29. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 2. 2008

K souvislostem shromáždění neonacistů v Plzni dne 1.3.2008

tisková zpráva Českého helsinského výboru

Vyjadřujeme znepokojení nad okolnostmi, které vedly k nemožnosti omezit konání shromáždění neonacistů v Plzni, jež se uskuteční 1. března 2008.

Považujeme za nepochybné, že se jedná o shromáždění vymykající se kautelám zákona o právu shromažďovacím. Jeho zřejmým účelem je popírání či omezování práv občanů a rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti (ve smyslu § 10 odst. 1 písm. a/ zákona), jakkoliv je původně oznámeným účelem protest proti potlačování svobody projevu a shromažďování. Skutečný účel a cíl je však zcela zřejmě zřetelný z povahy neonacistického uskupení Národní odpor, s níž je svolavatel úzce spojen. Jsme toho názoru, že shromáždění svolavatele majícího charakter hnutí směřujících k potlačení práv člověka a šíření nesnášenlivosti má být bez dalšího zakázáno, protože takové shromáždění bude mít jen stěží jiný cíl než hnutí jako takové. Pokud se navíc jedná o akci proti potlačování svobody projevu, mělo by být uváženo, co pod tímto termínem svolavatel rozumí. K tomu postačí pohled na webové stránky Národního odporu www.odpor.org Rozhodně nelze považovat za svobodný projev otevřené, veřejné šíření antisemitismu a rasismu, hlášení se k odkazu nacismu a uctívání nacistických zločinců či popírání holocaustu! Již těmito projevy hnutí spojené se svolavatelem bezprostředně porušuje ústavu a zákony, jakkoliv nemůže být přímo postiženo s ohledem na registraci domény v zahraničí. To, co činí Národní odpor, není realizací svobody projevu, nýbrž jejím bezostyšným zneužíváním k hlásání krajně nesnášenlivých projevů a hrubým zásahům do práv jiných. Ostatně, pozvánku na zítřejší shromáždění lze nalézt též na militantním informačním portálu www.whitejustice.com, který lze pravděpodobně považovat za nejbrutálnější výkladní skříň českých neonacistů (obsahující mj. výzvy k napadání či likvidaci "nepřátelských" antifašistů včetně vystavení jejich identifikačních údajů a fotografií). Za těchto okolností je nutné zítřejší shromáždění považovat za nepřijatelné, za záležitost, která měla být bez dalšího zakázána.

Přesto však, vzhledem k nesystémovému a zcela zřejmě protiprávnímu postupu veřejné správy (zejména Úřad městského obvodu Plzeň 3 a Magistrát města Plzně) neexistuje způsob, jak konání této akce zabránit (s výjimkou možnosti jejího rozpuštění). Rozhodnutí plzeňského primátora o zákazu shromáždění vyvolává vážné znepokojení, když bylo učiněno způsobem zcela ignorujícím zákon a zcela zřejmě muselo být zrušeno soudem. Příslušní úředníci jsou tak svými rozhodnutími spoluodpovědni za konání prakticky nezakázatelného shromáždění neonacistů, kterým mohou svým postupem spíše pomoci (mohou jim mj. dodat pocitu mučednictví). Takové nezákonné rozhodnutí zároveň vyvolává pochybnosti, nakolik je veřejná správa připravena ctít zákonnost a nakolik se obdobná svévolná restrikce shromažďovacího práva může v jejich praxi objevit v obecném měřítku.

Vyzýváme proto veřejnost, aby bojkotovala činnost neonacistických skupin a takový bojkot požadovala od svých zástupců. Zároveň vyzýváme veřejnou správu, aby nevyvolávala pochybnosti o pohrdání zákonem, a pokud takové pochybnosti vyvolá, aby za ně převzala politickou a právní odpovědnost.

Mgr. František Valeš, Český helsinský výbor

V Praze dne 29.2.2008

                 
Obsah vydání       29. 2. 2008
2. 3. 2008 Občanská sdružení kritizují postup památkových úřadů Petr  Kužvart
1. 3. 2008 Hlavní dodavatel plánované základny Boeing přišel o mamutí zakázku pro Pentagon Karel  Dolejší
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
1. 3. 2008 Michael  Marčák
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 K čertu s Komersem aneb jaký má názor etická komise Syndikátu novinářů
29. 2. 2008 Rhizome aneb Kauza bratří Mašínů pohledem českých novinářů Josef  Švéda
29. 2. 2008 Kdy je třeba zaplnit jalovými diskusemi mediální prostor Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Litujete svých obětí? Proč ne? Josef  Brož
29. 2. 2008 Sic semper (ale skutečně) tyrannis !
29. 2. 2008 Český helsinský výbor protestuje proti medaili udělené Mašínům
29. 2. 2008 Bratří Mašínové jako průkopníci metod al Kajdy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Přestaňte si číst o tom, jak jsou hloupí, a něco dělejte Ondřej  Hausenblas
29. 2. 2008 Joseph Stiglitz: Jaká je pravá cena války v Iráku
29. 2. 2008 Nepouštět k mezinárodním jednáním české premiéry bez certifikátu kvality! Vladislav  Černík
29. 2. 2008 School of Americas - škola zabijáků a masové hroby v Panamě aneb zavádění demokracie po americku Jana  Ridvanová
29. 2. 2008 K souvislostem shromáždění neonacistů v Plzni dne 1.3.2008
29. 2. 2008 Proč (ne)byl v Plzni zakázán pochod tzv. neonacistů František  Řezáč
29. 2. 2008 Slovo dnes nemá žádnou váhu Anna  Jančaříková
29. 2. 2008 Pojďme bojovat za demokracii Monika  Binke
29. 2. 2008 Wikitopol Bohumil  Kartous
2. 3. 2008 Urážení, které nikomu neprospěje Petr  Wagner
29. 2. 2008 Pomluva i realita
29. 2. 2008 Porodnice -- skryté reklamní prostředí Tereza  Šimíková
29. 2. 2008 Noc vítězů, neboli Od uměleckého díla k rozmanitosti pohledu na dnešní svět Uwe  Ladwig
29. 2. 2008 11 Jiří  Studený
29. 2. 2008 Postmodernismus je něco, co už bylo Boris  Cvek
29. 2. 2008 Postmodernismus? Lukáš  Zádrapa
28. 2. 2008 Postmodernismus: Jaký je dnešní svět? Jan  Čulík
29. 2. 2008 Proč je pro americké vízum třeba chodit?
29. 2. 2008 Pochod neonacistů Plzní ignorujte Aleš  Hess, Milada  Emmerová
28. 2. 2008 Táhni, blbe: dva politici, dvě nadávky Karel  Košťál
28. 2. 2008 Máme dva prezidenty. Oba jsou nacionalisté Ondřej  Slačálek
28. 2. 2008 Bursík: "Kdybychom dělali, co chtějí voliči, byli bychom jen pasivní, populistickou vládou" Vladimír  Tupáček
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
28. 2. 2008 Vzpomínka na Karla Kryla
28. 2. 2008 Kterak Topolánek bagatelizuje zkušenost totality Bohumil  Kartous
27. 2. 2008 Sloučení škol v Unhošti je pohrdáním názorem občanů
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008