14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2007

Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin

Koncem června 2007 jsem na městské státní zastupitelství podal oznámení o důvodném podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem (prosím, aby mne češtináři ušetřili svého hněvu, neb to řazení genitivů, to je tzv."řeč úřední"), spočívající v tom, že kdosi falšoval můj podpis na fingovaném dopise, který nevyjadřoval mé názory a dopis podvodně odeslal mým jménem Ústavu státu a práva Akademie věd. Pisatel dopisu chtěl zmanipulovat jednání a expertní rozhodování akademiků o právní kauze, známé veřejnosti jako vysílání Radia Wave na vlně 100,7 FM. Akademici se ale nedali zmást, čímž rozlítili místopředsedkyni Rady Českého rozhalsu Danu Jaklovou a přiměli ji k veřejným výrokům o Ústavu státu a práva AV ČR na hraně poškození dobrého jména autorů právního posudku. Události a jejich bouřlivý průběh i komentáře jsem popsal v článku Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci". Rádio Českého rozhlasu pro mladé přes všechny ústrky stále vysílá...

V podání trestního oznámení jsem vyjádřil explicitně přání, abych byl písemně informován, navrhl výslech některých osob a provedení některých důkazů. Státnímu zástupci trvalo měsíc, než prozkoumal obdržené podání, neodložil ho, ale předal místně příslušnému úřadu vyšetřování Policie ČR. Tím potvrdil v prvé fázi oprávněnost a odůvodněnost podezření. Lhůtu dodržel. Policie České republiky ovšem odpověděla až nyní. Dopis s č.j. ORI-1175/900K-OM-2007 má datum 10. září 2007, z podatelny byl odeslán 12. září 2007 a pošta ho řádně doručila o den později. "Písemný materiál se tedy opatřením bez dalšího odkládá...", píše vyšetřovatel. Dnes proti tomuto rozhodnutí Policie podávám stížnost pro nesprávnost výroku (podle § 145 odst. 1 písm. a TŘ) i porušení ustanovení o řízení (podle § 145 odst. 1 písm. b TŘ). Podle nprap. Ondřeje Máchala, "vrchního policejního inspektora", se trestný čin dle §209 odst 1a trestního zákona nejspíše nestal, či zneužití cizího podpisu trestné není . Stížnost ovšem budu podávat i na onoho inspektora pro porušení trestního řádu a nedbalou práci.

Radio Wave na vlně 100,7FM jako TÉMA BL

To proto, že svůj dopis nenazval Usnesení (porušil § 119 odst. 2 TŘ), neuvedl zákonem předepsané náležitosti (porušil § 134 odst. 1 písm.d TŘ), stejně jako jsem v dopise nebyl poučen, že mohu podat proti rozhodnutí policejního orgánu stížnost (porušil § 134 odst 1 písm e) TŘ) a uvedl mne tak do rizika zmeškání lhůty (§140 odst 4, § 140 odst 1. písm. b TŘ), či v omyl, že není možné rozhodnutí napadnout opravným prostředkem (§136 odst. 1, § 140 odst 1. písm. a TŘ), přestože lhůta je zde extrémně krátká (3 dni od doručení - § 143 TŘ). Vyšetřovatel své rozhodnutí nezdůvodnil (porušil § 134 odst 1 písm. d TŘ) a policie navíc nedodržela lhůtu, zákonem jí určenou.

Policejní vyšetřovatel se tímto nesprávným a protizákonným postupem nejspíše dopustil maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti (§ 159 TRZ, neboť nesplnil rozhodnutí státního zástupce podání řádně a bezodkladně vyšetřit) a nadržování pachateli (§ 166 TRZ), neboť neprovedl úkony, které jsem v podání navrhoval jako důkazy , ani mne jako poškozeného a oznamovatele nevyslechl a tím pomohl v úmyslu umožnit pachateli, aby unikl trestnímu stíhání. Nevyslechl ani okruh osob, které mohly mít o podrobnostech spáchání trestného činu porušení cizích práv povědomost a znaly fakta o tomto činu. Je smutné, jestliže ochránci zákona svou neznalostí, leností nebo nedbalostí ukazují poškozeným, že dovolání se práva je v České republice obtížnou a krkolomnou činností, a na prosazení práva je třeba si brát advokáty. V tomto případě mne bude zastupovat bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová.

Popis metod boje o zastavení vysílání Rádia Wave Radou Českého rozhalsu: Nenapsal, nepodepsal a neodeslal, aneb gangsterské metody v boji o rozhlas ZDE

Můj autentický a neměnný názor na legalitu vysílání Radia Wave jako votum separatum k usnesení Rady Českého rozhlasu ZDE

Zvukový záznam ze zasedání Rady Českého rozhlasu v Karlových Varech ZDE

Nepřijatý návrh usnesení 76/07, zpochybňující analýzu Ústavu státu a práva AV ČR ZDE

Právní analýza Ústavu státu a práva AV ČR TIFF

Pravý dopis Štěpána Kotrby adresovaný Ústavu státu a práva AV ČR s upozorněním na podvodné užití jména DOC

Extremistický otazník namísto závěru

Pátek jsem strávil osesíláním blanketního podání - stížnosti na vyšetřovatele, abych neprošvihl třídenní lhůtu, která se počítá od následujícího dne po doručení. Když jsem dorazil v 14:30 na služebnu, uvedenou jako odesílací adresa, abych zde předal do podatelny příslušný dokument, dozvěděl jsem se, že policejní podatelna pracuje v pracovní den (ano, milí policisté, i pátek je pracovní den) pouze do dvou, maximálně do půl třetí, jak kdy. Nikdo tam nebyl. A dozvěděl jsem se, že onen Ondřej Máchal pracuje na 9. oddělení, které se zabývá extremismem a diváckým násilím. Nepracuje ovšem na Bartolomějské 14, kam jsem dorazil naváděn policejním dopisem, ale v Holešovicích. A na pracovišti v tu dobu už nebyl ani on, ani jeho nadřízený, ani jeho zástupce. Je přece pátek... A tak od té chvíle nevím. Možná extremista jsem, když si policii stěžuji na policii. Možná dojde i na trestní oznámení a nebo se dopustím diváckého násilí při pohledu na tak kvalitní práci policie. Prozatím jsem vyhledal posledního notáře, který v pátek odpoledne ještě pracoval (chvála mu), ověřil jsem svůj podpis (od jisté doby nezbytnost) a odeslal jej z hlavní pošty adresátovi. Doporučeně a na doručenku. To aby se náhodou cestou neztratil...

                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Policisté budou muset zmlátit Karla Gotta Dalibor "Exx" Záhora
15. 8. 2007 V kubánsko-brazilské sportovní telenovele scházejí otazníky i šťastný konec Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 Německý tisk psal o německé boxerské mafii i dezerci Kubáců v uvozovkách, německý novinář byl falešný Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Vyšetřování pokračuje, nezapomeňte! Oskar  Krejčí
30. 7. 2007 Kubiceho zpráva byla předem připravenou kampaní Pitra a ODS Jiří  Paroubek
24. 7. 2007 Jen tak mimochodem vyšlo najevo, že Spyra pracoval pro polskou rozvědku Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
8. 6. 2007 Vesecká v kauze Čunek: vrchní policejní komisař měl "nadstandardní vztahy" s korunní svědkyní   
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky   
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
15. 5. 2007 Situace ve zpravodajských službách a k jmenování ředitele ÚZSI   

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba