14. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 1. 2008

Schwarzenberg: "Česko nepodporuje americký vojenský útok na Írán !"

oficiální odpověď na otázky ohledně stanoviska MZV ke zveřejněné zprávě amerických zpravodajských služeb k íránskému jadernému vojenskému programu, položené ministru zahraničních věcí Schwarzenbergovi Danielem Solisem a zveřejněné v Britských listech v článku "Proč se vměšuje Česká republika do cizích vnitřních záležitostí"

Nejprve bych rád předeslal, že MZV ČR, tak jako každé jiné ministerstvo na světě, využívá informací z různých zdrojů, které pak samo vyhodnocuje a na jejichž základě přijímá vlastní stanoviska. Vámi zmiňované stanovisko MZV se týká pouze jednoho, byť významného, z těchto zdrojů -- zprávy amerických zpravodajských služeb ve vztahu k íránskému jadernému programu. Z obsahového hlediska si dovoluji připomenout, že zpráva konstatuje zastavení jedné z řady aktivit, které společně mohou vést k výrobě jaderné zbraně, totiž vývoj vhodných hlavic, schopných nést jadernou nálož. Další z takových aktivit, jejichž výsledkem může být funkční střela s takovou náloží, včetně výroby štěpného materiálu a vývoje raketových nosičů, nadále pokračují. Legitimita zprávy je věcí názoru. Fakt, že se zpráva stala terčem kritiky ze strany odpůrců zahraniční politiky současné americké administrativy, včetně někdejšího inspektora UNSCOM Scotta Rittera, který například již v létě 2005, poněkud ukvapeně, ohlašoval bezprostředně hrozící americko-izraelské bombardování Íránu, je ovšem pochopitelný.

Ad 1. V případě Vámi citovaného memoranda o porozumění mezi MAAE a Íránem se obávám, že jste ne zcela přesně porozuměl jeho textu. Paragraf 1 závěrečného článku IV neznamená, že by mezi MAAE a Íránem již neexistovaly nevyřešené otázky, ale že neexistují žádné již další sporné body nad rámec témat, vyčtených v memorandu. Naopak, generální ředitel El-Baradej v tiskovém prohlášení ze 4. prosince 2007 ke zprávě amerických zpravodajců výslovně uvádí, že Írán musí i nadále objasnit některé důležité aspekty svých minulých i současných jaderných aktivit.

Paragraf 3 vyjadřuje přání, nikoli fakta. Paragraf 4 se týká pouze deklarovaného materiálu, spadajícího pod kontrolní režim inspektorů MAAE a sám o sobě nevylučuje existenci například jiného, „nedeklarovaného“ materiálu. Otázku legitimity obav mezinárodního společenství tak řeší jen částečně.

Ad 2. Historie šetření íránské jaderné kauzy ze strany MAAE napovídá, že organizace dlouhodobě má pochyby o povaze íránského jaderného programu a není schopna jednoznačně vyloučit existenci jaderných aktivit vojenské povahy. Tyto pochyby jsou dobře čitelné ve všech oficiálních dokumentech MAAE ve věci íránských nukleárních aktivit z posledních let.

Írán je signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) a jako nejaderná mocnost (podle definice Smlouvy) má právo na mírový jaderný program. Náměstkyně ministra zahraničí Helena Bambasová v červnu 2007 Írán správně ujistila, že ČR toto právo respektuje a uznává, nic víc a nic méně. Bohužel musíme připomenout, že Írán téměř dvacet let porušoval NPT zatajováním zásadních částí svého nukleárního programu (včetně obohacovacího zařízení v Natanzu a pokusného reaktoru v Araku). Teprve když na tyto aktivity na podzim 2002 poukázaly íránské exilové opoziční skupiny, Teherán jejich existenci přiznal a navázal v celé věci spolupráci s MAAE. Obezřetnost mezinárodního společenství je tak v tomto ohledu zcela na místě a Írán musí počítat s tím, že po dvaceti letech porušování smlouvy bude muset svou důvěryhodnost znovu obhajovat.

