14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2007

(PARODIE):

Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí

Vědci přišli doporučením, že s pohlavní výchovou u dětí je potřeba začínat co možná nejdříve. Je všeobecně známé, že děti jsou pohlavně vzrušivé již ve velmi raném věku, dokonce i krátce po narození. Není na tom nic divného, neboť buněčné dělení a růst organizmu od svého založení při kopulaci je spojen s pohlavními procesy hormonálních charakteru. Jak je široké veřejnosti známo, a lékařská věda to konečně potvrzuje i svými výzkumy, pohlavní život je spojen s libými pocity štěstí.

Touha po štěstí a po prožití šťastného života je nerozlučně spjata s funkcemi zdravého organizmu. Neměli bychom se tedy v žádném případě odříkat štěstí. Neměli bychom však na druhé straně bránit ve štěstí ani druhým lidem. Tento požadavek je základní premisou humanizmu a demokracie. S výchovou k těmto občanským hodnotám a postojům je pochopitelně nutné začít co nejdříve, od nejútlejšího věku. Dobře to vyjadřuje lidová slovesnost, která říká, že je nutné ohýbat stromek, dokud je mladý, neboť starého psa novým kouskům nenaučíš.

Otázka však není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Místo výchovy ke štěstí, jsme v rodinách často svědky domácího násilí. Je to paradoxní jev, neboť který normální rodič by si nepřál, aby jeho dítě nebylo šťastné? Avšak metody, které k tomu rodiče často volí, jsou diktátorské, totalitní a často i teroristické, takže znásilňují lidskou intimní přirozenost.

Na druhé straně musíme uznat, že rychlé tempo dnešního života neumožňuje rodičům náležitou rodičovskou péči o své potomky. Rodiče jsou obvykle plně zaměstnaní a nemohou se příliš věnovat svým dětem. Jejich úlohu tedy přebírají média, která se stávají pro děti jejich chůvami, rodiči, ale i prarodiči (neboť dnes je zcela obvyklé, že i důchodci pracují, aby si vyrovnali svůj důchod na životní minimum). Chůvami dnešních dětí se tedy hlavně stala televize, počítače, Internet a v mnohých případech i různí psychologové a jiní devianté.

Uznejme, že některé televizní pořady nebo mediální nabídky jsou pro děti zcela nevhodné, neboť je nemohu náležitě intelektuálně zhodnotit a prakticky využít. Jedná se například o zprávy z burzy nebo z finančního trhu. Je však řada jiných vhodných pořadů, které výchovu dětí, zejména tu pohlavní, vůbec nezanedbávají. Za neutrální pořady sexuologové považují relace o počasí.

Vůči včasné nebo předčasné pohlavní výchově dětí ovšem vystupuje řada nesouhlasných názorů, které však většinou nepocházejí od odborníků, ale z řad odborně nevzdělané veřejnosti, která velmi často trpí staromódními názory a vědecky překonanými předsudky. Obvykle jsou to názory lidí, kteří v dětství žádnou řádnou pohlavní výchovu nezažili, nebo naopak zažili nějaké nepříjemné pohlavní trauma. Pochopitelně tedy, když sami neprožili dostatečně intenzivní pohlavní štěstí, že jej také nepřejí ostatním. Logicky potom chtějí vychovávat a nutit ostatní spoluobčany ke přijetí svého pokřiveného názoru.

Američtí vědci ve státě Ohio, kteří se zabývali intenzitou pohlavního prožitku, zkoumali situace v životě lidském, kdy jsou tyto prožitky nejsilnější. Výsledky jejich zkoumání zcela postavily na hlavu dosavadní ustálené názory laické i odborné veřejnosti. Tyto revoluční poznatky se týkaly hlavně pohlavního vzrušení u mužů. Vědci však zjistili, že ženy, díky své snaze o emancipaci, muže rychle dohánějí.

Hladina mužských pohlavních hormonů podle zmíněných výsledků nebyla překvapivě nejvyšší při běžném pohlavním styku, ale při důležitých fotbalových utkáních, zvláště v situaci zvané "gól". Jednoznačně z toho vyplývá vědecké zdůvodnění, proč většina mužů chodí raději na fotbal, než za ženami a proč klesá populace v některých státech, kde je fotbal ve velké oblibě. Zakázat z tohoto důvodu fotbal ovšem nelze. Bylo by to především nedemokratické a potom by to způsobilo by rozsáhlé trauma celé populaci a fotbalovým manažerům, kteří by přišli o své zisky.

V souvislosti s tím, však vědci doporučují velmi jednoduché řešení. Totiž to, aby rodiče dávali dětem od narození k dispozici míč. Zjistili, že dokonalý kulovitý tvar míče působí na lidskou pohlavní představivost ze všeho nejvíce. Například i proto, že ženské břicho v období těhotenství nabývá kulovitého tvaru. Těhotenství je pro dosud nenarozené dítě jakýmsi šťastným obdobím pobytu v kouli, do které kope zevnitř. Po narození je člověk v obvyklém případě o kopání do ženského břicha ochuzen. Vzniká tím duševní trauma, které muže často pronásleduje až do konce jejich života. Pokud si ovšem nenajdou nějakou náhradu (v našem případě fotbal). Nebo například míč vhodně substituuje i nedokonalé ženské prsy, které, jak známo, mají v normálním případě tvar spíše polokoulí.

Kopání do míče někteří psychologové například vysvětlují, jako marnou snahu, dostat se dovnitř této koule, do břicha matky nebo ženy, kde se nachází ztracený ráj. Podle psychoanalytiků se při kopání do míče a tahu na branku jedná podvědomou pohlavní touhu spermie dostat se do ženského lůna a proniknout do vajíčka. Gól potom v tomto případě znamená úspěšné oplodnění a vznik nového potomka. Nejlepší fotbalista se tedy reprodukuje a na svět pomocí pozitivní selekce přichází nový zdravý potomek. Ovšem jen v tomto případě, nikoliv při běžné sportovní kopané. Zde zdravé pokolení, zejména v duševním ohledu, příliš nevzniká. Přemíra kopané tedy působí v národě zhoubně.

Lidé od narození touží po dokonalosti a štěstí, Neměli bychom jim tedy tato jejich základní lidská práva odpírat. Tvar koule například fascinuje mužskou představivost do té míry, že jsou kvůli míči schopni dokonce i opouštět své rodiny. Někteří tak činí dočasně a někteří navždycky. Vědci, kteří se pokoušeli tento jev vysvětlit, dospěli k názoru, že v prvém případě se jedná o návštěvu fotbalového utkání a zaměstnání, a ve druhém případě o rozvod nebo smrt.

Tedy, i na základě výše uvedeného pořadí lidských hodnot, psychologové doporučují, aby se míč stal neodmyslitelnou součástí každé moderní domácnosti. Bude to mít pozitivní stmelující vliv na rodinu a rodina, jak víme, je základ řádného života a především státu.

                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka