5. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 9. 2002
Americký ministr zahraničních věcí Colin Powell se stal terčem ostrých verbálních protestů, když se pokoušel v poslední den summitu v Johannesburgu v projevu hájit americkou politiku v oblasti ekologie. (Podrobnosti v angličtině jsou např. zde.) Delegáti z nevládních organizací, kteří seděli v publiku, opakovaně Powellův projev přerušovali skandováním: "Hanba Bushovi". Několik lidí drželo transparenty s nápisy "Zrazeni vládami" a "Bush: Lidi a planeta, ne big byznys". Powella zjevně nepřátelské skandování iritovalo. V jednu chvíli reagoval: "No ano, už jsem vás slyšel."
5. 9. 2002
Ekologický summit v Johannesburgu skončil 4. září trpkými spory. Vlády a světové korporace označily tuto největší konferenci, jaká se kdy konala, za velký úspěch, kdežto charitativní organizace ho charakterizovaly jako "nejhorší politické selhání, jaké svět viděl za mnoho desetiletí". (Podrobnosti v angličtině jsou např. zde.)

Pavel Dostál
5. 9. 2002
Pavel Dostál

Toto je reakce na tento článek.

Všechno je jinak, Kathryn! Samozřejmě, že ministerstvo kultury bude i nadále finančně podporovat vydávání literárních časopisů. Dlužno k tomu ale zároveň dodat, že finanční podpora ministerstva kultury jakékoli umělecké kulturní činnosti je podmíněna nejen ekonomickými možnostmi resortu, ale také způsobem jejího využití. A proto peníze na podporu literatury nemohou směřovat například k financování politické či ekologické publicistiky, byť bych s ní i třeba mnohdy souhlasil.

Ale ono nejde vůbec o můj názor či sympatie. Ministerstvo, které řídím, má ze zákona podporovat kulturu a umění. Nikoli politiku. A tak kupříkladu Literární noviny budou propříště dostávat podporu úměrnou jejich podpoře literatury, i kdyby mne Jakub Patočka za to démonizoval ještě daleko více než to činí dnes. Nemůže být pro mě rozhodující argument, který mi špitl do ucha jeden z lidí kolem Literárek. "Vždyť my jsme levicoví," pravil mi. Ale to je mně a literatuře opravdu jedno.

5. 9. 2002

Jak včera informovali Kathryn Murphy zde a Jan Čulík zde, řešila se v posledních dnech existence či neexistence českých literárních časopisů. Jak jsme dnes zjistili přímo v redakci brněnského HOSTu, ministr Dostál telefonicky přislíbil podporu časopisu do konce tohoto roku a pak během celého následujícího roku 2003, což platí i pro časopisy Tvar a Revolver revue.

4. 9. 2002

Vážení kolegové,

dovoluji si opravdu moc poprosit o pomoc pro pana Michala Miláčka, který má za úkol vystěhovat vytopené sklepy sídla Syndikátu novinářů ČR, Pařížská 9, Praha 1.
Pan Miláček je v tuto chvíli zcela sám a fyzicky nemůže zvládnout tahat skříně, židle a další předměty nasáklé vodou z bahna nahoru na ulici. Díky magistrátu dnes sehnal jednoho dobrovolníka od 17,00 hodin, avšak práce je tak těžká, že ji nemohou zvládnout ani ve dvou.
Pokoušet znovu se bude zítra od rána od 09,00 hodin a bude upřímně vděčný za každý projev účasti a pomoci.
tel. 0724/178 337
Děkuji, Irena Válová

5. 9. 2002
Již na jaře letošního roku se počala Ostravou nést šuškanda o tom, že menší (ač historicky významnější) město Opava chce pod svá křídla "zabrat" veškeré záležitosti týkající se Obce moravskoslezských spisovatelů (regionální odnože Obce spisovatelů ČR), dosud sídlící v Ostravě - počínaje sídlem a konče převelením kompetencí pod katedru české literatury Slezské univerzity v Opavě.
4. 9. 2002
Čo svojho času jedni politici rozdelili, to sa druhí pokúšajú udržať v pokiaľ možno nadštandardnej rovine vzťahov. Asi tak by bolo možné vystihnúť včerajšiu návštevu českého ministra zahraničných vecí Cyrila Svobodu v Bratislave. Nešlo o púhe zdvorilostné stretnutie so so slovenskými partnermi, ktorí už onedlho svoje funkcie opustia. Reč bola i o tých otázkach, ktorých koordinované riešenie je nielen z "nostalgie po spoločnom štáte", ale z rýdzo praktických dôvodov, v záujme oboch krajín. Ide napr. o nelegálnych imigrantov, alebo pokusy niektorých kruhov o revízie povojnových usporiadaní.
5. 9. 2002

Čeští jazykovědci mají, zejména péčí Karlovy univerzity, k dispozici - na počítačích a částečně i na internetu - tzv. Český národní korpus. Je to soubor nejrůznějších textů (literárních, novinových, záznamů řeči) za posledních cca let, které obsahují dohromady více než sto milionů slov. Jazykovědci na základě tohoto materiálu zkoumají úzus: způsob, jak se které výrazy užívají v současné češtině a jaké jsou jejich frekvence a význam.

Na bohemistické konferenci Obce spisovatelů, která se mezitím přesunula do Zemské knihovny v Brně, hovořila ve středu dopoledne jedna brněnská jazykovědkyně o "zkušenosti s tvorbou korpusů češtiny na filozofické fakultě Moravské univerzity". Vědci se snaží neustále rozšiřovat stylistický rejstřík českého národního korpusu texty, které v něm dosud nejsou. Tato pracovnice ho doplňuje mj. jazykem soukromých dopisů, které zpracovává: dostává je většinou od studentů.

Ušetřím vás technických podrobností jejího výkladu, pro jazykovědce jistě zajímavých, ale zaujala mě jedna věc. Vědkyně si při zpracovávání dopisů povšimla, že existují velké rozdíly mezi dopisy, kteří píší muži a ženy.

Muži píší dopisy, které jsou soustředěné absolutně jen na ně samotné. Nikdy nebo skoro nikdy se v nich nevyskytne otázka partnerce: "Co děláš? Jak se cítíš?" Naopak dopisy od žen jsou především plné zájmu o druhou osobu, o své partnery.

Vypovídá to něco o odlišnostech, jak jsou v Čechách vychováváni muži a ženy?

A ještě jedna věc: Když nám tuto zkušenost pracovnice, doplňující Český národní korpus, sdělila, konstatovala defenzívně: "Ale já nejsem žádná feministka."

Proč bylo nutné to říct?

3. 9. 2002

Jan Čulík, šéfredaktor Britských listů, se tento týden účastní v Praze a v Brně pravidelného výročního semináře, který pro zahraniční bohemisty pořádá Obec spisovatelů. Proto budou zřejmě Britské listy tento týden vycházet v trochu méně rozsáhlé verzi.

4. 9. 2002

Právě se jedná o tajné dohodě o kriminální problematice , vyšetřovacích postupech a o společných vyšetřovacích týmech, avšak bez účasti zákonodárných sborů jednotlivých států či Evropského parlamentu. Organizaci Statewatch, která dohlíží na transparentnost dohod a procedur v EU, byla odmítnuta žádost seznámit se s plným textem dokumentu, týkajícího se této věci. Zdůvodněním znělo, že "zájem na ochraně cílů Rady převažuje nad zájmem demokratické kontroly, kterým argumentuje žadatel" Statewatch nicméně získal kopie tajné agendy vyjednávání dohody mezi EU a USA.

Tato dohoda by se měla týkat spolupráce mj. ve věcech trestního řízení a vyšetřování, a proto může mít závažné dopady na lidská práva a svobody. Agenda se týká trestu smrti, extradikce (vyhošťování), vytváření společných vyšetřovacích týmů a "společného přístupu k vyhledávání, zabavování a odposlouchávání telekomunikací".

Návrh dohody by se měl poprvé podrobně projednávat na neformálním setkání ministrů vnitra a spravedlnosti na summitu EU v Kodani 13. září - účastnit se jich bude i John Ashcroft, generální prokurátor USA.

Tony Bunyan ze Statewatch varuje: " V demokracii je nemyslitelné, aby se smlouva s nečlenským státem EU je vyjednávála v tajnosti, bez toho, že by se mohly vyjádřit národní parlamenty, Evropský parlament a občanská společnost. Toto je nejvážnější příklad, jak se evropské vlády vzdávají ochrany základních práv, kterých bylo v Evropě za desetiletí snah dosaženo proto, aby vyhověly USA a jejich "válce proti terorismu", argumentuje organizace Statewatch.

