14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2007

Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?!

Přiznám se, že mě docela mrzelo, že jsem se pro dlouhodoběji naplánované aktivity musel omluvit z účasti na večeru k 70. výročí úmrtí T.G.Masaryka, který se ve čtvrtek 13. září 2007 uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu. Alespoň k obrazovce ČT 1 jsem dorazil právě včas, abych "jako normální, řadový občan" o jistě významnou událost nepřišel. Umožnilo mi to vidět průběh slavnostního večera s odstupem, dělat si poznámky, více se zamyslet nad tím, co jsem viděl a slyšel. Podělím se o své dojmy s PT čtenářem těchto webových stránek. Dopředu avizuji, že jsem byl nejvíce zvědavý na projev 1. místopředsedy Senátu PČR Petra Pitharta, zda bude tradičně lepší vystoupení "svého i mého, i vašeho" předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. P.Pithart nezklamal, byl nejlepší, zastínil předřečníky, včetně prezidenta Václava Klause. Ale postupně.

Obecně by se dalo říci, všichni hlavní protagonisté zneužili svá vystoupení k profitu svému i politických subjektů v jejichž barvách jsou angažováni. Četli, všichni s docela výraznou trémou, častou chybnou slovní dikcí ("přebrepty") a často chvějícím se hlasem. Zřejmě nejen teplo v sále bylo příčinou potem orosených čel. Četli, ale nad obsahem a smyslem slov, zřejmě až na P. Pitharta připravených poradci či asistenty, se příliš nezamýšleli. Před projevy, logicky ani při nich (a není jisté, zda tak učiní po těchto rádoby státnických projevech snažících se být hodných odkazu T.G.Masaryka).

Z vystoupení prezidenta V. Klause byla patrná touha ztotožnit se s T.G.Masarykem-- "T.G.M. vyrostl z T.G.M.myslitele, vědce, vědeckého pracovníka" (Klaus vyrostl z Klause?). Snaha naznačit tu přímo, tu nepřímo, že je Masarykovi, resp. T.G.Masaryk podobný V. Klausovi. Zřejmě strach o obhájení "prezidentského stolce" byl důvodem pro hledání neexistujících paralel, např. mezi svým "čestným předsednictvím ODS" a aktivitami T. G. M. v zakládání politické strany jejímž byl jediným poslancem, že ani T.G.M. nebyl jako hlava státu neutrální, T.G.M. odmítal populismus, nacionalismus, měl pravidelné kontakty s občany, vstupoval do mediálních polemik, bojoval s těmi, kdo nechápali "jeho jasnozřivost atd.. Perlou byl skutečně "neotřelý" závěr projevu: T.G.Masaryk je i dnes naším současníkem. Chtělo by se dodat, přeci musíte vidět a pochopit: v mé osobě V. Klause -- T.G.Masaryk žije a k vám promlouvá, vy ignoranti!

Premiér Mirek Topolánek vyčerpal část svého krátkého času žehráním na to, že času je málo. Stačilo mu to však ke sdělení, že T.G.Masaryk nebyl mužem zkratky (jen řečník však zřejmě chápal, jak to bylo myšleno), protože šlo o vystoupení snažící si to "vyřídit" s novináři, sdělovacími prostředky obecně. T.G.M. měl štěstí, že v jeho době nebyl takový diktát P.R. mágů předepisujících jakou kravatu si vzít, jak se tvářit, co říci, aby neurazil, jak kultivovaně vystupovat atd.. Měl šanci, tedy T.G.M. vysvětlovat ideje. Dnes na vysvětlování idejí není čas, hned se útočí na jejich autora. Jen jestli to náhodou nebylo a není o tom, že na rozdíl od M. Topolánka a dalších nás politiků, ten T.G.M. byl přirozeně kultivovaný, vzdělaný, slušný, sám věděl, co si obléci a co říci bez P.R. poradců. Z vystoupení M. Topolánka jsem (zřejmě je to moje chyba) nepochopil v čem nebyl T.G.M. mužem zkratky. Spíše jsem měl neurčitý pocit, že autor projevu měl "nějaký myšlenkový zkrat".

Předseda PS PČR předčil své kolegy řečníky mírou své trémy. Projevil se jako nezaměnitelný levicový politik sociálnědemokratického ražení -- on jediný byl oslovován v souvislosti s důstojností připomínky 70. výročí úmrtí T.G.M. občany - svými voliči. On se snaží celkově kultivovat PS. On dělá to či ono. Nenechte mě v tom samotného, je nutný podíl i dalších. Parlament i vláda musí mít autoritu občanů. Musí a musí...Předseda PS jakoby sděloval a nevěděl určitě, zda dělá politické body pro opoziční ČSSD jako celek nebo jen pro sebe předsedu PS, jejíž vedení nikomu nepostoupí, natož J. Paroubkovi (i to se s trochu pozornosti dalo vyčíst mezi řádky).

I když ani 1. místopředseda Senátu PČR Petr Pithart se neubránil určitého naznačení, že hovoří o sobě, svém životním osudu, rozpornosti doby formující lidské osobnosti, které zpětně utvářejí některé kontury doby, jeho vystoupení mělo filosofickou hloubku, historicko politologický rozměr, bylo věcné a typicky "pithartovsky" lidsky moudré. Jako jediný pozdravil první dámu. Na rozdíl od premiéra M. Topolánka konkrétně polemizoval ve svém vystoupení se dvěma podobami T.G. Masaryka -- Masarykem nepříliš významným politikem, profesorem, disidentem, obhajovatelem občanů a idolem, modlou k níž národ vzhlíží jako živému pomníku. Zvýraznil jeho prozíravost a státnickou moudrost, schopnost mít vize a dokázat je realizovat. Umění jít za věcí, za řešením problémů, nacházet pro to spojence a podporu v tehdejším světě. Nakonec zdůraznil, že dvě polohy T.G.Masaryka nejsou jen o něm samotném, ale že jsou i o nás všech.

Nemohu neudělat poznámku o trapnosti z účasti Václava Havla. Dobře, že byl pozván, jen si říkám, proč? Proč nedostal alespoň malý prostor pro vystoupení. Řečníci vzpomínali a naznačovali některé paralely, proč nedokázali naplnit jednu z nich: T.G.M. první prezident po Rakousko-uherské monarchii, V. Havel první prezident po sametové revoluci (když už by chtěli být důslední).

A tak se nemohu ubránit dojmu z malosti hlavních protagonistů české politické scény. Nejen prezidentu Václavu Klausovi je třeba vzkázat - nejsme a nemůžeme být ani stínem T.G.Masaryka. Žijeme jinou dobu, jsme jiní a žel nepoučitelní. A tak nevím? Nebyla vzpomínka na 70. výročí smrti T.G.Masaryka přeci jen upozorněním na potřebu jednat jako T.G.Masaryk -- přímo, čestně, angažovat se pro lidi, zejména ty dobou znevýhodněné, myslet více státnicky a s nadhledem a mít vize, za jejichž realizaci se budeme mnohem více angažovat. Jinak bychom se skutečně mohli příště opět ptát -- tatíčku T.G.Masaryku, co vám to udělali?

                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka

T. G. Masaryk a odkaz Republiky československé RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
5. 6. 2007 Masarykova historie o zabití koček Michal  Petřík
12. 3. 2007 Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka, Masaryk Erazim  Kohák
6. 3. 2007 TGM: Demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí   
6. 3. 2007 Tomáš Garrigue Masaryk a hledání smyslu českých dějin Pavel  Kopecký
21. 11. 2006 Počátky československé zahraniční politiky Otto  Drexler
29. 10. 2004 Projev prezidenta republiky Václava Klause 28. října 2004   
27. 10. 2004 Washingtonská deklarace z 18. října 1918   
27. 10. 2004 Provolání Národního výboru ke vzniku Československa   
27. 10. 2004 Manifest císaře Karla I. ze 16. října 1918   
27. 10. 2004 První zákon Československé republiky