23. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 8. 2002

Tajná moderní křižácká výprava

Biblická kolej v Jižní Karolíně (USA) cvičí armádu tajných misionářů, jejichž úkolem je obrátit muslimy na víru v Ježíše Krista a skoncovat tak s islámem. Zprávu o činnosti Kolumbijské mezinárodní univerzity (CIU) napsal Harry Yeoman pro americký časopis Mother Jones (dvojčíslo květen-červen 2002).

Zatímco měla většina studentů Kolumbijské mezinárodní univerzity ještě vánoční prázdniny, 20 studentů, zanícených křesťanů, nastoupilo do učebny o 2 týdny dříve. Přednášel jim profesor Love, mezinárodní ředitel největší křesťanské skupiny "Frontiers", která se specializuje výhradně na obracení muslimů na křesťanskou víru. S 800 misionáři v 50 zemích ovlivňuje skupina "Frontiers" oblast od jižního Tichomoří až po severní Afriku.

Profesor Love (49) dělá vždycky několik věcí najednou - pracuje na svých přednáškách, zatímco při tom pije kávu a nahlas se modlí. Na jeho přednášky nemají přístup sdělovací prostředky ani veřejnost. Přednáší totiž také o tom, jak mají absolventi kurzu utajovat své misionářské poslání. Někteří jeho studenti už pracují v zemích od Kazachstánu až po Keňu. Vědí o tom, že je hlásání evangelia v mnoha islámských zemích trestné a že budou přinejmenším deportováni, jestliže se přijde na jejich činnost - případně se stanou "křesťanskými mučedníky". Než odešel profesor Love jako misionář do západní Indonézie, získal kvalifikaci učitele angličtiny. Všude hrdě hlásal, že vyučuje angličtinu, a to i tehdy, když se ho na to nikdo neptal. Dnes říká svým studentům, že je velice důležité navazovat kontakty a získávat přátele a teprve po získání jejich důvěry začít s obracením duší: "Jak to vysvětloval Ježíš?" "Nepřímo", ozval se hlas, "řekl by: 'Proč myslíte, že tu jsem?'"

Profesor se ptá: "Lhal někdy Ježíš Kristus?" "Nikdy", odpovídá třída jednohlasně. "Zvedl Ježíš ruku a řekl: 'Přísahám, že budu mluvit jen pravdu, úplnou pravdu a nic jiného než pravdu'?" Opět se ozývá 20 studentů jednohlasným "Ne!"

V Indonézii vedli tajní misionáři obchod s pokrývkami, což jim umožnilo zaměstnávat mnoho místních muslimů a při tom je obracet na křesťanskou víru. Studenti souhlasí, že je třeba obrátit co nejvíce muslimů. Sílu jim dodává misionářský pionýr Samuel Zwemer, který prohlásil islám za odumírající náboženství již v r. 1916 a předpověděl, že půlměsíc ustoupí a kříž zvítězí.

Za posledních 10 let se zvětšil počet misionářů snažících se obrátit muslimy na čtyřnásobek - z několika set v r. 1990 na dnešních 3000. Mnoho jich vysílá Jižní baptistická konvence a zbytek pochází z církevních skupin jako Christar nebo Arab World Ministries. Misionáři působí v odlehlých vesnicích v Afganistánu a Pakistánu, v dřívějších sovětských republikách, zejména Kazachstánu a Uzbekistánu, na Středním východě ve státech jako Irák, Sýrie a Jemen a v afrických zemích jako Somálsko a Alžírsko. Jiný profesor CIU, David Cashin, chodil v přestrojení za muslima v Bangladéši, aby obracel muslimské duše v tamních čajovnách: "Času je málo, musíme to stihnout dříve, než se Kristus vrátí na Zemi. Jestliže věříte, že se vrátí, proč má už zpoždění 2000 roků? Protože jsme nesplnili úkol, který nám dal."

Tajní misionáři přiznávají, že jejich honba za muslimy, které by mohli obrátit na svoji víru, ohrožuje životy konvertitů. Kritici si stěžují, že činnost tajných misionářů narušuje dodávku humanitární pomoci a živí odpor proti Západu. Jenže pro samotné tajné misionáře není nic důležitějšího než vymýtit islám. Kim McHughová (36) se školí na obracení iránských uprchlíků v Turecku. Její manžel s ní souhlasí: "Jestliže nedostanou příležitost poznat Ježíše Krista, skončí v pekle."

Většina Američanů se dověděla loni v listopadu, co to znamená hlásat křesťanství v muslimských zemích. Afgánští Talibánci uvěznili dvě čerstvé misionářky, Daynu Durryovou a Heather Mercerovou. Dostaly se do všech novin, když je z vězení Ghazni osvobodila speciální vojenská skupina pomocí vrtulníku. "Byly povolány, aby sloužily těm nejchudším z nejchudších," řekl potom prezident George W. Bush. V bezpečí svých amerických domovů obě ženy přiznaly, že porušily afgánské zákony tím, že promítaly film o Ježíši Kristu a rozdávaly knihy s křesťanskými náměty.

Mezi studenty CIU je i ostřílený misionář Dedrick. "Pracoval" dva roky v Kazachstánu, kde naoko učil angličtinu, ale hlavně se snažil získat konvertity. Zatím neuspěl, a proto je zpět ve škole. Zastává názor, že islám je produktem Satana. To on odvedl muslimy od Boha! Avšak jiný student, 45-letý Al Dobra, si nedal za úkol obrátit na křesťanství co nejvíce muslimů, to ne. Jen chce zasít do jejich duší semena nedůvěry k islámu tak, aby muslimští obchodníci v Nairobi začali pochybovat o své víře. Modlí se za to, aby jim nejistota nedala spát a aby v nich hlodal červ pochybností.

Tom Seckler se zaměřil na západní Chamy, chudou muslimskou obec v Kambodži, která byla v 70. letech masakrována Rudými Chmery. Na křesťanskou víru bylo obráceno jen asi 25 Chamů, kdežto ostatní neprojevují žádný "spirituální hlad". Třída se tedy na Tomovu žádost začíná modlit za Chamy, aby pocítili hlad a poznali, co jim v chybí v Kristu...

Třída profesora Loveho je absolutně přesvědčena o tom, že jediné správné náboženství je křesťanství a všechna ostatní jsou výplodem Satana. Profesor Love na závěr svých přednášek uvádí, jak těžké následky může mít misionářská práce pro konvertity. Zatímco misionáři jsou většinou pouze deportováni, místní lidé ztrácejí zaměstnání, často i děti, bývají vězněni a mučeni, případně jsou popravováni. Ano, Jižní baptistická konvence si je vědoma toho, že zejména v Indonézii, Bangládeši, Afganistánu a Pakistánu lidé obrácení na křesťanskou víru jsou vystaveni těžkým trestům. V jedné východoafrické zemi byli konvertiti mučeni a vražděni věřícími muslimy. To prý ale nic neznamená, protože perzekuce je biblickou i historickou "normou", nutností, aby mohla vzniknout křesťanská obec. Je to zákonité a nelze se tomu vyhnout. Bez toho by nedošlo k rozšiřování Božího království. Je třeba vysílat více misionářů bez ohledu na následky.

                 
Obsah vydání       23. 8. 2002
23. 8. 2002 Osudný příkaz povodňového štábu ochraně metra Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Jděte pryč, tady čerpáme my! Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Spolana: Mluvčí nemluví, ale mlčí, do závodu se nesmí z hygienických důvodů Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Pátek večer: další únik chlóru ze Spolany Neratovice
22. 8. 2002 Stránky pro monitorování toxického znečištění během povodní
23. 8. 2002 Poslanecké souznění ve stavu legislativní nouze Karel  Mašita
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města
23. 8. 2002 Matiční zeď ve Francii
23. 8. 2002 USA: "Šéfové al Qaedy se skrývají v Iráku"
23. 8. 2002 Vedení pražského metra vyslýchá policie
23. 8. 2002 Bude se stavět rampa k Sovovým mlýnům
22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih Lenka  Kučerová
22. 8. 2002 Článek o Spolaně obsahuje dohady a nepřesnosti Václav  Šťastný
22. 8. 2002 Databáze pomoci postiženým povodněmi na stránkách povodne.aktualne.cz
23. 8. 2002 Ako prišiel jed do tela Rudolfa Schustera? Lubomír  Sedláčik
23. 8. 2002 Pro Západ byl 21. srpen 1968 požehnáním Jiří  Jírovec
23. 8. 2002 Bonmoty Jiřího Jírovce Jan  Čulík
23. 8. 2002 21. srpen 1968: Nezavírejme oči Marcela  Šiková
21. 8. 2002 21. srpen 1968 a Pražské jaro - prostředek pro sovětskou armádu, jak se dostat do Československa Jan  Čulík
23. 8. 2002 Chlór spálil zemědělcům úrodu
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Rajo a.s. nabízí povodňovému trhu mutanta mléka a zapáchajícího tvarohu Jan  Paul
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Česká televize se lepšila postupně Jan  Paul
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
22. 8. 2002 Povodeň v Zálezlicích: obec na zbourání
22. 8. 2002 Charitativní akce Karlínské náměstí 12
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
23. 8. 2002 Česká diakritika v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2002 USA: "Šéfové al Qaedy se skrývají v Iráku"   
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"   
12. 8. 2002 Pokrytectví levice: proč zapomínají i anglikánští biskupové na oběti Saddamova režimu?   
8. 8. 2002 Zlikvidujme Saddáma Husajna   
8. 8. 2002 Zapomenutým Afgáncům nabízí OSN nové peklo   
8. 8. 2002 Jak odstranit Saddáma Husajna: britská média jsou nejednotná   
6. 8. 2002 OSN nezveřejní zprávu o americkém masakru Afghánců   
6. 8. 2002 Bushova válka "dobra proti zlu" dospěla do vesnice Hadžibirgit   
31. 7. 2002 Jak na sebe Češi "navzájem dohlížejí"   
31. 7. 2002 Tribunál: Osoby podezřívané z terorismu jsou zadržovány protizákonně   
29. 7. 2002 Podlehne Saúdská Arábie organizaci al Qaeda?   
17. 7. 2002 Fisk: Ani vůči extremistům bychom se neměli vzdávat civilizovaných hodnot   
16. 7. 2002 Bin Laden "se těší dobrému zdraví"   
16. 7. 2002 Vrah amerického novináře odsouzen v Pákistánu k smrti   

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
22. 7. 2002 Hloupé otázky o křesťanství Jan  Hruška
18. 7. 2002 Víra se nikdy nezrodí jako výsledek racionální argumentace Pavel  Mareš
16. 7. 2002 Poznámka na okraj biblických pochybností Jaroslav  Štemberk
16. 7. 2002 Rozpory v Bibli - odpověď bývalého křesťana Zdeněk  Bobek
15. 7. 2002 Každý chce být sám sobě Bohem Pavel  Mareš
15. 7. 2002 Biblické rozpory umím vysvětlit Pavel  Mareš
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda   
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Vladimír  Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb

Somálsko mezi národně osvobozeneckým bojem a islámským terorismem RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
21. 6. 2002 7.   Postmoderní sociální konflikt Martin  Hekrdla
16. 5. 2002 1.   Střet civilizací ve světle vědy Miloš  Mendel
15. 3. 2002 Důkazů není zapotřebí, jen rovnou vybombardujte Bagdád jadernými zbraněmi!   
2. 1. 2002 Britský novinář John Simpson: symbol buržoazní nezávislosti, kritičnosti a slušnosti Jan  Čulík
17. 12. 2001 Působí al Qaeda i mezi Albánci v UCK na Balkáně?   
27. 11. 2001 Napadnou Američané nyní Irák?