21. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2003
2003: "Nechť je to právě US-DEU, která jako první strana v této zemi konečně pochopí proč se naše společnost stále ještě dělí na "my a oni", proč polovina voličů rezignovaně nejde k volbám, neboť "není koho volit", proč lidé odmítají své politiky a politiku vůbec jako "svinstvo". "

2002: "Zlé však je, že v důsledku chování našich politických "elit" lidé ztratili i víru i naději, že politika může být slušná a chvályhodná nesobecká práce pro vyšší cíle, než pár ministerských křesel, veřejných zakázek a postů ve správních radách. Propásne-li US-DEU šanci pomoci rozvíjení demokratické občanské společnosti a změnit politické klima a kulturu této země, zmizí v dějinách jen jako jedna z celkem bezvýznamných a (přes vládní účast) neúspěšných stran přelomu století."

2001: "Chtěl bych, aby bylo méně handlů, více otevřenosti, aby bylo více solidarity, abychom se v něčem změnili, abychom přestali myslet na politiku jako zdroj vlivu prestiže moci výhod. A abychom se spojili s občanem, abychom chodili mezi lidi, abychom s mini mluvili, abychom jim vysvětlovali, co chceme a nemysleli si, že to musíme dělat jenom jednou za čtyři roky. Je třeba, abychom získali občana a ne legitimitu pouhých 51% nějaké chytré koalice. Bez toho se sice neobejdeme, ale my je nedostaneme. A říkáme-li, že chceme změnit tuto zemi, vážení přátelé, změňme sebe."

Ucházet se o práci ve vedení Unie svobody - DEU v její dnešní situaci vyžaduje mít alespoň dvě vlastnosti: odvahu a optimismus. Kandidáta Theo Formánka opustily obě. Kandidovat chtěl, nakonec nekandidoval. Projev si napsal (přepsal do uhlazenější podoby ten, který přednáší už nějaký ten čas), ale nakonec jej nepřednesl. Proč? Není to u něj poprvé... Odpověď je schpen dát jen on sám. Vytvořil si vizi pravicové strany, opírající se o přímou demokracii - o odpovědného, aktivního, pracovitého, nadšeného pravicově idealistického občana. Unie svobody se ukázala (už daleko dříve) nedostatečně odvážnou a nedostatečně pravicovou. Není ani dostatečně levicovou - jakou tedy vlastně je? Je ještě vůbec?

Formánkovy projevy, jako jedny z mála v Unii svobody - nepostrádají jasnozřivou logiku a vizi, kudy směřuje vývoj politiky - od parlamentní k participativní demokracii. Možná je to tím, že Formánek je informatik a dokáže díky znalosti telekomunikačních a informačních technologií dohlédnout dál, než ti, kteří mají vždy jediný "ten pravý" recept na pravdu. Dnešní doba byrokratických elit si ale nežádá ani věrozvěstů, ani proroků. Mnoho z nich bylo - i v historii upalováno jen proto, že nechtěli obhajovat trůny a posliovat moc dogmat. Co jim bylo platné, že po nich pojmenovali náměstí či vstoupili do učebnic dějepisu, když svůj život skončili na hranici, aniž by koho přesvědčili o své pravdě...

Formánek, přes svou deklaraci pravicovosti je svou vizí přímé demokracie levicovější, než sám tuší. Stejně jako jeden z čelných představitelů ODA, bývalý poslanec Kužílek, nadšený propagátor zákona 106/99 Sb.. Protože Formánek neobhajuje individuální, elitářské pojetí moci, vlastní pravici, on křísí do 21. století velmi nebezpečnou tezi, že všechna moc patří lidu... Chápe "obyčejného občana", cítí onu "mízu" politiky s neomylností onoho upáleného proroka. Snad je to dáno jeho právě až anarchistickým přístupem k "trůnu", snad v tom zahrála svou roli i informatika a internet... A právě v duchu této logiky a v duchu obhajoby "trůnu" pro několik mocichtivých Theo Formánka nemohla nikdy Unie svobody zvolit do svého předsednictva.

Formánek podává čtnářům Britských listů skličující analýzu vnitřních problémů US-DEU jen tím, že pojmenovává problémy uvnitř strany a s podrobným, idealisticky upřímným viděním "insidera" bilancuje i nabízí určité řešení, na které ale už stejně nedošlo. Ministři si totiž v tu chvíli museli držet vládní křesla oběma rukama, i když možná o ně za několik týdnů přijdou stejně. Politické poměry v české kotlině se turbulentně mění. Jako počasí v této "zimě"... Theo Formánek je už ale "mimo hru". Kde se objeví příště?

KOŠ
(Poznámka JČ: Nevím, co je "levicového" na běžném demokratickém přesvědčení, že nositeli moci jsou občané a politikové jsou jen jejich jménem její vykonavatelé.)

Sloupek

Vrátil jsem se z Londýna v pondělí až krátce před půlnocí českého času. Odstupující český velvyslanec v Londýně dr. Pavel Seifter uspořádal na velvyslanectví v Kensingtonu recepci na odchodnou, které jsem se zúčastnil. Seifter odchází ze svého postu téměř okamžitě a má být nahrazen kariérním diplomatem, prý schopným člověkem, na něhož jsme všichni zvědavi.

Už jsem se v tomto listě zmiňoval, že dr. Seifter byl pravděpodobně zdaleka nejlepším českým velvyslancem v Londýně od pádu komunismu - s minimem prostředků a spolupracovníků řídil důležitou českou výspu v Londýně s humorem, taktem, citlivostí a vysokým smyslem pro diplomacii. (Byl to první velvyslanec po roce 1989, který si byl vědom, že má kultivace kulturních a školských styků a pěstování bohemistiky v Británii obrovský význam. V tom se shodoval s Tomášem Masarykem, který začátkem dvacátého století založil bohemistiku a slavistiku v Londýně.)

Dr. Seifter věděl, jakým způsobem Brity zaujmout. Nedlouho po svém příchodu do Británie se dostal ve velkých fotografiích na titulní stránku čelných britských deníků, když - pro Brity, milovníky zvířat pikantně - jako diplomat a jako bývalý disident - rozeslal londýnské diplomatické a novinářské obci pozvánky na recepci při příležitosti propuštění svého psa z britského půlročního vězení - tedy karantény kvůli možnosti nákazy vzteklinou. (V Británii, jakožto na ostrově, se vzteklina nevyskytuje, avšak Seifter se svým podvratným gestem, neočekávaným od diplomata, včlenil do živé mediální diskuse o tom, zda není půlroční karanténa psů, dovážených z kontinentu, zbytečně krutá - proto ty fotografie na titulní straně i ty palcové titulky.)

Humor dr. Seiftera neopustil ani tentokrát: na začátku recepce přinesli do sálu pracovníci velvyslanectví větší dvojnástěnku s různými absurdními dokumenty či dopisy, nashromážděnými v Londýně za dobu Seifterovy éry. Tak asi nepřekvapí, že exotickému velvyslanci píše exotický (či spíš výstřední) anglický občan těžkou dělnickou rukou: "Vážený pane velvyslanče. Umím fotografovat polaroidem duchy. Přikládám šest těchto svých fotografií a jsem přesvědčen, že vás budou zajímat."

Škoda, že jsem si to ze Seifterovy nástěnky doslova neopsal, mohu tedy citovat jen po paměti. Zaujala mě vystavená zpráva ČTK, podle níž v době, kdy Britové zahájili v Ruzyni protiromský etnický imigrační filtr, se obrátil český obmudsman Otakar Motejl na britského ombudsmana s dotazem, zda takové kontroly nejsou protizákonné. Potíž je, že - alespoň podle zprávy ČTK - nepsal dr. Motejl osobě, ale budově: "Vážený pane Millbank Tower..." (Cituji po paměti, Millbank Tower je dům, kde je sídlo britského ombudsmana.)

Zaujala mě také poněkud komisní žádost dvou českých poslanců, kteří se chystali přiletět z Prahy na londýnské letiště Heathrow a od velvyslanectví požadovali, aby je z letiště odvezlo autem. Následovala lakonická odpověď z velvyslanectví, že tam mají jen jednoho řidiče (zároveň pracoval jako kuchař) a jen jediné auto pro pana velvyslance, a nechť páni poslanci přijedou z Heathrow do centra normálně autobusem.

Na jiném místě byl vystaven bleskový fax z českého ministerstva zahraničních věcí, odeslaný někdy v 16.50 nebo v 17.30, a bezodkladně se dožadující (do druhého dne do 9 hodin ráno) vysvětlení, jaký má český zákon č. to a to vliv na britskou politiku vůči romským žadatelům o azyl. Z velvyslanectví odešla odpověď, že zaprvé nemá jeho pracovnice ani tušení, co je obsahem příslušného českého zákona, a že zadruhé bude poněkud obtížné dát dohromady tuto informaci po pracovní době do druhého dne ráno.

Zajímavý byl také dosti byrokratický rozklad o návrhu, aby se zakoupily jakési lavice pro prostor před velvyslanectvím, které by se každého rána před začátkem pracovní doby vysunovaly na veřejnost a večer by se zřejmě zase zasunovaly do velvyslanectví.

A pak tam byly dopisy veřejnosti, asi tohoto znění: "Vážený pane velvyslanče, prosím sdělte mi adresu anglické královny, rozhodl jsem se jí napsat osobní dopis."

Dr. Seifter se nevrací do České republiky, přesunul se jen z Kensingtonu do jiné části Londýna, bude vyučovat na London School of Economics.

Navštívil jsem včera v Londýně také Andrewa Stroehleina, jehož si starší čtenáři budou pamatovat jako pravidelného komentátora Britských listů z prvních let jejich existence. Spolu s Ivanem Kytkou se Andrew Stroehlein v roce 1998 neúspěšně pokusil o reformu zpravodajství České televize. V současnosti pracuje v londýnském Institute for War and Peace Reporting a organizuje spolu s kolegy v různých méně demokratických zemích kursy pro nezávislé novináře; čtrnáct dní tráví v Londýně, pak vždy jede na týden do cílové země, příští týden například do Běloruska, avšak vede v současnosti kursy v Afghánistánu, v Kazachstánu a v dalších zemích. Občas píše články pro americký zpravodajský týdeník Time. Fascinuje ho současný intenzivní evropský antiamerikanismus. Argumentuje - podle amerických komentátorů jako Christopher Hitchens - že připravovanou válkou proti Iráku si svět zajistí stabilní zdroj ropy, aby pak mohl zasáhnout proti hlavnímu zdroji světového terorismu, Saúdské Arábii, která je velmi významným destabilizačním ohniskem dnešního světa, proti níž se však dosud nedá zasáhnout, protože by se ohrožením raúdských ropných zdrojů dostala světová ekonomika do krize. I když samozřejmě takováto politika nepochází od omezeného, intuitivně jednajícího George Bushe, Stroehlein se domnívá, že na americkém ministerstvu zahraničí tvoří politiku někteří schopní odborníci, kteří realizují právě tuto strategii. Možná, že má pravdu.

Jiným a nebezpečným faktorem americké zahraniční politiky však je, že v současnosti Spojené státy uzavírají v rámci "boje proti terorismu" spolupráci s různými dalšími diktátory, takže mají šanci si i z nich nakonec vypěstovat - tak jako to učinily v Iráku - nového Saddáma Husajna. To je dáno krátkozrakostí a krátkodobostí americké zahraniční politiky, kterou definují čtyřleté volební cykly.

A zašel jsem do londýnského knihkupectví Waterstones, abych zjistil, co tam mají z českých autorů. Hlásím tedy: v angličtině tam mají přeloženého celého Kunderu od Směšných lásek až po Nevědomost, Škvoreckého Inženýra lidských duší, Klímovu novou knížku Ani svatí, ani andělé a od Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky, Příliš hlučnou samotu a Městečko, kde se zastavil čas.

21. 1. 2003
Zajímavý "ekologický" podvod se docela masově nedávno rozšířil ve Walesu - aspoň do té doby, než ho začal tvrdě pronásledovat britský daňový úřad. Majitelé automobilů s dieselovým motorem tam totiž začali jezdit místo na naftu na olej na vaření. Bylo to logické - zdaněná motorová nafta stojí 73 pencí za litr; zcela nezdaněný litr oleje na vaření stojí pouhých 42 pencí za litr. Podnikaví motoristé začali naftu s olejem na vaření v nádržích svých automobilů mísit padesát na padesát procent. Auta jezdila líp než předtím na naftu. Ovšem jezdit na nezdaněné palivo je trestný čin: britský daňový úřad to začal stíhat pokutami až ve výši 500 liber a zadržením automobilu. Věc má pozoruhodné zázemí.
20. 1. 2003
Motto:
"You can't be held responsible for what your parents do"
"Nejste odpovědni za to, co dělají vaši rodiče"

reakce jednoho britského občana po přečtení tohoto textu.
Jenže nežije v České republice...

Co si máte počít, byl-li váš dědeček přesvědčený stalinista? Je to snad i vaše osobní vina? (To sotva, přesto je to -- zcela neférově -- v české společnosti těžké břemeno.)

Filmový dokumentarista Martin Štoll (1973), vnuk stalinistického literárního dohližitele, akademika Ladislava Štolla, byl v prosinci roku 2002 hostem University of Glasgow a kromě filmových přednášek (Propaganda a totalita, Česká dokumentární škola, Co může Východ nabídnout Západu?) dne 5. prosince 2002 tam poprvé veřejně rozvedl osobní úvahu nad "problematikou předků" ve své rodině. Mluvená přednáška se stala základem tohoto autorizovaného a doplněného textu, který si zachovává podobu ústního projevu.

Na konci listopadu jsem jako nakladatel domlouval počet kusů naší nové knížky na vánoční trh v náchodském knihkupectví. Paní vedoucí využila přítmí a intimní atmosféry k důvěrnosti: "Chtěla bych se Vás na něco zeptat..." Přiznám se, tušil jsem, co přijde. "Že nemáte nic společného s tím Ladislavem Štollem?"

20. 1. 2003
Lubomír Machala,
Literární bludiště: Bilance polistopadové prózy.
Nakladatelství Brána/Knižní klub, 2001

Lubomír Machala, odborník na českou literaturu z olomoucké univerzity, se pokusil o to, co někteří považují za nemožné: odvážně vstoupil do chaotického prostoru české literatury, jak se rozvinul od pádu komunismu, a pokusil se svou knihou Literární bludiště poskytnout čtenáři základní orientaci o tom, co se v české literatuře za posledních deset dvanáct let děje. Je to čin skutečně průkopnický, neboť je opravdu sporné, zda vůbec je možno hodnotit a kategorizovat nejnovější literaturu (některé literární katedry na britských univerzitách jsou natolik extremní, že vůbec nevyučují literatuře, vzniklé za posledních padesát let; namítají, že dosud není dostatečný odstup, aby bylo možno novější literární díla kompetentně hodnotit. Ten přístup je ovšem poněkud přehnaně opatrný: analytik, který se zajímá o to, čím daná společnost žije v současnosti, nemůže dost dobře ignorovat její nejnovější kulturní projevy.)

Otázkou ovšem zůstává, jaký vůbec význam má nejnovější česká literatura pro život společnosti: od pádu komunismu ztratila literatura svou zástupnou, politickou funkci a není asi přehnané říci, že živoří marginalizovaně na pokraji společnosti. Vychází-li nový román v nákladu cca 400 výtisků, vliv na život společnosti bude mít asi dost malý. Odborníci na českou literaturu však poukazují na to, že malý zájem o literaturu může být i důsledkem toho, že kromě toho, že školy lidi dnes neumějí naučit, k čemu je literatura, lidé ani nevědí, co vlastně vychází, a nedovedou se v současné literární produkci orientovat. Z tohoto hlediska je Machalova příručka pro čtenáře velkou pomocí.

Autor svou knihu rozdělil do osmi kapitol; přibližně třetinu jeho knihy obsahují užitečné bibliografické informace.

21. 1. 2003

Vytvořili jsme v archívu BL nové téma "Česká literatura) (viz zde) a přiřadili jsme k němu všechny články s literární tematikou, které v našem časopise vyšly od zprovoznění nového redakčního systému začátkem října 2001. (Na archivu z doby předtím se pracuje.)

20. 1. 2003
"Hele ty, nedělej tady vostudu neé," domlouvá světle hnědý cikán dlouhovlasému mladíkovi původem z bledé většinové společnosti. Ten do něj totiž vytrvale strká a požaduje nazpět jakýsi mobilní telefon. "Neblbni, no mám se tu svlíknout do naha?" přidává volume snědák v kulichu ala Bronx. To když mu hrozí, že spadne pod vedle stojící tramvaj. Jsme totiž na zastávce Anděl a dav vystupujících z linky číslo devět si klestí cestu davem cestujících do čísel devět, sedm, čtyři, deset a těmi ze stanice metra a nákupních center. Místo je to věru chorobné. I v neděli.
Petr Mareš
19. 1. 2003
Sjezd skončil, zapomeňte... Po třídenním jednání sjezdu US-DEU je téměř vše tak, jak bylo předtím. Unie jednotná není, pouze pravicová platforma v ní má ještě menší vliv, než měla. Po dvou dnech diskuzí dnes dopoledne drtivou většinou potvrdili setrvání ve Špidlově vládě. "Provládní" skupina si posílila pozice, Mareš již v prvním kole volby lídra jasně porazil senátora Roberta Koláře. Padesátiletý Mareš, který byl považován za favorita, získal hlasy 249 delegátů. O sedm let mladšího Koláře volilo jen 92 unionistů.

1. místopředsedou US-DEU se stal senátor Jan Hadrava, dalšími místopředsedy byli zvoleni ministr pro místní rozvoj Pavel Němec, Vlastimil Ostrý a František Pelc.

Předseda mandátového a imunitního výboru horní komory a místostarosta Lokte nad Ohří na Sokolovsku, získal 191 hlasů. Pro druhého z kandidátů - poslance Františka Pelce - hlasovalo 146 unionistů. Poslanec Vlastimil Ostrý byl zvolen až ve třetím kole. Do volby řadových místopředsedů bylo nominováno 11 kandidátů, pět z nich nominaci odmítlo a podpořilo jiné kandidáty.

Mediálně známí politici Unie - do dnešního rána úřadující šéf Ivan Pilip, ministr informatiky Vladimír Mlynář, předseda poslaneckého klubu Karel Kühnl, bývalá předsedkyně Hana Marvanová ani místopředseda Senátu Jan Ruml o křesla v předsednictvu zájem neprojevili. Nekandidoval ani místopředseda Pavel Pešek. Z vedení vypadl také dosavadní místopředseda Robert Kolář. Během odpoledne opustila sjezd řada delegátů, včetně Vladimíra Mlynáře, musela volební komise měnit pravidla, aby se vůbec vedení dalo zvolit.

Premiér Vladimír Špidla (ČSSD) a místopředseda vlády Cyril Svoboda (KDU-ČSL) uvítali výsledek sjezdu. "Já Unii svobody blahopřeji k tomuto odvážnému rozhodnutí," nechal se slyšet Svoboda. Již dříve Mareš řekl, že impulsem pro odchod unie do opozice by bylo nenastartování reformy veřejných financí, vzdělávacího systému či deregulace nájemného. Dalším důvodem vidí Mareš zvolení expremiéra Miloše Zemana (ČSSD) prezidentem. Místopředseda ČSSD Gross, který je současně v současném Zemanově vyjednávacím týmu prezidentských voleb, ale soudí, že Mareš byl z kandidátů na předsedu, kteří se nabízeli, ještě nejlepší.

Předseda ODS Mirek Topolánek je rozčarován. Vidina pádu vlády je zase o kousek vzdálenější. "Myslím, že ztratili veškerý pud sebezáchovy," komentoval výsledek sjezdu. "Tím, že se Unie svobody rozhodla zůstat ve vládě, jasně řekla, kam patří," uvedl šéf nejsilnější opoziční strany. Unie se sice hlásí k pravici, vstoupila ale do vlády s ČSSD. Místopředseda ODS Petr Nečas nazval unii nevolníkem ve Špidlově vládní koalici.

Miloš Zeman
18. 1. 2003

Podle očekávání z analýzy předchozího zasedání ÚVV ČSSD nominoval v sobotu 18. 1. 2003 ústřední výkonný výbor sociální demokracie bývalého premiéra Miloše Zemana pro druhou volbu nového českého prezidenta, která se má konat v pátek 24. 1.

Zeman už při jednání ÚVV dne 7. 12. 2002 tvrdil, že jemu nevadí, když sociální demokracie nominuje do prvního kola jiného kandidáta.

Členové ústředního výboru tentokrát Zemana zvolili téměř bez rozpravy, drtivou většinou. Jediným, kdo vystoupil proti Zemanovi, byl předseda Poslanecké sněmovny Zaorálek, kterému reálně hrozí, že židle, na které sedí, bude obětována v rámci narovnání vztahů s ODS, poškozených politikou lidí okolo Vladimíra Špidly. Špidla sám pochopil, že prohrál, a přiznal ještě před očekávanou vlnou kritiky vůči své osobě svou spoluodpovědnost za chyby, ke kterým došlo při prvním kole volby. Vyhnul se tak emocionálním hodnocením, před kterými varoval delegáty Richrad Falbr, když hovořil o nutnosti zachovat "důstojnost" jednání... Teď Špidlovi nezbývá, než se snažit, aby výsledky Miloše Zemana nebyly tak tristní jako v případě kandidáta z první volby. Kyselé hrozny... Miloš Zeman může "odpustit" jiný názor, neodpouští ale opakovaně špatný názor, který považuje za hloupost. A pat druhého kola by hloupostí byl pro většinu členů ÚVV. To dali najevo zcela zřetelně krátkostí diskuse i množstvím zvednutých rukou. Zeman nebyl jednání o své nominaci přítomen, Špidla ho prý pozval natolik chladně až urážlivě, že se Zeman rozhodl do Prahy vůbec nejet.

Podporu Zemanovi má vyjednávat pětičlenný tým v čele s místopředsedy Zdeňkem Škromachem a Stanislavem Grossem. Dalšími jeho členy budou místopředsedkyně sněmovny Jitka Kupčová a předsedové parlamentních frakcí ČSSD Milan Urban a Petr Smutný. Zeman ale stejně povede podle informací Britských listů separátní rozhovory se všemi relevantními skupinami sám.

Paradoxem politiky ČSSD je, že do vyjednávací skupiny se přihlásil předseda poslanecké frakce, zástupce vlivné středočeské lobby Urban, který je znám jako současný nejvášnivější odpůrce bývalého předsedy. Vypadá to, že zhroucení jeho představ o Pithartovi na Hradě spolu s zhroucením jeho samotného v zákulisí Hradu způsobilo jeho náhlé prozření... Tehdy se mezi dvěma z řady sklenek alkoholu v pauze mezi jednotlivými koly hlasování přiznal, že má chuť z této funkce odejít pro její nepředvídatelnost... Jeho "spleenu" se té chvíli divit nešlo, neboť do médií říkal něco, co se pak ukázalo jako diametrálně odlišné od hlasovací reality.

Stanislav Gross se role vyjednavače ujal pragmaticky a dá se mu i věřit, že se bude snažit. Už ví, že "důchodce z Vysočiny" se vrátil, a ví též, že není důležité být tentokrát v opozici, když může být v koalici. "Každá chyba se dá napravit. Věřím, že i Gross stejně jako ostatní členové týmu budou schopnými vyjednavači," řekl v sobotu spokojeně Miloš Zeman médiím.

Je možné, že Gross dokonce může na jaře zasednout po sjezdu do křesla prvního muže strany, protože málokdo doufá, že Vladimír Špidla sérii svých porážek jako předseda ČSSD přežije. Logickým pokračováním politiky ČSSD by pak byl Gross, jehož zjevné soupeření o vliv s Milošem Zemanem přešlo už v době, kdy se stal ministrem vnitra. Od té doby udělal politickou maturitu a dnes je vnímán prakticky všemi skupinami jako nejobratnější politik ČSSD. I když k levici ve straně má vztahy horší, je oceňováno, že nezasáhl negativním způsobem do tvorby dlouhodobého i střednědobého programu a nechal jeho přípravu na odborných komisích. Učinil tak gesto, které ukončilo více než osm let trvající skrytou válku několika frakcí ve straně, o které je i rozsáhlá analýza Co ČSSD zasila, to také sklidila. "Válečnou sekyru" vykopal opět nyní Vladimír Špidla nerespektováním výsledku referenda ČSSD o prezidentovi, spekulacemi okolo Motejla, Grulicha a navržením Bureše, kterého nakonec nevolili ani ti, kteří souhlasili předtím s jeho nominací a podepsali se pod ni.

Velmi kysele se tvářila i Petra Buzková, ale držela se statečně celý den. I když novináři z televize po ní chtěli "silnější výrok", "nejdéle sloužící" odpůrkyně politiky Miloše Zemana se realisticky zdržela zásadnějších komentářů a nedala slovy příliš najevo své rozčarování. Nebylo to ani nutné, její obličej hovořil místo ní jasně...

Petr Pithart se další volby účastnit nebude a hlavním Zemanovým soupeřem tedy bude podle očekávání Václav Klaus. Unionisté sice vyhrožují senátorkou Moserovou, ale nikdo její nominaci ani je samé už nebere vážně. Zemana zřejmě podpoří komunističtí poslanci, Klause by asi podpořili v nouzi nejvyšší pouze neúčastí při hlasování v třetím kole, čímž by snížili kvórum a ke zvolení by stačilo pro vítěze méně hlasů. Jak jsme v Britských listech předpovídali v článku Do první volby prezidenta jde druhá garnitura, prezidentem ČR bude zřejmě zvolen ten kandidát, na jehož zvolení se v kuloárech shodnou zejména poslanci ČSSD, KSČM a ODS. První kolo druhé volby bude tzv. "očuchávací", ve kterém se vyloučí ostatní kandidáti a ověří se předem dohodnuté počty hlasů pro favority. Druhé bude nejzásadnější - "poměřovací", při kterém se sečtou jednotlivé "koalice" a rozhodne se tak o vítězi, který sice nedostane podmínkami volby požadované hlasy, ale jeho výsledek bude signálem pro reakce lobbistů v kole třetím. Dá se totiž předpokládat rozsáhlá série vyjednávání mezi prvním a druhým kolem, a nakonec dohoda "opozičně smluvních" stran, že ten, kdo dostane v druhém kole méně hlasů, doporučí svým příznivcům volbu protivníka v kole třetím. Tím se předejde rozčarování z patového výsledku a možnosti "autentické koaliční opozice" obhajovat přímou volbu, v níž může zvítězit i Jaromír Jágr...

Dohoda favoritů se nedala předpokládat v první volbě, neboť na druhé straně nebyl stejně silný protivník. Pithart musel být poražen.

Tak může být v pátek prezident zvolen minimální většinou 141 hlasů z 281 (nebo i méně, pokud odejde nějkterý klub ze sálu). Dá se předpokládat, že "protizemanovců" v ČSSD bude výrazně méně než bylo "protiburešovců", maximálně 8 - 11. Několik lidovců a jeden unionista už dnes také ví, že s jejich hlasem může Zeman počítat. Říci to však do poslední chvíle nemohou. V jejich případě by byly vnitrostranické důsledky fatální. Znamenalo by to ale, že ve třetím kole, kde se setře rozdíl mezi poměrem sil v Senátu a Sněmovně, by měl získat většinu Miloš Zeman. Musel by ale zvítězit ve Sněmovně (q101/200), neboť v Senátu očekávaně vyhraje Václav Klaus (q41/81).

Jinými slovy: vyhraje-li Zeman, ODS za to zřejmě dostane četné ústupky od ČSSD, vyhraje-li Klaus, bude to důsledkem kuloárových ústupků ODS vůči ČSSD. Komunisté vědí, že dohoda s Klausem je pouze taktická, zatímco dohoda se Zemanem je strategickým rozhodnutím, které pro ně může otevřít mnohé možnosti - i v jejich vlastní straně. I Klaus by už uvítal, kdyby při volbě prezidenta dostal některé hlasy KSČM - to ale - zdá se - hrozí pouze v případě, kdyby z prvního kola odešel Miloš Zeman poražen. Očekává se všeobecně, že komunisté proto nakonec veřejně, předvídatelně a většinově podpoří Zemana. Dny příznivců křehké "koalice s koalicí" jsou, jak se zdá, definitivně sečteny...

To, zda tedy vyhraje Zeman či Klaus, bude záviset nakonec stejně na kuloárové dohodě ČSSD s ODS...

Zdeněk Škromach, foto: Štěpán Kotrba
19. 1. 2003
ČTK, koš

Premiér Vladimír Špidla by měl podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha zůstat v čele sociální demokracie i po její březnovém sjezdu. Nyní není doba na změnu na nejvyšším stranickém postu, řekl Škromach v pořadu Sedmička televize Nova, kde zároveň kritizoval Špidlu za jeho "nerozumný" postoj k současnému prezidentskému kandidátovi ČSSD. Ze Škromachova současného postoje je jasné, že bez zvolení Zemana prezidentem by si na židli prvního muže strany netroufal. V tom případě ale stejně není a nemůže být prvním mužem...

Z výstavy ročníkových prací atelieru Jiřího Beránka
20. 1. 2003

Monitor Jana Paula

Atmosféru neoficiálních výstav osmdesátých let připomínala vernisáž ročníkových prací (klauzur) studentů atelieru sochařství Prof. Jiřího Beránka, z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.

Je sympatické, že se přehlídka uskutečnila mimo prostory školy, v alternativně zvoleném prostoru opravárenské haly v Lahovičkách v Praze 5. Prof. Jiří Beránek, člen skupiny "12/15 Pozdě, ale přece" (Koloděje 1988), je znám jako sochař citlivým přístupem ke krajině, v jehož tvůrčím a filozofickém pojetí má dílo respektovat dané prostředí.

Svobodné užití tradičních materiálů jako je dřevo, kov, papír, kámen a uvolněná tvarová imaginace jsou základní charakteristické rysy tvorby sochaře, který vede své žáky k úctě před matérií přírody. V době multimediálních tvůrčích prostředků je Beránkův "konservativismus" pro mnohé studenty objevem přirozeného přístupu k tvorbě a na výstavě to bylo znát. Fotogalerie z vernisáže výstavy ukazuje nejen atmosféru celé akce, ale na vystavených dílech dokumentuje i potřebnou míru umělecké tvůrčí svobody Beránkova atelieru.

SOUVISEJÍCÍ FOTOGALERIE z výstavy

21. 1. 2003
Jsem optimista, tedy zastávám mínění, že osvobozování Iráku od Saddáma ukrutného nemusí trvat při pozemních operacích déle než měsíc, možná i kratší dobu. Ztráty západních vojenských pojídačů vepřového přitom nemusí být dramatické - možná jen kolem 500 osob. Také irácké ztráty by měly být nesrovnatelně menší, než v době první války v roce 1991. Z čeho pramení optimistické doufání?
20. 1. 2003
Vojenský zásah na Blízkém východě je velmi nebezpečný. Avšak chceme-li trvalý mír, je možné, že vojenský zásah proti Iráku je jedinou možností. Tak v neděli argumentoval ve svém zásadním redakčním komentáři britský týdeník Observer, (viz zde), jehož argumentaci shrnujeme:
19. 1. 2003
Brian Urquhart
z angličtiny preložila Judita Takáčová
Recenze bola uverejnená v The New York Review of Books pod názvom Vyhliadky vojny

Mnohé medzinárodné problémy ponúkajú iba ponurú voľbu medzi zlým a menej zlým riešením a súčasný spor o Irak stavia túto dilemu do nezvyčajne ďalekosiahlej a zložitej perspektívy. Nie je to jednoducho len otázka zaobchádzania s mimoriadne nepríjemným a agresívnym tyranom, ktorý zrejme nie je ďaleko od výroby jadrových zbraní.

Treba zvážiť aj iné dôležité otázky -- riziká súvisiace s najdôležitejším zdrojom ropy na svete, ktoré tým ovplyvňujú aj svetovú ekonomiku; nestabilná politická situácia na Blízkom východe, ktorou otriasol najmä násilný a emotívny boj medzi Izraelom a Palestínčanmi; možnosť, že americký zásah v Iraku by zvrhol niektoré menej stabilné vlády v regióne; narastajúce nepriateľstvo medzi časťami islamského sveta a Západom; dosah invázie v Iraku na medzinárodnú solidaritu vo "vojne proti terorizmu" a na celosvetovú nevôľu voči idei agresívnej a unilaterálnej hegemónie Spojených štátov, ako to naznačuje nová doktrína americkej preventívnej akcie a dokumenty, napríklad nedávno publikovaná Národná bezpečnostná stratégia Spojených štátov amerických.

James Bond
19. 1. 2003
Dnes neumírej
Die Another Day

Režie: Lee Tamahori
Scénář: Neal Purvis, Robert Vade
Autor původní předlohy: Ian Fleming
Hrají: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephensen, Rosamund Pike, Rick Yune, John Cleese, Judi Dench, Michael Madsen, Will Yun Lee, Samantha Bond, Madonna
Oficiální stránky filmu: www.jamesbond.com

Do kín prišiel nový Bond. James Bond, samozrejme. Po dvadsiatykrát sa divákom prihovára z plátna a ak sa vám zdá, že jeho preslov je už akýsi opočúvaný, zdanie pravdepodobne neklame. Nechcem sa dotknúť prívržencov agenta 007, neustále nové pokračovania jeho napínavých životných príbehov mi však pripomínajú nekonečné miešanie dávno prevarenej kaše, ktorá si ani sama nepamätá, kedy stratila chuť.

Product placement okolo Bonda
19. 1. 2003

Uvedenie nového dielu Jamesa Bonda do kín znovu otvorilo otázku product placementu a jeho využívania v kinematografii. Veď tento hrdina sa stal hrdinom mnohých generácií, a tak je samozrejmé, že výrobcovia majú veľký záujem umiestniť svoj produkt práve do tohto kultového filmu.

20. 1. 2003

Sedemdesiat rokov od nástupu nacistov k moci 1.

Spomienky na nacizmus nepatria iba do histórie, ale sú stále aktuálne prítomné. Stačí si napríklad pozrieť programy televíznych staníc vo svete. Na obrazovkách vidíme boje druhej svetovej vojny a hrôzy koncentračných táborov určených na vyhladenie celých národov.

Lenže nielen na televíznych obrazovkách môžeme vidieť neonacistov, ich pôsobenie cítiť v každej európskej krajine, dokonca aj v Rusku, ktoré si chcel Hitler podmaniť a jeho obyvateľstvo buď zotročiť, alebo vyhubiť. Neonacisti sú dnes zdanlivo rovnako komickí ako ich predchodcovia po prvej svetovej vojne. Zdá sa, že primitívni mladíci s holými lebkami sú síce brutálni bezočivci, no hrozbu, že by niekedy nastolili "svoju" vládu, ešte nevyslovili. No v roku 1922 v Taliansku a v roku 1933 v Nemecku sa už čosi podobné stalo.

Môže sa zopakovať konštelácia politických okolností, ktorá by v niektorej krajine nastolila podobný režim?

20. 1. 2003

Leszek Miller -- po úspechu v Kodani odchod z politiky?

Niekoľko dní pred Vianocami prežíval poľský premiér Leszek Miller svoju hviezdnu hodinu, keď sa mu podarilo úspešne zavŕšiť predvstupové rokovania s EÚ. Tesne po sviatkoch však okolo neho prepukol škandál, ktorý sa môže skončiť jeho politickou smrťou.

Gazeta Wyborcza zverejnila zápis zvukového záznamu rozhovoru filmového producenta Lewa Rywina so šéfredaktorom tohto najvplyvnejšieho poľského denníka Adamom Michnikom, v ktorom požadoval od Michnika úplatok vo výške 17,5 milióna dolárov za vypustenie ustanovení zakazujúcich súbeh vlastníctva novín a televíznych staníc v navrhovanom mediálnom zákone. Gazeta Wyborcza má pritom záujem o kúpu komerčnej televízie Polsat.

16. 1. 2003

Od začátku února budou k dispozici Britské listy uživatelům v tištěné formě ve videokavárně v Příbrami, Dlouhá ulice 93, Příbram 2, napsal nám Tomáš Božek.

5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
5. 1. 2003
Děkujeme všem, kteří v roce 2002 podpořili svými dary provoz Britských listů. Apelujeme na všechny čtenáře, aby nám na provoz BL finančně přispěli. Všichni spolupracovníci časopisu na něm pracují ve veřejném zájmu zadarmo, případně ho dotují z vlastních zdrojů, někteří velmi podstatně. Finanční dary nám umožní dělat více práce ve veřejném zájmu s větším počtem spolupracovníků a profesionálněji.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?   
21. 1. 2003 Jak jsem přežil Vítězslav  Horn
21. 1. 2003 Lékařský život v Československu zbavený mýtů Ivan  Müller
21. 1. 2003 Jak má rodina nevyhnala sudetské Němce Petr  Říha
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
21. 1. 2003 Romové stojí u zrodu nového kulturně-společenského centra v Karviné Jaroslav  Hlaváček
21. 1. 2003 Chcete jezdit na olej na vaření?   
21. 1. 2003 Londýnské střípky Jan  Čulík
20. 1. 2003 Pravicová zima a vidina jara pro stádo lumíků Theo  Formánek
20. 1. 2003 Nebozí utlačovaní běloši Radek  Mokrý

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2003 Zabíjení v Iráku: optimistická varianta František  Roček
21. 1. 2003 Vést či nevést válku proti Iráku? Miloš  Kaláb
20. 1. 2003 Irák: operace na zákaznickém principu František  Roček
20. 1. 2003 Observer: Je nutno zaútočit na Irák   
18. 1. 2003 Arabské země chtějí, aby Saddám Husajn odstoupil   
17. 1. 2003 Přihlásí se Česká republika po 35 letech opět k Brežněvově doktríně? Mojmír  Babáček
17. 1. 2003 Protiválečné petice   
17. 1. 2003 Tři pohledy na jednu možnou válku - vyberte si Jan  Kasal, Jaroslav Tvrdík, Václav Frank

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2003 O (české) literatuře v Britských listech   
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík
20. 1. 2003 Třicet let bojů s Ladislavem Štollem
aneb Jak s tím můžete žít?
Martin  Štoll
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
7. 1. 2003 Nové myšlenky a směry při studiu české kultury, jazyka a literatury   
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
18. 12. 2002 Česká poesie v předvánočním Stockholmu Jana  Witthed
12. 12. 2002 Totalita v nás: Multibestia triumphans et incorporata Jan  Čulík st.
6. 12. 2002 Levicové bědování - ale s novými informacemi a s noblesou Jan  Čulík

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   

Školství RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO   
26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2003 TV media o víkendu: Klaus ve Šponě, Zeman ve zprávách Josef  Trnka
20. 1. 2003 Další runda v pátek Ivan  Korč
19. 1. 2003 Škromach se necítí na vystřídání Špidly   
19. 1. 2003 Předsedou US-DEU se stal místopředsedseda vlády Mareš Štěpán  Kotrba
18. 1. 2003 Unie svobody na křižovatce Petr  Baubín
18. 1. 2003 Miloš Zeman byl nominován do druhé prezidentské volby Štěpán  Kotrba
15. 1. 2003 Všechna tři kola prezidentské volby skončila bez výsledku   
14. 1. 2003 Co je přímá demokracie? Jiří  Polák
14. 1. 2003 Nestydové Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2003 Kdo na Hrad patří, ať tam je Vladimír  Rott

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT   
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
5. 12. 2002 Kterak Jan Čulík pomáhal České televizi pochovat Netopýra Karel  Mašita
4. 12. 2002 Nával do televízneho kresla Lubomír  Sedláčik