Hovoříme–li o tlaku v mezinárodní politice, činíme tak s vědomím, že tlakem lze nazvat jakékoli působení mezinárodního společenství s cílem pozměnit chování vybraného subjektu, a to jak pozitivními, tak negativními prostředky. Vaše tvrzení, že „institut tlaku“ v mezinárodním právu neexistuje, myšleno zřejmě, že není explicitně kodifikován výrazem „tlak“, na této skutečnosti nic nemění a je zcela nepodstatné.

Pozitivní tlak Trojky EU směrem k Íránu ve formě velkorysých návrhů na vzájemnou spolupráci, který Česká republika rozhodně podporuje, vedl sice k větší otevřenosti ve vzájemných vztazích, prozatím však nepřinesl kýžené plody. Za tlak, tentokrát poněkud jiného druhu, lze označit též rozhodnutí MAAE (nikoli pouze USA!) z dubna 2006, předat íránskou záležitost Radě bezpečnosti, stejně jako následné přijetí rezolucí 1737 a 1747, z nichž jasně vyplývá nedostatečnost plnění mezinárodních závazků ze strany Íránu, která trvá dodnes. Právě aktivní přístup mezinárodního společenství k íránské kauze je oním tlakem, který Česká republika podporuje, jak je uvedeno i ve Vámi citovaném stanovisku MZV. Naopak, ze zmíněného stanoviska v žádném případě nevyplývá, že by Česká republika podporovala vojenský útok na Írán. Taková interpretace je pouhou spekulací, která neodpovídá postoji MZV.

Ad 3. Časový odhad produkce štěpného materiálu v množství dostatečném pro výrobu jaderné zbraně je výsledkem analýz řady, nejen amerických, zpravodajských služeb a dlouhodobě se příliš nemění. Z hlediska delšího časového období je zcela nepodstatné, zda jím Írán bude disponovat o pět let dříve nebo později.

Evropským pilířem protiraketové obrany je míněna taková část systému protiraketové obrany, která bude chránit evropské Spojence, tedy zejména evropské členy Severoatlantické aliance. Účast USA jako člena NATO v tomto systému je zásadní a zcela přirozená. Stejně tak je přirozené, že systém bude součástí širší protiraketové architektury, která bude kromě Evropy chránit i Spojené státy. Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že potenciální prvky systému protiraketové obrany, umístěné na jejím území, by měly být součástí protiraketové architektury Severoatlantické aliance a je v tomto směru v NATO velice aktivní.

O tom, jak se k záležitosti umístění radarového zařízení postaví parlament České republiky, v tuto chvíli nevíme. Věřím, že vláda České republiky nakonec přesvědčí poslance a senátory o smysluplnosti svého záměru v kontextu stávajících hrozeb pro bezpečnost České republiky a jejích spojenců.

Ad 4. Vývoj raketových nosičů je součástí íránského zbrojního programu. Ten je,  nejen pro Českou republiku, zdrojem mimořádného znepokojení, především v souvislosti s některými problematickými výroky íránského vedení. Vámi zmiňovaný komentář je zcela relevantní právě ve vztahu k budování systému protiraketové obrany a připomíná, že systém není zaměřen jen na střely, nesoucí jadernou nálož, ale na jakékoli nosiče, například s chemickou, či radiologickou hlavicí. Navíc, zemí s přístupem k vyspělým technologiím, včetně raketových, bude v budoucnu neustále přibývat a celý systém se tak v žádném případě netýká pouze hrozeb z Íránu. Právě z toho důvodu nemá zpráva amerických zpravodajských služeb žádný vliv na postoj vlády České republiky při jednání o umístění prvků protiraketové obrany na českém území (Ad 5.).

Ještě jednou děkuji za Váš dopis i zájem o zahraniční politiku České republiky.

S pozdravem

Karel Schwarzenberg
ministr zahraničních věcí ČR

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE BL

BL 7. 12. 2007 Írán: Pohádky tisíce a jedné noci 2, ale teď už doopravdy, milé děti ZDE

ATM 12/2007, BL 28. 11. 2007: ANALÝZA ÍRÁNSKÉHO RAKETOVÉHO PROGRAMU -- Lukáš Visingr, Štěpán Kotrba: Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci ZDE
27. 9. 2007: Stokrát opakovaná lež se stává pravdou - Debata o americké protiraketové obraně v Ostravě: gen. Ing. Jiří Šedivý, Tomáš Klvaňa, MUDr. Peter Bednarčík, RNDr. Jiří Grygar ZDE
BL 26. 2. 2007, Karel Dolejší: USA zpracovávají plán náletů na Írán, který údajně "vyvinul mezikontinentální raketu" ZDE
                 
Obsah vydání       14. 1. 2008
14. 1. 2008 Schwarzenberg: "Česko nepodporuje americký vojenský útok na Írán !" Karel  Schwarzenberg
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová
14. 1. 2008 Číňané mají financovat Citibank, aneb Další ukázka nezadržitelných změn ve světovém hospodářství Uwe  Ladwig
14. 1. 2008 Spojené státy varovaly americké občany, aby se neúčastnili v Belgii demonstrace proti Guantánamu Andrew  Stroehlein
14. 1. 2008 Jan Rybář z MFD ví pozitivně, že ve vězení v táboře Guantánamo k porušování lidských práv nedochází Jan  Čulík
14. 1. 2008 Máš barák? Tak koukej vstávat v pět a uklidit nám to Irena  Ryšánková
14. 1. 2008 Úklid chodníků
14. 1. 2008 Úklid sněhu v akci Z aneb když v tomto státě všechno patří někomu, tak ať se stará vlastník Štěpán  Kotrba
14. 1. 2008 Britská policie hodlá experimentovat s kontroverzním americkým získáváním důkazů proti sexuálním násilníkům
14. 1. 2008 Privedie nás permanentná "nežná" revolúcia až k fašizmu? Peter  Vittek
14. 1. 2008 Michael  Marčák
12. 1. 2008 Budoucnost levice - na okraj další z nevěcných polemik Karel  Dolejší
14. 1. 2008 Poslanec japonské Demokratické strany v parlamentě označil 11. září za podvod Jan  Zeman
14. 1. 2008 Smutná neděle Milan  Děžinský
12. 1. 2008 "Seminář k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů protiraketové obrany"
14. 1. 2008 ČRo a Čína: Radní jako diplomatičtí diletanti Štěpán  Kotrba
13. 1. 2008 Lidové noviny porušily zákon - Schwarzenberg není kníže, ale občan Štěpán  Kotrba
14. 1. 2008 Zbytkové Srbsko
12. 1. 2008 Jak Václav Klaus bagatelizoval význam internetu
12. 1. 2008 To, že občané nemají přístup k mediální minulosti, je výhodou Václava Klause
14. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - povinnosti člověka vůči člověku Jan  Potměšil
13. 1. 2008 Právo přineslo čerstvou zprávu starou jeden měsíc
14. 1. 2008 Uctění památky Jana Palacha
14. 1. 2008 Myšlenka dne (nejen včerejšího)
14. 1. 2008 Nečasova falešná reforma penzí Ivo  Bubeník
14. 1. 2008 Totalitní nevědomost Štěpán  Drahokoupil
13. 1. 2008 Volání Číny Petr  Fiala
14. 1. 2008 "Ghetto" Joshua Sobola - vymetání "hnoje ze stáje" Richard  Seemann
12. 1. 2008 Negace negace aneb koho budou poslanci volit, když se Jan Šinágl vrhl do podpory Švejnara
14. 1. 2008 Projekt Air Car může fungovat
14. 1. 2008 Skutečně je 9 MJ energie pro mobilitu málo? Jak kde a pro koho Michal  Brož
30. 11. 2007 Jací jsme
11. 1. 2008 Bludný kruh české levice Michael  Hauser
9. 1. 2008
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007