20. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2002

Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu

Aniž bychom chtěli omlouvat excesy bulvárního tisku, je nutno konstatovat, že páteční odsouzení fotografa bývalého deníku Super Jiřího Janouška a jeho švagrové k podmíněnému vězeňskému trestu za pomluvu herečky Libuše Šafránkové je neblahým krokem pro věc demokracie a svobody projevu v České republice. Tak argumentuje v následujícím příspěvku Jan Čulík, který zároveň vysvětluje pozadí celého problému. - (Toto je pravidelný komentář Jana Čulíka, napsaný pro pořad Názory a argumenty stanice Český rozhlas 6.)

Pomluvy a difamace se ve vyspělých demokraciích trestají civilními soudními spory. Západní státy mívají vypracované velmi efektivní nástroje pro občanské spory o odškodné za pomluvu: například ve Velké Británii jsou paragrafy občanského zákoníku o pomluvě nesmírně přísné - poškozená osoba může vysoudit i miliony liber.

Jenže ve vyspělých demokraciích stát prostě nestíhá své občany za difamační výroky či vyjadřování názorů. Proč? Trestní stíhání za pomluvu se považuje za pozůstatek totalitního zákonodárství. Hrozí totiž nebezpečí, že paragrafů, stíhajících verbální trestné činy, může státní moc zneužít k potlačování kritiky vlády a k omezování svobody slova. Musejí existovat právní záruky, aby k tomu nedocházelo.

V žádném případě nechceme obhajovat fotografa Jiřího Janouška a jeho švagrovou za to, že způsobili, že nyní už zaniklý bulvární deník Super publikoval o herečce Libuši Šafránkové nepravdivé informace. Případ se však měl řešit civilním soudním sporem. To, že oba byli odsouzeni k podmíněným vězeňským trestům, může mít na atmosféru veřejné debaty v České republice zmrazující dopad.

Ani v současnosti nejsou čeští novináři vůči státní moci zrovna výbojní: přitom většina mezinárodních teoretiků sdělovacích prostředků zdůrazňuje, že má-li demokracie řádně fungovat, musejí novináři efektivně a důrazně vykonávat roli neúplatného, nezávislého a kritického "hlídacího psa demokracie". V ČR se to moc nenosí. Uvažme: o co méně budou nyní čeští novináři odvážní, když si uvědomí, že za to, co napíší, mohou být odsouzeni do vězení.

V rozvinutých demokraciích byly trestní paragrafy, postihující verbální výroky, jako je pomluva, většinou buď už úplně zrušeny, anebo se v soudní praxi nepoužívají.

Začátkem letošního roku kritizoval Helsinský výbor amerického Kongresu ve své zprávě o situaci v oblasti svobody projevu v České republice trestní stíhání osob za vyjadřování názoru a za pomluvu. Je politováníhodné, že do českých sdělovacích prostředků se tato informace skoro vůbec nedostala, a pokud ano, jen ve značně zkreslené verzi. Americký Helsinský výbor doufal, že svou argumentací vyvolá o trestním stíhání za názory či za pomluvu v České republice veřejnou debatu. Nestalo se tak.

Vzhledem k tomu, že se trestní paragrafy za pomluvu dále v ČR užívají beze změny, viz případ Janoušek - Šafránková, je aktuální připomenout, co chce od České republiky americký Kongres a další mezinárodní organizace.

Helsinský výbor amerického Kongresu vydal zprávu o České republice, v níž požadoval zrušení kriminalizace názorů i verbálních výroků. V dokumentu se praví:

Zákony o trestní difamaci a zákony o "urážce" jsou často obhajovány jako nezbytné, má-li se zamezit údajnému zneužívání svobody projevu. Takové zákony však nejsou v souladu s normami OBSE a jejich užívání je porušením základního práva na svobodu projevu. Všechny osoby, včetně veřejných činitelů, mají legitimní právo chránit svou pověst, jestliže jsou o nich činěna nepravdivá tvrzení. Přitom však Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že veřejní činitelé musejí snášet vyšší míru kritiky než soukromé osoby. Osoby, odsouzené za difamaci trestním stíháním k podmíněným trestům, se mohou stávat obětí hrozby okamžitého uvěznění, například pokud poruší příkaz nepublikovat své texty.

Někdy se argumentuje, že jsou zákony o trestní difamaci nutné k dosažení legitimního cíle, totiž poskytnout obětem difamace nápravu. Avšak příležitost k nápravě za difamaci, včetně odškodného, poskytují všeobecné zákony o pomluvě, které jsou součástí občanského práva. V takových případech stojí u soudu žalobce a obžalovaný jako rovný s rovným. Proto není zapotřebí specifických trestních zákonů, zakazujících difamaci.

Využívání trestních sankcí proti difamaci ochromuje svobodný projev a je to zneužíváno (často trestními orgány) a je to neslučitelné s mezinárodními normami. Využívání zákona o urážce, ať už je součástí občanského anebo trestního zákoníku, je také neslučitelné s mezinárodními normami.

V určitou dobu měly téměř všechny země OBSE zákony, trestně stíhající difamaci, a zákony o urážce. Během času byly tyto zákony zrušeny, soudy je zneplatnily anebo se v mnoha zemích, podílejících se na procesu OBSE, tyto zákony už nepoužívají. V komunistických zemích a v jiných protidemokratických režimech se často takové zákony využívají proti politickým odpůrcům vlády.

Četné nevládní organizace zaujaly velmi energické postavení proti zákonům, trestně stíhajícím difamaci, a proti zákonům o urážce. Mezi tyto organizace patří Amnesty International, Article 19, Výbor na ochranu novinářů, jednotlivé národní Helsinské výbory jako je Bulharský helsinský výbor, Chorvatský helsinský výbor, Řecký helsinský výbor, Rumunský helsinský výbor a Slovenský helsinský výbor, Mezinárodní helsinská federace, Světový výbor pro svobodu tisku, Norské fórum pro svobodu projevu, jednotlivé národní organizace PEN klubu a organizace Reporters sans Frontiers.

Kromě toho, Zvláštní zpravodaj OSN pro otázky svobody projevu a výrazu, Zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků a Zvláštní zpravodaj Organizace amerických států pro svobodu projevu vydali v únoru 2000 společné prohlášení, které obsahuje tyto závěry, založené na relevantních mezinárodních normách:

"Svoboda projevu nesmí být kriminalizována, pokud nevzniká jasné riziko vážných škod. ... Příkladem jsou zákony zakazující zveřejňování falešných zpráv a zákony proti pobuřování. ...Tyto zákony by měly být zrušeny." "Zákony, trestně stíhající difamaci, by měly být zrušeny."

Helsinský výbor amerického Kongresu ve své zprávě posléze podrobně vyjmenovává četné případy trestního stíhání českých občanů za pouhé výroky a argumentuje, že trestní paragrafy, umožňující odsuzování verbálních trestných činů, by měly být zrušeny. Výslovně doporučuje zrušení těchto paragrafů:

Paragraf 49 (1) Zákona o přestupcích, podle něhož může být osoba, která urazí jinou osobu anebo ji zesměšňuje, potrestána pokutou, paragraf 154 (2) trestního zákona, který zakazuje hrubé urážky či difamaci orgánu státní správy při výkonu jeho funkce či v souvislosti s jeho funkcí a paragraf 206 trestního zákona, který zakazuje šíření falešných a diskreditujících informací o jiné osobě.

Jiné paragrafy českého trestního zákona, které Helsinský výbor amerického Kongresu označuje za "znepokojující".

 • Jde např. o paragraf 164, zakazující podněcování k trestnému činu anebo k podněcování k hromadné neúčasti na důležité povinnosti, uložené zákonem,
 • dále o paragraf 165 trestního zákona, který zakazuje veřejný souhlas s trestným činem anebo pochvalu pachatele trestného činu;
 • paragraf 166 trestního zákona, který zakazuje pomoc pachateli trestného činu,
 • dále např. paragraf 197 trestního zákona, který zakazuje difamaci národa, jeho jazyka či rasy anebo skupiny obyvatel,
 • paragraf 199 trestního zákona, který postihuje šíření falešných, alarmujících zpráv,
 • paragraf 260 trestního zákona, který zakazuje podporu či propagaci hnutí, které směřuje k potlačování lidských práv anebo které šíří národností, rasovou, třídní či náboženskou nenávist a
 • paragraf 261 (a) trestního zákona, který zakazuje veřejné popírání či schvalování či pokusy ospravedlnit nacistickou genocidu anebo jiné komunistické či nacistické zločiny proti lidskosti.

  V českém parlamentě se - neúspěšně - pokusila prosadit zrušení trestních paragrafů stíhajících difamaci Unie svobody - jistě především proto, že tímto zákonem byl nespravedlivě postižen s ní spřízněný týdeník Respekt, jehož za údajnou pomluvu žaloval bývalý premiér Miloš Zeman. Celou debatu by bylo nyní třeba znovu otevřít a zrušit trestní paragrafy, postihující verbální výroky.

  V české společnosti dosud přežívají nejrůznější pozůstatky normalizačního komunistického režimu a mezi ně patří i trestní stíhání za názory. Současná sociálnědemokratická vláda, zejména pod vlivem svého minstra vnitra Stanislava Grosse, má tendenci občas projevovat mírné autoritářské tendence, v jejichž rámci využívá normalizačních pozůstatků českého trestního zákonodárství. Zrušením trestních paragrafů postihujících pomluvu a jejich nahrazením účinnými civilními paragrafy by Česká republika učinila podstatný krok směrem k vyspělejší demokracii.

 •                  
  Obsah vydání       20. 11. 2002
  20. 11. 2002 Dear Czechs, I am Bush Filip  Rožánek
  20. 11. 2002 MFD: "Summit NATO je nesmírně významný PRO CELÝ VESMÍR!"
  19. 11. 2002 MFD: "Bezkonkurenční George W. Bush"
  20. 11. 2002 Boston Globe: Američané nejsou schopni vybudovat globální impérium
  19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
  20. 11. 2002 Washington novým členům NATO: specializujte se, anebo zmizte
  20. 11. 2002 Je nezávislá novinářská práce možná? Jan  Čulík
  20. 11. 2002 NATO: otázky, které jsou ignorovány
  19. 11. 2002 NATO se v Praze stane na nadcházející desetiletí nástrojem americké politiky
  20. 11. 2002 Proč tady? Karel  Jenček
  20. 11. 2002 Američané zvítězili v Afghánistánu uplácením Talibánu
  20. 11. 2002 IMC film night: noc plná mediálních manipulací Štěpán  Kotrba
  20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
  20. 11. 2002 Na šéfovanie televízii stačí byť gramotným? Lubomír  Sedláčik
  20. 11. 2002 ČR vstoupí do EU 1. května 2004
  20. 11. 2002 Cyklisté všech zemí, spojte se... zítra v Praze
  19. 11. 2002 Snímkování cév u starších mužů by zachránilo množství životů
  16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu
  19. 11. 2002 17. listopad, policejní oslava a národ tupců Milan  Valach
  19. 11. 2002 Jak se bránit nezákonnému jednání ze strany policistů Michal  Bernard
  5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  20. 11. 2002 Je nezávislá novinářská práce možná? Jan  Čulík
  19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
  19. 11. 2002 Snímkování cév u starších mužů by zachránilo množství životů   
  19. 11. 2002 Vést válku proti Saddámu Husajnovi je správným morálním rozhodnutím   
  19. 11. 2002 Kult Holubové Aničky očima "nezatížené" generace Michal  Jurza
  19. 11. 2002 17. listopad, policejní oslava a národ tupců Milan  Valach
  19. 11. 2002 Jak se bránit nezákonnému jednání ze strany policistů Michal  Bernard
  18. 11. 2002 Británie: aktivisté a lékaři prosazují zákaz kouření na veřejnosti   
  17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta   
  15. 11. 2002 Státní zástupkyně zametla policejní násilí pod stůl: případem Jeong se bude zabývat Ústavní soud   
  15. 11. 2002 Analytikové varují: bin Ladenova nahrávka znamená, že dojde k novému velkému útoku   
  15. 11. 2002 Sex uprostřed výkalů: poněkud křečovitá parodie od Jana Křesadla Jan  Čulík
  14. 11. 2002 Fukuyama o lidské přirozenosti   
  14. 11. 2002 Střední Východ i tento svět potřebuje mír Mojmír  Babáček
  14. 11. 2002 Zneužívání nemocenského: Mnoho povolaných, málo vyvolených. Josef  Trnka

  Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
  19. 11. 2002 Kult Holubové Aničky očima "nezatížené" generace Michal  Jurza
  19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
  12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
  18. 10. 2002 Zákon tvrdé ruky aneb konec demokratů v Čechách Štěpán  Kotrba
  11. 10. 2002 Chce vláda ČSSD poručit větru, dešti? Filip  Rožánek
  8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
  2. 10. 2002 MFD právem vystupuje proti trestnímu stíhání za pomluvu   
  23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
  13. 9. 2002 Pane ministře Dostále, odstupte! Petr  Štěpánek
  5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Arim  Mimory, Ládis Kylar, Štěpán Kotrba
  23. 7. 2002 V Americe byli odsouzeni novináři za trestný čin pomluvy   
  18. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí"? Lubomír  Sedláčik, Jan Čulík

  Týdeník Respekt RSS 2.0      Historie >
  19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
  11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
  21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
  5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
  24. 4. 2002 Na podporu Ivana Breziny proti státnímu šikanování se vybralo 37 150, - Kč Radko  Kubičko
  20. 2. 2002 Hájím svůj návrh správního řádu ČR Jiří  Kaucký
  23. 1. 2002 Ilustrace a karikatura v českém tisku Jan  Paul
  23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
  26. 10. 2001 Protestuji proti rozhodnutí Miloše Zemana "zlikvidovat Respekt" Jeroným  Janíček
  22. 10. 2001 Fencl spolupracoval s StB, ale "nikomu neublížil"...:) Jiří  Mašek