Informaci připravila Helena Svatošová.

4. 9. 2002
Vít Zvánovec
Pravidla českého pravopisu (PČP) nejsou závazná: "jsou souborem doporučení ... od nichž se lze ve zvláštních případech odchýlit, pokud to píšící považuje za potřebné a zdůvodněné." Podle oficiálního prohlášení bývalé Pravopisné komise při ČSAV: "PČP mají úřední schválení a jsou závazná pro školy a úřady." To ovšem nebyla pravda ani tehdy. PČP nejsou právním předpisem, a proto nebyla závazná ani za komunismu.
3. 9. 2002
Erodo, Kay Kay, Visumzi a Panjy byly v době ekologického summitu v Rio de Janeiru v roce 1992 čtyři neznámé děti z třetího světa, které se tehdy narodily. OSN si je vybrala ke studiu podmínek v třetím světě jako individuální případy. Historie případů těchto dětí za posledních deset let, do letošního summitu v Johannesburgu, ilustruje, že se zřejmě v drastické situaci mnoha lidí v třetím světě nynějším summitem v Johannesburgu nezmění nic. (Další podrobnosti jsou v angličtině. např. zde.)
3. 9. 2002
Najednou se vyskytl Kerim Chatty, Švéd, který prý plánoval narazit s letadlem do nějakého amerického velvyslanectví v Evropě - tvrdí to švédská vojenská rozvědka. Anebo to neplánoval - to zase tvrdí švédská policie. Chatty měl čtyři společníky, anebo jednal sám (to tvrdí zase jiné zdroje). K tomuto zmatku přidaly CIA, FBI a Scotland Yard další drobné dodatky. A kde je Osama bin Laden? Podle deníku Financial Times tvrdí jeden neidentifikováný člen vysokých pákistánských kruhů, že "Osama byl značně nemocen, když došlo k loňským útokům, a tak určitě nepřežil útoky na Toru Boru". - Tak to je výborné, konstatoval komentátor deníku Guardian - Osama je tedy mrtev. Anebo je v Pákistánu, jak zase tvrdí afghánská rozvědka. Existuje o tom přesvědčivý důkaz? To ne, konstatuje generál Tommy Franks, na základě informací od CIA a od americké vojenské rozvědky. Možná, že je bin Laden kdekoliv. Ale to nevadí, protože "zlikvidujeme jeho teroristický aparát", tvrdí generál Dan MacNeill na základě informací jiných výzvědných pracovníků. Potíž je, argumentuje Guardian, že tyto informace si naprosto navzájem protiřečí. Když vyšetřovali američtí novináři Woodward a Bernstein aféru Watergate a Richarda Nixona, museli být - za starých dobrých časů - dokazatelné informace ze dvou spolehlůivých zdrojů. To se dneska už nepožaduje. Bylo by záhodno, kdyby byl identifikován alespoň jeden zdroj všech těchto informací:
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 9. 2002 Před sto lety, po sto letech Milan  Suchomel
5. 9. 2002 Spolaně během unikly během povodní i další chemické látky z odpadních vod a jímek... Štěpán  Kotrba
5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
5. 9. 2002 Nestrašte Vieweghem, Kathryn! Pavel  Dostál
4. 9. 2002 Proč má česká literatura v současnosti tak okrajovou roli? Jan  Čulík
4. 9. 2002 Chce ministr kultury Pavel Dostál zlikvidovat současnou českou literaturu? Kathryn  Murphy
3. 9. 2002 Kalkulaček netřeba Josef  Trnka
3. 9. 2002 Michal Viewegh kritizoval "nenávistné Britské listy" Jan  Čulík
2. 9. 2002 Medáci byli vyhnáni ze Střešovic   
2. 9. 2002 Železný má deset životů a jednoho Živčice Filip  Rožánek

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
5. 9. 2002 Spolaně během unikly během povodní i další chemické látky z odpadních vod a jímek... Štěpán  Kotrba
3. 9. 2002 O vodě vyháněné a o krátkozrakosti Jaromír S. Morávek
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
2. 9. 2002 Povodňové pojišťovnictví: Kupte redaktorům kalkulačku! Dalibor  Žůrek
30. 8. 2002 Poslanče Šplíchale, odmítám vaši kritiku novinářů Jiří  Kolařík
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba

Slonková, Srba a korupce RSS 2.0      Historie >
22. 8. 2002 Velká Británie: Média přísně respektují potřeby policejního vyšetřování Jan  Čulík
7. 8. 2002 Spektakulárně parlamentní konec vojenské špionáže v Čechách Štěpán  Kotrba
7. 8. 2002 První rozkol v koaličním hlasování Karel  Mašita
5. 8. 2002 Pozoruhodné nové obvinění Karla Srby Karel  Mašita
30. 7. 2002 Pěkně obsazená komedie Vladimír  Bernard
29. 7. 2002 Láska, drogy a pomsta - český scénář podle Colomba Fabiano  Golgo
29. 7. 2002 Kauza Slonková - Srba, ukázka bulvarizace závažných témat v ČR Karel  Mašita
26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
25. 7. 2002 Mohou novináři ohrozit soudní líčení? Roman  Antl
25. 7. 2002 Nikdo není nad zákonem: nesouhlasím s Fabianem Golgem Jan  Čulík

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
28. 8. 2002 Postavení žen Vojtěch  Polák
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?   
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii   
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."   
22. 7. 2002 Jak dnes žijí ženy v Afghánistánu? Drsně   
16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
8. 7. 2002 Znásilňování žen jako válečná zbraň   
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   

Školství RSS 2.0      Historie >
3. 9. 2002 Učitelé, zvedněte hlavu! Výzva k vyhlášení stávky   
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
8. 8. 2002 Kritické myšlení   
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství   
13. 6. 2002 Agresivní lidé mají velký strach   
10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol   
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
29. 5. 2002 Vzbouření v Dolní sněmovně proti vylučování dětí žadatelů o azyl ze školy   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
3. 9. 2002 "Anonymní zpravodajští důstojníci nás všechny připravují na válku"   
27. 8. 2002 James Baker varuje před invazí do Iráku   
23. 8. 2002 USA: "Šéfové al Qaedy se skrývají v Iráku"   
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"   
12. 8. 2002 Pokrytectví levice: proč zapomínají i anglikánští biskupové na oběti Saddamova režimu?   
8. 8. 2002 Zlikvidujme Saddáma Husajna   
8. 8. 2002 Zapomenutým Afgáncům nabízí OSN nové peklo   
8. 8. 2002 Jak odstranit Saddáma Husajna: britská média jsou nejednotná   
6. 8. 2002 OSN nezveřejní zprávu o americkém masakru Afghánců   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Česká televize se lepšila postupně Jan  Paul
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek
15. 8. 2002 Dobrá Markéta Fialová   
14. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Povodňový pragocentrismus České televize? Jan  Paul
14. 8. 2002 ČT, povodně a Praha: rekapitulace Jan  Paul
1. 8. 2002 Jiří Balvín není právoplatným generálním ředitelem České televize Karel  Mašita
1. 8. 2002 Jiří Balvín není právoplatným generálním ředitelem České televize Karel  Mašita
3. 7. 2002 Rasismus v Čechách: Lidé s menšinovou sexuální orientací opět ostrouhali Daniela  Pilařová
3. 7. 2002 Hovory pana Jakla s panem Táchou v hospodě U magistra Kelleyho 13. ledna 2001 Radek  Mokrý

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
22. 7. 2002 Dekrety a EU Bořivoj  Čelovský
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
11. 7. 2002 Edvard Beneš a jeho dekrety - (sudeto)německý problém Hans Henning Hahn, Eva Hahnová
21. 6. 2002 Karma a komunismus Michal  Rusek
13. 6. 2002 Onlinová diskuse BL s historiky ohledně Benešových dekretů   
11. 6. 2002 O vyrovnání s minulostí, pro změnu protektorátní: Rukojmí nelze vraždit Václav  Žák
6. 6. 2002 Předvolební pohled Petra Cibulky: Šibenice pro komunisty Štěpán  Kotrba
5. 6. 2002 KNIHOVNA: Odmítám vinu Čechů vůči Němcům Pavel  Macháček
3. 6. 2002 "Samosegregáciu" tu robil naposledy Konrád Henlein Lubomír  Sedláčik