19. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2007

Proč se vměšuje Česká republika do cizích vnitřních záležitostí

veřejný dotaz ke stanovisku MZV ČR z 5. 12. 2007

Vážený pane ministře Schwarzenbergu, dovolte mi prosím Vám položit několik otázek ke  stanovisku MZV. Proč je pro ministerstvo zahraničí České republiky směrodatná politicky motivovaná zpráva zpravodajských služeb Spojených států amerických, namísto kompetentního textu o porozumění na způsobech řešení významných záležitostí mezi Islámskou Republikou Íránem a agenturou IAEA Organizace spojených národů?

Stanovisko MZV ke zveřejněné zprávě amerických zpravodajských služeb k íránskému jadernému vojenskému programu

1. Podle zprávy Írán utajený jaderný zbrojní program rozvíjel, v roce 2003 ho zastavil a je schopen ho kdykoli obnovit.“

Tato zpráva není podložená ničím jiným, nežli tvrzením zpravodajských služeb cizího státu. Neexistuje záruka, že tato zpráva není smyšlena, politicky motivována, zvláště v kontextu zvyšování napětí Spojených států amerických vůči Íránu.

reference : Scott Ritter, Target Iran: The Truth About the White House's Plans for Regime Change, Nation Books, 2006. S. Ritter působil v Iráku jako inspektor OSN pro ZHN

Proč je pro Českou republiku, potažmo MZV směrodatná politicky motivovaná zpráva zpravodajských služeb Spojených států amerických, namísto kompetentního textu agentury IAEA Organizace spojených národů „Understandings on the Modalities of Resolution of the Outstanding Issues“ mezi Islámskou Republikou Íránem a IAEA“, ze kterého vyplývá opak tvrzení předmětné zprávy, zvláštěpak z následujících článků :

Article IV (1): These modalities cover all remaining issues and the Agency [IAEA] confirmed that there are no other remaining issues and ambiguities regarding Iran's past nuclear program and activities.

Article IV (3): The Agency's delegation is of the view that the agreement on the above issues shall further promote the efficiency of the implementation of safeguards in Iran and its ability to conclude the exclusive peaceful nature of the Iran's nuclear activities.

Article IV (4): The Agency has been able to verify the non-diversion of the declared nuclear materials at the enrichment facilities in Iran and has therefore concluded that it remains in peaceful use.

Zdroj ZDE

2. Zastavení programu je dokladem fungování tlaku mezinárodního společenství a tento tlak ohledně íránského jaderného programu by měl nadále pokračovat.

Jak je možné, že se MZV ve svém stanovisku uchyluje ke spekulacím, –když vychází z  předpokladu, že íránský jaderný program existoval a později byl pozastaven, které zakládá na informacích cizích zpravodajských služeb, které mohou být manipulativní, přičemž naprosto ignoruje fakta, vzniklá na základě objektivního oficiálního šetření IAEA.

Rétorika MZV velmi připomíná situaci před invazí do Iráku, které sloužila za záminku podobná spekulativní argumentace. Tato skutečnost je velmi znepokojující.

Institut tlaku v mezinárodním právu neexistuje. Írán je účastníkem smlouvy NPT a má právo na vývoj mírových jaderných technologií. Česká republika vyslovila 19. června tohoto roku, prostřednictvím náměstkyně Bambasové Íránu svou podporu při rozvoji programu mírového využití jaderné energie slovy „Czech Republic as a nuclear country recognizes Iran's right to produce civilian nuclear energy“

Nehledě na mezinárodněprávní skutečnost, že NPT nemusí být závazná pro ostatní země, pokud Spojené Státy Americké tuto smlouvu taktéž porušují - konkrétně ustanovení o jaderném odzbrojování (Richard A. Falk, prof. Internat. Law and practice, Princeton University, UCSB).

K problematice NPT též „The riddle of inalienable right in Article IV of the Treaty on the Non–Proliferation of Nuclear Weapons: International ambiguity“.

Xinjun, Zhang, Chinese Journal of International Law, 22. 12. 2006

Proto by hypoteticky i případné porušení NPT Íránem nemělo být důvodem opatření jako je zvažovaný a neoprávněný útok na tuto svrchovanou „přátelskou“ zemi, který může být implikován z formulace stanoviska MZV „tento tlak ohledně íránského jaderného programu by měl nadále pokračovat“.

Přátelskou zemi ve smyslu prezidentské dvoustranné smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích mezi republikou Československou a Císařstvím Perským, podepsanou 29.10.1930 v Teheránu publikovanou pod č.137/1931 ve Sbírce Zákonů ČR a platnou pro ČR od 1.1.1993.

I samotná eventualita porušení NPT neopravňuje k reaktivnímu porušení mezinárodního práva :

„A State is entitled to develop, obtain and deploy any weapons as an exercise of its sovereignty. Even if a State develops weapons in breach of a treaty, say the Nuclear Non-proliferation Treaty, there is no right in international law for a State to use forcible counter-measures against the wrong-doing State by reason of its illegality alone.“

Colin Warbrick, Professor of Law at Durham University, UK

3. Podle zprávy bude Írán pravděpodobně schopen vyprodukovat dostatek jaderného materiálu pro výrobu jaderné bomby mezi lety 2010 a 2015. To odpovídá dosavadním odhadům. V tomto časovém rámci by také měl být vybudován evropský pilíř protiraketové obrany.

Dovolte mi prosím zeptat se: To odpovídá dosavadním odhadům koho? Evropský pilíř čeho? Národní protiraketové obrany Spojených států amerických? Žádám vás tímto, pane ministře, poněkud tuto vágní formulaci upřesnit, přinejmenším tak, aby dávala vůbec nějaký smysl.

Další otázky zní, kdo je vůbec autorem tohoto stanoviska? Jakou má kvalifikaci, a jaké má oprávnění hovořit tímto způsobem za celé MZV? Je toto stanovisko součástí placené kampaně pro vybudování radaru USA na území ČR, nebo jen jasnozřivě předjímá skutečnost, že smlouva o vybudování „evropského pilíře protiraketové obrany“ bude ratifikována parlamentem ČR, a to i přes odpor 65% populace ČR a přes snahu různých politických subjektů uspořádat v této věci referendum?

4. Zpráva se týká jaderného programu, nikoli programu vývoje raketových nosičů. Tento program nadále pokračuje, jak dokládá nedávný Íránem oznámený test balistické rakety Ášúrá na pevné palivo.

Proč tento irelevantní komentář, který je navíc sugestivní? Má se rozumět, že snad jen některé země mají právo či nárok na vývoj zbraní? Podle jakého práva? Existuje v posudcích MZV nějaká diskriminační selektivita, kdo na světě má nárok na obranu, a kdo ne? Je tímto kriteriem snad náboženství, množství nerostného bohatství, nebo geografická poloha?

5. Z těchto důvodů nebude mít zpráva amerických zpravodajských služeb vliv na postoj české vlády k dalším jednáním s americkou stranou o možném umístění radarové stanice na českém území.

Toto stanovisko MZV, je samo o sobě produkt vlivu zprávy tzv. „amerických zpravodajských služeb“(rozumím zpravodajských služeb Spojených států amerických) na postoj české vlády k dalším jednáním s „americkou“ stranou (rozumím stranou Spojených států amerických) o možném umístění radarové stanice na českém území, protože postupuje a tím též dále vytváří domněnku a předkládá ji jako fakt, že Írán v minulosti vyvíjel vojenský jaderný program, který může kdykoli obnovit a „vyprodukovat dostatek jaderného materiálu pro výrobu jaderné bomby

Velice doufám, že se mi brzy dostane nějaké akcepovatelné odpovědi, za kterou předem děkuji.

S pozdravem

Daniel Solis

Zdroj: Stanovisko MZV ke zveřejněné zprávě amerických zpravodajských služeb k íránskému jadernému vojenskému programu, 5.12.2007 ZDE

The foreign minister Manouchehr Mottaki said Iran's nuclear program has been "peaceful since its launch", dismissing a part of the NIE that Tehran had halted a nuclear weapons program in 2003 ZDE

                 
Obsah vydání       19. 12. 2007
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví
19. 12. 2007 Okupovaná palestinská území: Odepřená důstojnost
19. 12. 2007 Jaderné elektrárny a rakovina u dětí
19. 12. 2007 Posvátný zápas na stránkách Britských listů aneb co všechno je džihád Jan  Potměšil
19. 12. 2007 Český rozhlas: Hrbáčkův špionážní pomníček Štěpán  Kotrba
18. 12. 2007 Bývalí důstojníci ČSLA i AČR zpochybňují kompetentnost Topolánkovy vlády ve věci radaru
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
19. 12. 2007 "Demokracie" v Iráku znamená teror pro ženy Lukáš  Lhoťan
19. 12. 2007 Ochrana životního prostředí nejen v Bali, ale i před restauracemi, neboli Hřib za strom Uwe  Ladwig
19. 12. 2007 Proč se vměšuje Česká republika do cizích vnitřních záležitostí
19. 12. 2007 Vánoční přání
30. 11. 2007 Jací jsme
19. 12. 2007 Švejnar, televizní střih a pochybnosti demokracie Anna  Čurdová
19. 12. 2007 Tak nám lhali o radaru
19. 12. 2007 Vlasti Vladimir  Nabokov
19. 12. 2007 Rodiče, včas se seznamte s realitou života
19. 12. 2007 ČT je vnímána jako česká, důvěryhodná, informativní, pro děti, inteligentní a zajímavá
19. 12. 2007 Ropný zlom: Plnou nádrž všem! Lukáš  Rázl
19. 12. 2007 Překvapivé prohlášení: Kuba podepíše Pakt o lidských právech Felipe Pérez Roque
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
18. 12. 2007 Rozvaha a odříkání je součástí založení rodiny
18. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
18. 12. 2007 Globalizace, spravedlnost a univerzální hodnoty: Wallersteinova kritika evropského univerzalismu Rudolf  Převrátil
18. 12. 2007 Výbor pro prevenci domácího násilí -- zmizí konečně šikana, slídění a domácí násilí z přestupkových řízení? Jan  Potměšil
17. 12. 2007 Britské listy v angličtině?
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007