17. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 7. 2003

Jan Urban konstatoval ve středu v poznámce k analýze jeho propagandistických komentářů, odvysílaných na ČRo 6, že po pádu Saddámova režimu navštívil Irák.

Britské listy zjistily, že cestu Jana Urbana do Iráku nefinancoval Český rozhlas. Zeptali jsme se tedy Jana Urbana telefonicky, kdo mu cestu do Iráku hradil. Jan Urban potvrdil, že Irák po pádu Saddáma Husajna skutečně navštívil, avšak odmítl Britským listům sdělit, kdo mu tuto cestu financoval. "S vámi se nebudu bavit, pane Čulíku, musím jít do studia."

Pokud komentátor veřejnoprávního rozhlasu navštěvuje země, o nichž píše komentáře, aniž by ho tam vysílal jeho zaměstnavatel, má-li si zachovat důvěryhodnost svých posluchačů, měl by veřejně deklarovat, kdo mu takové cesty hradí, aby posluchači mohli posoudit, zda nedochází k střetu zájmů.

Sloupek

Jezdím po Praze metrem a tramvajemi a vidím všude plakáty na nejrůznější kulturní akce. U většiny z nich jsou přetištěna loga celé řady firem - sponzorů, ale i četných sdělovacích prostředků, tzv. "mediálních partnerů".

Co to vlastně znamená, být "mediálním partnerem" nějaké kulturní akce...?

Kdykoliv jsem připravoval v Británii nějakou kulturní akci, zejména to bylo v oblasti filmu, měli jsme také na plakátech loga zúčastněných institucí - byly to instituce, které akci financovaly nebo spolufinancovaly - obecní či regionální úřad, anebo státní úřad pro podporu kultury. Neviděl jsem a nebývá tam, zdá se mi, příliš často zvykem, aby se podpory kulturních akcí účastnily sdělovací prostředky - pokud rovnou nejde o televizní stanici, která financuje výrobu daného filmu, atd. Mohlo by to totiž kompromitovat jejich nezávislost, zejména nezávislost veřejnoprávních médií...

V ČR se, naopak, zdá se, naprosto rozmohla praxe, kdy se stává "mediálními partnery" nejrůznějších koncertů, festivalů či jiných kulturních podniků hned celá řada sdělovacích prostředků.

Ze zkušeností minulých dní, zdá se, vyplývá, že se takové mediální partnerství nevěstí nic moc dobrého. Cynik by mohl říci, že se vlastně téměř rovná korupci. Co znamená? Mimo jiné příslib, že mé médium nebude kulturní podnik, jehož jsem partnerem, nijak veřejně kritizovat. Dojde-li však na kulturní akci ke skandálu a jsem-li zavázán takovouto mlčenlivostí, nepostihne to mou pověst jako nezávislého sdělovacího prostředku? Do nezáviděníhodné situace se takto dostala v minulých dnech MFD a podle našich informací prý i Česká televize.

Jak informoval ve středu večer na svém weblogu Filip Rožánek, ZDE, "redaktoři Mladé fronty DNES odhalili, že ministři Mlynář a Ambrozek mají ubytování na filmovém festivalu v Karlových Varech [zaplacené] od Českého Telecomu a ČEZu. V pátek Sabina Slonková článek napsala, ale při průběžné kontrole novin ho stopil šéfredaktor MFD Pavel Šafr. Zdůvodnil to tím, že smlouva o mediálním partnerství mezi MfD a MFF KV deníku zakazuje, aby vydal jakékoliv informace, které by mohly festival postavit do nepříznivého světla. Dva ze tří autorů článku, Sabina Slonková a Jan Kubita, obratem podali výpověď. To šéfredaktora Šafra zaskočilo, a proto metodou cukru a biče přesvědčil oba redaktory, aby ještě vydrželi. Článek byl v upravené podobě vydán v pondělí, přičemž v něm byly zmínky o festivalu seškrtány na nezbytné minimum. Jan Kubita výpověď stáhl, po něm i Slonková. A zde se celý příběh začíná zamotávat - do hry o novinářskou hvězdu (sic! :)) vstupuje Roman Gallo z Hospodářských novin. Ty projevily o Slonkovou enormní zájem a Gallo za ně s novinářkou jednal, neboť se s ní dobře zná. Slonková se mi však dnes odpoledne ozvala a napsala mi, že "Žádný můj přestup do Hospodářských novin či kamkoli jinam není dojednaný. Nechci nic kamuflovat, nemám proto jediný důvod. Jen mě štve, že se vydává za hotovou věc něco, co tak prostě vůbec není. Nejsem vůbec rozhodnutá, jestli zůstanu v branži nebo půjdu někam jinam."

Obdobně o skandálu referovala v úterý rozhlasová stanice ČRo 6 v příspěvku Petra Holuba (bohužel, ČRo 6 skoro nikdo neposlouchá, tak to zapadlo). Holub v rádiu řekl mimo jiné:

"Ministerský přešlap dostal do delikátní situace i deník Mladá fronta DNES. Jako hlavní mediální partner festivalu měla kritizovat tamní prostředí, které lze směle nazvat korupční. Učinila tak až den po slavnostním zakončení festivalu. Možná shodou okolností, možná nechtěli kazit zábavu. Na dilematu, do kterého se zřejmě dostala Mladá fronta, jde ukázat, v čem je celá potíž. Publikovat zprávu o tom, že ministři mají střet zájmů, mohlo ohrozit zájmy samotného deníku. Vždyť festival dal dobrou příležitost prezentovat jeho vlastní přednosti. Prostě nepříjemnost." (Kompletní příspěvek Petra Holuba z úterního vysílání ČRo 6 přetiskujeme ZDE, protože na internetových stránkách Českého rozhlasu bohužel není k dispozici a měl by být čten.)

Dovídáme se z několika zdrojů, že návrh vyrobit reportáž pro Události o ministerské korupci v Karlových Varech byl odmítnut i v České televizi, údajně také proto, že i ČT je mediálním partnerem karlovarského festivalu, a tak si nemohla ani ona dovolit jej kritizovat.

Není tedy instituce "mediálního partnerství" pro kulturní akce v České republice jen nástrojem pro korupční střet zájmů, sloužící k ochromování nezávislé novinářské práce?

K problému se vrátíme podrobněji v pátečním vydání Britských listů.

Jiří Janeček
16. 7. 2003

středa 18.00: Novým generálním ředitelem České televize se stal Jiří Janeček. Před okamžikem o tom rozhodla Rada ČT v tajném hlasování, ve kterém nový generální ředitel obdržel 11 hlasů z 15, oznámila v podvečer Česká televize.

Kdo je Jiří Janeček? TÉMA BL
17. 7. 2003
První, kdo mi položil otázku, zda se utkám v boji o post ředitele České televize, byl můj 13letý syn Richard. Slyšel totiž, jak s kolegou z práce hudrujeme na ten snad už nekonečný kolotoč "korunovací" a následných "poprav" jejich hlav.
17. 7. 2003

Teze k oblasti programu, technického rozvoje a ekonomiky

Za základní předpoklady úspěšného působení České televize považuji v současné době zejména: Transparentní hospodaření, dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku, zefektivnění výroby, průhlednou strukturu řízení postavenou na odbornosti a vysoké odpovědnosti vedoucích pracovníků, motivaci zaměstnanců, zkvalitnění činnosti zpravodajství a publicistiky, zprůhlednění činnosti producentských center, zvýšení produkce vlastních dramatických pořadů, zavedení nových pořadů pro děti a mládež a vzdělávacích a výchovných pořadů, zkvalitnění zábavných a soutěžních pořadů, větší otevření se nezávislým tvůrcům a producentům, posílení či zavedení pořadů typu rad jak na to / ekonomický servis, rady pro život/, zvýšení spokojenosti a sledovanosti, zlepšení image a zejména digitalizaci pozemního vysílání.
17. 7. 2003
Petr Holub
Nejezdi na festival, nevíš, co tě mezi těmi chuligány může potkat. Možná těmito slovy varovaly některé matky i své dcery před cestou na letošní karlovarský filmový festival. Letos ale o dobrou pověst přišel někdo jiný. Zcela překvapivě to byli ministři, konkrétně ministr životního prostředí Libor Ambrozek a ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Přetiskujeme komentář Petra Holuba z úterního pořadu ČRo 6 "Názory a argumenty", který není veřejně přístupný na webu, ale měl by být čten.

17. 7. 2003

Přípodotek ke kritice propagandistické žurnalistiky, demonstrovaný na Janu Urbanovi v ČRo 6

Mám problém. Etický problém. Chci analyzovat činnost a při té příležitosti i vyzdvihnout případné zásluhy (nějaké) veřejně činné osoby - kupříkladu politika, který podle mého kritického úsudku má "nejmenší deficit inteligence a pracovitosti" a prospívá těm, z jejichž vůle byl zvolen. Chci svobodně vyjádřit názor. Nemohu. Jan Čulík a některé britské "žurnalistické kodexy" to "zakazují". Nevěříte?

17. 7. 2003
Ke konsternaci jsem přivedl kolegu Štěpána Kotrbu výrokem, založeném na běžné mezinárodní novinářské praxi, že postoj novináře vůči mocným musí být vždycky nezávislý a kritický a že jakmile někdo začne systematicky chválit nějakého politika, vystavuje se podezření, že mu dělá účelovou propagandu.

17. 7. 2003
Jan Prokeš
Staronová rada ČT mimo jiné prezentovala myšlenku, že během prvního kola výběrového řízení na ředitele ČT bude mít kandidát jednu třetinu času k dispozici pro prezentaci svých myšlenek (nechci použít eufemismus projekt) a dvě třetiny budou sloužit k dialogu s kandidátem. Užasle jsem hleděl na skutečnost, že ještě před průběhem prvního kolem byli vyřazeni všichni kandidáti až na oněch osm vyvolených.

Každý s přihlášených - pokud splňoval kritéria účasti - měl mít právo na osobní prezentaci. Byla mezi nimi spousta kvalitních lidí, kteří se před Radou ještě nikdy neprezentovali. Pokud mohu mluvit za sebe, pro mne taková prezentace názorů a diskuze s Radou měla v podstatě větší cenu, než vítězství v konkurzu.

Své osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT a koncepci dalšího rozvoje jsem hodlal předestřít Radě. Nestála o to. Místo toho je nyní dávám čtenářům Britských listů - jako koncesionářům - hodnotitelům kvality současné instituce veřejné služby i budoucí práce nového managementu České televize.

17. 7. 2003
Ministr Dostál, z vládní pozice zodpovědný za média resp. jen za část mediální legislativy, vyvinul v posledních týdnech mnoho svého úsilí směrem k médiím - hlavně kolem personálních věcí a změn mediálních rad a následně obhajoby zvoleného postupu. Přestože si v posledních dnech dal záležet na zmírnění svého nechtěného image "zlého muže ovládajícího česká média", občas neopomine veřejně zadávat novým radám nějaký úkol, nebo alespoň kamarádské doporučení ( aktuálně nabádal například Radu ČT, aby už nevolila ředitele České televize a tím de facto nenaplnila svoji zákonnou povinnost...). Podle mého názoru spočívá hlavní úloha a práce zodpovědných osob a institucí spíše ve zlepšování a vyjasňování podmínek pro fungování médií, oboru s tak výrazným progresem i vlivem, než v osobních intervencích a konkrétních účelových opatření.
17. 7. 2003
Bush prý prohlásil, píše Kostas Zgafas:

"God told me to strike at al Qaida and I struck them, and then he instructed me to strike at Saddam, which I did, and now I am determined to solve the problem in the Middle East. If you help me I will act, and if not, the elections will come and I will have to focus on them."

"Bůh mi řekl, abych udeřil na al Kajdu a já jsem na ně udeřil, a pak mi nařídil, abych udeřil na Saddáma a to jsem učinil, a nyní jsem se rozhodl vyřešit problém na Blízkém východě. Jestli mi pomůžete, budu jednat, a jestli ne, přijdou volby a budu se muset zaměřit na ně."

