26. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 7. 2007

Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci

Chraňte si majetek i své životy, Rada zasedá. Parafrází úsloví z britské historie by měl začít tento článek a totéž si myslí i zaměstnanci rádia, kteří čekají každý měsíc už od začátku roku na každém veřejném zasedání, jestli se Radě podaří rádio umlčet nebo ne. Snaha několika členů Rady za jakoukoliv cenu poškodit Český rozhlas, dostát svému slibu zlikvidovat vysílání Rádia Wave a na tomto základě poté kriminalizovat generálního ředitele Českého rozhlasu měla pokračování i na posledním zasedání Rady ve středu. Vše se už několik měsíců točí okolo právního posudku Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Připomeňme si okolnosti. Tento posudek si vyžádal generální ředitel ČRo Václav Kasík. V průběhu jeho vypracování došlo k podvodu, když někdo doposud neznámý, ale detailně obeznámený s průběhem interních jednání předsednictva Rady, zaslal zfalšovaný dopis Ústavu, ve kterém vyslovil názor, pod který se ovšem nepodepsal vlastním jménem. Ten názor spočíval v domněnce pisatele, že Radio Wave vysílá v rozporu se zákonem a "účelově" je vydáváno za rozhlasové studio. Což byl a doposud je je hlavní "argument" těch členů Rady, kteří Rádio Wave chtějí vypnout za jakoukoliv cenu. Věc ode mne na základě trestního oznámení obdrželo státní zastupitelství a to jej po pečlivém posouzení v současné době předalo kriminální policii jako trestný čin poškození cizích práv. Kriminalistům jsem navrhl i výslech členů Rady. Věřím, že pisatel-pachatel se nakonec najde. Dělat chyby se nevyplácí.

Radio Wave jako TÉMA BL

Analýza DNA spolehlivě řekne, kdo s originálem dopisu přišel do styku a kdo ne... Mimo příjemce a jeho kaceláře to bude i odesilatel. Analýza markantů rukopisu odesilatele také nejspíše umožní identifikaci pachatele.

O svých krocích ve věci jsem neprodleně informoval jak Radu, tak generálního ředitele, tak i předsedu Ústavu. Informoval jsem i veřejnost. Ústav státu a práva se vyrovnal i s nesprávným názorem, v dopise vysloveným, a odmítl argumenty v něm uvedené. Intrika nevyšla...

Usnesení 24/07, 53/07, 57/07, 58/07 a 76/07 jako vyvrcholení snah umlčet nejen Radio Wave , ale všechny další projekty ZDE

Nicméně došlo k jejímu kreativnímu přepracování. Cílem nyní je názor právníků zpochybnit a rozhodnout. Pokud by věc skončila v budoucnu u soudu, k přezkoumatelnosti nebudou stačit hysterické výkřiky radních.

Štěpán Kotrba: Gangsterské metody v boji o rozhlas ZDE

Renomovaná právní instituce potvrdila právní názor Rady ČRo z roku 2006, která spustila vysílání Wave a odstartovala tak s plným vědomím "nekalou" veřejnoprávní konkurenci komerčním stanicím.

Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 ZDE

Jejich představitelé proti vysílání Wave od samého počátku jeho existence brojí - s různými argumenty. Logicky. Děsí je. Sáhlo na posvátnou krávu trhu bez přívlastků - na monopol na vliv na myšlení a formování vkusu maldé generace. Ukrajuje zisky jedněch a krátí nejspíše i odměny některých... Posluchači a příznivci komerčního vysílání ale dnes sedí - zásluhou ODS, jejíž poslanci pro ně hlasovali - i v Radě Českého rozhlasu. Radní Jaklová před časem vyjádřila názor, že hájí v Radě i zájmy těch koncesionářů, kteří Český rozhlas neposlochají a poslouchat nechtějí.

Štěpán Kotrba: Ryby vždy smrdí od svých hlav ZDE

Štěpán Kotrba: Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona ZDE
Štěpán Kotrba: Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu ZDE

Nyní Dana Jaklová navrhla usnesení posudkem se nezabývat, neboť v něm byl názor anonyma označen za nesprávný, a písemná reakce předsedy Ústavu prof. Zachariáše na kriminální pozadí anonymova dopisu, jakož i na názor některých členů Rady po obdržení posudku, byl ještě tvrdší.

Překvapuje mne, že se mohla dostavit u některých členů Rady ČRo taková reakce, jakoby analýza USP byla znehodnocena tím, že USP polemicky vyvrací názory, jejichž zastáncem ani sám pan Stěpán Kotrba zřejmě není: Chybou by bylo na názorech anonymního pisatele stavět (to se nestalo), chybou naopak není tyto názory vyvracet, i když pisatel je anonym (to se stalo). Myslím si tedy, že validita právního názoru USP je naopak vyšší tím, že se vyrovnává s věcně nesprávným názorem, který se zde prostě vyskytuje, i když jeho nositele neznáme: Autor by klidně mohl kdykoliv vystoupit z anonymity, podepsat se skutečným jménem, tím přiznat koho zájmy skutečně zastává, a bagatelizovat názor USP tím, že USP neznal anebo záměrně zamlčel jeho argumentaci. Tomu USP předešel tak, že argumentaci anonymního pisatele rutiimím způsobem reprodukuje a vyvrací.

Dopis jsme tudíž neignorovali, nýbrž se jím meritorně zabývali z důvodu, který jistě uznáte: USP obdržel jakousi argumentaci, která směřuje proti závěrům, ke kterým USP dospívá. Mohli bychom být osočováni z nekorektního postupu, kdybychom se s těmito argumenty nevyrovnali, ať už jejich autorem je kdokoliv. Je proto korektním postupem tyto argumenty citovat, a polemicky vyvrátit jak se stalo. Prosím prověřte, že citace, které se ve stanovisku USP uvádějí, jsou přesné a vystihují podstatný obsah dopisu. Názor, že vysílání Radia Wave by mělo být porušením zákona, vyvracíme právními argumenty, které jsou uvedeny v analýze USP. Ted` se ukazuje, že tento právně nesprávný názor je ještě navíc znevážen prostě tím, že byl prezentován nikoliv otevřeně, ale podvodným způsobem.

Z dopisu ředitele ÚSP AV ČR prof. JUDr. Zachariáše CSc. generálnímu řediteli Českému rozhlasu

Korespondence Ústavu státu a práva AV ČR a vedení Českého rozhlasu TIFF

Usnesení Dany Jaklové neprošlo. Neprošlo ani usnesení, navržené JUDr. Jíšou, dávající pouvoir předsedovi Rady, aby posudek Ústavu odmítl dopisem. Invektivy předsedy Rady Floriana na adresu nesouhlasících členů Rady při řízení posledního veřejného jednání ve středu byly ignorovány. Diskuse Rady postrádala racionalitu, bylo to pouze divadélko pro tu část veřejnosti, která čeká, že se radním podaří Rádio Wave vypnout.

Neoficiální zvukový záznam bodu 4 - vysílání Radia Wave na zasedání Rady Českého rozhlasu ze dne 25. 7. 2007 MP3

Neoficiální zvukový záznam bodu 6 - různé na zasedání Rady Českého rozhlasu ze dne 25. 7. 2007 MP3

Zápisy z jednání Rady Českého rozhlasu ZDE

Ostuda, s jakou členové předsednictva Rady ukazují veřejnosti neustálou snahu zlikvidovat vysílání Radia Wave předkládáním stále nových a nových usnesení, o kterých při soudném posouzení musí vědět, že přes nutnou většinu neprojdou, navozuje úvahu o důvodech a motivech, proč tak činí a o politickém i ekonomickém smyslu jejich jednání. Rostoucí nervozita, s jakou tak činí, ukazuje, že času nemají nekonečně. Členové Rady byli ale zvoleni Parlamentem a jsou placeni koncesionáři za to, aby dohlíželi nad dodržováním zákona Českým rozhlasem, nikoliv za to, aby mu dlouhodobě škodili, brzdili jeho rozvoj a umožňovali tak komerční konkurenci, aby zpět získala pozice, které ofenzivní strategií rozhlasu v nedávné minulosti ztratila. Ani jedno z usnesení nezískalo dostatečný počet hlasů, platí tedy původní stav. Jinými slovy, nic se nikam neposunulo. Jen čas plyne a nervozita se přenáší mezi zaměstnance. Paradoxní je, že přitom někteří z radních sami tentýž zákon, který mají prosazovat, nedodržují či nedodržovali. Přesto o zákonu mluví téměř v každé větě, kterou na jednání Rady pronesou.

Štěpán Kotrba: Rada proti rádiu ZDE

Nejhorší je, že aniž si to sami uvědomují, mluví způsobem normalizačních aparátčíků minulého režimu, což neopomněl konstatovat ve středeční diskuzi na repliku radního Zelenky doyen Rady, bývalý ředitel Československého rozhlasu Seemann, který už něco pamatuje... Seemanův otec zahynul v koncentračním táboře, sám Seeman byl perzekvován za podíl na podzemním vysílání v roce 1968 a léta strávil v kotelně a posléze jako prodavač záchodů... Není to poprvé, co z úst nového člena Rady Zelenky veřejně vycházejí nehoráznosti. A bohužel to není ani naposledy. Prozatím.

Zelenka neumí číst? ZDE

Vyvažování spravedlnosti ZDE

Zvukový záznam ze zasedání Rady Českého rozhlasu v Karlových Varech ZDE

Nepřijatý návrh usnesení 76/07, zpochybňující analýzu Ústavu státu a práva AV ČR ZDE

Právní analýza Ústavu státu a práva AV ČR TIFF

Pravý dopis Štěpána Kotrby adresovaný Ústavu státu a práva AV ČR s upozorněním na podvodné užití jména DOC

Návrh usnesení Rady Českého rozhlasu 85/07 ze dne 25. 7. 2007
Rada ČRo považuje způsob zpracování analýzy Ústavu státu a práva AV ČR ve věci vysílání Radia Wave za nevěrohodný. Ústav státu a práva v analýze pracoval s dopisem, jehož původ si autor analýzy neověřil. Následný vysvětlující dopis ÚSP ze dne 22. 6. 2007 Rada ČRo považuje za neprofesionální vzhledem k tomu, že jeden z názorů ve věci sporu o analogové vysílání Radia Wave je autorem právního posudku, který měl být objektivní analýzou, označen za "nesprávný" názor. Rada ČRo se dále nebude materiálem Ústavu státu a práva zabývat. Generálnímu řediteli ČRo Václavu Kasíkovi Rada ČRo doporučuje vyvodit z této zakázky pro Ústav státu a práva důsledky.
Hlasování: NEBYLO PŘIJATO
Pro: 4
- Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, Antonín Zelenka
Proti: 2 - Milan Blažek, Maria Ptáčková
Zdržel se: 2 - Richard Seemann, Bohuš Zoubek

Návrh usnesení 86/07
Rada Českého rozhlasu byla seznámena s dopisem Ústavu státu a práva AV ČR ze dne 22.6.2006, který sice nebyl adresován jí, ale byl napsán v souvislosti s projednávanou analýzou tohoto ústavu a na základě toho konstatuje, že forma uvedeného dopisu a v něm uvedené názory jsou pro Radu ČRo nepřijatelné a proto ukládá svému předsedovi v tomto směru za Radu ČRo Ústavu státu a práva AV ČR odpovědět.
Hlasování: NEBYLO PŘIJATO
Pro: 4 - Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, Antonín Zelenka
Proti: 3 - Milan Blažek, Maria Ptáčková, Richard Seemann
Zdržel se: 1 - Bohuš Zoubek

Zdroj: Rada Českého rozhlasu 25. 7. 2007 ZDE

Návrh usnesení, později stažený radním Jíšou: "...Rada ČRo, na základě dlouhodobé diskuse a prověření všech skutečností, důrazně doporučuje generálnímu řediteli ČRo Ing. Václava Kasíkovi neodkladně naplnit tu část usnesení č.24/2007 z 28.2.2007, kde se hovoří o zajištění naplnění úkolů veřejné služby pokrytím území Středočeského kraje programem regionálního studia ČRo Region..."

"pí Jaklová - zrekapitulovala situaci kolem R. Wave od 28.2.07, včetně všech návrhů g.ř. a konstatovala, že došlo k názorové změně u dvou členů Rady ČRo."

K analýze USaP:
pí Jaklová: Nemůže být tato zpráva event. podvrhem?
g.ř.: odpovídá, že téměř vylučuje, že by zpráva Ústavu státu a práva mohla být podvrhem

Zdroj: zápis z jednání předsednictva Rady ČRo ze dne 20. 6. - Karlovy Vary:ZDE

p. Zelenka - jak jsou v oblasti Benešova zohledněny zájmy posluchačů, kteří by rádi poslouchali Region Střední Čechy?

Zdroj: zápis z jednání předsednictva Rady ČRo ze dne 27. 6. 2007 ZDE

Nepříznivý postoj pana GŘ k Radě ohledně podpisu faktur v době, kdy měl pan předseda Florian dovolenou (GŘ nechtěl přijmout faktury podepsané místopředsedkyní R ČRo pí Jaklovou přesto, že oba místopředsedové rady mají podpisové právo).

ad 5
Dopis Ústavu státu a práva
- pí Jaklová zdůraznila, že tato vrcholná instituce ČR má připravovat objektivní analýzy a ne argumentovat tím, že nějaký názor je nesprávný
- pan Zelenka navrhuje vůbec se nezabývat textem tohoto dopisu
- pan Jíša - nechce, aby dopis ÚSP zapadl a taková odpověď této instituci "prošla"
- pí Jaklová avizovala přípravu usnesení, kterým rada kauzu ÚSP včetně dopisu odmítne, protože dopis sice nebyl přímo adresován Radě ČRo, ale GŘ nechal tuto analýzu udělat kvůli Radě
- Radu zajímá, kolik tato akce stála peněz - dotaz pro GŘ
- V budoucnu se bude Rada k této kauze vracet

Zdroj: zápis z jednání předsednictva Rady ČRo 18. 7. 2007 ZDE

Autor byl po tři roky členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       26. 7. 2007
26. 7. 2007 Evropská unie bude poskytovat osobní data občanů Spojeným státům Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 EU will give personal data to US Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Síť restaurací Paneria vyhazuje zákazníky s notebookem Bohumil  Kartous
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Posudek Ústavu státu a práva ve věci legality vysílání Radia Wave
26. 7. 2007 Karel Havlíček Borovský o referendu k americkému radaru
26. 7. 2007 Bulharské zdravotnice v Libyi a nákaza HIV: Kde je vina
26. 7. 2007 Nejde o děti ani o zdravotníky Miroslav  Šuta
26. 7. 2007 YouTube a CNN - předstíraně spontánní hi-tech šaškárna Jiří  Drašnar
26. 7. 2007 Bayreuthský festival, židi a Wagnerův antisemitismus Richard  Seemann
26. 7. 2007 Proč vyměnit Velkého tátu za Velkého bratra, brání se emigrovavší kubánští sportovci Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Michael  Marčák
26. 7. 2007 Američané přispějí Česku na likvidaci protiletadlových raket Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Systém Strela to má už za sebou
26. 7. 2007 Zásadní rozdíl mezi likvidovanými a kupovanými raketami
26. 7. 2007 Rakety pro bojiště moderní války Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Svoboda by neměla být na prodej Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Proč navštívil kanadský ministerský předseda slumy v Haiti? Miloš  Kaláb
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka
26. 7. 2007 Čekání na září Štěpán  Steiger
25. 7. 2007 Starosta Hirošimy píše do českých Brd
26. 7. 2007 Případy nakažení HIV jako v Libyi byly i v ČR Petr  Wagner
26. 7. 2007 Schopnost porozumět přečtenému textu
26. 7. 2007 Otázky vybírala CNN, ne političtí poradci! Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Spotřeba automobilů a maximální konstrukční rychlost
26. 7. 2007 Neinformovaný kritik exekutorů
26. 7. 2007 Trest smrti jako produkt iracionality Jakub  Pajer
26. 7. 2007 Šedesátiletá zkušenost se životem i freeteknem
25. 7. 2007 Vladimir Frolov: Hrozící konflikt o Arktidu
25. 7. 2007 Buď free Jan  Smolák
25. 7. 2007 Referendum by se mělo vyjádřit k morálnímu aspektu radaru Jaroslav  Klíma
25. 7. 2007 Utrpení mladého Radara Ivan  Eckhardt

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
25. 7. 2007 YouTube/CNN vytvářejí nové paradigma Fabiano  Golgo
25. 7. 2007 YouTube a CNN - opravdu nový začátek?   
24. 7. 2007 Plané naděje Petr  Wagner
24. 7. 2007 Dear Mr. President od Pink na ČT24 - změna politického kurzu veřejnoprávní televize? Štěpán  Kotrba
24. 7. 2007 Mladí Češi se skutečně už nedívají na televizi   
20. 7. 2007 Pochvala České televizi - Lindě Jablonské a Michalu Komárkovi Michal  Rusek
19. 7. 2007 Podvody v BBC   
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
16. 7. 2007 Superprestižní pořad Jana Krause legitimuje osobnosti Jiří  Zajíc
16. 7. 2007 Mediální kultura v Čechách a v Británii Jan  Čulík
16. 7. 2007 Oslava etického policajtství Bohumil  Kartous
16. 7. 2007 Správná věta z nesprávných úst Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 OFCOM považuje zpravodajství za důležitou součást digitální éry Irena  Ryšánková

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
3. 10. 2006 Rozhlas, jak ho vidí staří i mladí? Tragédie! Ivo V. Fencl
3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu Štěpán  Kotrba