2. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
FOTOREPORTÁŽ ze Zálezlic
2. 9. 2002

Povodňové pojišťovnictví: Kupte redaktorům kalkulačku!

MFDnes objevila nespravedlnost, kterou podle ní činí ministerstvo pro místní rozvoj na občanech, kteří byli pojištěni proti povodním, a nyní jsou penalizováni za svou zodpovědnost.

Uvádí názor jednoho nejmenovaného ekonoma, který tvrdí, že "Je to naprosto zvrácený přístup. Stát tím dává jasně najevo, že pojišťovat se pro případ katastrof nemá smysl, že nejlepší pojišťovnou je nakonec stát," uvedl ekonom, který si nepřál být jmenován.

Dotyčný ekonom má štěstí, že se nenechal jmenovat. Po několika prostých výpočtech je zřejmé, že nemá pravdu, že pojistit se má smysl a že ti, kteří jsou pojištěni, jsou v podstatné výhodě proti těm, kteří se nepojistili.

Reakce na článek MfDnes "Stát penalizuje pojištěné vlastníky domů

Výpočty MFDnes mají několik vad:

  1. srovnávají neodpovídající příklady,
  2. Nespočítaly konečný souhrný efekt součtu pojištného plnění se státním příspěvkem

On každý začínající podnikatel, natož studovaný ekonom by měl vědět, že výše příjmů není hlavním, ani nejdůležitějším číslem, daleko více vypovídajícím údajem je rozdíl příjmů a výdajů. A ten vypovídá výrazně ve prospěch pojištěného.

Na důkaz uvádím několik tabulek. Poznamenávám , že akceptuji MFDnes zvolený údaj, že pojišťovna hradí jen 2/3 pojistné události, i když teoreticky by měla platit víceměně 100 %. Ale dejme tomu, že se berou v úvahu všeobecně známá neochota pojišťoven plnit své povinnosti, chyby ve formě větší škody skutečné než vypočítané likvidátorem atd.

Tedy tabulka č. 1 - Výše podpory nepojištěným ze strany státu podle výšky škody :

Výše škody u nepojištěného Pomoc státu Platba pojišťovny Vrácení části pojistného Neuhrazená výše škody
50000 33000 0 0 17000
75000 49500 0 0 25500
100000 66000 0 0 34000
125000 82500 0 0 42500
150000 99000 0 0 51000
200000 132000 0 0 68000
250000 165000 0 0 85000
300000 198000 0 0 102000
350000 200000 0 0 150000
400000 200000 0 0 200000
450000 200000 0 0 250000

Tabulka č. 2: Totéž, pro pojištěné

Výše škody u pojištěného Pomoc státu Platba pojišťovny Vrácení části pojistného Neuhrazená výše škody
50000 33000 33000 11550 -4450
75000 49500 49500 17325 -6675
100000 66000 66000 23100 -8900
125000 82500 82500 28875 -11125
150000 99000 99000 34650 -13350
200000 132000 132000 46200 -17800
250000 165000 165000 57750 -22250
300000 198000 198000 69300 -26700
350000 200000 231000 80850 -150
400000 200000 264000 92400 28400
450000 200000 297000 103950 56950

Záporná čísla v posledním sloupci znamenají sumu, která pojištěnému zůstane navíc po uhrazení opravy veškerých škod na budově.Jak je vidět, pojištěný začíná do oprav dávat vlastní peníze až při škodě větší než přibližně 350 000 Kč. Nepojištěný dává vlastní peníze vždy.

Třetí tabulka, vyjadřující rozdíl mezi výškou neuhrazených škod mezi nepojištěnými a pojištěnými : zisk pojištěného je rozdíl mezi sumami vyplacenými mu jako náhrada škod a cenou oprav, a je tam, kde je číslo záporné. Všimněte si posledního řádku - zatímco pojištěný vkládá do opravy z vlastních peněz 56950 Kč, nepojištěný 250 000.