Každý dobrý angličtinář pozná na první pohled, že anglicky rodilý mluvčí mohl stěží něco takového prohlásit. Je to nápadně chycené orientální zdlouhavostí a velmi kostrbaté, pokračuje Kostas Zgafas:

Vložil jsem "citát" do Google a tam je celá řada zpochybňujících odkazů, které potvrzují moji domněnku. Napr:

George W. Bush
17. 7. 2003

Asi se ptáte, jak jdou tyto tři pojmy dohromady? Dostal se mi do ruky článek, který mi i při mé otrlosti vůči výrokům amerického presidenta George W. Bushe přímo vyrazil dech. Je v něm totiž citován Bushův výrok, z něhož vyplývá, že tento pán je v přímém styku s Bohem a dostává od něj příkazy, které jako dobrý křesťan plní.

Proto prý napadl Afganistán a Irák. Na přímý Boží příkaz! Bohužel, není to žádný nejapný vtip, ale šokující skutečnost.

17. 7. 2003

Diví se všichni, co si to kancelář prezidenta Klause dovoluje - kritzovat Českou tiskovou kancelář. Diví se proto, že některým skupinám "komentované zpravodajství" ČTK vyhovuje. Některým novinářům, kteří vždy vědí, kam zavolat. A některým editorům a redaktorům agentury, kteří už vědí, co se nosí, aby měli média "otapetované" svými články - aby jejich názor a jejich výběr "důležitosti" informací mediálně překryl jakýkoliv jiný zdroj. ČTK přitom tvoří historii. Tisková agentura je ale rychlovýkrmnou myšlenek. Továrnou na miliardy písmenek. Prezidentovi se tento stav mediálního bratrství, jehož cílem se už po několikáté stal, nelíbí. Čtenáři zpráv ČTK na veřejně dostupném serveru sesterské "internetové" firmy NERIS většinou nejsou schopni posoudit míru manipulativnosti této veřejnoprávní instituce, neb ta se z většiny skromně skrývá. Protože její servis kupodivu není přístupný. Jednou se schová za žurnalistickými "zdroji", podruhé za "výplňovým" materiálem, editovaným směnaři deníků, kteří se po "editování zpráv" - vyškrtnutí jednoho odstavce či přidání jiného z druhé zprávy nestydí pod podobný kompilát podepsat alespoň šifrou.

17. 7. 2003

V závěru své analýzy propagandistické práce Jana Urbana, zahraničního komentátora rozhlasové stanice ČRo 6, ZDE a ZDE, jsem vyjádřil pochybnosti, zda vlastně má cenu se jeho prací vůbec zabývat, vzhledem k tomu, že stanice, bohužel, v podstatě dnes vysílá "do zdi" - poslouchá ji jen hrstka penzistů, stanici se nepodařilo přeorientovat se tak, aby byla zajímavá pro občany České republiky v dnešní realitě; doba kdy ji začátkem devadesátých let poslouchaly tři až čtyři miliony lidí, je dávno za námi.

Tuto pochybnost, zdá se, potvrzují statistiky. Podle Mediaprojektu, ZDE byla poslechovost celoplošné středovlnné stanice ČRo 6 ve 4. čtvrtletí 2002 pouhých 33 000 posluchačů denně (to je ovšem tzv. denní "reach", dosah, počet posluchačů, kteří si někdy během daných 24 hodin na nějakou dobu stanici pustí; vyplývá z toho, že poslech jednotlivých pořadů je ještě daleko menší, odhadem zřejmě jen několik tisíc posluchačů). Mimochodem, pozoruhodné je, že poslechovost českého vysílání BBC je zřejmě ještě daleko nižší než u ČRo 6 - ve 4. čtvrtletí roku 2002 byla pouhých 9000 posluchačů denně... (české vysílání BBC má ovšem jen velmi málo společného se skutečným vysílání BBC v angličtině, ať jde o zahraniční vysílání, BBC World Service, anebo domácí rozhlasové stanice, např. BBC Radio Four, které jsou dosažitelé živě i prostřednictvím rozsáhlého zvukového archivu na internetu.)

17. 7. 2003
odpověď na polemický článek Jana Čulíka
převzato z diskusního fóra na serveru Česká média

Tak prý je, podle Jana Čulíka, "výsměchem dějin" vůči mojí maličkosti, že se, jak zjistil, snažím "omlouvat politiku současného amerického vládního establishmentu". A prý při tom používám "propagandistické postupy, které silně připomínají metody někdejšího komunistického Rudého práva". Trefil, jako vždy, od zeleného stolu rovnou do černého.

Jan Urban konstatoval, že se už všichni naučili demonstrovat, pomyslel si u této fotografie autor snímku
16. 7. 2003
Úkolem veřejnoprávního rozhlasu a televize je poskytovat nezávislé, analytické a kritické informace, udržující ve veřejném zájmu odstup od veškerých domácích i zahraničních mocenských center. Je paradoxem, sledujeme-li systematičtěji příspěvky Jana Urbana, hlavního zahraničního komentátora rozhlasové stanice ČRo 6, zjistíme, že tento někdejší disident a bojovník proti komunismu příliš nechápe zásady nezávislé novinářské práce.

Je výsměchem dějin vůči Janu Urbanovi, že ve svém zahraničněpolitickém zpravodajství, kdy se snaží omlouvat politiku současného amerického vládního establishmentu, paradoxně používá propagandistické postupy, které silně připomínají metody někdejšího komunistického Rudého práva. Zvlášť pozoruhodný byl v tomto smyslu jeho příspěvek, který se vysílal v pořadu Názory a argumenty stanice ČRo 6 dne 14. července.

16. 7. 2003
Svobodná Evropa, předchůdce dnešního ČRo 6, přišla do České republiky v červenci 1994 s velmi nejistou budoucností (Američané ji už odmítli financovat, českou redakci, sídlící v Mnichově na jaře 1994 zlikvidovali a její zaměstnance propustili).

To, co pak přešlo pod vedením někdejšího šéfa českého vysílání RSE Pavla Pecháčka do České republiky, tzv. "Rádio Svobodná Evropa", už nemělo z právního hlediska s někdejší mnichovskou stanicí RFE/RL nic společného -- byla to nově založená soukromá rozhlasová stanice bez právní kontinuity s RFE/RL.

Czech Press Photo 2002 - Kádir
16. 7. 2003

Reakce na tento článek.

Jan Čulík zřejmě moc nenavštěvuje výstavy současného umění, jinak by si všiml, že smrt v jakékoliv autentické (a velmi detailní) podobě, ať už na silnici a nebo doma, není jen doménou a chlebem bulvárních médií, ale stala se vděčným tématem mnohých tzv. seriózních fotografů a umělců po celém světě. Zdá se, jakoby tento fakt legalizoval možnost ve chvílích smrti fotografovat i zvířata, kde je emocionální působení snad ještě účinnější, avšak konečným měřítkem "použití" zobrazované smrti je její účel, záměr a cíl fotografa.

16. 7. 2003

Premiér Špidla začátkem července prohlásil, že v nastávajícím období bude podporovat vzdělanostní ekonomiku. Je všeobecně známé, že vzdělání bylo a snad ještě je prioritou volebních slibů ČSSD. Podívejme se, jak taková podpora vypadá.

Ethel a Julius Rosenbergovi před popravou
17. 7. 2003
Ignacio Ramonet
Pred päťdesiatimi rokmi, 19. júna 1953, boli manželia Ethel a Julius Rosenbergovci popravení na elektrickom kresle v hroznom väzení Sing Sing v štáte New York. Tento deň znamená pre celý svet okamih, kedy sa vykonal jeden z najškandalóznejších nespravodlivých skutkov studenej vojny.
Souvislosti BL
17. 7. 2003
Britské listy se omlouvají za chyby v publikovaném dopise čtenáře Petra Jánského Eurotel se svou péčí zákazníkům vysmívá.
1. 7. 2003

V červnu 2003 byla dokončena rekonstrukce účetnictví, která byla dlouho znemožňována jedním bývalým spolupracovníkem. Byly také vypracovány finanční zprávy za rok 2001 a 2002, které budou v následujících dnech na stránkách BL zveřejněny.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

ZMĚNA BANKY: Prosíme ty čtenáře, kteří na provoz BL přispívají trvalým příkazem, aby ho z bývalého účtu OSBL v e-bance převedli na nový účet OSBL v Raiffeisen Bance. Číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.
Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
27. 6. 2003

BL procházejí v současnosti podstatnými technickými změnami. V jejich důsledku rušíme přes prázdniny dosavadní diskusní fóra, od září zavedeme v rámci nového redakčního systému diskusní fóra nová, ale jinak koncipovaná. Omlouváme se čtenářům, kteří respektovali základní pravidla slušné diskuse na fórech Britských listů, že jsou tímto dočasným opatřením postiženi. Prosíme, posílejte své názory na zveřejněné texty na adresu redakce@blisty.cz, autorovi či přímo šéfredaktorovi culik@blisty.cz.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 7. 2003 Není "mediální partnerství" vlastně korupce? Jan  Čulík
17. 7. 2003 Jan Urban: svůj názor na válku opírám o dost hluboké znalosti Jan  Urban
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
15. 7. 2003 Co způsobily kampaně proti očkování   
15. 7. 2003 Nová kniha o české ultrapravici Ondřej  Slačálek
15. 7. 2003 Shromážděme na internetu veškeré informace o politicích   
15. 7. 2003 Jezdit vlakem v ČR je zážitek, ale umyjte si pak ruce Jan  Čulík
15. 7. 2003 Hnutí DUHA má dokument, jehož existenci MPO popírá   
15. 7. 2003 Británie se vzdává boje za své občany v Guantánamu   
15. 7. 2003 Genetika, medicína a společnost Axel  Kahn

Kdo je Jiří Janeček? RSS 2.0      Historie >
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
16. 7. 2003 Novým generálním ředitelem ČT je Jiří Janeček   
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
3. 7. 2003 Dotaz do České televize Jan  Čulík
3. 7. 2003 Znovu o životopise Jiřího Janečka Jan  Čulík
18. 6. 2003 "Klaus odmítl vystoupit v ČT" nebo "ČT odmítla Klause"?   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
3. 7. 2003 Dotaz do České televize Jan  Čulík
3. 7. 2003 Odpověď z ČT   
3. 7. 2003 "Datumy si nepamatuju" Jan  Čulík
3. 7. 2003 Znovu o životopise Jiřího Janečka Jan  Čulík

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
15. 7. 2003 Saddám Husajn se "skrývá u Bagdádu"   
14. 7. 2003 Co dál v Iráku a po Iráku? Petr  Kužvart
12. 7. 2003 Vinu za falešnou zprávu o irácké koupi uranu na sebe vzal šéf CIA   
11. 7. 2003 Bílý dům "lhal ohledně hrozby od Saddáma Husajna"   
11. 7. 2003 Downing Street: "ZHN budou nalezeny"   
10. 7. 2003 Tajná izraelská jednotka ovlivňovala americké výzvědné informace   
9. 7. 2003 Britská kontroverze o Iráku: Blair zaútočil na parlamentní výbor   
9. 7. 2003 Irák: Bílý dům přiznal chybu ve výzvědných informacích   
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
18. 6. 2003 Vyšetřuje se chybějící milion euro   
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
5. 7. 2003 Pomluva už nemá být trestným činem Karel  Mašita
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near   
6. 6. 2003 Málo známá oxfordská lidskoprávní skupina hájí Bobošíkovou, Železného a TV Nova jako "hlas nezávislosti"   

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
16. 7. 2003 Činitel britského ministerstva obrany popřel, že byl zdrojem informací pro BBC   
11. 7. 2003 Downing Street: "ZHN budou nalezeny"   
10. 7. 2003 Britský ministr obrany v dalším dopise jmenoval "zrádce"   
9. 7. 2003 Britská vláda se snaží donutit BBC, aby prozradila svůj důvěrný zdroj   
7. 7. 2003 BBC dostala své informace přímo od šéfa MI6   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   
4. 7. 2003 BBC (trochu) ustupuje britské vládě   
1. 7. 2003 Británie: Varování: Voliči nemají rádi politiky, kteří se chovají agresivně   
1. 7. 2003 Norman Tebbit: "BBC si proti vládě nevymýšlí lži"