5. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 9. 2002

Mnoho povyku - pro nic? Obec moravskoslezských spisovatelů se bude zřejmě stěhovat do Opavy

Již na jaře letošního roku se počala Ostravou nést šuškanda o tom, že menší (ač historicky významnější) město Opava chce pod svá křídla "zabrat" veškeré záležitosti týkající se Obce moravskoslezských spisovatelů (regionální odnože Obce spisovatelů ČR), dosud sídlící v Ostravě - počínaje sídlem a konče převelením kompetencí pod katedru české literatury Slezské univerzity v Opavě.

To, že dosud sídlila Obec moravskoslezských spisovatelů v Ostravě, mělo své opodstatnění hned ve třech ohledech. Jednak historickém, neboť tato organizace zde sídlí od svého ustavení, jednak správním, neboť Ostrava je největším a organizačně-správním centrem severní Moravy a Slezska, a jednak v tom, že většina členů OMS se rekrutuje právě z ostravských autorů. Proto se zdá být její přestěhování do Opavy pod křídla jejího stávajícího předsedy Jiřího Urbance, který učí právě na zmíněné Slezské univerzitě, nelogické a neopodstatněné.

Faktem ovšem je, že OMS sídlí na jednom z nejlukrativnějších míst Ostravy, přímo v jejím centru. Krom lukrativnosti místa však sehrává svou roli i to, že sídlí ve staré zástavbě, která trpí obvyklými "neduhy" letitých domů, a proto jej čeká kompletní rekonstrukce. Bylo tedy jen otázkou času, kdy začne přítomnost OMS v tomto domě diskutabilní - mimochodem přímo pod OMS sídlí ve stejné budově i slavné Minikino, kde se promítají nezávislé a alternativní snímky.

Jak je to tedy se situací kolem přemístění OMS z Ostravy do Opavy? Jiří Urbanec, její předseda, k tomu říká:

Změnu sídla ostravského střediska Obce moravskoslezských spisovatelů nenavrhl nikdo, ale tíživá ekonomická situace vyústila k následujícím krokům: Majitel budovy v Ostravě, Čs. legií 20, zvýšil od 1. dubna 2002 měsíční pronájem dvou našich místností trojnásobně. Náš vrcholný orgán, tj. Rada Obce spisovatelů v Praze, nehodlala a ani nemohla tuto přibližně šestitisícovou částku měsíčně platit. Kromě nájemného ještě Obec platí sekretářku Věru Juščákovou, telefonní hovorné, poštovné, elektřinu, v chladném období vytápění, cestovné aj.

Podařilo se nám umluvit majitele, aby nás ještě do 1. května 2002 nechali při starém nájemném, nicméně po tomto datu jsme museli vyklidit jednu velkou místnost, kde jsme konávali schůze výboru i plenárky, zůstává jedna malinká místnost pro všechno za nájemné, které je i tak o něco vyšší než původní za obě místnosti před 1. dubnem.

Co s nábytkem z této velké místnosti? Nikdo starý nábytek nekoupí, nikdo jej bez peněz ani nevystěhuje na smetiště. Za této situace se mně podařilo zajistit jeho prozatímní deponování v prostorách Slezské univerzity v Opavě, aniž by Rada Obce spisovatelů v Praze musela něco platit.

Hrozí ovšem to, že zmíněný dům v Ostravě dosavadní majitel prodá během tohoto roku soukromníkovi, přičemž se nepředpokládá jakákoliv shovívavost vůči středisku Obce moravskoslezských spisovatelů. Protože celá Obec spisovatelů už před povodněmi byla v nezáviděníhodné finanční situaci, začalo se proslýchat, že bude mít jen jednoho stálého zaměstnance v Praze a budou zrušeny trvalé sekretariáty v Brně a v Ostravě. Po povodních, kdy ministr kultury mluví o tom, že již nebude mít peníze na granty, na literaturu a na časopisy, bude zřejmě ještě hůře. V říjnu 2002 se bude konat valná hromada celé Obce a tam možná padnou zásadní rozhodnutí - zřejmě sekretářka v Ostravě, která má smlouvu do konce roku 2002, nebude již nadále placena, v Brně sekretáře, který vchází do důchodového věku, asi postihne totéž.

Co dál? Všeho nechat, na všechno rezignovat a nepokračovat v boji s větrnými mlýny? Když byly přede dvěma roky volby do výboru střediska v Ostravě, nenašel se z Ostraváků nikdo, kdo by chtěl dělat předsedu střediska. I když jsem se tomu bránil, byl jsem zvolen já, ačkoliv pro mne to vše přináší řadu svízelů, zvláště za čím dál víc se horšící ekonomické situace v oblasti kultury.

Pro dokreslení situace dodávám, že jsme pro letošní rok požádali v Ostravě o dva malé granty: Magistrát o peníze na večer ostravských spisovatelů, obvod M. Ostrava - Přívoz o malé peníze na Zpravodaj střediska. Obě žádosti byly zamítnuty. Bude-li pro Obec ještě hůře, než dnes, pak zbude jediná možnost mít jakýs takýs útulek na Slezské univerzitě, bez stálé sekretářky, pouze s dobrovolnou pomocí studentů. Dojde-li k tomu, středisko by se nazývalo ostravsko-opavské (je dnes i římskokatolická diecéze "ostravsko-opavská"), plenárky by zase mohly být v Ostravě (ale kde? nejbližší naše plenárka bude 3. října ve 14 hodin, zatím nevíme, kde se desítky členů sejdou).

Víte-li o jiném východisku, rád tuto informaci přijmu.
Zdraví Jiří Urbanec

Zdá se tedy, že ostravské "tamtamy" se tentokráte zmýlily a že přesunutí nebo nepřesunutí OMS do Opavy neznamená snahu opavských umělců "přebít" význam regionálního centra (Ostravy), nýbrž že jde doslova o kontinuitu její existence, nebo její zánik. V takovémto případě je bezesporu lepší přesunout středisko na Slezskou univerzitu, ač není právě potěšující, že její další existence spočívá na bedrech jediného člověka - jejího současného předsedy. Možná by nebylo špatné, kdyby se sdružující spisovatelé konečně rozhoupali k tomu, aby své záležitosti své vlastní organizace byli ochotni vzít do vlastních rukou, a - pokud jim existence OMS něco přináší - aby rovněž přinesli aspoň minimum aktivity oni směrem k ní. Nestačí totiž jen čekat, až to někdo udělá za ně; tyto doby poměrně dávno minuly, ač se zdá, že to ostravští spisovatelé chápou pomaleji, než by bylo žádoucí.

                 
Obsah vydání       5. 9. 2002
5. 9. 2002 Colin Powell se stal terčem ostrých útoků na summitu v Johannesburgu
5. 9. 2002 Charitativní organizace: "Summit v Johannesburgu selhal"
5. 9. 2002 Nestrašte Vieweghem, Kathryn! Pavel  Dostál
5. 9. 2002 Časopis HOST bude vycházet dál Daniela  Pilařová
4. 9. 2002 Prosba o pomoc pro Syndikát novinářů
5. 9. 2002 Mnoho povyku - pro nic? Obec moravskoslezských spisovatelů se bude zřejmě stěhovat do Opavy Daniela  Pilařová
4. 9. 2002 Česi a Slováci naďalej nadštandardne Lubomír  Sedláčik
5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
3. 9. 2002 Bohemistická konference v Praze a v Brně
4. 9. 2002 Připravuje se tajná dohoda mezi EU a USA
4. 9. 2002 Závaznost pravidel aneb brusiči jazyka českého Vít  Zvánovec
3. 9. 2002 Jak to dopadlo s dětmi ze summitu v Rio?
3. 9. 2002 "Anonymní zpravodajští důstojníci nás všechny připravují na válku"