Tabulka č.3

Při škodě Neuhrazená výše škody pojištěného Neuhrazená výše škody nepojištěného
50000 -4450 17000
75000 -6675 25500
100000 -8900 34000
125000 -11125 42500
150000 -13350 51000
200000 -17800 68000
250000 -22250 85000
300000 -26700 102000
350000 -150 150000
450000 56950 250000

Tabulka č.4
Vyjadřuje zvýhodnění pojištěného proti nepojištěným poškozeným. Je to rozdíl v sumách mezi posledními sloupci - Neuhrazené škody

Zisk pojištěného proti nepojištěnému Při škodě
21450 50000
32175 75000
42900 100000
53625 125000
64350 150000
85800 200000
107250 250000
128700 300000
150150 350000
171600 400000
193050 450000

 

Jak lze kontrolou čísel v tabulkách zjistit, o nevýhodnosti pojištění ve smyslu vyjádření onoho citovaného ekonoma nelze mluvit, a dotyčný ekonom by nejspíše měl vrátit svůj diplom. Pojištěný je za své pojištění odměněn velmi slušnou prémií.

Legitimní námitka z pravicové strany by byla, zdali je tuto situace nutné řešit nenávratnou pomocí, a zdali by nebylo z hlediska státu lepší a hospodárnější ji řešit podobně jako při stavbě zcela zničeného domu nebo bytu nízceúročenou dlouhodobou půjčkou, která by kryla náklady na opravu. Tyto peníze by sice byly dlouhodobě blokovány, a částečně znehodnoceny inflací, ale alespoň částečně by se do rozpočtu vrátily.

Je také zajímavé, že při této záležitosti byly opuštěny obvyklé pravicové axiomy - že je nutno prokazovat potřebnost a celkovou finanční situaci žadatelů - podobně jako u dětských přídavků, sociální podpory Atd. Tentokrát pravice unisono žádá - dejte všem stejně - v duchu nejlepších komunistických tradic .J

Možná to bude tím, že mezi žadateli teď bude větší podíl pravicových ( rozuměj bohatších) občanů. A těch je třeba se zastat. Ať už se jedná o milionářskou daň, která pravicovému tisku vadí více, než pozastavené zvýšení platů pro učitele a zdravotníky.

A to už je opravdu problém, který na rozdíl od milionářské daně může mít závažné důsledky v kvalitě školství a zdravotnictví.

Řečí o znevýhodnění pojištěných jsou pouze ideologický nesmysl a snahou tisku za každou cenu najít hůl k onomu pověstnému bití psa.

I jen částečně objektivní čtenář velmi snadno zjistí, že MFDnes hledá onu hůl stále, Po přečteném ideologickém článku pana zástupce šéfredaktora Šimůnka o povodňové dani, plného nenávisti k sociální demokracii by jen blázen očekával od MFDnes objektivní informace..

MFDnes prostě chybí vůle uznat, že sociální demokracie je legitimní a všeobecně uznávaný demokratický ideový směr, stejně jako jimi jsou konzervativní a liberální pravicové směry..

To prostě po redaktorech MFDnes nemůžete chtít. Oni totiž po vyslovení slova sociální demokracie dostávají kopřivku.

Reakce na článek MfDnes "Stát penalizuje pojištěné vlastníky domů

                 
Obsah vydání       2. 9. 2002
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
2. 9. 2002 Železný má deset životů a jednoho Živčice Filip  Rožánek
2. 9. 2002 Terorista "zamýšlel zaútočit na americké velvyslanectví"
2. 9. 2002 Povodňové pojišťovnictví: Kupte redaktorům kalkulačku! Dalibor  Žůrek
2. 9. 2002 Medáci byli vyhnáni ze Střešovic
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
2. 9. 2002 Dejme dobrý pozor na lumpy... Lubomír  Sedláčik
2. 9. 2002 "Nechceme skládku!" říkají obyvatelé kolem Pozďátek
2. 9. 2002 Začíná se vážně hovořit o válce proti Iráku
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
2. 9. 2002 Povodňové pojišťovnictví: Kupte redaktorům kalkulačku! Dalibor  Žůrek
30. 8. 2002 Poslanče Šplíchale, odmítám vaši kritiku novinářů Jiří  Kolařík
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002   
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spišskí Rómovia organizujú pomoc pre deti z Terezína Tomáš  Repčiak
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý