14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2007

Ještě o elitách

Příliš složitý komplex událostí

Velká francouzská revoluce, to je příliš složitý komplex událostí. A pan Vít ho pojímá strašně, strašně primitivně. "Volnost, rovnost, bratrství" je heslo. Přechod od konstitucionalistů ke girondistům a dále k jakobínům, to je realita. Byl elitou Marat? Pařížská chátra, nosící na píkách nabodnutá pohlaví šlechticů? Francouzská revoluce byla zajímavá, než k ní došlo, a nějakou dobu po Míčovně, to byla opravdu určitou vzpourou elit. Pak už přicházel lid a po lidu chátra. Robespierre byl předchůdcem nacistů a komunistů a následovník středověké inkvizice.

Elity jsou součástí přirozeně se vyvíjející společnosti vždy, nikoli jen v nějaké době. Pokud ovšem v národě N získá vládu někdo, kdo elity pozavírá, vyžene, popraví a kdo zbytkům přeživších elit určí místo na periferii, kdežto do čela společnosti postaví prospěcháře a blbce nejhoršího kalibru, pak národ N po X desítkách let takového stavu přirozeně elity mít nemůže.

Myslím, že elity nelze definovat, je to prostě přirozený společenský fenomén. Během staletí se ve společnosti, která není totalitní, vytvářejí mechanismy, pomocí nichž se schopní, pracovití, vzdělaní atd. prosazují a vytvářejí kontinuitu nepsaných pravidel, zvyků, kontinuitu diskursu. V elitách je důležitá OSOBNOST a osobnost se dá zažít, nikoli definovat. Výrazné elitní osobnosti pak tvarují podoby a zvyky elit. Celé to stojí na tom, že čas od času se objevují mimořádní lidé v každém oboru lidské činnosti a tito mimořádní lidé by měli mít možnost se prosadit a tvarovat svět. Naopak v Česku, ke škodě všech, panuje primitivní (komunistické) rovnostářství. Takové rovnostářství, kdyby panovalo kdysi, by ovšem svět připravilo o celou kulturu a vědu, o Michelangela, o parostroj, o Newtona atd. - zůstal by jen sám sobě rovný dav opic, uřvaná, primitivní tlupa.

A propos střet nacismu se starými elitami je vynikajícím způsobem analyzován a zachycen ve Viscontiho filmu Soumrak bohů. Tam je, myslím, řečeno všechno.

                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka