11. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 11. 2002

O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět

Stojí za to, myslím, podívat se na výstavu "Československý socialistický realismus 1948 - 1958", která se koná od 7. listopadu 2002 do 9. února 2003 v galerii pražského Rudolfina na Starém Městě.

Zašel jsem tam včera, když už jsem v tak podivné situaci, že se zrovna v Británii intenzivně zabývám nejrůznějšími aspekty československé historie i současnosti (odstup a nadhled je ale velká výhoda) a během tohoto podzimu - často - na Glasgow University zejména padesátými léty. Tato pražská výstava je shodou okolností velmi užitečným doplněním toho, co se snažím vysvětlovat studentům.

Setkal jsem se v sobotu v podvečer v Praze s názorem, že je zhoubné, že se "mnozí dnes v ČR vracejí nekriticky ke komunismu - proč dávat Rudolfinu publicitu 'kulturním výtvorům' stalinského režimu".

Zdálo se mi, že je to přehnané, obávat se, že by se návštěvou na této výstavě někdo mohl dát na komunismus a návštěva výstavy mi to skutečně potvrdila. Mimo kontext své doby, mimo kontex hysterického, emocionálního nadšení jedněch a intenzivního strachu druhých, mimo kontext propagandy a útlaku, působí dnes vystavené obrazy a artefakty už jen podivně, a mnohdy docela bizarně. Potvrzují však, že pro mnohé lidi z padesátých let byl komunismus doslova mystickou, náboženskou vírou.

Potíž je, že nikdo nijak vlastně nedefinoval socialistický realismus, kromě toho, že sovětský literární aparátčík Ždanov ve třicátých letech řekl, že jde o "zobrazování společnosti v jejím historickém vývoji". Přeloženo do normální řeči to znamená: "Spisovatelé, beletrizujte marxistické poučky!" To také spisovatelé dělali, ale co si má počít ubohý výtvarník? Jakého má použít stylu? Zejména zpočátku v tom byl zřejmě zmatek (zajímavý je výtvarný triptych jakéhosi nešťastníka, zobrazující na jedné straně laskavého Gottwalda a na druhé straně zle se tvářícího Hitlera formou barevné, velmi nesocialisticko-realistické mozaiky... uprostřed jsou v objetí jakési podivné dívky... Pozoruhodným okénkem do historie je i - nesmírně naivistická - výstava darů československým stalinským prezidentům: výšivky s obrazem Klementa Gottwalda, důlní štola s horníky, vydlabaná z kusu uhlí a vykládaný dřevěný panel, znázorňující družbu mezi ředitelem místního závodu a centrálním politikem...

Překvapivé na dílech, vystavených v Rudolfinu, je, jak jsou stylově nejednotná a nedokonalá. Jde o formálně i stylisticky velmi nevyrovnaný, často silně protikladný diletantismus. Dneska se nám to však už lehce vystavují díla "hlupáků" či "kolaborantů" z padesátých let - jsou mrtvi. Jistě obtížnější by bylo vystavovat komunistickou propagandu z let sedmdesátých a osmdesátých - na ní se totiž podílelo mnoho dosud žijících členů české společnosti.

Výtvarný styl komunistické propagandy v sedmdesátých a osmdesátých letech je myslím o hodně jiný. Navzdory vražednosti komunistického režimu v padesátých letech, v jeho výtvarných dílech z té doby nalezneme hodně amatérismu a naivity. Výtvarná díla komunistické propagandy ze sedmdesátých a osmdesátých let se přidržují jednotného stylového kánonu a jsou profesionální, bezostyšnou, cynickou manipulací veřejnosti, do jisté míry tak, jako je jí jako reklama či činnost mnoha sdělovacích prostředků v dnešní České republice - jejichž práce je přímo inspirována dobou komunistické normalizace po roce 1968.

V dílech raného stalinismu - viz dílo reprodukované v záhlaví tohoto článku - jsou velmi zřetelné náboženské motivy. Komunismus měl jistě mnoho co společného svým monolitním viděním světa, které vyžadovalo od svých stoupenců emocionální vytržení, ne nepodobné náboženské extazi, s religiozitou. Vypadá to dneska komicky, jak orgiasticky například hlasují účastníci schůze, zakládající kdysi Komunistickou stranu Československa.

Fascinují mě však dvě věci. Jak zpětně rozeznat, kdo v komunistické náboženství skutečně tehdy věřil, a kdo se propůjčoval režimní propagandě? Asi to dnes už neurčíme.

Z přidruženého programu "filmového festivalu děl socialistické kinematografie", který se souběžně koná v kinu Konvikt v Praze v Bartolomějské ulici však vyplývá jedna docela otřesná věc. Na socrealistické propagandě se podíleli i zavedení prvorepublikánští filmoví režiséři jako Martin Frič (Bylo to v máji, 1950, veselohra líčí události v životě topenářského dělníka Šebesty mezi dvěma Svátky práce) či Vladimír Slavínský (DS-70 nevyjíždí, 1949 - příběh skupiny lidí, pracujících na gigantickém bagru.)

A co má mezi socrealistickými díly dělat jméno Vojtěcha Jasného a Karla Kachyni? No a herci - v socrealistických filmech ze začátku padesátých let hráli Josef Bek, Rudolf Deyl ml, Jiří Sovák, Jaroslav Marvan, Jana Dítětová, Josef Vinklář, Vlasta Fabiánová, Antonie Hegerlíková, František Kreuzman... Herci nemají moc páteř, že? Bohužel. (A režiséři a spisovatelé taky ne...)

Druhá věc: Docela komické je, že debatu o monolitičnosti komunistické propagandy za stalinismu uspořádá podle programu v únoru k této výstavě týdeník Respekt :) ("O médiích ve službách komunistického režimu se dozvíte vše důležité v debatě Respektu") - právě ten časopis, který snad nejúspěšněji převzal v novinářské praxi po roce 1989 metody komunistické monolitičnosti a aplikoval je během devadesátých let na své, úzkoprsé šíření vlastního, omezeného, virtuálního pojetí světa.

Vzhledem k tomu, že právě časopisy, jako je Respekt, výraznou měrou přispěly k tomu, že monolitní "monopol na jedinou (konvenční) pravdu" dodnes přežívá v mnohých českých médiích, neschopných aplikovat princip kritického myšlení a plurality, bude jeho diskuse s "debatéry" jako Lída Rakušanová či Petr Holub asi dost sterilní a neuspokojivá. Neboť nejzajímavějšími otázkami je "Co se změnilo" a "Jak jsme se poučili" - a na to Rakušanová ani Holub nebudou umět uspokojivě odpovědět.

Takže bude mít záslužná výstava zřejmě docela komickou dohru. Vyplyne z ní, že jsme zřejmě schopni shromáždit zajímavý dobový materiál, s tím, jaké poučení si z něho odnést pro dnešek, je to už ale asi obtížnější.

                 
Obsah vydání       11. 11. 2002
11. 11. 2002 Britská televize: "Američané nezabránili masakrům tisíců vojáků z Talibánu"
11. 11. 2002 Rozšiřování EU "ochromí evropskou organizaci korupcí"
11. 11. 2002 Robertson: NATO ročně vyplýtvá 150 miliard euro
11. 11. 2002 Krutý let na Guantánamo
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
11. 11. 2002 Tak nám nastala kalamita... Dušan  Mrázek
11. 11. 2002 Oprava: Jsem prý z levného kraje Jan  Čulík
11. 11. 2002 Fraška kolem královské rodiny v Británii pokračuje! Jan  Čulík
11. 11. 2002 Mediální víkend: Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji pořád to samé. Josef  Trnka
11. 11. 2002 První "rudé" statutární město Jaroslav  Hlaváček
11. 11. 2002 Možné potíže při vydávání Britských listů tento týden
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
8. 11. 2002 Fakta v tísni
10. 11. 2002 Bezzubé odbory ceria zuby Lubomír  Sedláčik
8. 11. 2002 Češi už nebudou smět žádat v Británii o azyl
8. 11. 2002 Jak neutralizovat antiamerikanismus
8. 11. 2002 Mlhavost rezoluce OSN uvolňuje cestu k válce
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 První "rudé" statutární město Jaroslav  Hlaváček
11. 11. 2002 Tak nám nastala kalamita... Dušan  Mrázek
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
11. 11. 2002 Mediální víkend: Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji pořád to samé. Josef  Trnka
11. 11. 2002 Fraška kolem královské rodiny v Británii pokračuje! Jan  Čulík
11. 11. 2002 Britská televize: "Američané nezabránili masakrům tisíců vojáků z Talibánu"   
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
11. 11. 2002 Krutý let na Guantánamo   
8. 11. 2002 Fakta v tísni   
8. 11. 2002 O právu pacientů na soukromí Jan  Čulík
8. 11. 2002 Jak neutralizovat antiamerikanismus   
8. 11. 2002 Češi už nebudou smět žádat v Británii o azyl   
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
7. 11. 2002 Shaylerův případ: "Dokazuje, že špioni musejí mít právo poukázat na chyby rozvědky"   

Týdeník Respekt RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
24. 4. 2002 Na podporu Ivana Breziny proti státnímu šikanování se vybralo 37 150, - Kč Radko  Kubičko
20. 2. 2002 Hájím svůj návrh správního řádu ČR Jiří  Kaucký
23. 1. 2002 Ilustrace a karikatura v českém tisku Jan  Paul
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
26. 10. 2001 Protestuji proti rozhodnutí Miloše Zemana "zlikvidovat Respekt" Jeroným  Janíček
22. 10. 2001 Fencl spolupracoval s StB, ale "nikomu neublížil"...:) Jiří  Mašek