29. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Spolana
29. 8. 2002

Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež

Chemičku na břehu Labe vyplavila Vltava. První výsledky měření hladin, časový sled zatápění okolních obcí a výpovědi jejich starostů hovoří jasně: Chemičku nevyplavilo jen zpětné vzdutí Vltavy do Labe. Část se sice valila korytem Labe proti proudu, ale část se nezdržovala tečením do Mělníka, oddělila se před soutokem a razila si cestu Polabím samostatně až do chemičky. Přišla z vnitrozemí. Na území Spolany měla voda vyšší hladinu dále od koryta než u břehu Labe. Protipovodňová opatření byla k ničemu. Sklad kontejnerů, zařízení připravené k odvozu - včetně známých nádrží s hexenem-1 a lineárními olefiny zachycených u mostu v Obříství - stál na vyvýšených kolejištích blízko Labe. A voda z vnitrozemí to tam prostě spláchla. Co všechno, to chemička tají.

Vedení Unipetrolu má teď 30 dnů na vypracování zprávy o povodni. Přesně podle zákona.

Papežův Černobyl

Na žádost chemičky přijel do Spolany zmapovat průběh povodní speciální odborný tým. Vedl ho prezident Asociace zpracovatelů povodňových plánů Jan Papež, jinak bývalá ženijní guma - podplukovník ve výslužbě. V osmdesátých letech působil za ministrů obrany Dzúra a Václavíka na Západním vojenském okruhu, v Doupovských horách stavěl například základnu Hlavákov. "Přesně tam, kde jsem v pracovních vojenských hadrech kutal sbíječkou do skály třímetrové díry pro latríny. Tfujtajbl. Byl konec listopadu 1985 a dole stála voda," poznamenává Radek Mokrý.

Spolu s Papežem, jehož bratr sloužil v Zálivu za války s Irákem, přišli i dva kanadští specialisté, kanadský satelit na žádost vlády změnil dráhu a měřil hladiny a povrch laserem, nad podnikem létalo letadlo a dělalo totéž s přesností plus minus dva centimetry. Přizvali i poradce Greenpeace, lékaře dr. Miroslava Šutu, který vždy patřil k hlavním kritikům vedení Spolany, pokud jde o protipovodňová opatření a likvidaci objektů zamořených chemikáliemi, dioxinem zvláště. Krátce potom Jan Papež odstartoval médiální průvan prohlášením: "Je to malý Černobyl." Co ho tehdy tak vyděsilo, ovšem neřekl.

To vše v době, kdy ministři vnitra a obrany, Stanislav Gross a Jaroslav Tvrdík začali mít neratovických chemiků plné zuby. Kouzlo nechtěného? A nebo "průzkum bojem" či "dělostřelecká příprava"?

Kličkování a padák

"Já zkoumám, jak sem přišla voda, a mým hlavním cílem je identifikovat další opatření pro celý areál," řekl Jan Papež v neděli 25. srpna na tiskovce v administrativní budově Spolany. "Tady je celkem asi 100 nebezpečných míst," píchal prstem do mapy továrny Papež a na adresu vedení chemičky dodal:..."zklamali, voda vypráskla zrovna ty dva sklady....ale měření nebezpečné koncentrace škodlivin nenašlo."

V rozhovoru s členem zahraničního výboru a poslancem Jaroslavem Kohlíčkem Papež prohlásil: "Díky našim "špičkovým" odborníkům se stalo, že jsme nebezpeční pro Evropu." Vzácná upřímnost.

"Pravděpodobnost vyplavení škodlivin ze Spolany je velmi malá a měření to potvrzují." prohlašuje ředitel polo-státní společnosti Unipetrol Pavel Švarc o hodinu později a patro výše.

"Distancuji se od prohlášení pana Papeže, nenajali jsme si ho, byl jen pověřen vypracováním povodňové zprávy a tuto svoji činnost ukončil zhruba před hodinou." pokračoval zjevně nervózní generální ředitel s tím, že co si od Papeže objednali, to dostali či dostanou. Tečka.

"O poskytování informací, které jsou seriózní, pravdivé a odpovídající realitě se dovedeme postarat jiným způsobem komunikace." uzavřel Švarc.

Rozhovor novinářů a Pavla Švarce v budově Spolany je níže.

Kralupy o dva dny později

V hotelu Sport podávají uzené, ledvinky a řízek.

Ve 14:53 volá Papežovi Švarc. "Ne pane generální, ano pane generální. Zpracováváme data, musíte počkat. Co? Já vím, že ji potřebujete. Podle zákona máte 30 dní na vypracování zprávy. Joó? Tak to budete muset počkat, jak ta husa. Objevily se nové skutečnosti... Dočkej času jak ta husa klasu..."

Co říkal šéf Unipetrolu Pavel Švarc, nevíme, ale tušíme. "Měření hladin z celkem čtyř řezů teď zpracovávají inženýři na počítačích." uvádí Jan Papež. Část výsledků je hotová. Voda do Spolany opravdu přišla z Vltavy. Co se odpovědnosti vedení chemičky - voda výrazně překročila stoletou úroveň. Jedná se o katastrofu značných rozměrů. Nemohli tomu zabránit. Jsou z obliga.

Svoji zprávu Švarcovi zatím neodevzdal. Část výsledků nejdřív dostane ministerstvo životního prostředí. Jetě to neřekl, ale pokračování mediálního zvěřince se bude konat v pátek dopoledne v "jeho" Karlových Varech.

"Navíc jsem se včera z tisku dozvěděl, že mne generální Švarc odvolal. Dostane ji až bude hotová." pokračuje Papež a dodává..."nic si neobjednali, v tom papíru je napsáno zmocňuji vás.

"Vy musíte mít vynikajícího právníka, že?" ptá se kolega Kotrba.

"Proč?"

"Protože formulace zmocňuji vás bez termínu zhotovení značí inteligenci u laika uprostřed povodně nehledatelnou."

"Nemám právníka, protože nelžu", dí se samolibým úsměškem podplukovník mezi dvěma kusy řízku.

" Zákon říká, že majitel nemovitosti v záplavovém území musí mít zpracovaný povodňový plán, jeho zpracovatelům musí říct, co tam vyrábí, kolik má lidí a musí vědět, kolik času má na vyklizení. Po povodni musí podle zákona zpracovat do třiceti dnů povodňovou zprávu.

V tomhle případě se čekalo na povel na základě měření hladiny Labe. Čekáme a čekáme, hladina se nezvedá. Pořád čekáme na vzdutí Vltavy do Labe proti jeho proudu nahoru...

Ale najednou - buch, velkou vodu hlásí hlídky na druhé straně. Cestou paralyzovala všechny vesnice. Než vůbec ti první dál po proudu tomu hlášení uvěřili, uplynula další půlhodina či hodina. Průšvih.

Teď si napište přesný název toho co děláme: Hy-po-te-tic-ký   dy-na-mic-ký   model   povodně. A nespleťte to."

Škodliviny jsou pryč

V roce 1998, rok po povodni na Moravě pracovali i v Barumu Otrokovice. Měření tam po opadnutí vody škodliviny také nenašlo. V podniku Akuma Mladá Boleslav také ne. "Zajímal jsem se o auditovaná množství látek před a po povodni. No - výsledek...? Každá povodeň má velkou čistící schopnost."

Speciálně dioxinovou budovu A 1420 si chtěli nechat na konec průzkumu. Byli odvoláni shodou náhod těsně před tím.

Byla zabezpečena na stoletou vodu, zeď udělali ještě o metr vyšší a hladina vody ji ještě o půl metru převýšila. Objekt prý zaplavovala pomalu, po opadnutí se vracela ještě pomaleji. Nikoliv do blízkého Labe, kde všichni prováděli měření, ale zpět přes celý závod.

Po velké vodě tam těžko něco zbylo.

Starosta Kralup

Podle starosty Kralup nad Vltavou Pavla Rynta si Jan Papež za zpracování plánu pro město i s nácviky a evidencí řekl kolem 30 tisíc korun. Zpracovával je asi pro 70 měst a obcí.

"Ale jo, byl nám platný, jakmile bylo ve štábu kolem 20 lidí, začínal chaos." tvrdí Rynt. Díky Papežovým zkušenostem z velení dokázal uřídit lidi a techniku, včetně komunikace s pomáhající armádou. "Fungovalo to." uzavírá starosta Kralup.

Leden 2002

Ve vzorku ovzduší v okolí budovy A 1420 prokázala specializovaná laboratoř firmy Axys Varilab koncentraci dioxinů 51,9 pg/m3

Axys Varilab: Protokol z analýz vzorků číslo 2398 a 2399.

Analýza zdravotního rizika přitom prokazuje, že takováto hodnota může způsobit vážné ohrožení lidského zdraví. To potvrzuje i studie zpracovaná pro Spolanu firmou AQUATEST, která doslova uvádí: " ... lze ... předpokládat, že koncentrace TeCDD vyšších desítek až stovek pg/m3 i při relativně krátké době expozice mohou vést k závažným poškozením zdraví."

Naměřená koncentrace dioxinů také 5krát přesahuje hodnotu povolenou pro pracovní prostředí a více než 50krát hodnotu, kterou ČIŽP považuje za přípustnou pro životní prostředí.

Dopis ředitele České inspekce životního prostředí, ing. Soukupa (90Ř/11129/01) z 10. ledna 2002

Zamořený objekt A 1420 přitom leží na samém okraji areálu Spolany a sousedí např. s penzionem, záchrannou stanici a dalšími objekty, v jejichž okolí se pravidelně pohybuje řada lidí. Mají prostě smůlu.

Pavel Švarc: Žádné vyšetřování není...

Čas: Kolem 15:30
Datum: Neděle 25. 8. 2002
Místo: Administrativní budova Spolany Neratovice

Chumel netrpělivých novinářů netrpělivě obklopil Pavla Švarce ve dveřích místnosti, kde měla proběhnout tisková konference. Nutno podotknout, že ten nával psychicky zvládal.

Nova: Kam se mohly dostat třeba dioxiny?

Švarc: Určitě víte, že dioxiny jsou navázané na pevné částice, víte že existuje pohyb vzduchu a je možné, že jsou vzduchem unášeny.

Nova: Dobře, můžete tedy vyloučit únik jiných nebezpečných látek?

Švarc: Já už jsem vám dříve odpověděl, že to nemůžu na sto procent vyloučit, ale pravděpodobnost je velmi malá.

Nova: Teď mi ale řekněte, proč se včera na tiskové konferenci mluvilo o ohrožení životů?

Švarc: Domnívám se, že takové nebezpečí neexistovalo, protože letecká a další záchranné služby fungovaly a byly nasazené perfektně.

Nova: Distancujete se od včerejšího prohlášení pana Papeže, že tady máte "malý Černobyl"?

Švarc: Samozřejmě.

Nova: Z jakého důvodu se distancujete od člověka, kterého jste si najali, aby vám tady něco zpracoval?

Švarc: Můžeme dokladovat, že pan Papež byl jen pověřen vypracováním povodňové zprávy. Ničím jiným.

Nova: Byl sankcionován? Nebo zbavíte se ho nějak?

Švarc: Já jsem řekl, že tuto svojí činnost ukončil. Zhruba před hodinou.

Nova: Takže pan Papež byl sesazen z funkce?

Švarc: Já myslím, že žádnou funkci neměl. Pokud někomu podepíšete objednávku, tak není pověřen žádnou funkcí.

Nova: Znamená to, že kromě pana Papeže, který, jak sám říká, se nebojí nazývat věci pravými jmény, tady už ty věci pravými jmény nikdo nazývat nebude? Že už se lidé nic nedozví?

Švarc: Já myslím že o poskytování informací, které jsou seriózní, které jsou pravdivé a odpovídající realitě, se dokážeme postarat jiným způsobem komunikace.

Britské listy: Jsou zde ve Spolaně vyšetřovatelé, kteří by byli techniky, chemiky a dělali by důkladný průzkum pro účely případného trestního stíhání vedení Spolany a jejích pracovníků?

Švarc: Můžete to prosím vás říci jednodušeji?

Britské listy: Jestli existuje odborník nezávislý na Spolaně, který je chemik a který pracuje třeba pro ministerstva vnitra, životního prostředí nebo krizový štáb?

Švarc: Za účelem trestního stíhání?

Britské listy: Za účelem jakýmkoliv. To znamená, který má na starosti technický, chemický i jiný aspekt havárie ve Spolaně.

Švarc: Nevím, jestli takový technický odborník existuje, ale máme nezávislé měření ať už rtuti či dioxinu od Státního výzkumného ústavu.

Britské listy: Já myslím v souvislosti s povodněmi, jestli někdo vyšetřuje jiné záležitosti než pan Papež, pod jiným než vaším velením.

Švarc: Pan Papež nic nevyšetřuje, prosím vás pěkně. Má na starosti zpracování povodňové zprávy pro Spolanu, a pokud se týká nezávislého odborníka, který vyšetřuje, tak o tom nejsem informován.

Britské listy: Podle vás není nikdo cizí v závodě , kdo by prováděl pro policii nebo armádu měření?

Švarc: K vyšetřování ne. Je tady spousta odborníků, kteří provádí měření. Jsou armádní, z Krajského hasičského sboru, z hygienické stanice... ale, že by prováděli vyšetřování, o tom nevím.

Nova: Máte už nějaké další výsledky měření?

Švarc: My kontinuálně měříme únik chlóru v novém skladu i v tom starém, který se teď v podstatě likviduje. Měříme imisní zatížení okolních obcí. A jak jsem říkal, je nulové.

Nova: Co rtuť a další látky, které tady jsou?

Švarc: Prosím vás pěkně - rtuť je stará ekologická zátěž. Je v kovovém stavu v podloží pod starou elektrolýzou. Měření prováděná ve vodě i v zemině po opadnutí vody říkají, že nedošlo ke změně situace z doby před povodní. Bylo to potvrzeno nezávislými měřeními. Nikoliv vyšetřováním.

Britské listy: Další chemikálie?

Švarc: Například?

Britské listy: Další chemikálie!

Švarc: Například?!!

Britské listy: Proč například?

AFP: Hexachlórbenzeny například.

Švarc: My máme evidenci všech chemikálií, které, které by mohly způsobovat ohrožení, tato evidence je uložena v archivech.

Britské listy: Ty povodeň - doufám - nevyplavila.

Švarc: Byly uložené v trezoru.

Britské listy: A ten je vodotěsný?!?

Švarc: Já myslím, že trezor, kam svým druhem patřily, vodotěsný je.

Britské listy: Proč tu není vedoucí technického odboru?

Švarc: Jestli máte na mysli technického ředitele (Vladimíra Pitína) tak ten tady je.

Britské listy: A bude přítomen na tiskové konferenci?

Švarc: My na tiskovou konferenci zveme lidi, kteří tam mají co říct. To bychom museli pozvat vlastně 30 - 40 lidí...

ČTK: Jaký bude další osud toho povodňového týmu? Jak se bude pracovat dál, dokončí svoji zprávu s jiným vedoucím než Papežem třeba?

Švarc: Já myslím, že ji dokončí. Pan Papež mne informoval, že je už skoro hotová, doufám, že ji předloží. Unipetrol však svými prostředky jako vlastník Spolany bude iniciovat vypracování druhé povodňové zprávy.

AFP: Pokud se týká nového Systému včasného varování obyvatelstva na mobilní telefony rozpracovaný skupinou Pomoc: Kdo bude ten systém testovat a realizovat, bude skutečně operativní? Polovina skupiny byla včera (sobota 24. 8. pozn. red.) odvolána, druhá polovina zmizí v pondělí večer, nejpozději v noci. Bude skutečně operativní jak bylo slíbeno, již první zářijový čtvrtek?

Švarc: Ja nevím jestli mám mluvit na mikrofon nebo...

AFP: Kamkoliv...

Švarc: Já nevím kam mám mluvit. Tak máme tiskovou konferenci nebo je to rozhovor pro Novu? Tak je to tisková konference?

Chaos ve dveřích, za námi vykukuje kožený důležitý obličejík mluvčího Spolany Jana Martínka. Nemluví. Mlčí. Dostal přezdívku Mlčoch.

                 
Obsah vydání       29. 8. 2002
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
29. 8. 2002 Jak Papež seřval Kotrbu Radek  Mokrý
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
29. 8. 2002 FBI - nebezpečná instituce?
29. 8. 2002 Theofil Halama - básník duchovní proměny se představil v Ostravě Daniela  Pilařová
28. 8. 2002 Prezidenta vraj otrávili západné tajné služby Lubomír  Sedláčik
28. 8. 2002 Američané odvolali v pondělí požadavek na české chemiky v Afghánistánu
28. 8. 2002 Britský nejvyšší rabín "urazil Izrael": hlásá snášenlivost
28. 8. 2002 "Autentické je jen to, co vidíme my zde, v Izraeli. Pohled zvnějšku je irelevantní"
28. 8. 2002 Britský ministr zahraničí Jack Straw a invaze do Iráku
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 FBI - nebezpečná instituce?   
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
29. 8. 2002 Jak Papež seřval Kotrbu Radek  Mokrý
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
29. 8. 2002 Theofil Halama - básník duchovní proměny se představil v Ostravě Daniela  Pilařová
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002   
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spišskí Rómovia organizujú pomoc pre deti z Terezína Tomáš  Repčiak
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
27. 8. 2002 Povodní byli postiženi i někteří čeští nakladatelé a knihkupci Daniela  Pilařová, Jan Čulík

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana udělala inventuru povodňových úniků chemikálií   
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002   
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"   
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík
27. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Kdo je šiřitelem poplašných zpráv? Jan  Paul