28. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2005

Odvšivení

Řečeno s klasikem, "doba je těhotná očekáváním". Někdo čeká změnu paradigmatu a nový věk, ve kterém budou realizovány jeho představy a on sám oslaven. Jiní čekají, že krize idiotské varianty kapitalismu podle vzorů z osmnáctého století, který už prokázal, že není života schopný a byl mimo jiné příčinou vzniku socialistického a komunistického hnutí v polovině 19. století, restaurovaného v rámci globalizace, povede ke globální čili světové revoluci a konečnému vítězství marxismu. To jsou ale asi tak všichni, kteří čekají něco, co považují za dobré. Naprostá většina v podstatě čeká katastrofu a jen doufají, že umřou přirozenou smrtí dřív, než k ní dojde. Já sám, přestože jsem obvykle vyznavačem starého husitského hesla "proti všem", jsem se v tomto případě přidal k většině. Jen důvody mám možná jiné.

Každý ví, ale málokdo si bere k srdci, že člověk mimo společnost nemůže přežít. Čím účelněji je společnost strukturovaná, tím líp pro všechny. Problém ovšem je, že taková společnost nevydrží dlouho. Někdo mluví o pokroku, někdo o bourání zkostnatělých struktur, jiný o stárnutí společnosti, další o revoluci, paradigmatu a podobně. Já bych si to dovolil říct ještě jinak:

V kvalitní společnosti si všechny její části, instituce a skupiny navzájem slouží. Platí to o vládě, obchodu, náboženství, kultuře i ostatních. Čím lépe tyto části plní svá specifická poslání, tím líp všechno funguje. Problémy nastanou, když se některé nebo všecky stanou samoúčelem. Když ukusují ze společného krajíce, ale samy přispívají málem nebo ničím. Jinými slovy - stanou se parazity. Žádný organizmus, ve kterém se přemnožili paraziti, nemůže prosperovat. Časem tedy i ve společnosti dojde k něčemu, co by se obrazně dalo nazvat odvšivením.

Až doteď jsem říkal, co přede mnou řekli různým způsobem mnozí. Na rozdíl od pokrokářů a revolucionářů, kteří obvykle podobným způsobem začínají ale vidím skutečnost takovou, jaká je: Výsledkem takové "odvšivovací akce" nikdy není "lepší příští", ale definitivní rozbití společnosti, a tím pádem návrat k barbarství.

Společnost musí být znovu vybudována a není žádný důvod očekávat, že to, co vznikne bude lepší než to, co zaniklo.

Jednoduchý příklad: Představte si takové starověké královstvíčko. Král vybírá od poddaných daně a za to se stará, aby nevybíral nikdo jiný. Když bude jen vybírat a nebude se starat, dlouho králem nebude. Už proto, že na něj nic nezbude. Pro poddané ovšem nastane období, kdy bude vybírat každý, kdo bude mít meč a pár pacholků k ruce. Nakonec se k moci prodere nějaký nový král. Čekat, že bude o moc lepší než ten starý, je nemístný optimismus.

To, co jsem napsal platí, pokud mohu soudit, v různých variacích všeobecně. Egyptologové vám potvrdí, že starý Egypt nebyla plynule se rozvíjející říše, ale že se zde střídala období budování a prosperity s obdobími, kdy přežívalo jen primitivní zemědělství a zbytky chrámů a hrobek byly využívány jako stavební materiál na kozí chlívky.

Takříkajíc hloubkový pohled na tento vývoj podávají, pravděpodobně bez přímého úmyslu starozákonní příběhy o izraelském království. Král byl Pomazaný od Hospodina, Boha izraelských válečných zástupů. Proto ho, když přišel nepřítel, strčili do první řady. Když tam poslal místo sebe nějakého Davida, byl to začátek jeho konce.

Když si jiný král nechal svého syna přerůst přes hlavu a pak musel před ním utéct jako uličník, lid přivítal nadšeně nového krále. Když se ukázalo, ze starý král byl lišák, který utekl před mladým jen proto, aby mu mohl důkladněji vyprášit kožich, lid bez rozpaků přivítal zase krále starého. Pochopitelně. Král byl koneckonců jen figurka, důležitý byl Izrael. A v něm koneckonců všechno, co směřovalo k cíli, aby každý mohl žít v klidu pod svým fíkovníkem a svou vinnou révou.

Začátek konce nastal, když se kralování samo stalo účelem. Když jeden z dalších králů prohlásil: "Moje paže je silnější než stehno mého otce. Můj otec vás trestal biči, já biči uzlovatými". Následovalo rozdělení a řada víceméně bezvýznamných králů a králíčků až do úplného konce. Jen proroci křičeli: "Zda budeš proto králem, že se naparuješ v domě z cedrového dřeva? Zda se tvůj otec nenajedl a nenapil? Když hájil právo a spravedlnost, tehdy bylo dobře..." Nebo: "Půst, ve kterém si já, Bůh libuji znamená rozdávat své jídlo a oděvy těm, kdo nic nemají" A tak dále a podobně. Je pravděpodobné, že podobných prorockých výroků bylo vyřčeno mnohem víc, než máme zapsáno, protože se všechny vyjadřovaly velice drsně o těch, kteří rozhodovali, co se zapíše a co ne.

Historicky daleko bližší je nám Velká francouzská revoluce. Na rozdíl od rakouského josefínského absolutizmu, který položil základ pro další život státu i lidí, stal se francouzský absolutizmus nákladnou zbytečností. Celá země pracovala na krále a jeho dvůr, který kromě toho, že pohlcoval obrovské částky jenom produkoval morální rozklad. Podobenství o odvšivení zde sedí dokonale. Jenže - muselo uplynout nějakých sto let revolucí, císařství a jiných krvavých zmatků, než se poměry staly normálními.

Proč to všechno píšu - dnešní západní společnost se rychle stává soustavou samoúčelů. Vlády, hospodářské instituce i banky čím dál drzeji odmítají odpovědnost za následky své činnosti. A není to jen česká specialita.

Ovšem střed problému vidím v tom, že se samoúčelem stala celá vrstva intelektuálů. Jinými slovy - problém vyrůstá ze zrady vzdělanců. Umělci se dloubají sami v sobě a čím jsou jejich problémy odtažitější a oni sami méně srozumitelní, tím si připadají lepší. Lidé, jejichž povoláním je informovat zkoušejí, co lidé "zbaští" - a i když lidé nebaští, klidně si dál melou svou. Moralisté moralizují takovým způsobem, aby jejich neřesti byly oslaveny. Všichni se chlubí tím, že jsou schopni vše odmaskovat - nacházejí na všem a všech něco špatného, jen samy sebe jaksi nevidí. Čili přesný opak kritického myšlení, které naopak zkoumá svá vlastní východiska a postupy.

Řečeno slovy Viktora E. Frankla: "... Sigmund Freud nás učil, jak důležité je odmaskování. Já si však myslím, že je třeba se někde zastavit, a to tam, kde odmaskující psycholog je konfrontován s něčím, co už nelze odmaskovat z jediného důvodu, že je to pravé. Ale psycholog, který ani tam nemůže zanechat odmaskovávání, odmaskovává jen svou neuvědomělou tendenci znehodnocovat to pravé v člověku, to lidské v člověku". Tento postřeh samozřejmě neplatí jen v psychologii.

Tvrzení, že by snad měli být odpovědni lidem, kteří je živí považují všichni za útok na svojí svobodu. Nejhorší je, že ono je skoro zbytečné o tom psát. Pokusy "odmaskovat odmaskující" jsou potlačovány způsobem, který připomíná spíš inkvizici než cenzuru.

Lze říci, že kdyby lidé, kteří vyrábějí potraviny, oděvy, stavby a jiné podobné, odváděli práci ve stejné kvalitě jako oni, byl by svět jednodušší. Každý, kdo by si nedokázal opatřit základní životní potřeby svépomocí by byl bezpečně dávno po smrti. A je nutno říci, že k nějakému takovému řešení společnost spěje. Zatímco se semknutá smečka intelektuálů kochá svou mocí a jedná v přesvědčení, že bude stále větší, ve skutečnosti "Bůh na ně seslal ducha šílenství a oni sami volají svého zhoubce, aby přišel rychle". I to je ostatně citát, takže nic nového pod sluncem. Jenže schopnost poučit se z minulosti tito lidé ztratili.

                 
Obsah vydání       28. 2. 2005
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu
28. 2. 2005 ČSSD: Partaj a kolektivní (ne)rozum Ivan  David
28. 2. 2005 Michael  Marčák
28. 2. 2005 Bitva o zrno... Ladislav  Žák
28. 2. 2005 Poor education leads to workplace problems Jan  Čulík
28. 2. 2005 Zubaři, stát a chrup Ivan  David
28. 2. 2005 Kauzy a příčiny: metafory politického chápání Dominik  Lukeš
28. 2. 2005 Není oheň, jako oheň, aneb co potěší slušného občana Bushka  Bryndová
28. 2. 2005 Padesát dalších britských vojáků bude postaveno před soud za "zločiny spáchané v Iráku"
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
28. 2. 2005 Smrt čísla a výhodný nákup Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Václav Klaus v komerčním pořadu Miss 2005
28. 2. 2005 Odvšivení Jan  Hruška
28. 2. 2005 Desatero pro společnost Jindřich  Kalous
28. 2. 2005 A vy, že na takových věcech nezáleží... Petr  Fiala
28. 2. 2005 Mojšeho funus Filip  Sklenář
26. 2. 2005 Svoboda slavila Vítězný únor Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Existuje levicový liberalismus? Radim  Valenčík
28. 2. 2005 Havlova blbá nálada mezi námi? Karel  Sýkora
28. 2. 2005 Bůhví v Lucerna Music Baru Claudia  Just
28. 2. 2005 Bůhví in Lucerna Music Bar Claudia  Just
28. 2. 2005 Haiti: Začátek nových nadějí? Simone  Radačičová
28. 2. 2005 Anarchie je klystýr! Pavel  Houdek, Ondřej  Slačálek
26. 2. 2005 Proč a v čem je komunismus vlastně totéž co nacismus Boris  Cvek
26. 2. 2005 Není křesťanství odpovědné za nacismus i komunismus? Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Michael  Marčák
25. 2. 2005 Kubinyi se neztratí Ivan  David
25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
25. 2. 2005 Zádušní mše za Karla Kryla
25. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny dny 6. - 13. února 2005
25. 2. 2005 Co se může dít v obci Úhonice Zdeněk  Belušík
25. 2. 2005 Portrét nastávajícího expremiéra Zdeněk  Jemelík
24. 2. 2005 Kalousek stále neví, kolik nemovitostí si pořídil... Štěpán  Kotrba
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce