6. 2003 Bondyho marxistický manifest Ivan  Lesay
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech